Bachát Dániel, olykor Bachat Dániel névformában is (Ratkó, 1840. június 18.Budapest, 1906. április 13.) a Bányai evangélikus egyházkerület püspöke 1905-től a következő évben bekövetkezett haláláig.

Bachát Dániel
A Bányai evangélikus egyházkerület püspöke
Született 1840. június 18.
Ratkó
Elhunyt 1906. április 13.
Budapest
Felekezet evangélikus kereszténység
Püspökségi ideje
1905 – 1906
Előző püspök
Következő püspök
Sárkány Sámuel
Scholtz Gusztáv

ÉleteSzerkesztés

A gimnáziumot Sajógömörön, Iglón, Rozsnyón és Eperjesen, a teológiát Eperjesen és Bécsben végezte. Ekkor tanító, 1868-ban lelkész lett Pribilinán, majd 1873-ban a pesti szlovák egyház választotta lelkészévé s már a következő évben esperessé tette a budapesti egyházmegye. 1891-től alelnöke volt a Luther-társaságnak, 1905 októberétől püspöke a bányai egyházkerületnek, és ugyanettől az évtől elnöke a Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak. A Kisfaludy-társaság 1879-ben levelező tagjai közé sorozta azokért az érdemeiért, melyeket a magyar irodalomnak szlovákul terjesztésében szerzett.

MűveiSzerkesztés

Sok prédikációja, vallásos verse és egyéb cikke jelent meg szlovák egyházi közlönyökben s művei általában majdnem mind szlovák nyelvűek. Sajtó alá rendezte Sartorius Dánielnek úgy postilláit (2 kötet, 1874), mint „Diarium biblicum” című művét (1879).

Önállóan kiadott művei közül egyházi érdekűek:

 • Szivárvány a felhőkön (németből szlovákra fordítva, Budapest, 1881)
 • Kegyes hangok (németből és magyarból fordított, valamint eredeti szlovák vallásos versek, Budapest, 1885)
 • Mi és mit akar a Luther-társaság? (szlovákul, Budapest, 1899)
 • Kermann Dániel élete (Zsilinszky után magyarból fordítva, Kassa, 1901)
 • Húsvéti prédikációk. (szlovákul, Budapest, 1905)
 • Ablassrede und Gebet. (Budapest, 1905)
 • illetve azok a prédikációk, melyeket Moyses István római katolikus püspök emlékére (1869), Hodzsa Mihály felett (1870), Braxatoris András felett (1872), Pestre való beköszöntésekor (1873), az egyetemes gyámintézet 25 éves jubileumán (1885), Szeberényi Gusztáv halálakor (1890), az 1890. évi Sylvester-napon (1891), a budapesti szlovák ev. templom újra kifestésekor (1894) tartott.

Magyar nyelvű dolgozatai az Evangélikus Egyház és Iskolában, meg a P. E. I. L.-ben vannak közölve.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Biografický Lexikón Slovenska. Red. Pavol Parenička. Martin, Slovenská Národná Knižnica Národný Biografický Ústav, 2002-.
 • Balogh Margit-Gergely Jenő: Egyházak az újkori Magyarországon 1790-1992. Bp., História - MTA Történettudományi Intézete, 1996.
 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–1944.  , 1990–2002. , a VII. kötettől (1990–) sajtó alá rendezte: Viczián János
 • Das geistige Ungarn. Biographisches Lexikon. Hrsg. Oscar von Krücken, Imre Parlagi. Wien-Leipzig, W. Braumüller, 1918.
 • Magyar életrajzi lexikon I–IV. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Budapest: Akadémiai.   1967–1994.
 • Malý Slovenský Biografický Slovník. Hlavný redaktor Vladimír Mináč. Martin, Matica slovenská, 1982.
 • Révai nagy lexikona. Budapest: Révai Testvérek Irodalmi Intézet Részvénytársaság (1911–1935) 
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái I–XIV. Budapest: Hornyánszky. 1891–1914.  
 • Új Idők lexikona I–XXIV., Budapest. Singer és Wolfner Irodalmi Intézet Rt., 1936–1942.
 • Új magyar életrajzi lexikon I–VI. Főszerk. Markó László. Budapest: Magyar Könyvklub; (hely nélkül): Helikon. 2001–2007. ISBN 963-547-414-8