Bagdy Emőke előadásainak listája

Wikimédia-listaszócikk

Ez a lista Bagdy Emőke pszichológus előadásait tartalmazza a megjelenés helyének, idejének megjelölésével kronológiai sorrendben.[1]

Bagdy Emőke

Bagdy Emőke előadásainak jegyzékeSzerkesztés

Tudományos előadások, önálló kutatásra alapozva, valamint továbbképző, terápiás, kiképző vagy munkabeszámoló előadások.

60-as évekSzerkesztés

1969Szerkesztés

 • 1. Malan típusú pszichoterápiás folyamat ismertetése. Pszichoterápiás Munkacsoport Társulati ülése. Egészségügyi Felvilágosító Központ, Budapest. 1969. március.

70-es évekSzerkesztés

1970Szerkesztés

 • 2. A szenzitivitás, projekció, paranoiditás N pszichodinamikája. Továbbképző előadás pszichológusok számára. Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet. 1970. április 5. és 12.

1971Szerkesztés

 • 3. A thanatológia alapkérdései. OIE pszichológus tk. 1971. szeptember 19.

1972Szerkesztés

 • 4. Az acting-out jelenség. Továbbképző előadás pszichológusok számára. Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet. 1972. február 16. és 23.
 • 5. A projektív próbák felhasználásának lehetőségei és problémái a paranoid körképek diagnosztikájában. Magyar Igazságügyi Orvosok Társasága III. Nagygyűlése, Debrecen. 1972. október 5-6-7.
 • 6. Alapvető pszichológiai szempontok a rehabilitációs gyógytorna foglalkoztatásban. Gyógytornász Nagygyűlés Budapest, Semmelweis terem. 1972. december 2.

1973Szerkesztés

 • 7. A szenzitivitás és a paranoiditás mutatórendszere a Rorschach próbában. Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet tudományos ülés. 1973. január- 26.
 • 8. Mozgásterápia az elmegyógyászatban. Gyógytornász továbbképző előadás, Weil Emil terem, 1973. február 26.
 • 9. A pszichoszomatikus szemlélet és a pszichoszomatikus betegségek genezise. Továbbképző előadás pszichológusok számára. Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet. 1973. április 12.
 • 10. A pszichoszomatikus betegségek pszichoterápiája. Továbbképző előadás pszichológusoknak. Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet. 1973. április 19.
 • 11. A tesztek osztályozása és válogatása. OTKI továbbképzés. 1973. szeptember 12.
 • 12. A klinikai pszichológiában használatos tesztmódszerek (exploráció, biográfiai módszerek, kérdőívek és pontozóskálák) Orvosi Pszichológia c. OTKI tanfolyam. 1973. szeptember
 • 13. Relaxációs módszerek alkalmazása a pszichiátriai betegek rehabilitációjában (előadás és bemutató terápia) Szocioterápiás módszertani Hét, Intaháza. 1973. szeptember 27.

1974Szerkesztés

 • 14. Pszichodiagnosztikai módszerek. Továbbképző előadás "A pszichiátria alapvonalai" c. OTKI tanfolyamán. 1974. január 14.
 • 15. A gyógyító mozgás pszichiátriai alkalmazásának Orlic és Sivadon--féle módszere. Gyógytornász továbbképző előadás. 1974. március 11.
 • 16. Liziczai Etel-Bagdy Emőke: Serdüléses válság pszichoterápiája tesztkövetéssel. VIII. Nemzetk. Pszichoter. Kongr. Philadelphia, 1974 júl. 7.
 • 17. A szívinfarktusos betegek pszichológiai rehabilitációjának módszerei. Balatonfüredi Jubileumi Orvosgyűlés. 1974. szeptember 20.
 • 18. A kisgyermek lelki egészsége. Továbbképző előadás, Újpesti Kórház. 1974. november 14.

1975Szerkesztés

 • 19. A mozgás, pszichopatológia és pszichoterápia összefüggései. "A pszichiátria határterületei" c. OTKI továbbképző tanfolyamon előadás. 1975. március 5.
 • 20. A klinikai pszichológus feladatköre az elmeegészségügyi szolgálatban. Országos Ideg- és Elmegyógyászati Intézet Felszab. 30 éves tudományos jubileumi ülésén. 1975. április 11.
 • 21. Az ápoláslélektan tárgya, feladata, területei és módszerei. A beteg és betegsége viszonya. Továbbképző előadás, Újpest. 1975. április 11.
 • 22. A beteg ember személyisége. A gyógyító közösség szociálpszichológiai törvényszerűségei. Továbbképző előadás, Újpest. 1975. április 25.
 • 23. A klinikai pszichológus feladatköre pszichiátriai osztályon. OTKI "Klinikai pszichológia" c. továbbképző tanfolyamán. 1975. október 14.
 • 24. Relaxációs módszerek OTKI "Klinikai Pszichológia" c. továbbképző tanfolyamon. 1975. október 28.
 • 25. Az Orlic-féle gesztusterápia tapasztalatai pszichiátriai betegeknél. Magyar Pszichiátriai Társaság III. Nagygyűlése, Akadémián. 1975. november 17.
 • 26. A proxemikai és empátia kutatás eredményei. Újpesti tudományos továbbképző előadás. 1975. november 20.

1976Szerkesztés

 • 27. A pszichoterápia elsajátításának problémái. Vitacsoport (Hidas, Bányai). Pszichoterápiás Hétvég. Szombathely, 1976. január 31.
 • 28. A kórházi diagnosztikai folyamat módszerei és terápiás haszna. Kerekasztal: Tringer, Solti: "Kórházi és kórházon kívüli elmebeteg ellátás módszerei" c. OTKI továbbképző tanfolyamon. 1976. január 19.
 • 29. A gesztus- és akcióterápia alkalmazásának tapasztalatai pszichiátriai betegeknél (Láng Iringóval) Magyar Pszichol. Társaság. Rehab. Pszichiátriai szekciója II. tud. ankétján, 1976. április 27.
 • 30. A pszichodiagnosztikai tevékenység helye és szerepe az endogén pszichózisok rehabilitációjában "Endogén pszichózisok c. OTKI tanfolyamon, Győr, 1976. május 10.
 • 31. Relaxációs kulcsfogalmak szemantikai változásai kiképző csoportmunka folyamatában. Pszichoterápiás Konferencia, Nyíregyháza, 1976. augusztus 31.
 • 32. Az Osgood-fé1e szemantikus differenciál technika és alkalmazási módja. Pszichológus továbbképzés, OIE. 1976. október 10.
 • 33. Pszichológiai és pszichopatológiai alapok. Orvos oktatás OIE. 1976. november 10.
 • 34. Relaxációs módszerek gyermekeknél. Debreceni Nevelési Tanácsadóban tk. előadás és bemutató, 1976. november 26.
 • 35. "Archaikus énbetegségek" (Ammon: Dynamische Psychiatrie c. könyvének ismertetése). Pszichológus továbbképzés, OIE. 1976. december 9.

1977Szerkesztés

 • 36. Személyiségdiagnosztikai eszközök és információs értékük. "A pszichiátria és alapvonalai" c. OTKI tk. tanfolyamon. 1977. január 28.
 • 37. Az emberi kapcsolatok pszichológiája OIE Középszintű eü. vezetők tk. tanfolyamán. 1977. február 12.
 • 38. A schizophrenia pathogenezise (Benedetti cikkének ismertetése) Pszichológus továbbképzés, OIE. 1977. márc. 2.
 • 39. Az autogén tréning tanulási folyamatának elemzése. Kandidátusi munkabeszámoló, I. OIE tud. ülés. 1977. május 7.
 • 40. Az időélmény sajátosságai extra- és introvertált személyeknél relaxációs kiképzés folyamatában MIET Tiszántúli tagozat tud. ülése, Eger. 1977. június 3.
 • 41. A pszichoszomatikus szemlélet kritikája napjainkban. OIE pszichológus tk. 1977. szept. 12
 • 42. A thanatológia alapkérdései. OIE pszichológusképzés, 1977 szept. 19.
 • 43. A gyakorlatvezetés, kiscsoportos oktatás technikája. A tanulócsoportok pszichológiai jellemzői. Orvos oktatók tk. tanfolyama, Dobogókő. 1977. október 21.
 • 44. Egyéni pszichoterápiák. OTKI "Pszichoterápia" c. tk. tanfolyamon. 1977. november 14.
 • 45. Intézetünk klinikai pszichológiai tevékenységének fejlődése az elmúlt 25 esztendőben. OIE Jubileumi ülés. 1977. nov.
 • 46. A pszichoterápiás képzésről. Kerekasztal beszélgetés. OTKI Pszichoterápia tanfolyamon. 1977. december 1.

1978Szerkesztés

 • 47. Milyen vagyok? Az önismeretről. TV osztályfőnöki óra forgatókönyve. 1978. február, TV adás május 17.
 • 48. A csoport-pszichoterápiákról. Lelkészképzés. 1978. május 10
 • 49. Barátság, szerelem. TV osztályfőnöki óra forgatókönyve, 1978. március, adás: 1978. május 24.
 • 50. Autogén tréning hatása a testképre és az önértékelésre, Magyar Rehabilitációs Társaság III. tudományos ankétja, Pécs. 1978. augusztus 22.
 • 51. A pszichoterápia egyéni módjai. Lelkészképzés. Szentendre, 1978. szept. 23.
 • 52. A hipnózis standard indukciós módszere, előadás és demonstráció, OIE tk. előadás. 1978. október 3-10-17.
 • 53. A gyermek lelki fejlődése: öröklés vagy környezet. Újpest, tk. 1978. október 23.

1979Szerkesztés

 • 54. A pszichodráma (OIE szemináriumok) 1979. március 2 és 9.
 • 55. A Szondi próba validitásának ellenőrző vizsgálata. An experimental Analysis and New Interpretation of the Szondi Test. Nemzetközi alkalmazott Pszichológiai Kongresszus, München, júl. 27. Vargha András matematikussal közös előadás.
 • 56. Az exploráció, interjú, orvosi beszélgetés. (OIE tk. Ifjú orvosok köre) 1979. szeptember 6.
 • 57. A gyermek lelki fejlődéséről. Újpest. 1979. október 15.
 • 58. Szuggesztív és relaxációs terápiák felhasználása alkoholista betegeknél. Alkohológia c. OTKI tanfolyam. 1979. október 16.
 • 59. Dramatikus terápiás módszerek önismereti és terápiás felhasználása. OTKI "Vezetéselmélet" c. továbbképző tanfolyamon. 1979. november 16.
 • 60. A klinikai pszichológiai pálya (pályakép). ELTE (Eötvös Klubban egyetemi hallgatóknak). 1979. december 2.

80-as évekSzerkesztés

1980Szerkesztés

 • 61. Imaginatív és szimbol-dramatikus eljárások a pszichoterápiában. OTKI tanfolyamon. 1980. január 12.
 • 62. A relaxációs módszerekről. TIT. Bp. ápr. 21.
 • 63. A narcisztikus indulatáttételek: tükör, iker, megosztott áttétel. OIE továbbképzés, október.
 • 64. Az indulatáttétel fogalma. Az indulatáttétel fajtái. A narcisztikus indulatáttételek: tükör, iker, megosztott áttétel. 0IE tk. 1980. október.
 • 65. A klinikai pszichológusi tevékenység helyzete. Előadás a MPT Klinikai Pszichológiai Szekcióalakuló ülésén. 1980. október 31.
 • 66. A hipnoterápiák és más pszichoterápiák kapcsolata. Pszichiátriai Társaság Hipnoterápiás Munkacsoport alakuló ülésén. 1980. november 21.
 • 67. A klinikai pszichológus pszichoterápiás tevékenysége. Debreceni Egyet. Pszichológus csoport. 1980. november 24.
 • 68. Berne: Games - People Play. Mérei szeminárium, M.Cs. 2x1,5 óra. 1980. november 24 és december 3.
 • 69. A csoportpszichoterápia stratégiája és taktikája. OIE tk. 1980. november.
 • 70. Az autogén tréning elméleti és módszertani kérdései. OTKI Vezetéselmélet tk. tanfolyam. 1980. december 1

1981Szerkesztés

 • 71. Relaxációs terápiák. Pszichiátria haladása c. OTKI tanfolyamon 1981. január 13.
 • 72. A relaxáció helye és szerepe a pszichoterápiákban. Relaxációs Munkacsoport alakuló ülésén, jan. 27.
 • 73. Imaginatív terápiák elméleti alapjai és módszertani kérdései. Relax. Munkacsoport, "Imaginatív terápiák" c. előadássorozatán, megnyitó előadás, Bp. febr. 24.
 • 74. Kognitív stílus és élménymintázatok az autogén tréning élményhálózatában egészségeseknél és (neurotikus versus pszichoszomatikus) betegeknél. Magyar Pszichológiai Társaság V. Tudományos Konferenciáján, 1981. március.
 • 75. Az imaginatív pszichoterápiák alapjai. Továbbképzés a Korányi kórházban, márc. 3.
 • 76. A relaxációs terápiák alapjai. Relax. Munkacsoport Pécsi alakuló ülésén, márc. 7.
 • 77. Relaxációs terápiák. OTKI vezetéselmélet, továbbképző előadás, márc. 10.
 • 78. A schizophrénia pszicho dinamikája. OIE "Fiatal Orvosok Köre" május.
 • 79. A csoport pszichoterápiás kiképzés befejezésének problémái. Pszich. Társ. Csoportpszichoter. Munkacsoport, május 15.
 • 80. Cognitiver Style und Erlebnismechanismen beim Lernen des AT-s. I. Nemzetközi Pszichoter. Konferencián. Trier, NSZK, szept. 18.
 • 81. Az AT pszichodinamikája. Pécs, Relax. Munkacsoport, okt. 3.
 • 82. Cognitiv Analysis of different levels of expressive symbolism in introspective experiences of neurotic and psychosomatic patients. München, DAP Konference "Identity and Unconscionsness" dec. 17.

1982Szerkesztés

 • 83. Csoportpszichoterápiák a neurotikus betegek ellátásában. Magyar Pszichiátriai Társaság. Csoportpszichoterápiás Munkacsoport. 1982. január 14.
 • 84. A relaxációs módszerek, az AT és a progresszív relaxáció. OTKI Klinikai Pszichológia Szakképző tanfolyam. 1982. január 15.
 • 85. A pszichodráma sajátosságai a Pszichoterápiás Hétvégen. MET Pszichoterápiás Munkacsoport Ankétja. 1982. január 22.
 • 86. Éber-álom". A fantáziamódszerek a pszichoterápiában. In: Álom-sorozat, Pszichoterápiás Szekció, Balassa u. 1982. január 27.
 • 87. A relaxációs módszerek helye a gyógyításban. TIT Bp. 1982. febr. 1.
 • 88. A film lélektani hatására vonatkozó új koncepció. Filmtudományi Intézet 25. jubileumi ülésén. 1982. március 5.
 • 89. Az emberi kapcsolatok pszichológiája. Teológiai továbbképző tanfolyamon, 1982. március 13.
 • 90. A relaxáció módszerei. 1982. március 22.
 • 91. A relaxáció hatásmechanizmusai. 1982. március 23.
 • 92. A relaxáció hatásterületei egészségeseknél. Előadássorozat a Rendőrtiszti Akadémián 1982. március 24.
 • 93. Az exploráció és az első interjú. Előadás az OPI szervezésében Esztergomban megtartott pedagógus továbbképzésen. 1982. április 7.
 • 94. Az öregedés pszichológiája EüM. ("Az öregedés szociológiai és demográfiai kérdései") Akadémián, elnök: dr. Hutás Imre. 1982. április 19.
 • 95. Imaginatív és exploratív rövidterápiák c. előadás az OTKI "Pszichiátria haladása" továbbképző tanfolyamon. 1982. április 20.
 • 96. Pszichoterápiás eszközök a kriminális és veszélyeztetett személyiség re edukációjában. A Pécsi Pedagógiai Továbbképző Központban. A Kriminálpedagógiai Munkacsoport szervezésében. 1982. június 11.
 • 97. A schizophrenia pszichoterápiája. "A schizophrenia haladása" c. SOTE Pszichiátriai Klinikán rendezett tanfolyamon. 1982. szeptember 3.
 • 98. A relaxációs módszerek és felhasználási lehetőségeik az egészségnevelésben. Egészségnevelési Központ Országos Továbbképző tanfolyamán. 1982. október
 • 99. Pszichiátriai kórképek pszichodinamikája FOK OIE továbbképzés I. előadása.1982. október 14.
 • 100. "Családi háttértényezők a kriminalitás kialakulásában" Büntetésvégrehajtó Intézetek központi továbbképző tanfolyamán, Pilisszentkereszten. 1982. október 18.
 • 101. Az én struktúrája és pszichodinamikája. F0K sorozat II. előadása. 1982. október 21.
 • 102. Szocializációs folyamatok és fázisok. Pécs. Nevelési Központ, továbbképző előadás. 1982. október 22.
 • 103. Relaxációs, szuggesztív és imaginatív terápiák. OTKI Pszichiátria továbbképző tanfolyamon. 1982. október 28.
 • 104. A neurózisok pszichodinamikája. FOK sorozat. III. előadás. l982. október 28.
 • 105. Exploratív pszichoterápiák. OPI továbbképzésen Esztergomban (Cseres Judit szervezésében). 1982. november 16.
 • 106. Fokális és imaginatív rövidterápiák OTKI pszichoterápia tanfolyamán. 1982. november 17.
 • 107. A konfrontációs technikák, tükör, hasonmás, üres szék. A SOTE Balassa kollégiumában. Láng Iringó, Ajkay Klára és a stáb. 1982. november 25.
 • 108. A személyiségzavarok és megoldásuk; pszichopedagógiai elvek és szempontok. Pécs. Nevelési Központ. 1982. november 26.
 • 109. A személyiség szocializációs folyamata. önszabályozó eljárások, személyiségfejlesztés. Személyiségszabályozás, tréning. AT gyakorlatok. Pécsi Nev. Központ, 1982. Nov. 29.
 • 110. A személyiség önszabályozó, elaboratív és elhárító mechanizmusai. Könyvtártudományi Intézet és Módszertani Központ. 1982. november 30.
 • 111. Expresszív szimbolizációs szintek az AT tanulásban. OIE tudományos előadások. Kutatói beszámoló. 1982. december 3.
 • 112. Az indulatáttételről. Az emberi kapcsolatok pszichológiájáról. A beteglátogatás lélektana. Teológiai továbbképzés. 1982. december 3.
 • 113. Az ikerlét pszichológiai és nevelési kérdései. Ikerklub. Marczibányi tér. 1982. Dec. 11.
 • 114. A pszichózisok pszichodinamikája. OIE. FOK szemináriumok IV. rész. 1982. Dec. 16.

1983Szerkesztés

 • 115. A szuggesztív terápiák hatásmechanizmusai. Magyar Pszichiátriai Társaság. I. Kongresszusán. 1983. január.
 • 116. Fokális konfliktusok összehasonlító elemzése verbális és dramatikus önismereti csoportokban (Falus F. társszerző) Pszichoterápia szekcióülés. Magyar Pszichiátriai Társ. I. Kongr. Bp. 1983. január 16.
 • 117. A pszichózisok pszichodinamikája. OTKI szakpszichológus-képző tanfolyam. 1983. január 20
 • 118. A pszichózisok pszichoterápiája. OTKI szakpszichológus-képző tanfolyam. 1983. január 28.
 • 119. Szimbolizációs szintek az AT élményhálózatában. Magyar Pszichológiai Társaság VI. Tud. Konf. Magyar Tudományos Akadémia 1983. március 11.
 • 120. Fokális konfliktusok összehasonlító elemzése a pszichodrámában. Magyar- Pszichol. T. VI. Tudományos konferencia. Magyar- Tudományos Akadémián. 1983. március 13.
 • 121. A pszichodráma keret- és feltételfüggő sajátosságai. Magyar Pszichológiai Társaság. VI. Tud. Konferenciáján. Bp. 1983. április
 • 122. Az exploráció szintjei: reális-imaginárius, indulatáttételi, szerep és szimbolikus szintek. ELTE, meghívott előadó. Tud. Konferencia. 1983. április
 • 123. A relaxáció alkalmazása a kozmetikában. KIOSZ kozmetikus-bőrgyógyász nagygyűlés. 1983. április 16.
 • 124. Körperbild in der Relaxation. Vortrag am Psychiatrischen Weltkongress, Wien 1983.
 • 125. Rövid egyéni pszichoterápiák. OTKI: Új ismeretek a pszichiátriában. tk. tanfolyam. 1983. április 27.
 • 126. A pszichikus egyensúly, a lelki egészségvédelem módszerei. Szombathelyi OPI és könyvtárosok tk. tanfolyamán. 1983. május 5.
 • 127. A gyermekkori szocializáció szerepe a kriminalitás kialakulásában. Tk. előadás. Belügyminisztérium. Márianosztra. 1983. május 6
 • 128. A gyógytornász-beteg kapcsolat dinamikája és etikája. ORFI: gyógytornász továbbképzés. 1983. május 12.
 • 129. Imaginativ pszichoterápiák elméleti alapjai és módszertani kérdései. Magyar Pszichológiai Társaság Relaxációs Munkacsoportjában, Klin. Pszich. szekcióülés. Budapest, 1983.
 • 130. A Rogers-féle pszichoterápia helye a pszichoterápiákban. Csoport pszichoterapeuták klubja. (Veér-Tringer) T. F. Beloiannisz terem. 1983. október 6.
 • 131. A szocializáció jellegzetességei. Könyvtártudományi Intézet és Módszertani Központ. 1983. október 12.
 • 132. A Rogers-féle pszichoterápia a pszichoterápiás rendszerekben. Pécs. Nevelési Központ. Továbbképzés. 1983. október 14.
 • 133. Pszichoterápiás aktualitások. Relaxáció, imagináció. OTKI Főorvosi továbbképző tanfolyam. 1983. október 25.
 • 134. Az iskolai mentálhigiéné és családgondozás. Szeged. Továbbképzés pedagógusoknak és egészségnevelőknek (isk. igazgatók). 1983. november 15.
 • 135. A szocializáció és személyiségzavarok KIOSZ továbbképzés. 1983. november 22.
 • 136. A dadogás pszichoterápiás ellátása. Kerekasztal-vita. Gyógyped. Főiskola. Logopédus továbbképzés. Pszichológiai Intézetben. 1983. november 23.
 • 137. A személyiségfejlődésről. OPAKFI filmszakasszisztensi előadás. 1983. november 26.
 • 138. Az ikrek speciális nevelési problémái. OPI továbbképzés, Nevelési Tanácsadó, vezetőknek. Horváth Mihály téren. 1983. november 28.
 • 139. Nonverbális pszichoterápiák OTKI Pszichoterápia tanfolyam. 1983. november 30.
 • 140. "A pszichoterápia tervezése". I. Magyar Pszichiátriai Kongresszus Bp. elnöki tisztben dr. Kézdi Balázzsal.

