Főmenü megnyitása

Bagdy Emőke (Tiszafüred, 1941. augusztus 18. –) klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, szupervízor, a pszichológiatudomány kandidátusa, 2010-től professor emerita.

Bagdy Emőke
BagdyEmokeFotoThalertamas.JPG
Született 1941. augusztus 18. (78 éves)
Tiszafüred
Állampolgársága magyar
Házastársa Császár Gyula
Foglalkozása pszichológus
Kitüntetései

CsaládjaSzerkesztés

1941-ben született Tiszafüreden, Bagdy István református lelkész és Fóris Julianna gyermekeként. Gyermekkorában többször költöztek. Miskolcon érettségizett a Vámos Ilonka, későbbi nevén Zrínyi Ilona Gimnáziumban. 1961-ben feleségül ment Császár Gyula orvoshoz, akitől 1969-ben születtek az ikergyermekei: Császár Zsolt és Császár Noémi.[1]

Felsőfokú tanulmányai, tudományos fokozataiSzerkesztés

Érettségi után – származása miatt – nem folytathatott rögtön egyetemi tanulmányokat, ezért először gyógytornász képesítést szerzett a budapesti Gyógytornászképző Szakiskolában (1961). 1963-ban nyert felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK pszichológia szakára, ahol 1968-ban kapott diplomát. 1972-ben védte meg bölcsészdoktori disszertációját ("A szenzitivitás-paranoiditás Rorschach diagnosztikai skálája").

Később a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetemen (HIETE) klinikus szakpszichológus (1982), szupervízor (1996), pszichoterapeuta (2001) végzettséget szerzett. 1982-ben lett a pszichológiai tudományok kandidátusa, 1995-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen pedig habilitált doktora (Habilitációs értekezés: A hivatás-személyiség fejlesztése, pályaszocializációs modellkísérlet).

Szakmai pályafutásaSzerkesztés

1968-tól az Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézetben (később: Országos Pszichiátriai és Neurológiai Intézet) dolgozott pszichológusként, 1982-től Klinikai Pszichológiai Osztály vezetőjeként; itteni működését klinikai pszichológiai és pszichoterápiás szakigazgatóként fejezte be.

1985-ben kezdte a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen a pszichológiai oktatás megszervezését, itt volt a Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék vezetője (1987-1994), a Debreceni Orvostudományi Egyetemen pedig 1985-től 1987-ig az orvosi pszichológia oktatója. A ’90-es évek közepén tevékeny szerepet játszott a szupervízori szakirány hazai meghonosításában.

1994-től 2001-ig a HIETE klinikai pszichológiai tanszékének tanszékvezető tanára volt.

2000-től a Károli Gáspár Református Egyetemen tanított, 2004-ig tanszékvezetőként. 2005-től ugyanitt intézetvezető volt 2010-ig. 2010-től pedig a Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék professor emeritusa.

Több száz tanulmányt írt, sok könyvet írt vagy szerkesztett, 1200-1300 előadást tartott (több mint félszázat idegen nyelven), számos ismeretterjesztő írást jelentetett meg.

Mindig szerettem tanítani és lelket gyógyítani. Ezt teszem ma is, és tanítok „nem középiskolás fokon” a média minden csatornáján és mindenütt, ahová hívnak, és ahol terjeszthetem a pszichológiai ismereteket. Remélem, sokáig végezhetem ezt a szolgálatot. Mégsem időt kérek a sorstól, hanem csak azt, hogy szabott életidőmben mindig a személyes érdekeltségen túlmutató értelme legyen annak, amit teszek.

– Bagdy Emőke. In: Napút, 2010/10

Főbb kutatási területeiSzerkesztés

Relaxációs eljárások, dramatikus pszichoterápiás módszerek, valamint a hivatásszemélyiség fejlesztésére irányuló módszerek kimunkálása; párkapcsolati dinamika (viszonyelemzés), a stressz-kezelő módszerek hatékonysága.

