BME Management Szakkollégium

A BME Management Szakkollégium (MSZK) egy 1986 óta működő, nonprofit, öntevékeny, szakmai diákszervezet. Célja, hogy a diákok számára lehetőséget nyújtson a versenyképes menedzsment és gazdasági szakmai tudás elsajátítására, valamint ezen ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására is.

BME Management Szakkollégium
[[Fájl:
BME Management Szakkollégium logója
|150px]]
Típus nonprofit egyesület
Alapítva 1986
Székhely 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. ("K" épület, III. emelet 84.)
Vezetők

Darányi Mihály, Elnök
Mamuzsics Dóra, Operatív vezető
Szűcs Endre, Szakmai vezető
Angyal Mercédesz, Gazdasági vezető
Czeglédi Barna, Tehetséggondozási vezető
Andráskó Emese, Marketing vezető

Kiss Dorottya Éva, PR vezető

A BME Management Szakkollégium weboldala

A szervezet eddigi története során közel 1000 tagja volt, akik számára olyan ismereteket próbált közvetíteni, amelyek lehetőséget adtak számukra, hogy igényesebb, magasabb szintű teljesítményt nyújthassanak munkájuk során. Ezáltal könnyebbé vált érvényesülésük az üzleti életben csakúgy, mint a mérnöki szakmában.

További érdekessége a szervezetnek, hogy míg más szakkollégiumok zárt keretek közt folytatják tevékenységüket, mely műhelymunkákban és tagjaik képzésében merül ki, addig az MSZK-hoz bármely egyetem bármely szakos hallgatója csatlakozhat. Minden felvételt nyert tagjelölt lehetőséget kap a szakmai fejlődésre, továbblépésre, mely a szervezet szolgáltató mivoltát tükrözi.

A szervezet szerteágazó tevékenységei, és az általa felkínált lehetőségek révén bármely hallgató könnyedén szert tehet hatékony vezetési és szervezési ismeretekre, melyeket a különböző részlegtevékenységeken, illetve projekteken keresztül próbálhat ki a gyakorlatban.

ÉrtékrendSzerkesztés

AktivitásSzerkesztés

Az MSZK számára érték a kezdeményezőkészség, az új ötletekért, az egyéni elképzelésekért való kiállás, támogatja az új megoldások keresését, és nyitott a megvalósításukra. Az MSZK-s tag legyen aktív, dolgos, érdekelje környezete, bátran és önbizalommal legyen képes változtatni az adott dolgokon.

CsapatszellemSzerkesztés

Közös célokon alapuló együttműködés és segítség, jó hangulatban. Bizalom, kölcsönös elfogadás, megbecsülés.

FejlődésSzerkesztés

Olyan tevékenységek, amelyek eredményeképp az ember tudása, készségei és személyisége fejlődnek, és az ezek során kialakított kapcsolatai jövőbeli céljainak megvalósításában segítségére lehetnek. Ide tartozik a személyes, illetve szakmai fejlődés, a tapasztalatszerzés, valamint a sikeres együttműködés reményében más szervezetekkel való kapcsolattartás.

HitelességSzerkesztés

Jelenti azt a feltétlen működési, tevékenységi stílust, ami mind a szervezeten belüli egyénre, mind a szervezetre kifelé teljesül. Ennek alapkövei a felelősségtudat, megbízhatóság, tisztesség, törvényesség, mások iránt tanúsított tisztelet.

ProfizmusSzerkesztés

Magas színvonalon megtervezett és végrehajtott minőségi szolgáltatás, illetve tevékenység maximális hatékonyság mellett.

TerületekSzerkesztés

Gazdasági területSzerkesztés

Az MSZK pénzügyi stabilitásáért felel. Feladatai pénzügyi kérdésekben való döntéshozatal, a költségvetés tervezése, forrásteremtés, szerződések írása és adminisztrációja, pályázatírás és pályázatkezelés és a mindennapi gazdasági ügyek kezelése.

Marketing területSzerkesztés

A terület az MSZK intenzív marketing tevékenységének koordinációjáért felel.

Operatív területSzerkesztés

Ez a terület támogatja a projekteket és képviseli ezeken belül a projektmenedzsment színvonalát. Ellenőrzi és felügyeli a beszámolórendszert. Felel a közös munkaterekért, az irodáért minden értelemben, az eszközigényekért és az IT-rendszerek naprakészségéért.

PR területSzerkesztés

Az MSZK külső kapcsolatainak ápolása, fejlesztése és kommunikációs csatornáinak karbantartása a feladata.

Szakmai területSzerkesztés

Az MSZK képzési rendszerének operatív működésével és folyamatos fejlesztésével foglalkozik, továbbá a projektek szakmai programjának minőségbiztosításáért felel. A szakmai kapcsolatrendszerünk (oktatók, trénerek, tanácsadók, előadók) összefogása is feladata.