1984Szerkesztés

 • 141. Az iskolai mentálhigiénéről. Fővárosi Pedagógiai Intézet. Tk előadás. 1984. január 10.
 • 142. A gyógytornász-beteg kapcsolat dinamikája. ORFI továbbképző előadás. 1984. január 12.
 • 143. Hozzászólás dr. Tringer László "Viselkedésterápiák" c. főreferátumához. Magyar Pszichiátriai Társaság Pszichoterápiás Szekció I. Konferenciáján. SOTE elméleti tömb. Bp. 1984. január 21.
 • 144. A schizofrénia pszichodiagnosztikája. Klinikai pszichológiai posztgraduális képzés, OIE-OTKI. 1984. január 24.
 • 145. A schizofrénia szociálpszichológiája és kommunikációelméleti megközelítése. OTKI-OIE. 1984. január 26.
 • 146. Kommunikációelmélet és szociálpszichológiai szerepteóriák. Filmtudományi szakasszisztens képzés. 1984. március 17.
 • 147. A fiatalkorúak szuicid kísérleteinek lélektani határtényezői. Földes Ferenc Szakközépiskola névadó napok, tudományos ülés, 1984. március 28.
 • 148. Pszichoterápiás irányzatok és módszerek. Debrecen, KLTE Tudományos napok.1984. március 29.
 • 149. Az ikrek nevelési gondjai. Ikerpárok és szülők találkozója. Marczibányi tér. 1984. Ápr. 6.
 • 150. Egyéni pszichoterápiák. OTKI: Új ismeretek a pszichiátriai diagnosztikában c. tanfolyam. 1984. április 9.
 • 151. Lelki önszabályozó és egészségvédő módszerek. Dobogókő, Vezető-továbbképző tanfolyam. 1984. április 16.
 • 152. A mentálhigiénés tevékenység lehetőségei az iskolában és az óvodában. SZMP székházban, Veszprém, pedagógus tk. 1984. május 3.
 • 153. A pszichoanalízis fejlődése és újabb eredményei. FOK előadás, OIE. 1984. május 31.
 • 154. A pszichoanalízis hatása a pszichiátriai ellátásban. FOK továbbképzés, OIE. 1984. Jún. 7.
 • 155. Szocializáció és személyiségzavarok. Előadás a TIT Stúdióban pedagógusoknak. 1984. június 13.
 • 156. Családi szocializáció. Pedagógus továbbképzés. Dunaújváros. 1984. szeptember 5.
 • 157. A mentálhigiénés és a korrekciós nevelés feladatai. Székesfehérvár, pedagógus továbbképzés. 1984. szeptember 7.
 • 158. Személyiségfejlődés és személyiségzavarok. Tk. előadás könyvtárosoknak. Könyvtár tud. Info. és Módszertani Központ. Sződliget. 1984. szeptember 11.
 • 159. Emberkép, személyiségelmélet, pszichopatológiai modell és pszichoterápia összefüggései. OTKI Pszichoterápiás tanfolyam. Velence. 1984. október 4.
 • 160. Családi szocializáció és a korrekciós nevelés. Pedagógusoknak, Tata, továbbképző előadás. 1984. október 15.
 • 161. A pszichológia a mindennapi életünk gyakorlatában. Edelény, találkozó. 1984. Okt. 16.
 • 162. Szocializáció és az életkorok pszichológiája. Miskolc, pedagógus továbbképzés.1984. Okt. 16.
 • 163. Az autogén tréning pszicho fiziológiája és pszicho dinamikája. Miskolc, Szentpéteri – Kapui Kórház. 1984. október 16.
 • 164. A csoportpszichoterápiák új vonásai. OTKI: korszerű vezetéselméleti ismeretek a pszichiátriában c. tk. tanfolyam. 1984. október 24.
 • 165. Az emberi kapcsolatok pszichodinamikája. Chemolimpex, vezető továbbképzés, videó demonstrációval. 1984. október 30.
 • 166. A relaxációs kezelés haszna a kozmetikában. Kozmetikus Kongresszus. Almássy téri Szabadidő Központban, Bp. 1984. november 4.
 • 167. Az önismeret és az önszabályozó módszerek. A személyiségfejlődés szocializációs történései. Szeged, Juhász Gy. Tanárképző Főisk. 1984. november 21.
 • 168. A csoportpszichoterápiák fejlődése. OTKI: Újabb ismeretek a pszichiátriában c. tk. tanfolyamon. 1984. november 22.
 • 169. Imaginatív pszichoterápia dinamikai jellegzetességei neurotikus és pszichotikus betegeknél. MIET Nemzeti Kongresszusa, Bp. Akadémiai Székház, Országház u. 1984. november 23.
 • 170. A Rogers-féle empátiafejlesztő csoportok dinamikai sajátosságai. Pressing Lajossal MIET Nemzeti Kongresszusa. 1984. november 25.
 • 171. A Rogers-féle ügyfélközpontú pszichoterápia képzési módszerei. Komplex pszichoterápiás Munkacsoportban. SOTE kollégium előadótermében. 1984. Dec. 6.
 • 172. Imaginatív csoportpszichoterápia dinamikai sajátosságai neurotikus és pszichoszomatikus betegeknél. MIET 30. Nemzeti Kongresszusán. Bp. 1984. dec. 8.

1985Szerkesztés

 • 173. A dramatikus csoportpszichoterápiák hatásmechanizmusa. OTKI tanfolyam, szakképzés. 1985. január 14.
 • 174. A személyközpontú pszichoterápia alapjai. F0K-OIE 1985. február 28.
 • 175. Az AT élmény-feldolgozási folyamatának irányítása kiképző csoportokban (Szőnyi Magdával). 1985. március 7.
 • 176. Tanulmányi csoportok problémái különböző műfajú csoportpszichoterápiás kiképző csoportok összehasonlításával (Pressing Lajossal) 1985. március 8.
 • 177. Családi szocializáció és a mentálhigiénés ellátás. Győr, 1985. március 13.
 • 178. Szorongás és önvédelem. Heim Pál Kórház "Pszichopatológia" c. továbbképző tanfolyam: A mentálhigiénés és terapeuta közösségeket szervező munkacsoportban (Tomcsányi) 1985. március 22.
 • 179. A motiváció és az attitűd szerepe a relaxációban (kerekasztal) moderálása (Relaxációs munkacsoport MTA) 1985. március 23.
 • 180. Az emberi kapcsolatok dinamikája. Piarista Gimnázium, Ecclesia Kiadó szervezése. 1985. április 12.
 • 181. Egyéni pszichoterápiák. OTKI tk. előadás pszichiátriai tanfolyamon. 1985. április 17. Elemzési szempontrendszer az autogén tréning tanulás sajátélményű szakaszának feldolgozásához. Magyar Pszichológiai Társaság VII. Országos Tudományos konferenciáján, Tematikus vitaanyagok kötete, II. 123-126. Bp. 1985.
 • 182. Relaxációs módszerek az alkoholisták személyiségzavarainak rendezéséhez., BM tk. tanfolyam. (börtönpszichológusoknak) 1985. május 7.
 • 183. A pszichoszomatikus betegségek és pszichoterápiájuk. Velence, OTKI intenzív pszichoterápiás tk. tanfolyam. 1985. szeptember 26.
 • 184. Regressziós szintek a katatim képélmény terápiában. Relax. Mcs. előadás MTA. 1985. november- 15.
 • 185. Pszichoszomatikus betegségek pszichodiagnosztikája és pszichoterápiája. Heim Pál Kórház speciális továbbképző tanfolyam, a mentálhigiénés és terapeuta közösségeket szervező Mcs-ban "Pszichoszomatika" sorozat tanfolyamon. 1985. december 6.
 • 186. Családi szocializáció és családtípusok a magyar szociológia valóságában. Székesfehérvár, Gyermek és Ifjúságvédő Intézet pártfogói tk. 1985. december 16.

1986Szerkesztés

 • 187. A paranoiditás pszichopatológiája és pszichodiagnosztikája. OTKI Klinikai pszichológusok szakképző tanfolyamán. 1986. január 17.
 • 188. A szkizofréniák pszichopatológiája és pszichodiagnosztikája. OTKI Szakpszichológusok szakképző tanfolyamán. 1986. január 18.
 • 189. A pszichoszomatika értelmezési koncepciói. DOTE Nőgyógyászati Klinika: továbbképző ülés. 1986. február 5.
 • 190. A fóbia pszichoterápiája, relaxációs és imaginációs módszerek a terápiában. MPT Pszichoterápiás Szekció ülésén Nemes Lívia és Tringer László: vitaülés. 1986. Febr. 8.
 • 191. A pszichológus identitás kérdéséről (Bányai Évával) KLTE Pszichológus napok, szakhét. 1986. március 4.
 • 192. A paranoiditás pszichoanalitikus elmélete. FOK-OIE előadás. 1986. március 20.
 • 193. Önismereti pszichodráma csoportok játékdinamikájának és kimeneteleinek elemzése. Pszichodráma ankét. Erdélyi Ildikóval. 1986. március 22.
 • 194. "Egyéni pszichoterápiák" OTKI szakorvosjelölteknek tk. Tanfolyam. 1986. március 28.
 • 195. Mérei Ferenc speciális pszichodráma stílusának jellemzői. A Pszichodráma Munkacsoportban. 1986. ápr. 1-3.
 • 196. "Egy fóbia relaxációs terápiája". MPT Relaxációs Munkacsoport konferenciáján előadás, Sopron. 1986. április 18.
 • 197. Relaxációs és imaginációs módszerek. DOTE Nőgyógyászati Klinika, Országos Szülészeti és Nőgyógyászati tk. tanfolyam. 1986. május 6.
 • 198. Családi típusok, családi felelősség a gyermekek szocializációjában. Gyermekvédelmi Orsz. Továbbképző tanfolyam; 1986. június 18.
 • 199. Családi szocializáció és személyiségfejlődés. Könyvtárosok országos továbbképző értekezletén. 1986. szeptember 24.
 • 200. Magyar református vagyok. A reformáció emlékünnepén. Pusztaszeri úti református templom, 1986. október 30.
 • 201. Rövid pszichoterápiák. Szakorvosi-főorvosi továbbképző OTKI tanfolyam. 1986. november 13.
 • 202. A nyugalmi formula szerepe az autogén tréning tanulásban. Magyar Pszichiátriai Társaság II. Kongresszusa 1986. november 15.
 • 203. A nővér-beteg kapcsolat pszicho dinamikája. 0IE szaknővér és vezető továbbképző tanfolyamon 1986. november 18.
 • 204. A relaxáció helye és szerepe az egészségvédelemben és egészség-helyreállításban. A Hajdú-Bihar megyei egészségvédelmi és mentálhigiénés továbbképző tanfolyamon 1986. december 9.

1987Szerkesztés

 • 205. Az iskolapszichológia és mentálhigiéné. ELTE Iskolapszichológus továbbképzés. 1987. január 30.
 • 206. Az emberi kapcsolatok dinamikája. Korányi Frigyes Kárház Social Worker továbbképzés. 1987. február 7.
 • 207. A "segítő kapcsolat" alapelvei. Korányi Frigyes Kórház Social Worker továbbképzés. 1987. február 14.
 • 208. A mentálhigiéné az iskolában. DAB Pszichológiai Bizottság, Debrecen. 1987. február 17.
 • 209. Neurotikusok ellátásának pszichoterápiás lehetőségei és szintjei. Ambuláns formák OIE TK tanfolyam, Bp. 1987. március 7.
 • 210. Szociometrikus kölcsönös választások dinamizmusa AT tanulásban. Pszich. Társaság VIII. Orsz. Tudományos Konferenciája. MTA. 1987. március 15.
 • 211. A neurotikusok pszichoterápiájának ambuláns ellátási modellje. OTE TK tanfolyam OIE-ben. 1987. március 20.
 • 212. A szocializációs folyamat és a mentálhigiénés ellátás összefüggései. Műv. Min. Orsz. Pedagógus továbbképzés. 1987. március 20.
 • 213. Rokon- és ellenszenvi választások dinamizmusa az AT tanulásban. MPT VII Országos Tud. Konferencia MTA., 1987. március 25.
 • 214. A hivatásszemélyiség fejlesztése az egyetemi képzésben. MPT VIII. Orsz. Tud. Konf. MTA. 1987. március 26.
 • 215. Az ambuláns pszichoterápiás és pszichiátriai ellátás rendszere. Gondozó főorvosok tk. előadása, Szeged. 1987. április 8.
 • 216. Az aktív pihenés és az autogén tréning. Lelkész továbbképzés. Lékay tér. 1987. április 13.
 • 217. A relaxáció az egészség-megőrzésben. Lelkész továbbképzés Kálvin-terem. 1987. május 13.
 • 218. Quo vadis medikus? Pályamotivációk alakulása az orvosegyetemi képzés során. (Egy felmérés eredményei) MÁOTE Kongresszusa, Balatonfüred, 1987. május 21. Kézirat, Bp. 1987.
 • 219. Bagdy Emőke: A hivatásszemélyiség fejlesztésének lehetőségei és szintjei az egyetemi képzésben. Pályalélektani Szekció: "A felsőoktatási pályaszocializáció" c. MTA ankétján, 1987. május 29. Bp. 1987.
 • 220. A dohányzás abbahagyásának lélektani kérdései. MPT Pszichoszomatikus Szekció. (Császár Gyulával). 1987. június 13.
 • 221. Neurózis és pszichoszomatózis. Kerekasztal 0TE általános orvosok továbbképzésén. Vezette: Lipcsey Attila. 1987. június 17.
 • 222. Családi szocializáció és az érdeklődés fejlődése. Könyvtárosok Országos Továbbképző Tanfolyama, Budavári Palota. 1987. szeptember 2.
 • 223. Relaxáció és egészség. Továbbképző tanfolyam. Balassagyarmat, Művelődési Ház. 1987. szeptember 10.
 • 224. Mentálhigiéné - relaxáció. Miskolc tk. előadás. 1987. szeptember 17.
 • 225. Relaxációs módszerek. Vezető továbbképzés. Miskolc. 1987. szeptember 17.
 • 226. Relaxáció és mentálhigiéné. Mentálhigiénés klub előadás. Miskolc, 1987. szeptember 17.
 • 227. A könyvtár szerepe az egyén szocializációjában. Orsz. Széchenyi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Kp. Bp. Budavári Palota. 1987. szeptember 23.
 • 228. Az emberi kapcsolatok dinamikája. Előadás és helyzetgyakorlatok. BM vezető és nevelőtanár továbbképzés. Siófok. 1987. szeptember 24.
 • 229. Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Nevelőtanárok továbbképzése. ELTE. 1987. október 3.
 • 230. Új rövid egyéni pszichoterápiák. OTKI Pszichiátriai és Klinikai Pszichológiai Tanszék. 1987. október 21.
 • 231. Bagdy Emőke - Ruskó György - Kaszás Gizella - Bakó Tihamér: The Application of the Interactive Rorschach Experiment (IRE) in a Diagnostical Study of Interpersonal Relationships. Nemzetközi Szociálpszichiátriai Kongresszus, Budapest, 1987. nov. 14.
 • 232. Az ambuláns ellátás tapasztalatai az Intézetben. OTKI Pszichiátriai és Klinikai Pszichológiai Tanszék. 1987. november l0.
 • 233. Az ambuláns pszichoterápiák és a mentálhigiénés tevékenység kapcsolódási lehetőségei és határai. Kerekasztal. Nemzetközi Szociálpszichiátriai Bp. Kongresszus. 1987. november 13-15.
 • 234. A Közös Rorschach Vizsgálat interaktometriai rendszere. Nemzetközi Pszichiátriai Kongresszus. 1987. november 15. Budapest
 • 235. "Álomvíz martján." Előadás a MPT Relaxációs Mcs. tudományos ülésén, M.T. Akadémián. 1987. december 11.
 • 236. A klinikai pszichológia helyzete. EüM. Pszich. Bizottság. 1987. december 17.

1988Szerkesztés

 • 237. A dramatikus esetmegbeszélő csoport. MPT Pszichoterápiás Szekció II. Konferenciája. Budapest. 1988. január.
 • 238. A Közös Rorschach Vizsgálat hazai adaptációja (OIE Kp. Ambulancia tudományos beszámolója). 0IE tudományos ülésén. 1988. május 20.
 • 239. Az első találkozás a segítő kapcsolatban. A lelki elsősegély szolgálat munkatársainak továbbképzése, Bp. 1988. június 4.
 • 240. Svájci tanulmányúti beszámoló MPT Relaxációs Munkacsoport keretében MTA-n. 1988. június 17.
 • 241. Az OIE pszichológiai életének fejlődése az elmúlt 30 évben. 1988. június 20.
 • 242. Személyiségfejlesztő játékok és alkalmazásuk az iskolában. Magyar Játéktársaság ("Kiss Áron") Bp. 1988. április 7.
 • 243. A pszichoszomatikus betegségek pszichoterápiája. OTE Tk. előadás. 1988. november.

1989Szerkesztés

 • 244. Az empátia, a beleélés lélektana. Gyógypedagógiai Főiskolán, Social Workereknek. 1989. január 7.
 • 245. Imaginatív technikák a pszichoterápiákban. 0TE Szakpszichológus képzés tanfolyam. 1989. január 12.
 • 246. "Álomvíz martján" Esetismertetés. 0TE szakpszichológus továbbképzés tanfolyam. 1989. január 25.
 • 247. Családsegítő módszerek a pszichoterápiában. Családsegítő Központ Kiskunfélegyháza. 1989. február 1.
 • 248. A pszichoszomatikus betegek pszichoterápiája. Pszichoszomatikus Szekció tud. ülés. 1989. február 11.
 • 249. Rövid egyéni pszichoterápiák. OTE tk. tanfolyam. 1989. március 3.
 • 250. Csoportfantáziák szerepe az AT csoportok fejlődésében. Magyar Pszich. Társ. Orsz. Tud. Konf. Klinikai szekcióban. 1989. április 6.
 • 251. Csoportdinamikai jellegzetességek a KFT (kommunikációfejlesztő tréning) csoportokban. Magyar Pszich. Társ. Orsz. Tud. Konferencia. 1989. április 7.
 • 252. Neurózisellátó és mentálhigiénés modellek. Ankét: Pszichoterápiás Műhelyek. DAB. 1989. április 21.
 • 253. A hivatásszemélyiség fejlesztése. DAB-KLTE Ankét. DAB székház. 1989. május 12.
 • 254. Bagdy Emőke - Ruskó György - Kaszás Gizella - Safir Erika: A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) interaktrometriai rendszerének felhasználása a kapcsolati diagnosztikában. MPT Pszichológiai Kongresszusa, Budapest, 1989.
 • 255. A pszichológia helyzete és a pszichológus helye az alkoholbetegek gondozásában. OIE Tk. előadás Bp. 1989. május 19.
 • 256. Bagdy Emőke - Bugán Antal - Matolcsi Ágnes - Pető Csilla - Szabó Csaba - Szőnyi Magda: A hivatásszemélyiség fejlesztési lehetőségei a felsőoktatási pályaszocializáció során. Országos Pályaszocializációs Ankét (DAB- KLTE szervezésében) Debrecen. Kerekasztal-vita, 1989. május 19.
 • 257. A Közös Rorschach Vizsgálat. A Közös Rorschach jellemzők hisztériás betegeknél. Nemzetközi Családterápiás Kongresszus. Bp. 1989. július 10-14.
 • 258. A serdülés és adoleszcencia pszichológiája. AMK Bp. Iskola-továbbképzés (tanároknak) 1989. október 12.
 • 259. Az euritmia, a mozgás, a ritmus és a hangzás összefüggéseinek tudománya. Nonverbális munkacsoport előadás. Bp. 1989. október 14.
 • 260. A rákbetegség pszichológiai gyógyítási lehetőségei. Bp. Tűzoltó utcai "Rákbetegek klubja". 1989. október 19.
 • 261. Búcsú és megemlékezés. Mérei Ferenc 80 éves. Sírbeszéd. Óbudai Temető. 1989. november 24
 • 262. Mérei Ferenc Mester iskolája. Mérei Ferenc Emlékülés. Bp. Országház u. 23. 1989. december 1.

90-es évekSzerkesztés

1990Szerkesztés

 • 263. A pedagógus személyiségének szerepe az iskolai nevelőmunkában. Bárczy G. Gyógypedagógiai iskola nevelőtestületének. 1990. január 3.
 • 264. A relaxációs módszerek. Vezetőképző tréning bevezető előadása. 1990. január 9.
 • 265. A depresszió pszichopatológiája, OTE Klinikai pszichológus szakképzés. 1990. január.25.
 • 266. Új kihívások a relaxációs pszichoterápiák területén a 80-as években. Szociológus egyetemi tanárok továbbképzése. Kossuth Klub. 1990. február 8.
 • 267. Relaxáció a terhesség alatt és a szülésre felkészítésben. Szülész-nőgyógyász továbbképzés. Miskolc. 1990. március 19.
 • 268. Az identitás krízisei a magyar politikai változások tükrében. Debrecen, Szociológus továbbképzés. 1990. április 12.
 • 269. Eklektikus és stratégikus rövid pszichoterápiák neurózisban. 0TE szakorvos továbbképzés tanfolyama. 1990. november 21.

1991Szerkesztés

 • 270. A nem verbális kommunikáció szerepe a pszichoterápiában. OTE szaktanfolyamán. 1991. január 17.
 • 271. Az euritmia alapjai. Az euritmia helye Steiner antropozófiai rendszerében. Magyar Pszichiátriai Társaság. Euritmia hét megnyitója. 1991. január 19.
 • 272. A relaxáció, meditáció, imagináció. 0IE tudományos ülésén, a tárgykörkutatási beszámolója. 1991. január 30.
 • 273. Az interperszonális konfliktusok és a türelem lélektana. MTV szaktovábbképzés előadása. 1991. február 12.
 • 274. A mentálhigiéné: mentálhigiénés modellek és rendszerek. Hajdúböszörmény. 1991. február 25.
 • 275. Az autoszuggesztív metodikák szerepe a szülészeti és nőgyógyászati pszichohigiénében, pszichoprofilaxisban. OTE Szülészet-nőgyógyászat szakvizsgára felkészítő tanfolyamán. 1991. április 18.
 • 276. Egyéni rövidpszichoterápiák. OTE, szakorvosjelöltek tk. tanfolyamán. 1991. április 24.
 • 277. Bagdy E., Bugán A., Deckner E.,: Promotion of the professional personality during university education. Intern. Cong. of Psychology. Bp. 1991. July.
 • 278. Bagdy Emőke - Kaszás Gizella - Kóta Hedvig - Safir Erika: The " Couple Presented Rorschach" Test - Examination. Diagnostic and Therapy. II. European Congress of Psychology Abstracts Vol. I. 352. 8-12. 1991. July
 • 279. Bagdy Emőke - Kaszás Gizella - Szilágyi J.: Communicational Strategies of Hysterical Patients in their Common Rorschach Test. Paper Presented: 2nd Bridging Conference between Eastern and Western Countries 12-16, 1991. July.
 • 280. A kép és a szimbólum a pszichikum munkájában. Tessedik Sámuel Tanárképző Főiskola tk. előadása. 1991. július 13.
 • 281. Az élmények dramatizálása: a szimbólumdráma és a pszichodráma. Tessedik Sámuel Tanárképző Főiskola továbbképző előadása. 1991.július 19.
 • 282. Majd eljön értem a halott Magyar származású, külföldön élő pszichológusok I. Kongresszusa. Előadás. 1991.augusztus 31.
 • 283. A pszichoszomatika a bőrgyógyászatban. Kozmetikai Kongresszusnyitó előadása 1991. szept.28.
 • 284. Az aszcenzionizmus. Az Ikarosz-komplexus Kondor Béla művészetében. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület "A felemelkedés szimbolikája" c. sorozatban. 1991.szeptember 20.
 • 285. Művészet és pszichiátria. József Attila és Kondor- Béla műveinek patopszichológiai elemzése. DOTE továbbképző előadássorozat. Debrecen, 1991. október 8.
 • 286. A pszichoterápia propedeutikája. A magyar Bálint Társaság pszichoterápiás szakképzési tanfolyamán, 1991. október 19.
 • 287. Bagdy Emőke: A hivatásszemélyiség fejlesztésének elősegítése az egyetemi képzésben. I. Tud. Orsz. Konferencia a pszichológusképzésről, Miskolc, nov. 1991.
 • 288. Mentálhigiénés ellátási modellek és rendszerek. Qua vadis hazai mentálhigiéné? MPT II. Vándorgyűlésén, Kecskemét, 1991 nov.7.
 • 289. A hivatásszemélyiség fejlesztése. Beszámoló a debreceni pályaszocializációs munka tapasztalatairól. A pszichológus képzés I. Magyar Konferenciáján, Miskolc, 1991. nov.23.
 • 290. A dinamikus pszichopatológia alapjai. A magyar Bálint Társaság és OTE pszichoterapeuta képzési hét, 1991. dec.7. 10-12.h.
 • 291. A "kapcsolati pszichoterápia" metodikái és technikái. Bálint Mihály orvos-beteg kapcsolatai pszichoterápiája és Held stratégikus eklekticizmusa a rövidterápiákban. Magyar Bálint Társaság és OTE pszichoterapeuta képzési hét, 1991. dec.7. 14-16h.