Jelentősebb tisztségeiSzerkesztés

 • Az Interational Journal of Psychosomatics lektori testületének tagja (1984-)
 • A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület elnöke (1988-)
 • Az Európai Relaxációs Szövetség alapító tagja (1991-)
 • A Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium elnöke (1992-2002)
 • A Psychiatria Hungarica szerkesztő Bizottságának tagja (1992-)
 • A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja (1993-)
 • Az MTA Pszichológiai Bizottság tagja (1995-)
 • A Magyar Pszichiátriai Társaság vezetőségi tagja (1997-)
 • Az Egészségügyi Szakirányú Szak- és Továbbképzési Tanács tagja (1999-2002)
 • A "Klinikai Pszichológiáért" Alapítvány alapító elnöke (2000)
 • A Magyar Akkreditációs Bizottság Pszichológiai Szakbizottság tagja (2001-2005)
 • Az MTA Pszichológiai Bizottságának akadémiai küldött-képviselője (2002-)
 • A Magyar Pszichológiai Szemle szerkesztőbizottsági tagja (2002-2007)
 • A Pszichoterápia c. szaklap szerkesztőbizottsági tagja (2002)
 • A Jobb Veled a Világ alapítvány által indított Boldogságprogram fővédnöke (2014)

Fontosabb díjak és elismerésekSzerkesztés

MűveiSzerkesztés

Önálló szerzőként jegyzett könyvek:

 • Rodinná socializácia a poruchy osobnosti; Bratislava : SPN, 1983
 • Szempontok az iskolapszichológiai munka elméleti és gyakorlati kérdéseihez : Budapest OPI, 1984
 • Pszichológia a gyógytornászképző szak hallgatói számára Budapest, Orvostovábbképző Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 1989
 • Pszichofitness : kacagás, kocogás, lazítás Budapest : Animula, 1997 [!2001]
 • Családi szocializáció és személyiségzavarok: 7. kiad. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2004
 • Hogyan lehetnénk boldogabbak? : Budapest : Kulcslyuk Kiadó., cop. 2010
 • Utak önmagunkhoz; Kulcslyuk, Bp., 2012
 • Álmok, szimbólumok, terápiák; Kulcslyuk, Bp., 2013
 • Pszichofitness. Kacagás, kocogás, lazítás; 2. jav. kiad.; KRE–L'Harmattan, Bp., 2013 (Károli könyvek Monográfia)
 • Álmok, szimbólumok, terápiák; Kulcslyuk, Bp., 2013Relaxáció, megnyugvás, belső béke. Könyv és hangoskönyv 4+3 relaxációs gyakorlattal; Kulcslyuk, Bp., 2014 + CD
 • A személyiség titkai. Család, nevelés, önértékelés; Helikon, Bp., 2014
 • Stresszkezelés és relaxáció alkalmazása a testnevelésben; Magyar Diáksport Szövetség, Bp., 2015 + DVD
 • Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben; Szépmíves–Athenaeum, Bp., 2016
 • Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek. Kulcslyuk Kiadó, 2017

Társszerzőként jegyzett könyvek: (az általa szerkesztett könyvek, terjedelmi okokból, nem szerepelnek a felsorolásban)