Tehetséggondozási területSzerkesztés

Az MSZK HR-rel foglalkozó területe. Feladata, hogy a tagokkal, mint egyénekkel és, mint közösséggel foglalkozzon. Támogatja az MSZK-s karrierút tervezését, foglalkozik a közösségi programokkal, táborokkal és a seniorokkal való kommunikációval.

ProjektekSzerkesztés

CONSULTINGSzerkesztés

Az MSZK legújabb projektje, melynek elsődleges célja a más egyetemi szervezetek, illetve szakkollégiumok segítése. Senior bázisunk aktív részvételével a szervezeti felépítésben, stratégiaalkotásban nyújtunk támogatást partnereinknek. A tagság a tanácsadási folyamat során az egyetemen, illetve az MSZK kurzusain elsajátított elméleti tudást ülteti át a gyakorlatba. Így nem csak szakkollégiumi közösségünket segítjük, hanem projekttagjainkat is felkészítjük a jövőbeni tanácsadói szerepkörök minél eredményesebb betöltésére.

ESETSzerkesztés

A BME Management Szakkollégium 2013 óta rendezi meg esettanulmányi versenyét, az ESET-et, mely lehetőséget kínál a jelentkezők számára, hogy megmérettessék magukat és értékes tapasztalatokat szerezzetek. A verseny során 3-4 fős csapatoknak a lehető legjobb megoldást kidolgozniuk, miközben értékes élményekkel is gazdagodhatnak a szakmai fejlődési lehetőség mellett. A résztvevőkk, a tanácsadók szerepét veszik fel és közösen dolgozzák ki megoldási javaslatukat egy valós vállalati problémára. Megoldásaikat a nap végén egy prezentációban ismertetik a zsűrivel, amelyben az esettanulmányt biztosító vállalat képviselői is helyet kapnak. A megoldásokról a vállalat képviselői és elismert szakemberek adnak visszajelzést.

FelvételiSzerkesztés

Az évente esetékes Felvételi projekt célja, hogy megfelelő mennyiségű és megfelelő kompetenciákkal rendelkező egyetemista fiatalokat biztosítson a szervez számára, annak céljaival összhangban. A projekt magában foglalja mind az ambiciózus egyetemisták érdeklődésének felkeltését, mind pedig a jelöltek közül a szervezeti kultúrába leginkább illeszkedni tudó új Tagjelöltek kiválasztását egy többkörös, csoportos kiválasztási módszer segítségével. A projekthez hozzátartozik a Tagjelöltek szervezetbe való beillesztése, integrálása annak érdekében, hogy minél hamarabb a szervezet aktív, tevékeny tagjaivá válhassanak, ismerve a szervezeti kultúrát, szokásokat, hagyományokat. A projekt hosszútávú célja a tagság sokszínűségének fenntartása és a szakkollégium folyamatos fejlődésének biztosítása a tagság által.

MEMOSzerkesztés

A Projectmanagement Moments (MeMo) egy kötetlen, egymástól független témájú interaktív programokból álló sorozat. Előadásaink és az azokat követő viták, beszélgetések a legkülönfélébb témákat ölelik fel, a bankszektor technológiai megújulásától, a nagyvállalati munkakörnyezetben történő érvényesülésig. A közös pontot a jó hangulat és a témát bemutató elismert szakemberek jelentik.

Menedzsment AkadémiaSzerkesztés

Minden nyáron megrendezésre kerül egy szakmai tábor, amelynek célja, hogy a résztvevők egy közösségi élményt kapjanak, miközben fejlődnek menedzsment- és vezetéstudomány területén, elsősorban a készségekre fektetve a hangsúlyt. Ennek megfelelően tradicionálisan rendezünk készségfejlesztő tréningeket a táborban, amelyek 1 vagy 2 nap hosszúságúak, vezetői, prezentációs, kommunikációs és önismereti készségek fejlesztésének céljával. Emellett gyakran kerül sor kiemelkedő szakemberek előadásaira, vagy általuk vezetett interaktív programokra. Az itt szerzet tudást aztán egy versennyel tesszük próbára, melyek nyertesei kiemelkedő ajándékokban részesülhetnek.

SzakmarathonSzerkesztés

A Szakmarathon egy kilenc éves múltra visszatekintő többnapos programsorozat, aminek keretén belül minden évben más témakörrel ismerkedhetnek meg a résztvevők. Ahogy a nevéből is kitűnik, a szakmaiság kiemelt figyelmet kap, aminek köszönhetően évről évre kiváló szakemberek engednek betekintést nyerni saját szakterületükbe. A változatos előadások és workshopok más-más oldalról közelítik meg az adott témakört, hogy a résztvevők egy minél összetettebb képpel távozhassanak. A Szakmarathon ezek mellett fontosnak tartja a szakmai kapcsolatok építését is, ezért a programok közötti szünetekben lehetőség van személyesen beszélni az előadókkal valamint a többi résztvevővel.

Régi projektekSzerkesztés

  • Állásbörze Felkészítő Napok
  • Summer Academy
  • T.I.M.E.S. esettanulmányi verseny

Kapcsolódó honlapokSzerkesztés