1992Szerkesztés

 • 292. Hitélmény és viselkedés összefüggései serdülő- és ifjúkorban. A HID továbbképzése pszichiáterek mentálhigiénikusok, lelkészek számára, 1992.január 20.
 • 293. A pályaszocializációs folyamat felépítése, a pszichológusképzésen belüli rendszere. X. Orsz. Pszichológus Nagygyűlés, 1992.jan.
 • 294. A református nő identitása. Megnyitó előadás a Református Nőszövetség Első Konferenciáján, 1992.febr. 22.
 • 295. A mentálhigiéné: mentálhigiénés modellek és rendszerek. Hajdúböszörmény, 1992. febr. 25.
 • 296. Ritmus és mozgás szerepe a pszichikum szerveződésében, a pszichopatológiai potenciálokban és a gyógyító munkában."Zene-mozgás- relaxáció-extázis": Konferencia a magyar relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület és a Jungi Életfa Egyesület szervezésében, Pécs, 1992. április 6.
 • 297. Az első találkozástól a terápiás szerződésig. Szakpszichológus képzés OTE tanfolyam, 1992. ápr. 7.
 • 298. A pedagógus személyisége és mentálhigiénéje. Nyíregyháza. Pedagógiai Főiskola, 1992. ápr. 9.
 • 299. A pszichoterápiás kivizsgálástól a szerződéskötésig. A pszichoterápia haladása c. tk. OTE tk.-on, 1992. április 22.
 • 300. Relaxációs- meditációs-imaginációs módszerek. Springer Kiadó és OTE közös szervezésű továbbképzése háziorvosoknak, 1992. május 6.
 • 301. Az esettanulmányok értéke. Vezető pszichiáterek tk. OTP Bp., 1992. május 14.
 • 302. A mentálhigiéné: új koncepciók és modellek az egészségvédelemben. Tiszafüred, 1992. május 18.
 • 303. Az egészség védelme: Önszabályozó módszerek. Magyar Oktatási Tudományos és Kulturális Alapítványok Egyesülete, 1992.jun. 10.
 • 304. Jung lélektana, az archetípusokról. Egészségforrás Alapítvány tk. Tanfolyam, 1992.június 15.
 • 305. A relaxáció lehetőségei az egészségvédelemben, Springer Hungarica, kiadói tájékoztató előadás, 1992.június 18.
 • 306. Lélektan és grafológia viszonya. Elismerheti-e a pszichológia a grafológiát. Grafológiai Napok, Gárdony, 1992. június 19-21.
 • 307. Bagdy Emőke - Vértessy Gabriella: A pszichológus identitás-formálódásának nyomon követése egy év pályaszocializációs csoport tematikáinak elemzése alapján. X. Orsz. Pszichológus Nagygyűlés, 1992. június 4.
 • 308. Psychotherapie in Ungarn. Zusammenarbeit im Fachbereich Psychotherapie zwischen Arzten und Psychologen. II.-ter Kongress des Europáischen Psychotherapieverbandes, Budapest, 1992. jun. 27.
 • 309. (Társszerző: Szőnyi Magda): Developing the professional personality in the medical and psychologist education: the first experiences of a new educational system. Forum Europeen des Psychologues (l0. Forum Professionnel) Strasbourg 8-11, Jul., 1992.
 • 310. A klinikai pszichológus és a klinikai lélektan helyzete 1992-ben. Pszichológus Kamara Baranya megyei Tagozata, Pécs, 1992. augusztus 11.
 • 311. A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) standardizálásának helyzete, a teszt felhasználási lehetőségei. Országos Pszichológus Nagygyűlés Bp. 1992. aug.31-szept. 2.
 • 312. Relaxációs módszerek. Család orvosi tk. OPNI., 1992. szeptember 13.
 • 313. A hipnózis. Háziorvosok tk. tanfolyamán. OPNI., 1992. október- 17.
 • 314. A hivatásszemélyiség fejlesztésének lehetőségei az egyetemi képzésben. MPT Országos Pszichológus Nagygyűlés, előadás és absztrakt, 1992.okt. 21.
 • 315. A pszichológus identitásformálódásának nyomon követése az első év pályaszocializációs csoport tematikáinak elemzése alapján. (Társszerző: Vetési G.) MPT Országos pszichológus Nagygyűlés előadás és absztrakt, 1992. okt. 22.
 • 316. A pszichodráma. Dramatikus önismereti, személyiségfejlesztő és terápiás módszerek. OTE Családorvos-képzés, 1992. november 14

1993Szerkesztés

 • 317. Az első találkozástól a terápiás szerződésig. Szakpszichológus képzés OTE tanfolyama. Bp.1993 jan. 13.
 • 318. Az első interjú a pszichológiai munkában. Főv. Ped. Int. pedagógiai pszichológiai továbbképzés. 1993. január 22.
 • 319. A test a térben, a szubjektív élménymezőben. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület "Testszimbolika' sorozatában. 1993. január 22.
 • 320. Pszichológussá válni - szubjektív és objektív utakról. Pécs. Universitas. 1993. január 24.
 • 321. A kapcsolati pszichoterápia alapjai. Háziorvosok tk. 1993. február 13.
 • 322. A humanisztikus lélektan alapjai. Rezidensképzés - OPNI. 1993, március 4.
 • 323. A neurózisokról. Háziorvosok továbbképzése. 1993. március 13.
 • 324. A betegség-feldolgozás lélektani utjai. Bálint Mihály Társaság. 1993. március 20.
 • 325. A pszichológia alapfogalmainak szakmai konszenzusa. Reménység- lehetőség-valóság? Budapesti Pszichológus Szakhét. Kerekasztal. Bányai, Csányi, Bagdy. 1993. március 26.
 • 326. Bagdy Emőke, Győri Ágnes, Salgó Ferenc: Le signal du malheur, estil le malheur? /Boldogtalanság-e a boldogtalanság jelzése?/ Szondi Lipót emlékülés halálának 100 éves évfordulójára. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Magyar Pszichológiai Társaság közös Nemzetközi Kongresszusa. Bp.1993.ápr.16-17.
 • 327. Az identitás: a serdülőkor forradalma. Nyíregyháza, Tanárképző Főiskola. 1993. április 20.
 • 328. Az elhárító mechanizmusok és a neurózisok. Háziorvosi tk. 1993. május 8.
 • 329. A verbális és nem verbális kommunikáció. Jelentősége az onkológiai betegellátásban. Esztergom - Búbánatvölgy. Orsz. Onk. Int. tk. 1993. május 13.
 • 330. Szocializációs zavarok, kóros személyiségfejlődés. Az én születése. Vadaskerti Kórház Gyermekpszichiátria, tanfolyam. 1993. június 10.
 • 331. Az un. ideges panaszok háziorvosi kezelése. Háziorvosi tk. 1993. szeptember 25.
 • 332. Mentálhigiénés modellek és rendszerek. Nemzetközi Egészségtudományi Konferencia, Szentendre. 1993. október 1.
 • 333. A relaxáció és imagináció mentálhigiénés jelentősége. Nemzetközi Egészségtudományi Konferencia. Szentendre. 1993. október 1.
 • 334. Az érintés hatalma. Magyar Kozmetikus Kongresszus. Bp. október 10.
 • 335. Az euritmia. Főv. Ped. Int. Ped. tk. előadás. 1993. október 12.
 • 336. A háziorvos pszichoterápiás munkájához - esetismertetések. Háziorvosi tk. 1993. október 30..
 • 337. Nonverbális pszichoterápiás munkaszintek a pszichoterápiában. Pesthidegkúti szakmai napok. 1993. november 6. (Workshop vezetés).
 • 338. Az immunrendszer és a relaxáció. Előadás a "Sclerosis multiplex" Egyesületben. 1993. november 23.
 • 339. A Lipóti pszichológia szerepe a hazai klinikai pszichológia fejlődésében. Az Országos Pszichiátria és Neurológiai Intézet 125 éves jubileumi tudományos ülésén, 1993.nov.26-27.
 • 340. A Közös Rorschach standardizálásának eredményei. Safir E., Salgó F. társszerzők. OPNI emlékülés. 1993. november 27
 • 341. A Közös Rorschach Vizsgálat /KRV/, a teszt felhasználási lehetőségei,
 • 342. Bagdy Emőke, Safír Erika, Kóta Hedvig, Salgó Ferenc, az Országos Pszichiátriai és Neurológia Intézet 125 éves jubileumi ülésén, 1993.nov.27. Megjelent: Konferencia abstract, 37 old.
 • 343. Kommunikációs technikák felhasználása a felsőoktatásban. (Kommunikációs Konferencia. Szervező: Színház és Filmművészeti Főiskola - Gabnai Katalin) 1993. december 11.

1994Szerkesztés

 • 344. Megnyitó az individuálpszichológiai játékterápiás képzés első ünnepi ülésén, (Kende Hanna). Magyar Pszichológiai Társaság és MTA Pszichológiai Intézete. 1994. január 8.
 • 345. Depressziós betegek párkapcsolati kommunikációjának elemzése Közös Rorschach próbával. Magyar Pszichiátriai Társaság III. Kongresszusa, Bagdy E.-Varga E., 1994. febr. 23-26. Budapest. Abstract 96. old. Animula, Bp. 1994.
 • 346. Mentálhigiénés képzés háziorvosok számára: egy program tapasztalatai. Bagdy E., Safir E., Győri Á., Salgó F. Abstract: 144. old. Magyar Pszichiátriai Társaság III. Kongresszusa. 1994. febr. 23-26. Bp.
 • 347. A Közös Rorschach Vizsgálat (KRV). egy új módszer a kapcsolati dinamika elemzésére, Bagdy E. Bakó T., Safir E., Salgó F. Magyar Pszichiátriai Társaság III. Kongresszusa. Poszter. 1994. febr. 26. Budapest.
 • 348. Formation et éthique des psychologues. Individual development and professional vocation, Dr. Bagdy Emőke – Dr. Szőnyi Magda. 1994.juni. 3. Paris.
 • 349. Interconnections of the couple selection - diagnostics and the Therapy. Bagdy Emőke - Safir Erika - Ruskó György. Intern Congress of Psychotherapy, Hamburg, Jul.1994.
 • 350. Patopszichológia. Mentálhigiénés felsőfokú képzés. 15 óra. 1994. febr. 7-8-9.
 • 351. A betegségélmény és feldolgozása. Individuál-pszichológiai Egyesület. 1994.febr. 19.
 • 352. A személyiségelméletek természete. Pszichológus alapképzés. Debrecen. KLTE. 1994. febr. 21-22.
 • 353. Mentálhigiéné a nevelőintézményekben. Karcag. GYIVI továbbképzés. 1994. márc. 3.
 • 354. Krízislélektan. Mentálhigiénés felsőfokú képzés. KLTE. 10 óra. Debrecen 1994. márc. 7-8.
 • 355. A betegségélmény feldolgozásának tipikus útjai Bálint Mihály Társaság. Bp. 1994. márc. 19.
 • 356. "A te világos szárnyaidra kapj föl immár" SOTE Baráti Körében Kondor festészetéről. 1994. márc. 31.
 • 357. Pszichoanalízis. Rezidensképzés. HIETE. 1994. ápr. 1.
 • 358. Pszichoterápiás alapismeretek. Énkép, önismeret. Mentálhigiénés képzés. KLTE. Bp. 1994. ápr.2.
 • 359. A klinikai pszichológia helyzetéről. Magyar Pszichológiai Társaság Tudományos Nagygyűlése. Debrecen 1994. ápr.8.
 • 360. A Közös Rorschach Próba. Poszter.1994. ápr. 9.
 • 361. A team munka szerepe az osztályok szervezésében. Pszichiátriai kerekasztal. SOTE, Bp. 1994. ápr. 13.
 • 362. Pedagógusok mentálhigiénéje. TK. tanfolyam. OPNI-HIETE, 1994. ápr. 23.
 • 363. Humanisztikus személyiségelméletek. KLTE. Pszich. képzés. 10 óra. 1994. ápr. 29-30.
 • 364. Egészség-betegség, lelki telefon-elsősegély. Református lelki telefon-segélyszolgálat. Bp. 1994. május 2.
 • 365. Miként érdemes kutatni, közölni, előadni? OPNI fiatal kutatók képzése. 1994. május 4.
 • 366. Alternatív pszichoterápiák. MTA Pszich. Intézete. Bp. 1994. május 6.
 • 367. Énkép, önismeret, pszichoterápia. Mentálhigiénikusok képzése. 10 óra. 1994. május 7 és 8-án.
 • 368. Mentálhigiénés modellek. Eger. Mentálhigiénés központ. 1994. május 24.
 • 369. Énkép, önismeret. Eger. TIT előadás. 1994. május 25.
 • 370. Mit várhatunk a dramatikus módszerektől az önismeret szolgálatában? Eger. Pszichológus továbbképzés. 1994. május 26.
 • 371. Az első interjú jelenségvilága. Caritas munkatársak továbbképzése. Bp. 1994. május 27.
 • 372. Mentálhigiéné pedagógusoknak. OPNI tanfolyam. Bp. 1994. május 28.
 • 373. Korai személyiség fejlődés. Pedagógus továbbképzés. OPNI tanfolyam. 1994jún. 11.
 • 374. A grafológia pszichológiai beágyazottsága. Grafológiai Kongresszus. Testnevelési Egyetem. Bp. 1994 jún. 24.
 • 375. A segítő kapcsolat. Pécs. Dream találkozó. 1994 jún. 29.
 • 376. Intrauterin pszichológia. KLTE pszichológus továbbképzés. 1994 szept. 10.
 • 377. Keresztyén identitás és alkotás. Hittud. Akadémia. Bp. 1994 okt. 8.
 • 378. Vallás és mentálhigiéné. Mentálhigiénés Világnap. EüM. Bp. 1994 okt. 10.
 • 379. A pszichoterápia tervezése. HIETE továbbképző tanfolyam. 1994 okt. 19.
 • 380. Klinikai pszichológia és mentálhigiéné. Mentálhigiénés konferencia. Zalaegerszeg. 1994 okt. 21.
 • 381. Irányzatok a transzperszonális pszichológiában. Konferencia-központ. Villányi út. 1994 nov. 12.
 • 382. Az imaginációindító képei és a terápia kimenetele közti összefüggés. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület. 1994 nov. 18.
 • 383. Társas együttműködés, vezetői magatartás. Csongrád megyei tiszti főorvosi továbbképzés. Szeged, 1994 nov. 23.

1995Szerkesztés

 • 384. A klinikai pszichológusok pszichoterápiás tevékenysége. OTE, klinikai pszichológusok továbbképző tanfolyama. Bp. 1995. jan. 9.
 • 385. Interperszonális diagnosztika (húsz órás intenzív tanfolyam debreceni KLTE pszichológus doktoranduszok. 1995 jan. 23-26. (4x5 óra)
 • 386. Vezetés-lélektani alapismeretek egészségügyi vezetőknek. Szeged. január 27.
 • 387. A pszichoterápia alapjai 1. OTE-HIETE rezidensi előadás. 1995 febr. 9.
 • 388. A klinikai pszichológiai szakképzés új rendszere. ELTE tájékoztató, Izabella u. 1995. február 10. 16 órától.
 • 389. A mentálhigiéné alapjai. Bálint Mihály Pszichoszomatikus Egyesületben, 1995 febr. 11.
 • 390. A pszichoterápia alapjai 2. OTE-HIETE rezidensképzés. 1995 márc. 9.
 • 391. A pedagógusok iskolai mentálhigiénés lehetőségei. Főv. Pedagógiai Intézet tk. előadás, 1995 márc. 10.
 • 392. Egészség, betegség. Védettség a megbetegedéssel szemben. Az immunrendszer pszichológiai összefüggései. A magyar Bálint Mihály Társaság ülésén, 1995 márc. 11.
 • 393. Krízishelyzetek pszichológiája. Szeged. Mentálhigiéné és egészségpromóció tk. tanfolyamon. Tisztiorvosi tk. 1995 márc. 24.
 • 394. A hivatásszemélyiség fejlesztése. Egy pályaszocializációs modellkísérlet tapasztalatai. Magyar nyelvű habilitációs előadás, Debrecen, 1995 márc. 27.
 • 395. Über die Psychoneuroimmunologie und über die psychischen Faktoren psychosomatischer Krankheiten. Német nyelvű habilitációs előadás. Debrecen KLTE. 1995 márc. 28.
 • 396. A lelki megújulás lehetőségei a gyógypedagógus hivatás tükrében. T. K. előadás a Gyógyped. Főiskola tanárainak. Bp. 1995 márc. 29.
 • 397. Interperszonális diagnosztika. Mentálhigiénikusok képzése. Debrecen. KLTE. ápr. 1.
 • 398. Pszichoszomatika. Szakpszichológusok képzése. Bp. 1995 ápr. 3.
 • 399. Csoportdinamika. Szeged. Tisztiorvosi továbbképzés. 1995 ápr. 7.
 • 400. Stresszelmélet és magatartás-szabályozás. Bálint Mihály pszichoszomatikus társaság előadása. 1995 ápr. 8.
 • 401. Az emberi kapcsolatok mentálhigiénéje. Főv. Pedagógiai Intézet. Horváth Mihály tér. 1995 ápr. 22.
 • 402. Az öregségről. Lelkészi meghívásra, a szentendrei templomban. 1995 ápr. 23. du. 4-kor.
 • 403. A mentálhigiénéről. Pedagógus továbbképzés. Kecskemét 1995 ápr. 24.
 • 404. A segítő kapcsolat és az altruista személyiség. Zeneművészeti Főiskola zeneterapeuta képzés, Pécs 1995 ápr. 28.
 • 405. A logoterápiáról. Viktor Frankl rendszere és terápiás etikája. Logoterapeuta képzés (megbízó Molnár Mária). 1995 ápr. 29.
 • 406. A rekreáció pszichológiai összefüggései. Testnevelési Egyetem fitness szakon. 1995 ápr. 30. 14 órakor.
 • 407. A pszichoterápia alapjai 3. OPNI-HIETE rezidensképzés. 1995. május 4.
 • 408. A pszichopatológia alapjelenségei. Mentálhigiénés képzés. KLTE. Bp. Pszich. Intézet. 1995. május 6.
 • 409. Relaxáció - meditáció - imagináció. Balatonfüred. Családorvosi tk. 1995. május 20.
 • 410. Orvosok a tiszta levegőért! Az egészségügy felelőssége a dohányzás csökkentésében. EüM. Kp. Előadóterem. Bp. 1995. május 29.
 • 411. A posztgraduális mentálhigiénés képzés lehetőségei. Szeged. Mh. Konferencia. június 10.
 • 412. Evaluation der Supervision. II. Szuperviziós Konferencia. Kassel. 1995 jún. 15.
 • 413. Über die ungarische Supervisorenausbildung. Vortrag am II. Superv. Konf. Kassel. 1995 jún. 16.
 • 414. "Állapotkép" szimbolikus műalkotás a pszichoterápiában. Művészetek, szimbólumok, terápiák c. konferencia. Gyógyped. Főiskolán, Bp. 1995 aug. 25.
 • 415. Pedagógiai mentálhigiéné. Tk. tanfolyam. Bp. 1995 szept. 16.
 • 416. Ifjúsági mentálhigiéné és a segítés lehetőségei. Eger. Megyei tk. központ. 1995 szept. 30.
 • 417. A civil mozgalmak szerepe a mentálhigiénében. Forrás Központok debreceni konferenciája. 1995 okt. 3.
 • 418. A klinikai pszichológusok szakképzéséről. Óvó- és iskolapszichológusok konferenciája. Debrecen. Aranybika Hotel. 1995 okt. 10.
 • 419. A pszichológia szerepe a kozmetikus munkájában. Kozmetikus kongresszus. Bp. Atrium Hyatt. 1995 okt. 22.
 • 420. A klinikai pszichológia, mint elmélet és professzió. Szakpszichológus képzés. OPNI-HIETE. 1995 nov. 6.
 • 421. Emlékezés Simek Szonjára. Emlékülés. OPNI. 1995 nov. 7.
 • 422. A pszichoszomatika alapelméletei. Klinikai szakpszichológus-képzés. OPNI-HIETE 1995 nov. 16.
 • 423. Mentálhigiéné az iskolában. Baja. Szakközépiskolai tanárok továbbképzése. 1995 nov. 24.
 • 424. A mentálhigiénés képzések viszonya a szociális munkához. Gy. P. Főiskola Szociális Munkás képzés, Villányi út 11-13. 1995 nov. 30.
 • 425. Pedagógiai mentálhigiéné, tanfolyami záró előadás. OPNI-HIETE, 1995 dec. 2.
 • 426. A transzperszonális pszichológia szellemi horizontja. I. Magyar Transzperszonális Pszichológiai Kongresszusnyitó előadása. Bp. 1995 dec. 8.
 • 427. Hétköznapi feszültségeink mentálhigiénés kezelése. Szombathely. Megyei Művelődési Kp. 1995 dec. 12.