 • Az intelligencia mérése Budapest Akadémiai Kiadó., 1971
 • Gyógytorna az ideg- és elmegyógyászatban: Budapest : Medicina, 1976
 • Családi szocializáció és személyiségzavarok Budapest : Tankönyvkiadó, 1977
 • Exploráció és terápia Budapest, Akadémiai Kiadó, 1981
 • Pszichoterápia Budapest : Gondolat, 1981
 • Az MMPI-próba: elmélet és alkalmazás Budapest. : Akadémiai Kiadó, 1986
 • A dohányzásnak és abbahagyásának pszichológiai kérdései: Budapest: MÁOTE : MPT, 1987 Budapest
 • Relaxációs módszerek: 2. bőv. kiad. Budapest: Medicina, 1988
 • A pszichoterápia műhelyei : Módszerkombinációk és indikációk Budapest : Medicina, 1990
 • A Pszichoterápiás Relaxáció Első Európai Kongresszusának előadásai : Budapest, 1991. május 30 - június 1.: Budapest: M. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, 1991 Budapest: Agroinform
 • Felvételi felsőfokon Budapest : Tankönyvkiadó., 1992
 • Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék tanulmányai Debrecen : KLTE, 1995
 • Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből : szöveggyűjtemény Debrecen KLTE Pszichológiai Intézet, 1996
 • Testnevelés és sport Sárospatak : Csajka Kiadó, 1997
 • A klinikai pszichológia és a mentálhigiéné szakmai protokollja Budapest : Animula, 1998
 • Az első találkozás jelenségvilága a segítő kapcsolatban Budapest, Osiris, 1999
 • Mentálhigiéné : elmélet, gyakorlat, képzés, kutatás Budapest : Animula, 1999 Solymár : Komp Ny.
 • Addikciók: Budapest : Medicina, 2000.
 • Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában: 6. kiad. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000
 • Életút : fejlődéslélektan a fogantatástól a halálig: Budapest : Baktay és Bernáth BT, 2001
 • "Jelbeszéd az életünk" Budapest Osiris, 2002
 • Párkapcsolatok dinamikája : interakciódinamikai vizsgálatok a Közös Rorschach teszttel Budapest : Animula, 2002 Vác
 • Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága : egyetemi és főiskolai tankönyv: 3. kiad., Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2004
 • Szeretet, szerelem, szexualitás Budapest : Saxum, 2004
 • Az értelemkérdés sodrában : Viktor Frankl születésének centenáriumán Budapest : Jel, 2005.
 • Öröm, harmónia, boldogság Budapest : Saxum : InfoMed, 2005
 • Lelkemben a templom, s rajtam a palást : Bagdy Emőkével beszélget Ferenczi Andrea Budapest : Kairosz, 2007
 • Egyén, pár, család : tanulmányok a pszichodiagnosztikai tesztadaptációs és tesztfejlesztő kutatások köréből: Budapest : Animula, 2008.
 • Vitalitásgenerátorok Budapest : Sándor Kör Háló Egyes., 2008
 • Mindennapi játszmáink : Az emberi kapcsolatok pszichológiája Budapest, Jaffa Affarone Kft., 2009
 • Polihistória : köszöntők és tanulmányok Buda Béla 70. születésnapja alkalmából Budapest, Akadémiai Kiadó., 2009
 • Lelkünk rajta : válogatás a Pszinapszis előadásaiból Saxum : Pszichodiák Alapítvány, cop. 2009.
 • Tanácsadás és terápia Budapest : ELTE Eötvös Kiadó, 2009
 • A család: harcmező és békesziget Budapest : Saxum : Affarone Kft., 2010
 • A tudattalan ösvényein : életünk rejtett mozgatói: Budapest : Jaffa, 2010.
 • A belénk égett múlt : elengedés, megbocsátás, újrakezdés Budapest, Kulcslyuk Kiadó., 2011
 • A vámpír vonzásában : miért szeretjük a sötét lényeket? Budapest : Jaffa, 2011
 • Bagdy Emőke–Kövi Zsuzsanna–Mirnics Zsuzsanna: Fény és árnyék. A tehetségerők felszabadítása. Kutatási zárótanulmány-kötet; Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Bp., 2014 (Géniusz könyvek)
 • Bagdy Emőke–Kövi Zsuzsanna–Mirnics Zsuzsanna: A tehetség kibontakozása; Helikon, Bp., 2014

CD-k és hangoskönyvekSzerkesztés

 • Az evés öröme, szenvedélye, szenvedése
 • Boldogan az élet delén - Második félidő 1.
 • Boldogság hatvan felett - Második félidő 2.
 • Lélekderűnk tükre, a nevetés
 • Önismeret, önazonosság, önmegvalósítás
 • Pszichofitness
 • Pszichofitness gyermekeknek
 • Pszichofitness kamaszoknak és felnőtteknek
 • Párkapcsolat - Esélyek, veszélyek, remények

JegyzetekSzerkesztés

 1. Lásd Hermann Péter (főszerk.): Ki kicsoda 2000 1, Greger-Biográf Kiadó, Budapest, 69, 1999.
 2. Állami kitüntetéseket adott át Balog Zoltán (EEM). [2013. december 29-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2013. április 8.)

Források és külső hivatkozásokSzerkesztés