Főmenü megnyitása

Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium

A székelyudvarhelyi református kollégium a város főterén épült föl 1780 és 1781 között két részre osztva az egykori Piacteret: az Alsó-Piactérre (az egykori Batthyány térre, a mai Szabadság térre) és a Felső-Piactérre (az egykori Deák térre, a későbbi Gabonapiacra avagy a Patkóra, a mai Márton Áron térre). A kollégium építtetője Backamadarasi Kiss Gergely (17371787), a neves rektor-professzor volt, akinek KG monogramja a főtéri református templom nyugatra néző cserépfedelén olvasható az 1781-es évszám kíséretében.

Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium

Baczkamadarasi Kis Gergely Református Gimnázium.jpg
Alapítva 1781
Hely Románia, Székelyudvarhely
Típus középiskola
A Wikimédia Commons tartalmaz Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium témájú médiaállományokat.
Új kollégium bejárati homlokzata
Új kollégium keleti homlokzata

TörténeteSzerkesztés

Apafi Mihály erdélyi fejedelem kancellárja hagyatéklevelet írt : „Én Bethlen János szemem elött viselvén, hogy az Isten a világi mulandó jókban csak sáfárrá tett, keresztyén kötelességünk akarván vékony tehetségem szerént felelni, testamentumomban hattam volt az udvarhelyi orthodoxa scolának 1000 aranyat...” Az alapítványt nemsokára megerősíti a fejedelem, majd pedig a nagyenyedi Zsinat. 1670-ben a protestáns erdélyi főnemesség képviselője, gróf Bethlen János, a frankfurti egyetem végzettje, Erdély kancellárja, Udvarhelyszék főkapitánya ezer aranyat adományozott a székelyudvarhelyi triviális (elemi fokú) iskola gimnáziumi rangra emelésére. Ugyanakkor természetbeni juttatások adományozásával (majorsággal, búzával) is segítette az új középiskolát. A Kollégium társalapítójának tekinthető gróf Bethlen János fia, gróf Bethlen Miklós is, aki az intézmény „Bethlen-adományból” kialakuló könyvtárát jelentősen kibővítette. Bethlen János és Miklós dolgozták ki a Kollégium alapszabályzatát is, amelyet XI Canonba foglaltak össze. Az 1670 és 1900 közötti időszakban a Kollégium 43 gondnokából 15 személy a kollégium-alapító Bethlen család tagja, a 43. gondnok pedig Ugron János főnemes, Udvarhely vármegye alispánja volt. 1716-ban gróf Bethlen Dávidajándékozott egy nagy pecsétnyomót a kollégium számára, amelynek lapján egy rózsabokor van bevésve és körül e szavak : „Per spinas ad rosas”. Ezeket köríti egy szájában könyvet tartó kígyó, s kereken ez írat van: Sigillum gymnazii ref. Bethleniano - Udvarhlyjensis.” A Kollégium másik jelentős gondnoka id. gróf Bethlen János, aki 1848-ban a székelység egyik vezéregyénisége volt.

A kollégium híres rektorai, igazgatói, tanáraiSzerkesztés

Külső hivatkozásokSzerkesztés

A Wikimédia Commons tartalmaz Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium témájú médiaállományokat.