1996Szerkesztés

 • 428. Az interperszonális diagnosztika alapjai. Klinikai pszichológus szakképzés. 1996. jan. 11.
 • 429. Kiegyensúlyozott párkapcsolatok kommunikációdinamikai jellemzői a Közös Rorschach alapján. Klinikai pszichológus szakképzés. 1996. jan. 17.
 • 430. Az egzisztencia-analízis a pszichológiai irányzatok tükrében. Lea Egyesület, Ajtósi-Dűrer sor. 1996. jan. 26.
 • 431. A szupervizióról. MSZOSZ székház, szociális munkásoknak Balatonfüred, febr. 6.
 • 432. A kilátástalanság ellen. Remény-pszichológia. Kiskunfélegyháza, Kossuth utcai iskola, képzés, 1996. febr. 9.
 • 433. A pedagógus személyisége és mentálhigiénéje. XVIII. Ker. Kondor sétány. Műv. Ház. 1996. febr. 15.
 • 434. Varázsló énünk. A jobb agyfélteke rejtélye. Kecskemét. Megyei Pedagógiai Intézet. 1996. febr. 16.
 • 435. "Kihívás": Magyar Pedagógus Kamara rendezvénye: Pedagógusok mentálhigiénés képzése. Villányi úti székház. Bp. 1996. febr. 17.
 • 436. Szakemberek személyes mentálhigiénéje. Győr. Segítő szakembereknek tk. előadás. 1996. febr. 27.
 • 437. Orvosok és pedagógusok mentálhigiénés továbbképzésének hatékonysági elemzése. Gyula. Pszichiátriai Vándor gyűlése. 1996. márc. 2.
 • 438. "Mérei Tanár Úr" - Mérei Ferenc emlékülés az "56-os intézetben", Litván György szervezésében. 1996. márc. 4.
 • 439. Az élet kezdetén. Az intrauterin lét pszichológiája. 1996. márc. 23. Klinikai Szekció.
 • 440. A nevelő személyes mentálhigiénéje. Bp. V. ker. Városháza. Továbbképzés. 1996. márc. 25.
 • 441. A Klinikai Pszichológiai Tanszék működése a HIETE-OPNI rendezésében. OPNI tudományos ülés. 1996. ápr. 10.
 • 442. Kacagás, kocogás, lazítás. Testnevelési Egyetem. Ünnepi ülés. 1996. ápr. 14.
 • 443. Az óvónő személyisége és hatása a gyermeki személyiség fejlődésére. VIII. ker-i óvópedagógiai továbbképzés. 1996. ápr. 18.
 • 444. A segítő professzió és az altruizmus. A magyar Bálint Mihály Társaságban, 1996. ápr. 20.
 • 445. A pszichoterápia alapjai. Természetgyógyász továbbképzés. Salgótarján. 1996. ápr. 23.
 • 446. Szociális szakmák, mentálhigiéné, pszichológiai szakmák. Salgótarján: "Hörpintek valódi világot" Segítő szakmák konferenciája. 1996. ápr. 26.
 • 447. Új irányzatok a pszichoterápiákban. Szakpszichológus képzés. 1996. május 3.
 • 448. Segítő kapcsolat és megküzdési stratégiák. Szakpszichológus képzés, 1996. május 6.
 • 449. Segítő kapcsolat, szupervízió, krízis és megküzdés. Berekfürdő, Megbékélés Háza. 1996. május 7.
 • 450. Kacagás, kocogás, lazítás. Nagyvárad. Főiskolai előadás. 1996. május 16. RMDSZ Székházban.
 • 451. Segítő kapcsolat. Nagyvárad. Teleki u. 27. UDNR. 1996. május 17.
 • 452. Kacagás, kocogás, lazítás. UNICRI tanfolyam. Országház u. 22. Bp. 1996. május 21.
 • 453. A magyar klinikai pszichológusképzés. HIETE: 10 éves az egyetem. Emlékülés az Akadémián. 1996. május 22.
 • 454. A Rorschach táblák felszólító jellegének nyomában. Magyar Pszichológiai Társaság Nagygyűlése, Plenáris előadás. Bp. 1996. május 24.
 • 455. Térszemlélet, lelkiállapot és önészlelési helyzetek összefüggései, relaxációs, módosult tudatállapotban és festőművészeti alkotásokban. MPT Nagygyűlésén, Bp. 1996. május 25.
 • 456. Az érzékszervi nyelv jellegzetességei a patológiában és a költészetben. MPT Nagygyűlésén, Bp. 1996. május 25.
 • 457. Altruizmus és szeretet, valódi és álsegítés. XIII. ker-i gyülekezet, Bp. (Berkesi Gábor lelkész meghívására). 1996. Június 5.
 • 458. A szupervízió hazánkban. Szuperviziós Konferencia. Salgótarján, 1996. június 6.
 • 459. Hogyan társulhat a pszichológia, ill. pszichoterápia a természetgyógyászati tevékenységhez. Panelvita. Természetgyógy. Kongresszus. Bp. 1996. június 9.
 • 460. Önismeret, egészségvédelem. Galgahévíz. 1996. június 10.
 • 461. Pszichofitness. Életmód Klub. Wellness Alapítvány. TF. Bp. 1996. június 19.
 • 462. Iskolai mentálhigiéné. OPNI tanfolyam pedagógusoknak. 1996. aug. 29.
 • 463. Pedagógiai mentálhigiéné. OPNI tanfolyam pedagógusoknak. 1996. aug. 30.
 • 464. Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Pedagógus továbbképzés. III. Miklós tér 5. (Marton Tiborné szervezése) 1996. szept. 13.
 • 465. A klinikai pszichológiai tevékenység minőségbiztosítása. Szakpszichológus képzés. 1996. szept.18.
 • 466. A kedély és szépség pszichológiája. Kozmetikus kongresszus. 1996. szept. 22.
 • 467. Pszichoterápia tervezése. Szakpszichológus képzés. 1996. szept. 26.
 • 468. Spirituális pszichoterápiák. Szakpszichológus képzés. 1996. szept. 27.
 • 469. A szimbólumképzés kora. Óvópedagógus továbbképzés. Bp. 1996. szept. 28.
 • 470. A nevelő személyes mentálhigiénéje Gy. P. Főiskola tanárainak. Bp. 1996. okt. 1.
 • 471. A magyar szupervizor képzés. Szuperviziós konferencia. Salgótarján. 1996. okt. 4.
 • 472. Szenvedélyeinkről. Mentálhigiénés világnap. Bp. 1996. okt. 10.
 • 473. Pszichoterápia kutatása. Szakpszichológus képzés. HIETE 1996. okt. 16.
 • 474. Relaxációs módszerek. Egészségügyi szak- és továbbképző Intézet. Bp. 1996. okt. 25.
 • 475. A nevelő személyisége és mentálhigiénéje. Szupervizorok továbbképzése. Főv. Ped. Int. 1996. okt. 26.
 • 476. A Közös Rorschach Próba és az interperszonális diagnosztika. Szakpszichológus képzés, Bp. 1996. nov. 4.
 • 477. Önsegítő egészségvédő lehetőségeink. Mentálhigiénés Konferencia. Tolna. 1996. nov. 12.
 • 478. Pszichoszomatikus zavarok. Szakpszichológus képzés. HIETE. 1996. nov. 14.
 • 479. Imaginatív és álomelemek felhasználása pszichodinamikai folyamatok megértéséhez (terápiás illusztrációk tükrében); Dream II. Konferencia Pécs, 1996. dec. 2.
 • 480. Javuló medicinális lehetőségek – romló pszichoszociális állapot. Epilepsziás betegek számára nyújtandó komplex pszichoszomatikus szolgáltatások fejlesztése. Bp. 1996. dec.6.
 • 481. Az idegrendszer befolyásolása, trauma-törlés NEMDR-ral. Vizafogó u-i iskola, tk. 1996. dec. 12.
 • 482. Gyermekvédelem, magatartás-korrekció, pedagógia. József A. Színház - tk. előadás. GYIVI. Bp. 1996. dec. 13.
 • 483. Tanulók mentálhigiénéje. Europedagógiai Konferencia. Csepel S. Bolivár hét. Műv. Ház. 1996. dec. 14.
 • 484. A rövid pszichoterápiák helye az alapellátásban. Bálint Mihály Társaság, előadás. 1996. dec. 21.

1997Szerkesztés

 • 485. Imaginatív elemek felhasználása pszichodinamikai összefüggések megértéséhez a rövid-pszichoterápiás munkában, esetillusztrációk tükrében. OPNI- HIETE, Klinikai pszichológia szakképzési tanfolyam. 1997. jan. 8.
 • 486. Az interperszonális diagnosztika alapjai. OPNI-HIETE szakképzési előadások,1997. Január 10.
 • 487. Interperszonális diagnosztikai módszerek, 1997. január 11.
 • 488. A Közös Rorschach Vizsgálat. 1997. január 12
 • 489. A Közös Rorschach egyes kórképekben. 1997. január 13.
 • 490. A Közös Rorschach a depresszióban. 1997. január 15
 • 491. Kiegyensúlyozott kapcsolatok KRV-je. 1997.január 17.
 • 492. Pedagógiai mentálhigiéné, Pécs, JPTE, 1997. jan.23.
 • 493. Az egzisztencia analízis a pszichológiai irányzatok tükrében. LEA egyesület., 1997. január 26.
 • 494. Kacagás, kocogás, lazítás: önsegítő módszerek. Páty, Általános Iskola. Tk. Bp. 1997. febr.5.
 • 495. Kardiológiai pszichoszomatika. Balatonfüred, Orvosgyűlés, 1997. február 6.
 • 496. Mentálhigiéné módszerek az egészség megőrzéshez. Kiskunfélegyháza, Megyei továbbképzés, 1997. február 9
 • 497. Individuálpszichológia a tudományok rendszerében. Individuálpszichológiai Egyesület Tudományos ülése, Bp. 1997. febr.14.
 • 498. A pedagógus személyisége. Pedagógus továbbképzés. XVIII. Ker., Bp. 1997. február 15.
 • 499. Kihívás, avagy a Pedagógia nehéz esetei II. kölyök-kor, József Attila gimnázium, 1997.február 15.
 • 500. Varázsló énünk- a jobb agyfélteke. Megyei Pedagógiai Intézet, Kecskemét, 1997. február 16.
 • 501. Pedagógusok mentálhigiénés képzésének tapasztalatai. Magyar Pedagógus Kamara "Kihívás" c. Konferencián. Bp. 1997. február 17.
 • 502. Az alkotás öröme. Gyermek képzőművészeti kiállítás megnyitása a Vár Történeti Múzeumában. Bp. 1997. febr. 17.
 • 503. Mentálhigiéné (KLTE, mentálhigiénés képzésben). MTA Pszichológiai Intézete. Bp. 1997. febr. 18.
 • 504. Sportpszichológia. Előadás a Magyar Testnevelési Egyetem fitness trénerképzésén. Bp. 1997. febr. 19.
 • 505. A klinikai pszichológiai kutatás. Klinikai pszichológiai szakképzés előadása. OPNI-HIETE, 1997. febr.19.
 • 506. A klinikai pszichológusok pszichoterápiás képzésének aktualitásai. Pszichiátriai Vándorgyűlés. Siófok, 1997. febr.20
 • 507. Bagdy Emőke: A klinikai pszichológusok pszichoterápiás képzésének aktualitásai: Kell-e szakpszichológus-pszichoterapeuta az egészségügynek? (Pszichiátriai Vándorgyűlés, 1997.II.21. Siófok)
 • 508. Imaginatív elemek felhasználása pszichodinamikai folyamatok megértéséhez a rövidterápiás munkában. Pszichiátriai Vándorgyűlés. Siófok, 1997. febr. 21.
 • 509. A tanáremberi kisugárzása és a tanulóközösség összetartó ereje. "SEAL HUNGARY" rendezvénye. Bp. 1997. febr. 22.
 • 510. Szakemberek személyes mentálhigiénéje. (Egészségügyi szakemberek) Győr, 1997. február 27.
 • 511. Orvosok és pedagógusok mentálhigiénés továbbképzésének hatékonysági vizsgálata. Abstract kötet 89 oldal. Pszichiátriai Vándorgyűlés, Gyula, 1997. március 2.
 • 512. Levél Mérei Ferencnek a tanítványpostán. Mérei emlékülés. Budapest, 1997. március 4.
 • 513. Mentálhigiéné a nevelésben. Csepeli Pedagógiai Napok. Bp. 1997. március 5.
 • 514. A pszichoterápiák spirituális vonatkozásai. Transzperszonális Egyesület. "Egészségforrás". Bp. 1997. márc.10.
 • 515. A zeneterápia pszichológiai alapjai, zeneterapeuta képzés, Bp. 1997. márc.22. (Lomb utca).
 • 516. Hivatás és lelki egészség. Óvodapedagógusok országos továbbképzésén. Bp. 1997. márc.24.
 • 517. A nevelő személyes mentálhigiénéje. (Pedagógus továbbképzés a Város házán). 1997. március 25.
 • 518. A pszicho terapeuták a pszichoterápiáról. OPNI Tudományos ülés – referátum. Bp. 1997. ápr.2.
 • 519. A szorongás testi üzenetei. Pedagógus továbbképzés. Ped. Kabinet, 1997. ápr.4.
 • 520. A pedagógus személyisége és mentálhigiénéje. Nyíregyháza. Pedagógiai Főiskola. 1997. ápr. 9.
 • 521. A minőségbiztosítás és a pszichológusi tevékenység komplex értékelése, Pszichiátriai vezető-továbbképzés HIETE, Bp. 1997. ápr.10.
 • 522. A klinikai pszichológiai tanszék működése az Intézetünkben. A "Pro Evolutione et Traditione" Alapítvány ülésén. (OPNI), 1997. április 10.
 • 523. Imaginatív elemek a pszichoterápiában. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület. Bp. 1997. ápr.16.
 • 524. Az óvónő személyisége, kommunikációs stílusa és hatása. Kun utcai Óvoda. Bp. 1997. április 18.
 • 525. Reklám és értékközvetítés - A tömegtájékoztatás és a reklám pszichológiai arculata; befolyásolás, hatáskiváltás, érték-, norma-, és ízlésminta-meghatározók. TV Konferencia Bp. 1997. április 17.
 • 526. Az érzékszervek fejlődése és a zeneiség. Zeneterápiás képzés. Bp. 1997. ápr.19 Lomb utca.
 • 527. Klinikai pszichológiai terápiás lehetőségek. Pszichológusok ünnepi ülése, Népjóléti Minisztériumban. Bp. 1997. ápr.20.
 • 528. A borderline patológia tükröződése József Attila költészetében. ELTE –egyetemi napok, 1997. május 5.
 • 529. Interperszonális diagnosztika. Klinikai pszichológia szakképzés. HIETE. 1997. május 7.
 • 530. A depressziósok Közös Rorschach jellemzői. Klinikai pszichológiai szakképzés. HIETE, 1997. május 8.
 • 531. Az orvos viszonya a halálhoz. SOTE orvostanhallgatók önképzőköri konferenciáján. 1997. május 16.
 • 532. Hogyan tehetnénk könnyebbé az életünket? Pedagógusok továbbképzése. Megyei tk. Biatorbágy, 1997. május 30.
 • 533. Zeneterápia-pszichológia, Zeneterapeuta képzés. Lomb utca. Bp. 1997. jún.1
 • 534. Kommunikáció, metakommunikáció. A feszültség kezelése. Pszichofitness. Mentálhigiénés konferencia. Szolnok, 1997. jún.12. (Egész napos képzés).
 • 535. A család a modern felfogásban. Balatonszárszói Teológiai Tábor, 1997. aug. 30
 • 536. A személyiségfejlődés krízismodellje. Zeneterapeuta képzés (Lomb utca). szept.14.
 • 537. A pszichoterápia fogalma, célja keretei, általános jellemzői. Klinikai pszichológus szakképzés, 1997. szept.17
 • 538. A mentálhigiéné irányzatai. Mentálhigiénés Konferencia. Megyei és városi konferencia. (Vasky Ferenc szervezése) Kaposvár. 1997. okt.8.
 • 539. Altruizmus, segítő magatartás. Szellemi búvárok Köre. Bp. 1997. okt.9.
 • 540. A test és lélek "párbeszéde". Megyei pedagógus továbbképzés. Páty, 1997. okt. 10.
 • 541. Pszichofitness-életmód vagy módszer. Mentálhigiénés Konferencia és módszervásár. Salgótarján.1997. okt.11.
 • 542. A zene terápiás hatásrendszere. Zeneterapeuta képzés. Bp., 1997. okt.12.
 • 543. A nevelő személyes mentálhigiénéje, UNICRI tanfolyam, Debrecen, 1997. okt.13.
 • 544. Integrációs lehetőségek verbális és imaginatív terápiás kombinációban. Jung konferencia. (Integratív Pszichoterápiás Egyesület szervezésében), 1997. okt.23.
 • 545. Altruizmus és segítő foglalkozás, Hajdúböszörmény. "Mentálhigiénés napok"- rendezvény, 1997. okt.25.
 • 546. "Ki segít a segítőnek?", Családsegítő Központ 10 éves Jubileumi ülésén. Nagykanizsa, 1997. okt.27.
 • 547. Személyes mentálhigiéné, Hajdúböszörmény, "Főiskolai Napok", 1997. okt.31.
 • 548. A spirál misztériuma. "Lilly konferencia"- Lillafüred. Pszichiátriai Társaság rendezvénye, 1997. nov.8.
 • 549. Természetes lelki erőforrásaink. Mentálhigiénés konferencia, Szombathely, 1997. nov.19. (szervező Erős Lívia)
 • 550. Fiziológiai és pszichoszomatikus zavarok. Klinikai pszichológiai szakképzés HIETE, 1997. nov. 20.
 • 551. Pszichofitness. Pedagógusok továbbképzése. Jászfényszaru, 1997. nov.24.
 • 552. Relaxáció, belső képek szimbólumok. Megyei Mentálhigiénés Konferencia. Tolna, 1997. nov.25.
 • 553. V. Nemzetközi Természetgyógyászati Kongresszus. Népjóléti Képzési Központ. A pszichológiai lehetősége a rehabilitációs módszerek között, előadás. Salgótarján, 1997. nov.28.
 • 554. A pszichoterápia és a természetgyógyászat viszonya. Nemzetközi Természetgyógyászati Kongresszus. Salgótarján, 1997. nov. 29.
 • 555. Női identitás-egyenjogúság. Magyar Nők Szövetsége Konferenciája. 1997. Dec.6.
 • 556. Bróker pszichofitness. Bróker továbbképzés, Bp., 1997. dec.12.
 • 557. A Klinikai pszichológia irányzatai. Klinikai pszichológiai szakképzés HIETE, 1997. dec.17.

1998Szerkesztés

 • 558. Felemelkedés és alászállás a hivatástudat összefüggésében. Seal Hungary Konferencia, Budapest, 1998. jan.23.
 • 559. A spirál szimbolikája, Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Budapest, 1998. jan. 24.
 • 560. A Közös Rorschach Vizsgálat interaktometriai és a CMCD (korrektív visszacsatolás) kódrendszerének összehasonlító elemzése, Magyar Pszichiátriai Társaság IV. Nemzeti Kongresszusa, Budapest, 1998. jan. 28.
 • 561. A transz perszonalitás megjelenése a pszichoterápiás munkában. Kerekasztal beszélgetés (moderátor Süle Ferenc). Magyar Pszichiátriai Társaság IV. Nemzeti Kongresszusa, Budapest, 1998. jan. 29.
 • 562. Kun Miklós (90 éves), Döme László, Süle Ferenc (Magyar Pszichiátriai Társaság díjazottak), Temesváry Beáta (legjobb PhD) és Samu István (Oláh Gusztáv emlékérem) köszöntése. OPNI, Bp. 1998. Jan. 30.
 • 563. A pszichoszomatikus betegségek keletkezése. Páty általános iskolai mentálhigiénés továbbképzés pedagógusoknak. 1998. febr. 10.
 • 564. Drogprevenciós tanfolyam (Egészségfejlesztő, stresszkezelő és drogprofilaxist nyújtó iskolai program alkalmazása c.), 30 órás csoportmunka. Bp., OPNI, 1998. febr.-május 23 –ig
 • 565. Kacagás, kocogás, lazítás. Szilágyi Erzsébet Gimnázium tanári továbbképzésén. Bp. 1998. febr. 11.
 • 566. A pedagógus személyisége. Komárom, Szlovákia, Pedagógus továbbképzési tanfolyam. 1998. Febr. 14.
 • 567. A klinikai pszichológiai kutatás helyzete. HIETE-OPNI szakképzés. Bp. 1998. febr. 25.
 • 568. Esetelemzési lehetőségek a klinikai pszichológiai munkában. HIETE-OPNI szakképzés. 1998. febr. 26.
 • 569. Relaxáció és szimbólumterápiák Smithkline Beecham szervezésében, két napos tréning pszichiátereknek, Visegrád (20 óra) Febr.27-28.
 • 570. Szocializáció, mint nevelési feladat. Baktalórántháza, iskolai továbbképzés pedagógusoknak. 1998. márc. 5.
 • 571. A nevelők mentálhigiénéje. Baktalórántháza, Iskola, 1998. márc. 6.
 • 572. Az individuálpszichológia szellemi kisugárzása. Individuálpszichológiai Egyesületi előadás, SOTE. 1998. márc. 7.
 • 573. Szocializációs szempontok a nevelésben. A gyermek fejlődése és a szülőkhöz való viszony. TIT előadás, Kossuth klubban. Bp. 1998. márc. 9.
 • 574. Lelki egészségünk. Kaposvár-Hetes megyei pedagógus továbbképzés. 1998. márc. 11.
 • 575. Belső képekkel való munka, imaginatív terápiák. ELTE pszichológus Napok. Előadás és worshop vezetés. 1998. márc. 13.
 • 576. Stressz kezelési program és fókuszolás. Drogprevenciós tanfolyam (30 óra), márc. 21.
 • 577. A spirál szimbolikája. ELTE Pszichológus Napok. Budapest, 1998. márc. 13.
 • 578. A spirál misztériuma. Magyar Transzperszonális Egyesületi előadás, Budapest, 1998. márc. 16.
 • 579. A mentálhigiéné történeti vonatkozásai. KLTE mentálhigiénikus képzés. MTA Pszichológiai Intézetében. 1998. márc. 18.
 • 580. Megőrzött évek, tartalmas évek. (Az öregségről). Kaposvár, Somogy Megyei Művelődési Központ, 1998. márc. 19.
 • 581. Relaxáció és szimbólumterápiák (két napos tréning), Smithkline Beecham, Hortobágy, 20 óra. Márc. 27-28.
 • 582. A pedagógus személyes mentálhigiénéje. Leányfalu, városi pedagógus továbbképzés. 1998. márc. 30.
 • 583. Pszichofitness, Merlin színház – Pozitív gondolkodók fesztiválja. Bp. 1998. ápr. 5.
 • 584. Interperszonális diagnosztika. HIETE-OPNI szakképzés. 1998. ápr. 6.
 • 585. Mit tehetek a mentális egészségemért? TIT Kossuth Klub. 1998. ápr. 6.
 • 586. Családi szocializáció. "Mentálhigiéné szocializáció", tanfolyam. TIT, Kossuth klub, 1998. ápr. 7.
 • 587. Interperszonális diagnosztika. HIETE-OPNI., 1998. ápr. 8.
 • 588. A CMCD interakciós viszonykontroll eljárás klinikai alkalmazási lehetőségei a KRV feldolgozásában. Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 1998. ápr. 16.
 • 589. Depressziós betegek családi interakciós viszonykontroll jellemzői a Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) alapján. Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Tudományos Nagygyűlése, Pécs, 1998. ápr. 16.
 • 590. Klinikai pszichológia, mentálhigiéné, pszichoterápia kerekasztal – beszélgetés (moderátor és előadó) Pécs. Magyar Pszichológiai Társaság XIII. Tudományos Nagygyűlése, 1998. ápr. 16.
 • 591. A pszichoterápia alapjai. KLTE, doktoriskola kurzusa. Bp. 1998. április 21-22-23.
 • 592. A fejlődési spirál misztikája. Szellemi Búvárok Kongresszusa. Budapest, 1998. ápr. 25.
 • 593. Sportpszichológia. Testnevelési Egyetem, Sportoktatók továbbképzése, Budapest, 1998. ápr. 27-28.
 • 594. A pszichoterápia világa. "Imaginatív munka" Pszichiáterek pszichoterápiás továbbképzése. Szombathely, 1998. május 8-9., (20 óra).
 • 595. Pedagógiai mentálhigiéné. Hajdúböszörmény, Megyei pedagógus továbbképzés, 1998. május 11.
 • 596. Új távlatok az egészségmegőrzésben. Az intrauterin élet pszichológiája. Megyei mentálhigiénés továbbképzés, Hajdúböszörmény, Főiskola, 1998. május 22.
 • 597. A mentálhigiénés képzésről. Kerekasztal-beszélgetés a főiskolák pedagógusaival. Eger, 1998. május 26.
 • 598. A többszörösen hátrányos helyzetű sérült gyermek és családja mentálhigiénés védelme. Gyógypedagógiai Továbbképző Főiskola, Budapest, 1998. május 28.
 • 599. Az álom mentálhigiénés jelentősége. Hajdúböszörmény Főiskola. Konferencia előadás. 1998. jun. 13.
 • 600. Pedagógiai mentálhigiéné. Ajka. Városi szakiskolák tanárainak továbbképző előadás. 1998. jún. 19.
 • 601. Altruizmus és autómia. Tolna. Mentálhigiénés Kongresszus, 1998. aug. 1.
 • 602. Mentálhigiénés irányzatok és módszerek. Bp. 1998. aug. 3.
 • 603. Pszichofitness workshop, Tolna, Mentálhigiénés Kongresszus (5 óra). szeptember 1.
 • 604. A pedagógus személyisége. Magyar Pedagógus Kamara, évnyitó ünnepségén, Makón, 1998. szept. 7.
 • 605. Pszichofitness. Uzsoki u. kórház, továbbképzés. Bp. 1998. szept. 8.
 • 606. A pszichoterápia világa. Relaxáció és szimbólumterápiák, SmithKline Beecham szerv. pszichiáter továbbképzés, Eger, 1998. szept. 9-10.
 • 607. A klinikai pszichológia, mint elmélet és professzió. HIETE-OPNI. 1998. Szept. 10.
 • 608. Symbolen von Körper zur Secle. III. Nemzetközi Relaxációs és Szimbólumterápiás Kongresszuson, Dobogókő, 1998. szept. 24.
 • 609. A relaxációban felhasználható technikákról. Kerekasztal beszélgetés. III. Nemzetközi Relaxációs és Szimbólumterápiás Kongresszuson, Dobogókő, 1998. szept. 25.
 • 610. A relaxáció helye az egészségvédelemben. III. Nemzetközi Relaxációs és Szimbólumterápiás Kongresszus, Satelita Symposion, Békéscsaba, 1998. szept. 26.
 • 611. Lelki egészségünk. Jászapáti. Városi mentálhigiénés Napok, 1998. okt. 1.
 • 612. Testtől lélekig a fantázia hídján. Pozitív fesztivál, Merlin színház, Budapest, 1998. okt. 4.
 • 613. Emlékezés Avar Pálra – Egy befejezetlen élet üzenete. Avar Pál emlékülés, Budapest, 1998. okt. 7.
 • 614. A pszichoterápia jelentősége az onkológiában. Kerekasztal-beszélgetés. Varázsvölgyi gyógy centrum, 1998. okt. 8.
 • 615. Az öröm pszichológiája. Baármadas gimnázium tanárainak. Bp. 1998. okt. 14.
 • 616. Kacagás, kocogás, lazítás, segítés, érintés. Öt lehetőség egészségünk védelmében. Egészségvédelmi Konferencia. Ferencvárosi Művelődési Ház, Budapest, 1998. okt. 17.
 • 617. A pedagógus személyisége. Óvodapedagógiai Konferencia. Tiszaújváros, 1998. okt. 19.
 • 618. Über die Einführung der Fokustherapie in Ungarn. I. Intern. Fokuskonferenz, Salgótarján, 1998. okt. 21.
 • 619. Kacagás, kocogás, lazítás. Könyvtárosok országos konferenciáján, Győr, 1998. okt. 28.
 • 620. Mentálhigiéné, KLTE, tanfolyam. Bp. 1998. okt. 29.
 • 621. A lét vándorútján: élet előtt és halál után. Pozitív gondolkodók fesztiválja, Merlin színház. Bp. 1998. okt. 31.
 • 622. A személyiség megerősítése és fejlesztése a szakmai munkában. Nyíregyháza, Megyei Pedagógus továbbképzés, 1998. nov. 2.
 • 623. Fiziológiai és pszichoszomatikus zavarok. HIETE-OPNI, Budapest, 1998. nov. 5.
 • 624. Önismeret és emberismeret. Teológiai előadás. Ráday terem. Budapest, 1998. nov. 6.
 • 625. "Lelki egészség" tanfolyam, tréning – Tatabánya, 1998. (3X10 óra).
 • 626. Relaxáció, belső képek, kreativitás-fejlesztés. 30 órás tanfolyam, továbbképzés pedagógusoknak, Ajka, 1998. nov. 10-11-12.
 • 627. Női identitástudat. Magyar Nők Akadémiája. Budapest, 1998. nov. 21.
 • 628. "Über die Supervisorenausbildung in Ungarn" Európai Szupervíziós Egyesületek Szervezete Konferenciáján, Budapest, 1998. nov. 27.
 • 629. A minőségbiztosítási rendszer alapjai. HIETE-OPNI, Klinikai Pszichológiai Tanszék, Budapest, 1998. dec. 2.
 • 630. Utazás lelkünk tájain. Az önismeret útjai. Pozitív gondolkozók fesztiválja, Merlin színház, Budapest, 1998. dec. 5.
 • 631. Kommunikáció test és lélek között. Pozitív gondolkozók fesztiválja, Merlin színház, Budapest, 1998. dec. 6.
 • 632. Relaxációs tanfolyam a NEVI: "Egészséges város" világbanki program keretében, Kalocsa (30 óra).
 • 633. A szupervízió formái, alkalmazási formák, HIETE-OPNI előadások, kurzus.
 • 634. Mentálhigiéné és "A segítő kapcsolat lélektana", KLTE képzés 25 órában. Debrecen
 • 635. A Rorschach próba, értelmezési fokozat, 14 órás speciel-kollégium. KLTE képzés Debrecen
 • 636. Relaxációs alapképzés orvosok pszichoterápiás képzése keretében (SOTE) 8 fő részére, 30 órában.

1999Szerkesztés

 • 637. Segítő kapcsolat. Mentálhigiénés posztgraduális képzés. Bp. 1999. jan. 11.
 • 638. Lelki egészségünk alapjai. Kondor Béla Közösségi Házban (XIII. ker. Kondor sétány). Bp. 1999. jan. 17.
 • 639. Pszichiátria és társszakmák együttműködése a pszichoterápiában. MPT VII. Vándorgyűlés Absztrakt kötet és előadás 1999.;
 • 640. Bagdy E, Safir E: A pszichoterápia hatékonyságának vizsgálata a minőségbiztosítás rendszerében. MPT VII. Vándorgyűlés Absztrakt kötet és előadás, Debrecen, 1999. jan. 27-30.
 • 641. Pszichiátriai társszakmák viszonya a pszichoterápiában. Pszichiátriai Vándorgyűlés, Debrecen, 1999. jan. 29.
 • 642. Hogyan kommunikál a depressziós beteg párhelyzetben és a családban? Pszichiátriai Vándorgyűlés, Debrecen, 1999. jan. 30.
 • 643. Az emberi kapcsolatok és a kommunikáció alapjai. Mentálhigiéné és pszichoterápia, Baraka Tanárképző Iskola, Budapest, 1999. febr. 6.
 • 644. Interperszonális kapcsolatok és a segítő kapcsolat. Vajda János Gimnázium, Budapest, 1999. febr. 7.
 • 645. Pszichofitness. Pedagógus továbbképzés, Budapest, 1999. febr. 11.
 • 646. A klinikai pszichológiai kutatás. HIETE továbbképzés. Budapest, 1999. febr. 18.
 • 647. A szupervízió formái. Szupervizor képzés, Salgótarján, 1999. febr. 22.
 • 648. A pszichoterápia világa, Visegrád (20 óra). Febr. 26-27.
 • 649. A testi és lelki egészség védelmének módjai. Pedagógiai Szolgáltató Intézet, Budapest, 1999. márc. 5.
 • 650. A klinikai pszichológia és képzés/képződési lehetőségek. ELTE Pinceklub. Bp. 1999. márc. 10.
 • 651. Pedagógusok mentálhigiénéje. DOTE Óvodavezetők továbbképzése. DOTE elméleti tömb. Debrecen, 1999. márc. 12
 • 652. Belső képeink. Pszichológusnapok-„pszinapszis”. Budapest, 1999. márc. 18
 • 653. Lelki karbantartás. Érintés - altruizmus, szeretet, Vác, Kölcsey u., 1999. márc. 19.
 • 654. A belső képek felhasználása a pszichoterápiás munkában. Pszichológiai Napok. Workshop, Debrecen (5 óra). Márc. 20.
 • 655. Párkapcsolatok nagyító alatt. Pszinapszis. Budapest, 1999. márc.
 • 656. Új eredmények a korai személyiségfejlődésben és gyakorlati hasznosíthatóságok. Csepel, Pedagógus Továbbképzés, 1999. márc. 25..
 • 657. A Közös Rorschach Próba, családterápiás alkalmazás. Családterápiás Egyesület XII. Vándorgyűlés, Székesfehérvár, 1999. márc. 26.
 • 658. Bagdy E, Sáray T., Misz Á., Süle M., Szili I., Sasvári R., Erdélyi I.: Közös Rorschach Vizsgálat (KRV) interaktometriai és CMCD (korrektív visszacsatolási) kódrendszerének összehasonlító elemzése. Magyar Családterápiás Egyesület XIII. Vándorgyűlése. Székesfehérvár, 1999. 03. 26-27-28. Absztrakt kötet.
 • 659. Korai személyiségfejlődés és fejlesztés. Óvodapedagógusok konferenciája. Bp. márc. 30.
 • 660. Buda Béla köszöntése a 60. születésnapján. OPNI. Bp. 1999. márc. 31.
 • 661. Pszichofitness tanfolyam pedagógusoknak, 3X10 óra, Molnár u. iskola, április 2-3-4., Budapest.
 • 662. Pszichofitness. Pedagógus továbbképzés, Tatabánya (30 óra). Ápr. 8-9-10.
 • 663. Pszichofitness. Baraka önismeretes oktatási program. Budapest (10 óra). Ápr. 11.
 • 664. Mentálhigiéné alapjai. Mentálhigiénikus továbbképzés. Bp. 1999. ápr. 12-13.
 • 665. A pszichoterápia alapjai. Pszichiáter rezidenseknek. Budapest, 1999. ápr. 15.
 • 666. A pszichológia és grafológia viszonya. Grafológiai Kongresszus, Budapest, 1999. ápr. 16.
 • 667. Lelki egészség. Életmód-Manager tanfolyam. Budapest, 1999. ápril. 17.
 • 668. Egészségvédelem, egészségfejlesztés. A fókuszolás és az érintés hatalma. Szekszárd megyei továbbképzés. Pedagógus konferencia, 1999. ápr. 20.
 • 669. A pedagógus személyiség és fejlesztési lehetőségei. Óvópedagógusok konferenciája. Fővárosi Pedagógiai Intézet, Budapest, 1999. ápr. 21., Vas u.
 • 670. Fókuszolás, Idősek Otthona, Óbuda, 1999. ápr. 22.
 • 671. A klinikai pszichológiai helyzete, HIETE Konferencia. Bp. 1999. ápr. 23.
 • 672. Mit tehetek az egészségemért? TIT tanfolyam, Budapest, 1999. ápr. 26.
 • 673. Interperszonális diagnosztika. A Közös Rorschach. HIETE – Tk. 1999. ápr. 28.
 • 674. Relaxáció az iskolában, Dunaegyháza, Pedagógus Konferencia, 1999. ápr. 29.
 • 675. A pedagógusok lelki egészségvédelme, továbbképzés, Debrecen, 1999. ápr. 30.
 • 676. Kacagás, kocogás, lazítás, érintés, segítés. DOTE Konferencia, Debrecen, 1999. május 4.
 • 677. A mentálhigiéné elméleti alapjai. Mentálhigiénés képzés, Budapest, 1999. május 5.
 • 678. A pszichoterápia világa. SKB. Eger (20 óra). Május 7-8.
 • 679. Családi szocializáció. TIT tanfolyam, Budapest, 1999. május 10.
 • 680. Új feladatok, távlatok: a szakmai személyiség egészsége. Mentálhigiénés továbbképzés, Balatonföldvár, 1999. június 11.
 • 681. Spiegelung der Psychodinamik der familiaren und Paarbeziehungen im " Gemeinsamen Rorschach Versuch". Weltkongress für Psychoterapie, Wien 1999. Jul 4-8. (Mítosz –álom – valóság Pszichoterápia az ezredfordulón, 2. Pszichoterápiás Világkongresszus, Bécs 1999. Jul. 4-8.)
 • 682. The Psychodinamics of Couples and Family Ralationship in „Common Rorschach Test”. II. World Congress for Psychoterapy. Jul. 6. Wien, 1999.
 • 683. Spiegelung der Psychodinamic der familiaren und Paarbeziehungen im „Gemeinsamen Rorschach Versuch”. Poster, II. Weltkongress für Psychotherapy, 4-8 Jul. 1999.Wien.
 • 684. Die Rolle der „bildlichen Bewusstseins” Symbole und Symbolisationsschritte in der Erlebnisaufarbeitenden psychologischen Arbeit. Vortrag gehalten am 2. Weltkongress für Psychotherapie, 5. Jul. 1999. Wien.
 • 685. Bagdy E. Pszichofitness. VIII. Óbudai Közoktatási Konferencián. Budapest, 1999. 08. 25.
 • 686. Segítség a segítőknek. A szupervízió. A szociális munka a civil szférában c. Konferencián, Nyíregyháza, 1999. szept. 10.
 • 687. A pszichoterápia fogalomkészlete és rendszere. HIETE szakképzés. 1999. Szept. 15.
 • 688. A pszichoterápia világa. Balatonlelle (20 óra). Szept. 17-18.
 • 689. Megtartó közösség. A Közösség szerepe az egészségmegőrzésben. Mentálhigiénés Kongresszus, Kölcsey Művelődési Ház, Debrecen, 1999. szept. 25.
 • 690. Pszichofitness. Életmód - Kultúra _ Közösség: Konferencia, Debrecen, szept. 26.
 • 691. Pszichofitness. Pedagógiai Művelődési Ház. Tatabánya (30 óra). Szept. 29-30
 • 692. Az interperszonális kapcsolatok. Baraka pedagógusképzés. Budapest, 1999. okt. 9.
 • 693. Egészségmegőrzés. Baraka pedagógusképzés, Budapest, 1999. okt. 9.
 • 694. A lélek kozmetikai hatalma. Kozmetikus Kongresszus, Budapest, 1999. okt. 10.
 • 695. Mit tehetünk a lelki egészségünk megőrzéséért? OMIK Klub, Református értelmiségi találkozó, Budapest, 1999. okt. 13.
 • 696. Epifitness. Epilepsziagondozás Konferencia, Budapest, 1999. okt. 15.
 • 697. A pszichológia alapismeretei zeneterapeuták számára. Zeneterapeuta képzés, Budapest, 1999. okt. 16.
 • 698. Pszichofitness. Életmód-expo, Petőfi Csarnok. Budapest, 1999. okt. 17.
 • 699. A segítő kapcsolat alapjai. Lővey Gimnázium, mentálhigiénés képzés. Bp. 1999. okt. 21.
 • 700. Tudattechnológiák versus pszichoterápia. 100 éves a Gyulai Pszichiátria. Emlékülés. Gyula, 1999. okt. 22.
 • 701. Pszichoonkológia - pszichotréning. Budapest, 1999. okt. 25.
 • 702. Pszichofitness. Megyei Pedagógus Továbbképzés. 1999. okt. 28.
 • 703. A szupervizori identitás. A HITED (hitelesség, identitás, tolerancia, empátia és distancírozási készség) jelentősége. II. Szupervíziós Kongresszus, Salgótarján, 1999. nov. 16-17.
 • 704. A pszichoterápia világa. SKB tréning Visegrád (20 óra). Nov. 19-20.

2000-es évekSzerkesztés

2000Szerkesztés

 • 705. Stressz kezelés - problémakezelés. Az ima lélektana. Református Gyülekezeti Találkozó, Gyulai Pál u. febr. 7.
 • 706. Szocializáció és személyiségzavarok. TIT előadás (6 óra) febr. 8.
 • 707. Hivatás- személyiség-egészség. XI. ker. Nevelési Tanácsadó, kerületi továbbképzés, szerv. Villányi Lenke. febr.17.
 • 708. Szimbólumok, szimbolizáció, testnyelv. Zeneterapeuta képzés. Gyógypedagógiai
 • 709. Tanárképző Főiskola. Bp. febr. 19.
 • 710. Kacagás, kocogás, lazítás. Salgótarján, Mentálhigiénés Szimpozion, szerv. Gyenge Györgyné. febr. 23.
 • 711. A klinikai pszichológia. Szakképzés jelene. Pécs, JPTE tudományos rendezvénye. febr. 24.
 • 712. Über die Supervisorenausbildung in Ungarn. Strasbourg. EPSS. márc. 6.
 • 713. Fejlődés lélektani alapismeretek és pszichoszomatika. Bálint Mihály Egyesület, Bp. Podmaniczky u., szerv. Bobay Nelly. márc. 18
 • 714. Stressz kezelés, fókuszolás, coping. TIT előadás és gyakorlat (6 óra), Bp. márc. 20.
 • 715. Fejlődésünk a szocializáció tükrében. TIT előadás, Bp. (6 óra) ápr. 3.
 • 716. Életminőség, hivatás, lelki egészség. Veszprém. Pedagógus Mentálhigiénés Konferencia. ápr. 6.
 • 717. A szkizofrénia kommunikációs jellemzői a Közös Rorschach Tesztben. Családterápiás Vándorgyűlés, Szeged. ápr. 15.
 • 718. Stressz. Vele vagy ellene? Szekszárd Mentálhigiénés Továbbképzés, szerv. Pócs Margit. ápr. 17.
 • 719. Pszichoterápia. Rezidensek felkészítő előadás. OPNI-HIETE. . ápr. 20.
 • 720. Pszichológia és pszichiátria. Együttműködés és munkamegosztás. Pszichológusok napok III. Pécs. Kerekasztal-beszélgetés, szerv. Meskó Norbert, ápr. 28.
 • 721. A klinikai pszichológia és mentálhigiéné. Speciális képzések és elhelyezkedési lehetőségek. Pszichológusnapok III. Pécs. ápr. 28.
 • 722. Fejlődéslélektan. Az érzékszervek fejlődése. A zeneiség alapjai. ápr. 29.
 • 723. Pedagógusok mentálhigiénéje. Hajdúböszörmény, Pedagógusnap. május 8.
 • 724. Hivatás, nőiség, egészség. Budaörs. Pedagógus továbbképzés, szerv. Szentannai Jánosné, május 12.
 • 725. A segítő szakmai identitása. A kialakulás folyamata. Szkillák és karibdiszek között. Balatonföldvár. Konferencia. Bajor Gizi Közösségi Ház. május 18:
 • 726. Pedagógushivatás és lelki egészség. Dunavarsány. Pedagógus továbbképzés. . május 19.
 • 727. Képzelet-képnyelv és tárgykapcsolati fejlődés összefüggései, szomatizáció versus lelki bajok. Zeneterapeuta képzés, Gyógypedagógiai Főiskola, Bp. május 20.
 • 728. A segítő személyisége-védelme- önvédelme. A segítő kapcsolat, mint rendszer. Oktáv Bt szervezése. Tatabánya. Megyei Pedagógiai Intézet. május 24.
 • 729. Hivatás- személyiség-egészség. A hivatásszemélyiség gondozása. Tiszaújváros, Óvópedagógus Konferencia, szerv. Parádi Pálné. május 26.
 • 730. Pszichofitness. XIV. Országos Nagygyűlés. Nyílt nap és Műhely - "Személyes élménykóstoló". május 30.
 • 731. A metamodell szemléleti kereteiben a nyelvi törlések, általánosítások és torzítások jellemzői a Közös Rorschach Tesztben. XIV. Országos Pszichológus Nagygyűlés, Bp. BME Inform. május 31.
 • 732. Képzés/szakképzés/továbbképzés. Kongresszusi Plenáris Fórum. Országos Pszichológus Nagygyűlés. Bp. BME Inform. Jún. 2.
 • 733. A szakemberek személyes mentálhigiénéje és problémái. Debrecen - Cívis Hotel: Konferencia. juni.8.
 • 734. Hivatás-élet minőség-egészség. Megyei Pedagógia Napok Óvópedagógusoknak. Esztergom, szerv. Koditek Jánosné. jún. 9.
 • 735. Változás és állandóság a családban. Balatonszárszó. Lelkésztovábbképzés. Soli Deo Gloria telep. Jún.. 23.
 • 736. A szupervízióról. Salgótarján. Évzáró az I. Szupervizorképzősöknek. jún. 28.
 • 737. Halálhoz vezető út, haldoklás stádiumai. A gyászmunka. Gara. Szociális Intézmények Konferenciája, júl. 5.
 • 738. Önmagunkon át másokhoz. Szociális Otthonok vezető továbbképzés, Vác, Polgármesteri Hivatal, júl. 6.
 • 739. Foglalkozás, pálya, szakma, mesterség, hivatás. Évzáró beszéd a BTK-n. juli 8.
 • 740. Agresszió és altruizmus. Nagykőrösi Tanítóképző Főiskola rendezvénye. Balatonszárszó. Soli Deo Gloria telep. aug. 2.
 • 741. Személyiség karbantartás a pedagógus pályán. Igazgató-helyettesek első regionális Dunántúli konferenciája. Veszprém, aug.21.
 • 742. A személyiség önsegítő eszközei. Tehetséggondozás, elaboráció, kreativitás. Óbudai közoktatási Konferencia. aug.23.
 • 743. Pszichofitness. Óbudai Óvodai Közösség. 30 órás tanfolyam, aug.14-25-26.
 • 744. A XXI. század kihívásai társadalmi, etikai és lelki területen. Magyar Református Értelmiségi Konferencia, Balatonszárszó, aug.26.
 • 745. A nevelés és a pedagógusi identitás. Doktorok Kollégiuma, Pedagógiai Szekció, Budapest, Ráday terem, aug.30.
 • 746. Lelki erőnk titkai. Halmozottan sérültek szüleinek országos konferenciája. Csillebérc, szept. 10.
 • 747. Kacagás, kocogás, lazítás. Nevelési értekezlet - évnyitó. Hosszúpályi-Debrecen, szept.28.
 • 748. Interperszonális kapcsolatok. Baraka önismereti képzés. Budapest, szepet.30.
 • 749. Pszichofitness. Pedagógusoknak 30 órás tanfolyam, Tatabánya, október 5-6-7.
 • 750. Idős kor és életminőség. Idősek napja konferencia. Nyitóelőadás, Kiskőrös, Városháza, díszterem, október 12.
 • 751. A mentálhigiéné alapjai. Klinikai pszichológiai szaktanfolyam. OPNI-Semmelweis Egyetem, okt.13.
 • 752. Óvópedagógusok lelki egészségvédelme. Nyergesújfalu, okt.16.
 • 753. A relaxáció szerepe a fibromialgiás betegek kezelésében. Semmelweis Egyetem, szakorvos-továbbképzés. ORFI, okt.19.
 • 754. A szupervízió, mint szakma világa, a szupervízorok küldetése. Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, okt.20.
 • 755. A konzumizmus, globalizáció és szellemi környezetszennyezés. Korunk kihívásai a pszichológiával szemben. Könyvtárosok országos továbbképzése, Pécs, okt.26.
 • 756. Pszichofitness. Óvópedagógusoknak 30 órás tanfolyam, Tata, november 2-3-4.
 • 757. Emberré nevelés, személyiségformálás a középiskolákban. Piarista Gimnázium. Szeged, Dugovics András Gimnázium, november 10.
 • 758. A személyiségfejlesztés lehetőségei a civil szervezetek tevékenységében. Budapest, nov.11.
 • 759. Pszichofitness, 30 órás tanfolyam mentálhigiénikusoknak, Pécs, nov. 16-17-18.
 • 760. Nevelői személyiség és mentálhigiéné. Balassagyarmat, Konferencia, nov.23.

761. Hivatás, női sors, mentálhigiéné. Megyei Óvodapedagógiai Napok. Tata, nov.24.

 • 762. Pszichofitness pedagógusoknak. Stresszkezelés, megküzdés, egészség, 30 órás tanfolyam. Budapest, november 29-30-31.
 • 763. Nők a "tudós" pályán. Magyar Tudományos Akadémia Tudós Klub vendége, háziasszony: Újfalussy Enikő. Budapest, dec.4.
 • 764. "A rák visszafelé is haladhat". Könyvbemutató és előadás, Eger, Kálvin Ház, december 7.
 • 765. Személyiség, hivatás, egészség. Bánki Donát Szakközépiskolai tantestületi továbbképzés. Ajka, december 21.

2001Szerkesztés

 • 766. Fogyasztói társadalom és mentalitás. A pszichológia missziója az ezredfordulón. Baármadas Református Gimnázium, Bp. jan. 5.
 • 767. A pedagógus lelki egészsége és személyisége. Ajka, Pedagógus Konferencia. Művelődési Központ, jan. 10.
 • 768. Fejlődéslélektan gyógypedagógus-zeneterapeuta speciális tanfolyam. Gyógypedagógiai Főiskola, Damjanich u. 13.
 • 769. Női lélek. Pszichiátriai Vándorgyűlés. Miskolc. (Pfizer Symposium), jan. 24.
 • 770. Párok harmóniában?! Egészségesek párkapcsolati és kommunikációs jellegzetességei. Közös Rorschach Szekció, Pszichiátriai Vándorgyűlés, Miskolc, jan. 26.
 • 771. A derű lélektana. Pozsonyi úti református gyülekezet, Bp. febr. 7.
 • 772. Léleképítés a segítésben. Szekszárd, „Léleképítés az ezredfordulón” c. sorozatban, febr. 12.
 • 773. A konzumizmus. A lélektan segítő lehetőségei. értelmiségi találkozó, Balatonszárszó, Művelődési Ház, febr. 16.
 • 774. A pedagógus személyisége az ezredfordulón: kihívások, feladatok, perspektívák. Önkormányzati pedagógiai továbbképző napok. Bp., Zugló, febr. 19.
 • 775. A női lélek. Magyar Nők Egyesülete. Bp., Széchenyi Klub, márc. 2.
 • 776. Művészet és pszichológia. Kondor Béla és az aszcenzió motívum. Pszinapszis, ELTE egyetemi rendezvény, márc. 2.
 • 777. Női identitás és fejlődés összefüggése a lelki egészséggel. Magyar Nők Akadémiája. Bp. márc. 5.
 • 778. Mit tehetek a mentális egészségemért? (6 óra), TIT Szabadegyetem, márc. 12.
 • 779. A posztmodern világ kihívásai és a pszichológia. Tata, Városi Művelődési Napok, márc. 21.
 • 780. Nevetés, Humor, Derű. Merlin színház, márc. 24.
 • 781. Családi szocializáció és személyiségzavarok. TIT Szabadegyetem, (6 óra), márc. 26.
 • 782. A család szerepe a személyiségfejlődésben. Pedagógus Továbbképzés, Püspökladány, márc. 27.
 • 783. Bagdy E., Vincze G., Török I., A.: A New Dimensions in Praxis Group in Hungary WPA Section of Epidemiology and Public Health Section. Simposions, Turcu, 2001.
 • 784. A pedagógus feladatai az ezredfordulón. XVIII kerületi Nevelési Tanácsadó továbbképzés, Kondor Béla Közösségi Ház. ápr. 2.
 • 785. Az oktatás és nevelés szerepe az egészségmegőrzésben. Göd, katonai Továbbképző Központ, ápr. 4.
 • 786. Lelki egészségmegőrzés. Oktatási kerekasztal; Lelki egészség világnapja, SOTE elméleti tömb, ápr. 7.
 • 787. A fókuszolás. TIT Szabadegyetem (6 óra), ápr. 9.
 • 788. A pszichológusok továbbképzési rendszere. A klinikai pszichológiai szakképzés. Magyar Pszichológiai Társaság rendezvénye, ápr. 10.
 • 789. Integratív szemlélet a pszichoterápiában. Pszichiáter szakorvosképzés, ápr. 12.
 • 790. Lelki környezetvédelem, Zuglói Protestáns Gimnázium, Pillangó Park, ápr. 18.
 • 791. Pedagógus identitás és lelki egészség. Pápai Református Gimnázium, ápr. 26.
 • 792. A személyiség karbantartása a pedagógus pályán. Igazgatók Dunántúli Konferenciája, Pápa, ápr. 27.
 • 793. Korunk kihívásai és gyermekeink jövője. Pedagógus továbbképzés. Családsegítők Budapesti Konferenciája. május. 2.
 • 794. A minőség a pedagógiában. Az értékelő személyiség. Regionális minőségbiztosítási Konferencia. Vásárosnamény, május 8.
 • 795. A pedagógus lelki egészsége. OM helyzetfelmérés. „Az iskola, mint mentálhigiénés erőforrás” c. konferencia, Bp., május 16.
 • 796. A mentálhigiénés szakemberképzés helyzete. Workshop és bevezető előadás. Mentálhigiénés Konferencia, Bp. május 16.
 • 797. József Attila befejezetlen személyiségvizsgálatáról. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Bp. május 18.
 • 798. Zeneterápia, személyiségfejlődés. Művészetterápiás képzés, Gyógypedagógiai Tanárképző, (6 óra), Bp. május 19.
 • 799. Zeneterápia – művészetterápia. Zeneterapeuta képzés (6 óra). Gyógypedagógiai tanárképző Főiskola. Bp. június 2.
 • 800. Investigation of interaction dynamics in depressive patients and their praxies with the Consensus Rorschach. Nemzetközi családterápiás Konferencia, Bp., június 26.
 • 801. A mentálhigiéné helye a népegészségügyben. ÁNTSZ országos Konferencia, kerekasztal és szekcióülés, Bp., június 27.
 • 802. Érték a személyiségben, a személyiség viszonya az értékekhez. Nyíregyháza, Igazgatóhelyettesek országos Konferenciája, június 28.
 • 803. Játékszenvedély, agresszív játékok. Országos Játék Konferencia. Művelődési Ház, Virágos út, Bp. június 29.
 • 804. Konfliktuskezelés. Előadás és workshop. Óbuda-Békásmegyer Közoktatási Konferencia. aug. 29
 • 805. Konzumvilág. Balatonszárszó. Értelmiségi konferencia. aug. 30.
 • 806. A Bagdy családi világtalálkozó: Köszöntő. Debrecen, szept. 9.
 • 807. A pedagógusok lelki egészsége: egy felmérés tapasztalatai. Mosonmagyaróvár, pedagógus továbbképzés, szept. 14.
 • 808. A köszöntők köszöntése. 60. születésnap. OPNI, szept. 30.
 • 809. Korunk kihívásai. Az értelmiség feladatai az ezredfordulón. Balassagyarmat. Madách Művelődési Központ. okt. 2.
 • 810. A szupervízió: személyiség a szakmában, szakma a személyiségben. Szupervíziós Konferencia. KGRE Szociális Szakmák részére. okt. 6.
 • 811. Pszichofitness a mindennapi életben. Paks Millenniumi Konferencia. Művelődési Ház, okt. 9.
 • 812. A pedagógus lelki egészségvédelme, pszichofitness a nevelésben. Győr, Nevelési Tanácsadó jubileumi ülése. okt. 12.
 • 813. Képzés, szakképzés, továbbképzés a szociális szakmák területén. Konferencia (workshop a képzésről az előadás utáni napon), Salgótarján okt. 16-17.
 • 814. Szociális kompetencia és a személyiség fejlődése. I. Neveléstudományi Konferencia, Magyar Tudományos Akadémián, Bp. okt. 26.
 • 815. A pedagógusok lelki egészsége. Egy felmérés tapasztalatai. I. Neveléstudományi Konferencia, Magyar Tudományos Akadémián, Bp. okt. 26.
 • 816. A szupervízió: fajtái, formái, rendszere. Továbbképző előadás. MPT. Bp., nov.2-3.
 • 817. Függés-függetlenség. A szenvedélybetegségek - addikciók prevenciója. Megyei mentálhigiénés továbbképzés. Drogprevenciós Konferencia. Gyula, nov. 5.
 • 818. A pedagógus hivatás és gondozása. Fülek. Nógrádi Szlovák Pedagógus Konferencia. nov. 10.
 • 819. Önsegítés, stressz, szociális munka. Szakmai személyiség. Pápa. Szociális Munkások Konferenciája. nov. 12.
 • 820. Az ezredforduló kihívásai a lelki egészség megerősödésében. Millenniumi Mentálhigiénés Találkozó. Tolna, nov. 13.
 • 821. Műveltség, kultúra, médiahatás és személyiség. Szülők és pedagógusok fóruma. Leányfalu, nov. 19.
 • 822. A pedagógus személyisége, mint a minőségbiztosítás alapeleme. Szekszárd, Regionális Pedagógus Továbbképző Konferencia. nov. 29.
 • 823. Szakmai személyiség, értékek és egészség. Újfehértó. Regionális Pedagógus Találkozó. nov. 30.
 • 824. Revitalizáció: jóvátétel sokadizíglen. Virág Teréz emlékülés. Bálint Zsidó Közösségi Ház. Bp. dec. 1.
 • 825. Adoleszcencia, a szorongás kezelése. Tapolca, Igazgatóhelyettesek Konferenciája. dec. 3.
 • 826. A spiritualitás keresés mozgásai. A spirál szimbolikája. Szépművészeti Múzeum, Bp. dec. 4.
 • 827. A szakember személyes mentálhigiénéje. „20 éves a Keszthelyi Nevelési Tanácsadó”, Keszthely dec. 9.
 • 828. Női identitás, lelki egészség. Magyar Nők Akadémiája (6 óra), dec. 9.
 • 829. Kacagás, kocogás, érintés: a lelki egészség eszközei. Pedagógus Találkozó. Kocs, dec. 11.
 • 830. Fél ember – egész ember. Az agyféltekék rejtélye. Zuglói pedagógus „nyílt nap” – szülő-pedagógustalálkozó. Bp. dec. 12.
 • 831. Életút. a tankönyvkészítés új útjai. EüM., a tankönyvkiadók találkozóján. Bp., dec. 18.
 • 832. Pszichofitness. Pedagógiai Szolgáltató Intézet, Óbuda-Békásmegyer, (30 óra) febr. 22-23-24.
 • 833. Testszimbolika műhely. Pszinapszis, ELTE pszichológusnapok. (30 óra), Bp., márc. 3.
 • 834. Pszichofitness. Megyei nevelési Központ, Pécs. (30 óra) márc. 8-9-10.
 • 835. Stresszkezelés, mentálhigiéné, kreativitásfejlesztés. OKTÁV Bt. szervezésében (30 óra), márc. 28-29-30.
 • 836. Pályaszocializáció. KGRE pszichol. I. éveseknek I., II., III. febr. 16., márc. 31., ápr. 21. (10-10 óra)
 • 837. Pszichofitness. Esztergom, május 3-4-5. (30 óra)
 • 838. Stresszkezelés, kreativitásfejlesztés. Óbuda-Békásmegyer PSZI (30 óra), május 10-11-12.
 • 839. Stresszkezelés, kreativitásfejlesztés. Drogprevenció. Pécs, Megyei Nevelési Központ (10 óra), május 25-26.
 • 840. Baraka tábor: Önismereti tréning, (10 óra), július 18.
 • 841. Szervezetfejlesztő tréning. 2 nap, 20 óra. Balatonakja, szept. 6-7.
 • 842. Pszichofitness. (30 óra) Óbuda- Békásmegyer PSZI továbbképzés, szept. 13-14-15.
 • 843. Pályaszocializáció KGRE pszich. I. évf. I., II., III., 10-10 óra. Szept. 27-29.
 • 844. Hivatásgondozás. Szupervizor konferencia (6 óra), okt. 6.
 • 845. Stresszkezelés, kreativitásfejlesztés. (30 óra) Óbuda- Békásmegyer PSZI továbbképzés, nov. 22-23-24.
 • 846. Pszichofitness. Tatabánya, Megyei Pedagógiai Intézet. (30 óra), dec. 13-14-15.

2002Szerkesztés

 • 847. Kerekasztal beszélgetés a szupervízióról (SzSzSz) Budapest Január 29.
 • 848. Érték- értelem-érzelem a nevelői munkában. Vörösmarty u. Gimnázium nevelőtestületi ülés. Február 1.
 • 849. A modern ember jelenkori problémái és terápiája. Partium Egyetem, Nagyvárad. Február 21.
 • 850. A gyógyító nevetés. Református Nőszövetség, Budapest Február 23.
 • 851. A pszichológia mai helyzete, szerepe, felelőssége. Pszinapszis, ELTE, Budapest Március 8.
 • 852. A pszichológia gyakorlata. Közönségtalálkozón előadás. Pszinapszis, ELTE, Budapest Március 10.
 • 853. Korunk kihívásai és a személyiségfejlődés kritikus korszakai. Miskolc, Avasi templom-deszkatemplom. Március 11.
 • 854. Önazonosság, értékek, család. Önkormányzati Konferencia, Paks. Március 12.
 • 855. Vikár György köszöntése az Oláh Gusztáv életműdíj alkalmából, Pszichiátriai Konferencia, Budapest. Március 16.
 • 856. Hírességek terítései kiállítás megnyitó köszöntő. Mezőgazdasági Múzeum, Vajdahunyad vár. Március 20.
 • 857. Pánik-agorafóbiás és depressziós betegek családi kommunikációs stílusmintái. Magyar Pszichiátriai Társaság V. Nemzeti Kongresszusa. Abstract kötet 13. old. Budapest, 2002. Március 20-23.
 • 858. A klinikai pszichológia helyzete és a Népegészségügyi Program. Pszichiátriai Társaság, IV. Nemzeti Kongresszusa, Budapest, Vigadó. Március 21.
 • 859. A pedagógus lelki egészsége és a XXI. század kihívásai. Pedagógiai Konferencia, Sopron. Március 22.
 • 860. Pánik-agorafóbiás és depressziós triádok KRV kommunikációs jellegzetességei. Pszichiátriai Társaság IV. Nemzeti Kongresszusa, Budapest, Vigadó. (In: Abstract kötet 13. old.) Március 23.
 • 861. Pszichofitness. Vác-nevelőtestületi értekezlet. Március 27.
 • 862. Hang- mozgás-ritmus: a zeneiség lelki alapjai. Zenepedagógiai Konferencia, Budapest, Zeneakadémia. Április 13.
 • 863. Feszültség, konfliktus, veszteség feldolgozás. Gyógypedagógiai Főiskola gyakorlóiskolája, Budapest, Óbuda, Miklós tér. Április 18.
 • 864. Pszichofitness. Fogyatékos gyermekek szüleinek. Budapest, Ménesi út. Április 25.
 • 865. Az individuálpszichológia a pszichoterápiák rendszerében. Individuálpszichológiai Konferencia, Győr. Április 26.
 • 866. Fogyasztói lét, értékvalóság, személyes felelősség. Debreceni Református Kollégium. Április 30.
 • 867. Az első szociális szakvizsgázottak diplomaosztása: ünnepi beszéd a szakképzésről. Május 13.
 • 868. Konfliktus megelőzés. Pécs, Egészségügyi Főiskolák Konferenciája. Május 14.
 • 869. Különböző kapcsolati viszonyokban jellemző párkapcsolati szimbólumok. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület előadása. Május 17.
 • 870. Depressziósok, pánikbetegek és szuicid túlélők kommunikációs jellemzői. Május 31.
 • 871. Nemzedékek együttélése és a családi kapcsolatok. Családóvó nyári egyetem, Szekszárd, Illyés Gyula Főiskola. Június 6.
 • 872. A transz perszonális pszichológia az irányzatok között. Transz perszonális Egyesület, Budapest. Június 11.
 • 873. Hivatásszemélyiség és lelki egészség. Békéscsaba, nyári egyetem. Június 28.
 • 874. Pszichofitness, nyári egyetem, Békéscsaba. Előadás és tréning 10 óra. Június 29.
 • 875. Nemzedékek együttélése és a családi kapcsolatok. Családóvó Nyári Egyetem. Illyés Gyula Főiskola, Szekszárd. Július 6.
 • 876. Az érintésről. Családóvó nyári egyetem, Szekszárd, Illyés Gyula Főiskola. Július 8.
 • 877. Interaktometrie: eine neue Methode zur Kodierung der Kommunikation. Weltkongress der Psychotherapie, Wien, 2002. jul. 16.
 • 878. Interaktometrie und Dynamik des Psychodramas. Workshop. Weltkongress für Psychoterapie. Wien 200. jul. 15-17.
 • 879. Talentumaink, szerepek és tehetség. Református nyári tábor. Nagyvisnyó. Július 20.
 • 880. Pszichofitness. Hajógyári „Sziget” fesztivál. Július 31.
 • 881. Pszichofitness tréning. Mosonszentmiklós. Széchenyi István Általános Iskola. (30 óra) Augusztus 28-29-30.
 • 882. A nevelőszülő, mint segítő szakember. A segítő kapcsolat érvényesülése és korlátai. Szolnok. Országos Gyermekvédelmi Konferencia. Szeptember 10.
 • 883. A pszichológus képzés gyakorlatának jelene és perspektívái. MAB Konferencia, Professzorok Háza, Budapest. Szeptember 13.
 • 884. Megértés, empátia, meghallás. Lelki elsősegély telefonszolgálatok XV. Konferenciája. Dobogókő. Szeptember 21.
 • 885. Korai személyiségfejlődés az újabb kutatások eredményeinek tükrében. Pécs, Segítők Országos Kongresszusa. Szeptember 25.
 • 886. Ifjú párok pszichodinamikai jellegzetességei és a pszichológia üzenete. Református Ifjak Köre. Budapest, szervező Illés Dávid. Október 7.
 • 887. A pedagógus személyisége, mint a minőségbiztosítás alapeleme. Paks. Pedagógiai Konferencia. Október 14.
 • 888. Az érintés jelentősége az emberi kapcsolatokban. Babits Művelődési Ház, Szekszárd. Október 15.
 • 889. Pszichoterápia és hit. Keresztyén Értelmiségiek Szövetsége, Tatabánya. Október 28.
 • 890. Szupervízió és coaching. Szupervízorok Kongresszusa. Salgótarján. November 4.
 • 891. Lelki egészségünk karbantartása. Pedagógus Napok VIII. Nógrád. (Szlovákia, Fülek). November 9.
 • 892. Gerő Zsuzsára emlékezve. Díjátadó köszöntő a Gyermek és Ifjúságpszichoterápiás Konferencián, Budapest. November 15.
 • 893. Konfliktuskezelés. Apáczai Csere János Gálaterem. Pedagógus továbbképzés. November 18.
 • 894. A relaxáció és imaginációgyógyító hatása. Doktoriskolai előadás, Semmelweis Egyetem, Budapest. November 20:
 • 895. Függés, határok, addikciók. Transzperszonális Konferencia. Kerekasztal beszélgetés vezetése és részvétel, Budapest, Károli Egyetem. November 22.
 • 896. Együttérzés, megértés, empátia. Pedagógusnapok: Újfehértó. Megyei Művelődési Ház. November 27.
 • 897. A fogyasztói társadalom kihívásai és a pedagógusok lelki egészsége. Ózd, igazgatók továbbképzése. December 2.
 • 898. A szociális szakképzések helyzete, kialakításuk története, tapasztalatai és perspektívája. Salgótarján. Konferencia. December 3.
 • 899. Hogyan éljük túl? Stressz kezelés. Katolikus értelmiségiek találkozója. Budapest. December 9.
 • 900. Pánik-agorafóbiás és depressziós betegek családi kommunikációs stílusmintái. Magyar Pszichiátriai Társaság V. Nemzeti Kongresszusa. Abstract kötet 13. old. Budapest, 2002. Március 20-23.
 • 901. Interactometry und Dynamic des Psychodramas. Workshop. Worldcongress of Psychotherapy, Wien, 2002. jul. 17.

2003Szerkesztés

 • 902. Párkapcsolatok kommunikációs sajátosságai ötven év fölött, „üres fészek fázisban”. Magyar Pszichiátriai Társaság X. Vándorgyűlése. Sopron, 2003. jan. 29-febr. 1.
 • 903. Transz perszonalitás és szerepe az életközépi krízisben. Pszichiátriai Vándorgyűlés, Sopron, jan. 30.
 • 904. Kommunikációs jellegzetességek „üres fészek” helyzetben lévő pároknál. IX. Pszichiátriai Vándorgyűlés, Sopron, jan. 31.
 • 905. A pedagógus psziché karbantartása. Dunaújváros, febr. 10.
 • 906. Az iskoláskor problémái. Arany János Ált. Iskola Bp., febr. 17.
 • 907. Gyógypedagógus attitűd, személyiség. Budapest, Ajtósi Dürer sor 39. febr. 21.
 • 908. Ima és lélek. Református Nőszövetség. Kálvin téri imaterem. Bp., febr. 22.
 • 909. A pedagógusok személyes lelki egészségvédelme. József Attila Művelődési Ház, Bp., febr. 24.
 • 910. Lelki betegségek, lelki menedékek. Önsegítő lehetőségeink. Paks Városi Művelődési Központ, febr. 25.
 • 911. A nevetés lélektana. ELTE Tudományos ismeretterjesztő előadás, Bp., ELTE, márc. 6.
 • 912. A magyar pszichológia világa. 75 éves a Magyar Pszichológiai Társaság, kerekasztal, márc. 7.
 • 913. A páros Rorschach. Pszinapszis, Petőfi csarnok, márc. 8.
 • 914. Egészségünkért- közönségtalálkozó előadás. Pszinapszis. Petőfi csarnok, márc. 8.
 • 915. Mit tehetek a mentális egészségemért? TIT Pszichológia Szabadegyetem. 4 óra, márc. 10.
 • 916. Pszichofitness. Gróf Széchenyi iskola, Szigethalom, márc. 13.
 • 917. Lelki önsegítő lehetőségeink. Nemzeti Tankönyvkiadó, Balatonszentgyörgy, márc. 14.
 • 918. A pedagógus mentálhigiénés problémái. Salgótarján, márc. 18.
 • 919. Mozgás, test, és lélek harmóniája. Gyógy testnevelők Országos Konferenciája. Bp. márc. 20.
 • 920. Szupervízió: eredet, fejlődés, perspektívák. Szupervíziós konferencia, Szeged, márc. 21-22.
 • 921. Családi szocializáció és személyiségzavarok. TIT Pszichológiai Szabadegyetem. 4 óra, márc. 24.
 • 922. Testképélmény képzőművészeti alkotások testkép ábrázolásának összefüggései. (Angolul) I. Művészetterápiás Világkongresszus, Kongresszusi Palota, Bp., márc. 31.
 • 923. Az ima pszichológiája. Pozsonyi úti gyülekezetben, Nyílt napok, április 2.
 • 924. Érzelmi fejlődés –érzelmi nevelés. Nagykálló, Ped. Továbbképző Konferencia. április 4.
 • 925. Változás, értékek, hit, jövő. Szlovákiai Magyar pedagógusok IX. Kongresszusa, Roznava, április 6.
 • 926. A pedagógus személyisége és lelki egészségvédelme. Mosonmagyaróvár, Pártok Háza, konferencia, ápr. 7.
 • 927. Mentálhigiénés szemléletváltás az ezredfordulón. Fegyveres Testületek I. Konf. Bp. ápr. 6-7.
 • 928. Pszichofitness a pedagógus mentálhigiénéjében. Pedagógiai Konferencia kispest, ápr. 8.
 • 929. Mentálhigiéné keresztyén óvodavezetőknek. Református zsinat, Bp., Abonyi út, ápr. 10.
 • 930. A pedagógus, mint segítő. Ki segít a segítőnek? Pécs, Ped. Konf. ápr. 11.
 • 931. Természetes lelki erőforrásaink. Mi tart egészségben? Pápai Jókai Művelődési Központ, ápr. 16.
 • 932. Az érintés hatalma. Családterápiás Kongresszus. Pécs, ápr. 25.
 • 933. Az érintés hatalma. A Magyar Családterápiás Egyesület XVII. Vándorgyűlésén, Pécs, 2003. ápr. 25. Plenáris előadás.
 • 934. Az „üres fészek” helyzet családdinamikája a Közös Rorschach alapján. MCSE XVII. Vándorgyűlése, Pécs, ápr. 26.
 • 935. A lelki egészség megőrzése. Pedagógus Konferencia. Püspökladány, ápr. 28.
 • 936. Az orvosok személyes egészségmegőrzése. „Zöldgally” Gyermekorvos Társaság, Bp., ápr. 30.
 • 937. Lelki egészség – lelki menedék. Piarista Gimnáziumszervezésben, Mosonmagyaróvár, május 3.
 • 938. A teremtés csodája és az ima lélektana. Nagyvárad Fugyivásárhely, május 10.
 • 939. A pedagógus személyisége és lelki egészsége. Törökszentmiklós, Nevelőtestületi Konferencia, május 14.
 • 940. Ki segít a segítőnek? Devecser. Konferencia-előadás, május 15.
 • 941. A tünetek és problémák képi áttétele a relaxációs és szimbólumterápiás munkában. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület ülése, május 16.
 • 942. Öröm nőnek lenni. Református Nőszövetségi Konferencia. Debrecen, Nagyerdei templom, május 17.
 • 943. Pszichofitness. Stressz kezelés, Váchartyán, május 20.
 • 944. Testi-lelki egészségünk és megőrzési lehetőségei. Balassagyarmat, május 21.
 • 945. A Magyar Mozgás és Táncterápiás Egyesület I. Konferenciáján kerekasztal-beszélgetésen: a mozgás és pszichikum összefüggéseiről, május 31.
 • 946. Pszichofitness. Orosháza, Pedagógiai Regionális Konferencia, jún. 5.
 • 947. Párkapcsolati szimbólumaink. Grafológiai Konferencia, Dobogókő, jún. 6.
 • 948. A lelki egészségvédelem hazai programja. Európai Munkavédelmi és Munkajogi Konferencia, Pécs, jún. 12.
 • 949. Lélekedzés-lélekerősítés. Park Hotel, Felsőtárkány, Halmozottan sérült gyermekek szüleinek országos találkozóján. jún. 18.
 • 950. Önmaguk felépítése. Békéscsaba, Szociális és nevelési területen dolgozók konferenciája, jún. 26.
 • 951. A segítő személyisége és lelki egészsége. Nyári Egyetem, Relax Egyesület, Békéscsaba, jún. 27.
 • 952. Lelki munkaszintek és az imagináció jelentősége. Nyári Egyetem, Békéscsaba, jún. 28.
 • 953. A pedagógus lelki karbantartásáról. Baármadas Gimnázium. Pedagógusok és könyvtárosok nyári egyetemén, júl. 2.
 • 954. Változások, értékek, hit és jövő. Szlovákiai Magyar pedagógusok nyári egyetemének nyitóelőadása. Dunaszerdahely, jul. 5.
 • 955. Interaktometrie: Eine neue Methode zurKodierung der Kommunikation. Europäischer Kongress für Psychologie. Wien. Vortrag gehalten am 7 Juli. 2003.
 • 956. Lelki egészségünk. Sapientia, nyári egyetem. „Bólyai János” – Csíkszereda, júl. 14.
 • 957. Addikciók. Csillagpont Református Ifjúsági Világtalálkozó Bodajk, jul. 24.
 • 958. Interkulturelle Begegnungen: über die ungarische Supervision. I. Nemzetközi Szupervíziós Nyári Egyetem, Salgótarján, jul 28.
 • 959. Pedagógusok a stressz ellen. Szanda, szept. 19.
 • 960. Az óvodáskorú gyermek érzelmi nevelése. Nyíregyháza, Óvodavezetők Konferenciája, szept. 23.
 • 961. Önismeret, lelki erőnlét. Műszaki Egyetem doktoriskola hallgatóinak. Műszaki Egyetem központi épülete, szept. 30.
 • 962. A hivatásszemélyiség összefüggései. Hivatásgondozás, szupervízió. Baranya Megyei Szupervíziós Regionális Konferencia, Pécs, okt. 2.
 • 963. Test és lélek kozmetikája. Kozmetikai kongresszus, Hotel Mariott, Bp., okt. 5.
 • 964. Testi és lelki egészség összefüggései. Pápa, Művelődési Ház, okt. 7.
 • 965. A pedagógus mesterségről. Csillebérc, Pedagógiai Konferencia, okt. 8.
 • 966. A segítés lélektana. Önkéntesség, altruizmus. Szekszárd, Művelődési Ház, okt. 14.
 • 967. Konfliktuskezelés. Pedagógus továbbképzés. Óvoda Békásmegyer Ált. Isk. okt. 16.
 • 968. A segítő identitás és hivatásgondozás. Nyíregyháza, Egészségügyi Főiskolai Kar, okt. 20.
 • 969. A pedagógus pálya veszélyei. A kiégés. A segítségnyújtás lehetőségei, Szigethalom, okt. 27.
 • 970. Egészségvédelem szülőknek-nevelőknek. Régiókonferencia, pedagógus-szülőfórum. Gyömrő, nov. 3.
 • 971. Gyakorlati pszichofitness, elméleti egészségfejlesztés. Pünkösdfürdő. Pedagógus továbbképzés, nov. 4.
 • 972. A mozgás és pszichikum összefüggései a méhen belüli élettől a felnőttkorig. „Egészségünkre 2003” c. konferencia, Szeged, nov. 6.
 • 973. A pedagógus személyisége és lelki egészsége. Pécs, Pedagógiai Intézet, nov. 7. de.
 • 974. Egészségvédelem a pedagógus pályán. Mohács, Pedagógus továbbképzés, nov. 7. du.
 • 975. Fordulatok és változások a pszichoterápia világában. Bálint Mihály Pszichoszomatikus Társaság ülésén, nov. 8.
 • 976. Lelki egészségünk-lelki menedékünk. Tiszafüred: A lelki egészség világnapja alkalmából rendezett TIT konferencián, nov. 10.
 • 977. Moussong Kovács Erzsébet laudációja a Magyar Klinikai Pszichológiáért emlékérem és kitüntetés átvétele alkalmából. Nov. 12.
 • 978. Szakma a személyiségben, személyiség a szakmában. „Szupervízió és coaching a humán szakmákban” c. konferencián, nov. 13.
 • 979. Pedagógiai mentálhigiéné. Mosonmagyaróvár, Nevelési Konferencia, nov. 14.
 • 980. Pedagógusok a stressz ellen. XV. ker. Nevelőtestületi konferencia, nov. 17.
 • 981. Tanulói személyiségfejlesztés. Ajkai Pedagógiai Egyesület konferenciáján, nov. 24.
 • 982. Az érem másik oldala – a pedagógia és gyermekvédelem kapcsolatában: ki segít a segítőnek? Gyermekvédelmi Konferencia, Szolnok, nov. 25.
 • 983. Burn-out, drogveszély, a pedagógus személyiség-korrekciós lehetőségei. Mohács, pedagógus továbbképzés, nov. 27.
 • 984. Együttműködés a pedagógiában. I. Országos Pedagógiai Mentálhigiénés Hálózatépítő konferencia, Bp., nov. 28.
 • 985. A lelki egészség megóvásának gyakorlata. Kistérségi pedagógus-találkozó. Murahalom, de. és du. 2 óra (1-1) előadás. De. óvodapedagógusoknak, du. általános iskolai nevelőknek.
 • 986. Pszichofitness. Ped. Szolgáltató Intézet, Óbuda, 30 óra, jan. 9-10-11.
 • 987. Pedagógiai mentálhigiéné gyógypedagógusoknak, gyermekfelügyelőknek. Bp., Gém u. 5-7., 30 óra, febr. 6-7-8.
 • 988. Stressz kezelés és kreativitásfejlesztés. Bátonyterenye, 30 óra, febr. 13-14-15.
 • 989. Pszichofitness. Ped. Intézet, Pécs, 30 óra, febr. 27-28, márc. 1.
 • 990. Stressz kezelés és kreativitásfejlesztés, Bp., Kápolna u. iskola, XXII. ker. 30 óra, márc. 27-28-29.
 • 991. Baraka program: stressz kezelés. 10 óra, Győr, április 5.
 • 992. Hospice koordinátorképzés. Pszichofitness, Pécs, jun. 19-20-21. (30 óra)
 • 993. Pszichofitness – stressz kezelés, 30 óra, Salgótarján, aug. 28-29-30.
 • 994. Szervezetfejlesztő tréning (Anda) szept. 26-27. (20 óra)
 • 995. Pszichofitness. 10 óra, pedagógusoknak, Baraka program, XVII ker. Bp., Diadal u. Ált. Isk. pedagógusoknak, okt. 3.
 • 996. Pszichofitness. 10 óra, pedagógusoknak. Baraka program, Medve u. Csík Ferenc Gimnázium tanárainak. okt. 4.
 • 997. Pszichofitness 30 óra. Óbuda, Pedagógiai Továbbképző Központ, okt. 9-10-11.
 • 998. Pszichofitness tréning, 10 óra – pedagógusoknak. Eger, Kossuth Gimnázium, nov. 15.
 • 999. Stressz kezelés és kreativitásfejlesztés. Tatabánya-Császárkert. 30 óra. Dec. 4-5-6

2004Szerkesztés

 • 1000. A jobb és bal agyfélteke szerepe a tanulásban. Az érzelmi és értelmi intelligencia Működése. Miskolc. Megyei Pedagógiai Intézet és Szakszolgálat. Jan. 22.
 • 1001. A párkapcsolattal való elégedettség és az interakciótípusok összefüggése. Psychiat. Társ. Kongresszus. Psychiat.Hung.Suppl. XVIII. 2004. Jan. 30. Szeged.
 • 1002. Az agyféltekék rejtélye. Érzelmi és értelmi intelligencia. Mezőtúr, Református Gimnázium. Febr. 5.
 • 1003. Megemlékezés: Moshe Moskovicsnál Zsinagóga. Visegrádi u. 3. Febr. 8.
 • 1004. Ilye falva: Mentálhigiéné: a segítők személyes mentálhigiénéje. 10 óra. Febr. 17.
 • 1005. Sepsiszentgyörgy: „Szemben az árral”. Korszellem, fogyasztói mentalitás és megtartó közösség. Febr. 19.
 • 1006. Sepsiszentgyörgy, Mikó Kollégiumban: „Az érzelmi és értelmi intelligencia: a bal és jobb agyfélteke rejtélye”. Febr. 19.
 • 1007. A pedagógus személyisége és lelki egészsége. Kőbányai Pedagógiai Napok. Nev. Tan. és Ped. Szolgáltató Központ. Márc. 2.
 • 1008. A pedagógus felelőssége a személyiségfejlesztésben. Hermann Ottó Gimnázium. Miskolc. Márc.4.
 • 1009. Kacagás, kocogás, lazítás. Szekszárd Megyei Kórház továbbképzésén. Márc. 5.
 • 1010. A férfi és a nő. Nőiség – női lélek… és a férfi. ELTE Pszinapszis. Márc. 6.
 • 1011. Egészséglélektan. Tiszafüred, Református Gimnázium. Márc. 8.
 • 1012. Pszichofitness. Pázmány Egyetem Sokrates terem. Márc. 12.
 • 1013. Entwicklung der Supervision in Ungarn vor dem Hitergrund der gesellschaftlichen und politischen Veraderungen. Salzburg Universitat, Fakultat der Psychologie und Soziologie, márc. 19.
 • 1014. Salzburg. „Supervision und Coaching im therapeutischen Prozess. Egyetem, Fakultät der Psychologie und Soziologie. Márc. 19.
 • 1015. Szocializáció. TIT továbbképzés: 6 óra. Márc. 22.
 • 1016. A nő – női lélek – és a férfi. Mesterkurzus. Közgazd. Egyetem díszterme. Márc. 28.
 • 1017. Érzelmi és értelmi intelligencia. Karcag. Református Gimnázium. Márc. 29.
 • 1018. Érzelmi nevelés, személyiségfejlődés 3-8 éves korban. Csenger. Megyei Pedagógiai Napok. Márc. 30.
 • 1019. Az érzelmi és értelmi intelligencia. A jobb agyfélteke rejtélye. Kerületi Pedagógiai napok. Budatest XVIII. Ápr. 1.
 • 1020. A segítő kapcsolat. Művészetterápiás képzés, 20 óra. Ápr. 2-3.
 • 1021. A szupervízió fejlődése, hazai misszió és perspektívák. Szupervízió Konferencia. Eger. Ápr.15.
 • 1022. A női lélek és a férfi. Magyar Családterápiás Konferencia. Kecskemét. Ápr. 18.
 • 1023. Mentálhigiéné a pedagógiában. TIT előadás. 6 óra. Budapest. Ápr. 19.
 • 1024. A pszichológushivatás személyisége. Pszichológus –Klub. KRE. Reviczky díszterme. Ápr.19.
 • 1025. Óvópedagógiai mentálhigiéné kerületi Óvóped. Napok. (VIII. ker.) Ápr.20.
 • 1026. Az érzelmi és értelmi intelligencia. Debrecen. Ped. Továbbképző Konferencia. Ápr.21.
 • 1027. Érzelmi és értelmi intelligencia. Óvónők és tanítók napja. Pécs Ápr. 22.
 • 1028. Egészségpszichológiai kutatások a KRE-en. Egészségpszich. Konferencián. Bp. Jogi Kar. Ápr.23.
 • 1029. Agyfélteke funkciók, laterlitás és magatartásszabályozás. Tamási. Megyei Pedagógiai Továbbképzés. Ápr. 26.
 • 1030. Pszichofitness. Szekszárd. Megyei Kórház. Ápr. 27.
 • 1031. A személyiségfejlődés forradalma: a serdülőkor. (És amit tehetünk). Ápr. 28.
 • 1032. A lelki egészséggondozás eszközei. Székesfehérvár, Beszédjavító Intézet. Máj. 4.
 • 1033. Az érzelmi és értelmi intelligencia összefüggése. Apáczai Kiadó rendezvénye. Bp. Máj.6.
 • 1034. Pedagógiai varázslatok magatartászavar, figyelemzavar korrekció lehetőségei. Sárospatak. Pedagógiai Konferencia. Máj. 10.
 • 1035. A tanulói személyiség fejlesztése. Pedagógiai Kabinet. Ajka. Máj. 11.
 • 1036. Életörömre nevelés. Egészségügyi Főiskola. Nyíregyháza. Máj. 14.
 • 1037. A megbékélés és megbocsátás pszichológiája. Relax Egyesület. Előadás és demonstráció. Máj. 21.
 • 1038. Az 5-7 éves gyermekek pszichológiai sajátosságai: az óvoda-iskola átmenet problémáinak kezelése. Nagykálló. Pedagógiai Konferencia. Máj.24.
 • 1039. A tamatológiai szakellátás burnout veszélyei. A szupervízió jelentősége. Pécs. Orvosegyetemi továbbképzés (orvosoknak). Máj. 25.
 • 1040. A fájdalom, szenvedés és kezelése lelki úton. Orvos továbbképzés, Pécs, PTE. Máj. 26.
 • 1041. Interakciószemélyiség, a személyiség az interakcióban. Magy Pszich. Társ. Pszichológus Nagygyűlés. Debrecen. Máj. 28.
 • 1042. A BA és MA képzési szintek a bolognai folyamat tükrében. Kerekasztal vita. Pszichológus Nagy gyűlés, Debrecen. Máj.28.
 • 1043. Az Európai Uniós pszichológus diploma–konferencia. Balatonvilágos, Jún. 7–8.
 • 1044. Kiégés veszély–mentálhigiénés gondoskodás. Tiszti főorvosok konferenciája, Bp. Jún.15.
 • 1045. Mentálhigiénés továbbképzés egészségügyi szakdolgozóknak. BALATONALIGA. 6 óra. Jún.19.
 • 1046. Az ima lélektani hatása. Debrecen, Nagytemplom; Tiszántúli Egyházkerület Nőszövetségi Konferencia. Jún.25.
 • 1047. „Útra kelni – hazatérni” Derű, Optimizmus és egészségvédelem. Békéscsaba. Relax. Nyári Egyetem. Jún.26.
 • 1048. A megbocsátás pszichológiája előadás és gyakorlat (Brandon Bays-féle tréning). Jún.27.
 • 1049. Pszichofitness. Mosonmagyaróvár. Pedagógiai konferencia. Jún.29.
 • 1050. A klinikai pszichológia múltja, jelene és jövője. MPT Klinikai Pszichológiai Szekció ülése. Kheiron Központ. Budapest. Szept.27.
 • 1051. Az érintés hatalma. Bőrgyógyászati Társaság. Budapest. MÁV Kórház. Okt.2.
 • 1052. A pedagógus személyisége és lelki egészsége. Karcagi Nagykun Református Iskola konferenciája. Karcag. Okt.8.
 • 1053. Konfliktuskezelési tréning. Interaktív foglalkozás. Batthyány Gimnázium. Okt.14.
 • 1054. „Az emberélet útjának felén…” az életközépi krízis és megoldásai. 11. Pszichoanalitikus konferencia. Budapest. Okt.15.
 • 1055. Család a változó világban. Zalaegerszeg, Művelődési Központ. Okt.26.
 • 1056. A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései: a munkanélküliség lelki krízisveszélye. Szociális Háló Egyesület. Pécs. Okt.28.
 • 1057. Mentálhigiéné a gyermekvédelemben BKMÖ Pedagógiai Intézete. Gyermekvédelmi Szakmai Nap. Kecskemét. Okt.29.
 • 1058. Az erőszakról pszichológus szemmel. „Tudomány Napja” Evangélikus Hittudományi Egyetem. Bp. Nov.4.
 • 1059. Mentálhigiéné, fogalom, történet, prevenciós szintek. A klinikai pszichológus mh. Tevékenysége, Semmelweis Egyetem klin. pszich. képzés 6 óra. Bp. Nov.8.
 • 1060. Hogyan kommunikálnak a nők és a férfiak? Demosthenes Egyesület, Logopédus Szövetség. Budapest. Dec.11.
 • 1061. A Problem Based Learning módszer alkalmazása az általános iskolai tanításban. Ajka. Fekete István Ált. Isk. 8 órás előadás+tréning. Dec.16.
 • 1062. A pedagógus személyisége és lelki egészsége. Egyesített iskolák fóruma. Szekszárd. Dec.18.

2005Szerkesztés

 • 1063. Erőszak az emberben: a pszichológia nézőpontja. Evangélikus Egyetem, konferencia, Budapest, 2005. január 6.
 • 1064. A családok változásából eredő többletfeladatok napjainkban. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nemzetközi pedagógiai Konferenciája, Budapest - Piliscsaba, 2005. jan. 15.
 • 1065. Állandóság és megújulás a pedagógushivatásban.
 • 1066. Öröm, harmónia, boldogság. Mesterkurzus Budapest, 2005. jan.23. Közgazdasági Egyetem
 • 1067. Bagdy E., Csík A., Tauzin T.: A mosoly és nevetés szerepe a párhelyzeti kommunikációban. MPT. XII. Jubileumi Vándor gyűlése, Budapest, jan. 26-29.
 • 1068. A pedagógus lelki egészsége. Református iskola, Csendes nap. Cegléd, jan. 25.
 • 1069. A pedagógus és a stressz. Mohács, Pedagógiai Napok, február 7.
 • 1070. Stressz kezelés – egészségvédelem. Pedagógusok konferenciája: Kiskunfélegyháza, február 8.
 • 1071. Katathym imaginatív pszichoterápia (4 óra): SE. ÁOK. Klinikai Pszichológiai Tanszék, Klinikai szakpszichológus képzés, febr. 10.
 • 1072. Stressz kezelési lehetőségek a hétköznapokban. IX. Magyar Epilepszia Nap, Budapest, febr. 14. Marczibányi tér
 • 1073. Bagdy E: A kettős haszon elvének érvényesítése az ügyfélszolgálati munkatársak foglalkoztatásában. Stressz tűrése, kezelése, állóképesség növelés, megküzdési stratégiák. Partnering konferencia. Sopron, febr. 16-18.
 • 1074. Identitásunk gyökerei. Pozsonyi úti esték sorozat. Febr. 23. Érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia. Pedagógus konferencia. Püspökladány, febr. 22.
 • 1075. Megbocsátás. Műhely. Pszinapszis 2005. IX. Budapesti Pszichológiai napok. Márc. 13.
 • 1076. Pszichofitness, Pszinapszis. 2005. IX. Budapesti Pszichológiai Napok előadás. 2005. márc. 14.
 • 1077. Bagdy E, Bán Zs., Wiesner E.: Hazai helyzetfelmérésen alapuló szakmai ajánlás az illegális szereket használók részére nyújtott addiktológiai szolgáltatások szupervíziójáról. IV. Szupervíziós Tréningkonferencia. Szeged, márc. 18-19.
 • 1078. Stressz. Nem ellene, hanem vele. TIT. Márc. 21.
 • 1079. Érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia és az agyféltekék rejtélye. Nevelési Tanácsadó20 éves jubileumi ünnepsége. Pápa, március 30.
 • 1080. A mosoly és nevetés szerepe a párkapcsolatban. Magyar családterápiás Egyesület XIX Vándorgyűlése. Szombathely, április 1-2-3.
 • 1081. „Kacagj, kocogj” stressz kezelés. TIT előadás. ápr. 4.
 • 1082. A pedagógusok mentálhigiénéje. Belvárosi Pedagógiai Napok. ápr. 6.
 • 1083. Vitalitásgenerátorok. Egészségtudományi Konferencia, Magyar Professzorok Világtanácsa konferenciája. Bp., ápr. 9.
 • 1084. A fejlődéslélektan új távlatai: fogamzástól az ifjúkorig. Pedagógusnap, ápr. 11.
 • 1085. Közlekedés a belső utakon. TIT előadás. ápr. 11.
 • 1086. József Attila és a nők. Organon szimpózium. Ápr. 12.
 • 1087. Stresszhelyzetek oldása. Eötvös Lóránd Szakközép Iskola tanári karának. Április 14.
 • 1088. Fogyasztói világban értelmesen élni. „Az élet értelméről” Konferencia V. Frankl születésének 100 évfordulója alkalmából. KRE Teológia Díszterme, április 16.
 • 1089. Vitalitásgenerátorok: a lelkierő megőrzésének útjai. „Pszichológiáról mindenkinek” c. sorozat ELTE Ped. Pszich. Kar, Bp., április 20.
 • 1090. Egészségünkért. Szent Margit Katolikus Gimnázium. Bp., április 21.
 • 1091. Keresztyén identitásunkról és szerepkonfliktusaink kezeléséről. Református Pedagógiai Intézet. Április 22.
 • 1092. A család szerepe az identitásépítésben. „Európa: kisebbségek, identitás” Akadémiai Nap. Európai Protestáns Szabadegyetem. Schloss Beuggen – Rheinfelden. Deutschland. Máj. 4.
 • 1093. Segítő kapcsolat (10 óra). Művészetterápiás képzés. Pécs, május 7.
 • 1094. Együtt a gyermekeinkért. Hatékony megoldáskeresés egy új interaktív technikával. Garai Gimnázium. Szekszárd, május 10.
 • 1095. Hogyan erősítsük a lelkünket? Ménesi úton „Halmozottan sérült gyerekek szüleinek alapítvány”. Május 17.
 • 1096. A PBL alkalmazása az értekezlet vezetésében. Magyar Telekom Rt vezetőségének. Bp. május 19.
 • 1097. Pedagógusok lelki egészségéért. Mende. Ált. Iskola tanári karának. Május 23.
 • 1098. A megbocsátás. Workshop a XVI. Magyar Hipnózistalálkozón. Bp., május 27-29.
 • 1099. Vitalitás-generátorok szerepe a segítő szakmák egészségmegőrzésében. DAB Mentálhigiénés Munkabizottsága és a Forrás Lelki Segítők Egyesületi konferenciája, Debrecen, június 16.
 • 1100. Boldogság, lelki egyensúly, egészség. Nyíregyháza, Megyei Önkormányzati ünnepség. Június 20.
 • 1101. Az életminőség és a boldogság, és amit megtehetünk érte. „A boldogság megtalálása” c. konferencián c. Drogellenes Világnap alkalmából. Nyíregyháza, június 20.
 • 1102. Hogyan dolgozzunk a két agyfélteke munkalehetőségeivel és hogyan fejlesszük spirituális intelligenciánkat? Szimbólumok testtől-lélekig. Nyári Egyetem, Békéscsaba, jún. 25.
 • 1103. Érzelmi intelligencia az iskolában. „Változások a közoktatásban” c. konferencia, Nyíregyháza, jún. 30.
 • 1104. „Ők én vagyok” – a pedagógus szerepe a személyiségformálásban. Nyergesújfalu szervezésében, Esztergomi pedagógus konferencia, Esztergom, július 2.
 • 1105. A magyar relaxációs gyakorlat születése és önmagára találása. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület IV. Nemzetközi kongresszusa, Budapest, július 7-9.
 • 1106. Önazonosságunk rejtelmei. Csillagpont református ifjúsági konferencia, Debrecen, július 19-23.
 • 1107. A család szocializációs feladatai a jelenben. Református Értelmiségi Konferencia, Balatonszárszó, Soli Deo Gloria telep, augusztus 27.
 • 1108. Érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia és ezek szerepe a nevelőmunkában. ”Integráció a nevelésben” c. esélyegyenlőségi konferencia. Tiszavasvári, augusztus 29.
 • 1109. Boldogság – boldogtalanság. Léleképítő, Szekszárd, szeptember 12.
 • 1110. ”Hittel, emberséggel a jövőért” Domonkos esték sorozat, Rózsafüzér Királynéja domonkos templomban, szeptember 13.
 • 1111. Bagdy Emőke, Farkas Pálné, Kocsisné Gyimóthy Éva: A Probléma-Alapú- Tanítás módszere (PAT). Neveléstudományi konferencia, Budapest, október 8.
 • 1112. Az ima pszichológiája. ”Megszentelődés és felszentelés” című Csendes napokon, Hanva, Szlovákia, október 12.
 • 1113. József Attila személyiségvizsgálatáról, József Attila Könyvtár, Dunaújváros, október 14.
 • 1114. Bagdy E.: Az emberélet útjának felén…Az életközépi krízisről. Pszichoanalitikus konferencia ”Életciklusaink”. Október 15-16., Budapest
 • 1115. Család, gyerek, nevelési felelősség. Református Nőszövetség. Budapest, Kálvin tér, október 22.
 • 1116. Lelki egészség és kommunikáció kölcsönhatásai. Pedagógiai Szakmai Szolgáltató – Csepeli Pedagógiai Napok. Október 27.
 • 1117. Amit a lelki egészségünkért tehetünk. A kiégés megelőzése. Csepeli Pedagógiai Napok, október 29.
 • 1118. József Attila és a nők. Móra Ferenc Művelődési Központ. Kiskunfélegyháza, november 7.
 • 1119. Mire képzett a pedagógus? Fővárosi Pedagógiai Intézet, Fővárosi Pedagógiai Napok, november 15. Kerekasztal vita. (Bayer József, Hunyadi György)
 • 1120. Mit tehetünk a dohányzás helyett? Dohányzás elleni Nap városi rendezvényén, Zalaegerszeg, november 17.
 • 1121. A család szerepe a szocializációban, napjainkban. Keszthely, Nevelési Tanácsadó, november 18.
 • 1122. Érzelmi intelligencia. Pedagógiai Szolgáltató Központ 20. évforduló jubileumi előadása, Kazincbarcika, november 21.
 • 1123. Pszichofitness: a lélek karbantartása
 • 1124. Kacagás-nevetés: a stresszel való megküzdés
 • 1125. Kocogás-mozgás: a szorongás kezelése
 • 1126. Fókuszolás: a lelki élmények kezelése
 • 1127. November 8; november 22; december 6. 3 előadás (sorozat)
 • 1128. A lelki fejlődésről az újabb, pszichológiai felismerések tükrében. Újpesti Pedagógiai Napok, november 23.
 • 1129. A család helyzete napjainkban. Keresztyén Est a budakeszi gyülekezetben, november 25.
 • 1130. A pszichológiai ismeretek helye a kozmetikus munkájában. Gigi Mo. Vezérképviselete, december 3. (4 óra)
 • 1131. Búcsú Moussong Kovács Erzsébettől, Fráter Rózsától és Kun Miklóstól. Megemlékezés az OPNI-ban, december 13.

2006Szerkesztés

 • 1131. Érzelemszabályozás, öngyógyítás. TIT, Budapest, jan. 24.
 • 1132. Stressz kezelés, kreativitásfejlesztés. TIT, Budapest, jan. 25.
 • 1133. Pszichowellness. Kozmetikusok kongresszusa, Budapest, febr. 4.
 • 1134. Bagdy E, Mag J. (2006): Kötődési minták és párkapcsolati kommunikáció. Psychiatria Hungarica XX. 125. p. A Magyar Pszichiátriai Társaság VI. Nemzeti Kongresszusa Absztrakt Kötete, febr. 4.
 • 1135. Családi szocializáció: a gyermek lelki fejlődése. Református Nőszövetségben, febr. 18.
 • 1136. Bagdy Emőke: ”Fél aggyal-fél, szívvel.” Jelenkori pedagógiánk sebzettségéről és a gyógyulás lehetőségéről. Pedagógiai konferencia, Pécs, márc. 4.
 • 1137. Bagdy Emőke: A félkarú óriás, avagy a korszellem tükröződése a jelenkori pedagógiai gyakorlatban. Magyar Mentálhigiénés Szövetség: Pedagógiai Mentálhigiénés Konferencia, Nagymaros, márc. 10.
 • 1138. Alkalmazott pszichológia. Pszinapszis, Budapest, márc. 11.
 • 1139. ”Álmaink jelentése nyomában”álomelemzési utak és módszerek. Pszinapszis, Budapest, márc. 12.
 • 1140. Mit tehetünk a testi-lelki egészség megőrzése érdekében? Újlaki utcai Ált. Isk. tantestületének, márc. 27.
 • 1141. Családi szocializáció és személyiségzavarok. TIT, Budapest, ápr. 10.
 • 1142. A fejlődéslélektan új távlatai. Kölcsey Ferenc Ált. Isk. Csepel, ápr. 12.
 • 1143. Az univerzum páratlan csillagai vagyunk. Együtt, vagy egyedül? Károlis Pszichológus Napok, Budapest, ápr. 21.
 • 1144. Érzelmi intelligencia. Óvodapedagógusok Konferenciája, Budafok, ápr. 24.
 • 1145. Mit tehetünk a lelki egészségünkért? TIT, Budapest, ápr. 25.
 • 1146. Az agyféltekék rejtélye. Etyek, kísérleti iskola tanácstestületének, ápr. 26.
 • 1147. Interaktív tanítási módszer. Pécs, Apáczai Nevelési Központ és Pedagógiai Szakszolgálat, ápr. 27.
 • 1148. A virág szimbólum felhasználása a terápiában. Relaxációs egyesület, máj. 19.
 • 1149. József Attila nyomában. Merlin Színház (meghívás), máj. 20.
 • 1150. Szimpózium: A Közös Rorschach módszer fejlesztése. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Abstr. Kötet 66. old, máj. 25-27.
 • 1151. Bagdy Emőke: Processzometria: Interakciós folyamatelemző eljárás a Közös Rorschach Vizsgálatban. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Abstr. Kötet 83. old. 268. old, máj. 25-27.
 • 1152. Mirnics Zsuzsanna, Bagdy Emőke, Szili Ilona: Szimbólumtartalmak elemzése a Közös Rorschach Vizsgálatban. Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Országos Tudományos Nagygyűlése, Budapest, Abstr. Kötet 270. old. máj. 25-27.
 • 1153. ”Az univerzum páratlan csillagai vagyunk” Nyíregyháza – Újfehértó, máj. 31.
 • 1154. A pedagógus személyisége és lelki egészsége. Kölcsey Ferenc református gyakorlóiskola, Debrecen, aug. 28.
 • 1155. A továbbképzés minőségfejlesztési műhelye (szociális szakembereknek) Salgótarján, konferencia ”Továbbképzések minőségfejlesztési műhelye”, szept. 6.
 • 1156. Stressz oldás pszicho gimnasztikával, Gyógytornász kongresszus, Gödöllő, szept. 8.
 • 1157. A pszichoszomatikus betegségszerveződés. Fájdalom-műhely továbbképző előadás, Budapest, szept. 21.
 • 1158. Bagdy Emőke, Vashegyi Angéla, Pászthy Bea, Kellner András, Martsa Zsuzsanna: Interakció diagnosztika Közös Rorschach Vizsgálattal, szept. 22-23.
 • 1159. Evészavarok: a modern civilizációs betegségek prototípusai. I. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest, szept. 22-23.
 • 1160. Bagdy Emőke, Pászthy Bea, Kellner András, Martsa Zsuzsanna: Interakciós sajátosságok anorexia nervosa-ban szenvedő ikerpárok és családjuk kommunikációjában. I. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest, szept. 22-23.
 • 1161. Bagdy Emőke, Erdélyi Hajnalka, Mező- Mészáros Ildikó, Pászthy Bea: A Luborsky-féle központi kapcsolati konfliktustémák módszerének bemutatása. I. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest, szept. 22-23.
 • 1162. Bagdy Emőke, Kiss Dalma, Csákvári Zsófia, Vetier Anna: Anorexia nervosaban szenvedő lány és anyja kapcsolata processzometriai elemzés tükrében. Magyar Evészavar Kongresszus, Budapest, szept. 22-23.
 • 1163. A fejlődéslélektan új távlatai a nevelés szempontjából. Debrecen, Megyeháza. Országos Óvodapedagógiai Konferencia, szept. 26.
 • 1164. Bagdy Emőke: Pár és családi kapcsolatok vizsgálata (A digitális tankönyv bemutatása) HEFOP Bölcsész tananyag fejlesztési konferencia, Budapest, szept. 27-28.
 • 1165. Mentálhigiéné a klinikai pszichológiában. Semmelweis Egyetem ÁOK klin. pszich. szakképzésben (6 órás blokk), okt. 3.
 • 1166. Mi tart egészségben? Az agresszió, altruizmus és szeretet pszichológiája. ”Pozsonyi úti protestáns érték”, okt. 25.
 • 1167. Életerőforrásaink. Miskolc, Kamaraszínház, nov. 6.
 • 1168. Lelki egészségvédelem és kommunikáció. II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakközépiskolai pedagógus továbbképzés, nov. 8.
 • 1169. Konfliktuskezelés. Paks, Művelődési központ, nov. 9.
 • 1170. ”Mestersége tanító”: a személyiség védelme. Csepel, Tanítók IV. Országos Tanácskozása, nov. 10.
 • 1171. Családi életre nevelés az egyházi iskolákban. Kecskemét, Szupervízori Intézet, Újkollégium, Gyökössy Intézet, nov. 11.
 • 1172. „Meddig tartható életben a bennünk élő gyermek?” VI. ker. Terézvárosi Pedagógiai Központ, nov. 14.
 • 1173. Félelem, szorongás, depresszió. Mosonmagyaróvár, Piarista Gimnázium, nov. 15.
 • 1174. A pedagógus, mint facilitátor erőforrásai. Tanítók Országos Tanácskozása, Szeged, nov. 15.
 • 1175. Csoportdinamika és PBL. Pécs, pedagógus továbbképzés, nov. 23.
 • 1176. A család, mint harcmező és békesziget. Családi életciklusok és megoldási lehetőségek. Mesterkurzus, Budapest, dec. 2.
 • 1177. A Károli Gáspár Református Egyetem küldetése. PBL-es témafeldolgozás, Theológia dísztermében, dec. 8.
 • 1178. Az érintés szerepe a gyógyító kapcsolatban. Magyar Bőrgyógyászok Kongresszusa. Plenáris továbbképző előadás. Budapest, Nagyvárad tér, dec. 10.
 • 1179. A megbocsátás pszichológiája. Pszichografológia, nyitott előadás. Böszörményi úti központ, dec. 15.

2007Szerkesztés

 • 1179. A Luborsky-féle Központi Kapcsolati Konfliktustémák mintázati alakulása anorexiás serdülő családjában. Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Január 24-27.
 • 1180. Vándorgyűlése, Debrecen. Társszerzők: Erdélyi Hajnalka, Mező Mészáros Ildikó és Pászthy Bea.
 • 1181. Depressziós beteg és párja processzometriai vizsgálata. Kapcsolati folyamatelemzés. Magyar Pszichiátriai Társaság XIII. Vándorgyűlése, Debrecen. Társzerzők: Csákvári Zsófia, Kiss Dalma és Vetier Anna Jan.25.
 • 1182. Életerőnk, egészségünk, boldogságunk. Siklós. Megyei pedagógustalálkozó. Január 29.
 • 1183. A pedagógus életerő tartalékai Tata, Művelődési Ház. Regionális Pedagógus konferencia Január 31.
 • 1184. Vitalitásgenerátorok. Sándor Kör. Budapest. /DVD készült belőle/ Február 1.
 • 1185. Lelki erőforrásaink. Szigetvár, Regionális pedagógus továbbképzés. Február 5.
 • 1186. Érzelmi intelligencia és a nevelés. Csepel, Erdősor utcai óvodapedagógiai továbbképzés Február 12.
 • 1187. A derű és harmónia pszichológiája. Halmozottan sérült gyermekek szüleinek országos szövetsége, Rehabilitációs Központ, Budapest. Március 2.
 • 1188. Pszichofitness. TIT, Budapest. Március 6.
 • 1189. Pszichofitness, a mozgás egészségmegőrző szerepe. TIT, Budapest Március 13
 • 1190. Vitalitásgenerátorok, Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok. Március 22.
 • 1191. Pszichofitness: a jobb agyfélteke rejtélye TIT, Budapest Március 27.
 • 1192. Érzelmi és spirituális nevelés. Pedagógiai Intézet, Újpest Március 28.
 • 1193. Az ima pszichológiája. Presbiteri Szövetség Dunaújváros Március 31.
 • 1194. A pedagógus személyisége és lelki egészsége. Felsőzsolca, Ped. Konferencia Április 2.
 • 1195. A probléma alapú tanítási módszer. Kecskemét, Pedagógiai Nagyülés Április 4.
 • 1196. Lelki egészségmegőrzés eszközei. Újpesti pedagógiai Szolgáltató Központ Április 12.
 • 1197. Életerő serkentők. Kiskőrös, Városi Polgármesteri Hivatal Április 16.
 • 1198. A problémaalapú tanítási módszer. Kiskőrös, Pedagógiai konferencia Április 17.
 • 1199. Az egészség megőrzésének lehetőségei a hétköznapokban. Városi Könyvtár, Gödöllő Ápr. 19.
 • 1200. Pszichofitness 5. rész: Meditatív lelki utak, TIT Budapest Április 24.
 • 1201. Hogyan lazítsunk? Relaxációs lehetőségeink. Győr, Pedagógus továbbképzés Ápr.26.
 • 1202. A közösség jelentősége a szocializációban és az életminták kialakításában. Nagyító Alapítvány Konferenciája, Szeged. Dugonics András Piarista Gimnázium Április 28.
 • 1203. Vitalitásgenerátorok a sportban. Sporttudományi konferencia, Nyíregyháza, Lukácskó Zsolt szervezése Május 3.
 • 1204. Népegészségügy és Sportoló Nemzet c. rendezvény
 • 1205. Férfi és nő. Nagymaros, Művelődési Ház. Nőszövetségi rendezvény Május 4.
 • 1206. Luborsky Központi kapcsolati konfliktus-módszere: egy pszichdinamikai elemzési mód. Pszichoterápia III. konferenciája, Budapest. Erdélyi Hajnalka, Mező Mészáros Ildikó, Pászthy Bea társelőadókkal. Május 11.
 • 1207. A Luborsky-féle KKT módszer alkalmazása egy anorexiás beteg családi kapcsolatainak tükrében. Erdélyi Hajnalka, Mező- Mészáros Ildikó és Pászthy Bea társ előadókkal. Pszichoterápia III. Konferenciája, Budapest. Május 11.
 • 1208. A pszichogén infertilitás pszichodinamikai elemzése a Luborsky-féle KKKT módszer felhasználásával. Erdélyi Hajnalka, Mező Mászáros Ildikó és Szili Ilona Társszerzőkkel. Pszichoterápia III Konferenciája, Budapest. Május 11.
 • 1209. Agresszió, mint pszichológiai és társadalmi jelenség. Hátrányos Helyzetű Gyermekek Nevelőotthona, pedagógus továbbképzés, Budapest. Május 14.
 • 1210. Az emberi kapcsolatok harmóniája, párkapcsolati béke (illúzió vagy lehetőség?/. Telki Értelmiségi Klub. Május 17.
 • 1211. Lelki önerősítő folyamatok és az ima. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Budapest. Május 18.
 • 1212. Álmok pszichológiája. Miskolc, Nemzeti Színház. Május 19.
 • 1213. A fejlődéspszichológia uj távlatai. Tokod, Pedagógus továbbképzés Május 22.
 • 1214. Öt éves a szupevizorképzés. Jubileumi ülés. Wiesner Erzsébet és Bán Zsuzsa köszöntése Május 26.
 • 1215. Kacagás, kocogás, lazítás. A szenvedélyek napja, Budapest, Corvin filmszínház Május 29.
 • 1216. Autonómiára nevelés, konfliktus megelőzés. A nevelőszülő szerepe a gyermekvédelmi gondoskodásban. Szabolcs Szatmár Bereg Megyei Gyermekvédelmi Napok, Nyíregyháza, Főiskola. Május 31.
 • 1217. A felnőtté válás kritikus évtizede: Mit tehet a nevelő? Nemzetközi Gyermekvédelmi Konferencia. Salgótarján, Képzési Központ. Június 1.
 • 1218. Hogyan tükröződik a fájdalombetegség a párkapcsolatokban? Továbbképző előadás, Fájdalomműhely, Budapest. Május 6.
 • 1219. ”Csak a derű óráit számolom”: Esztergályos Jenő Ünnepi konferenciája, Apáczai Kiadó, Celldömölk. Június 9.
 • 1220. Álomszínház, Parádi József színháza, álmaim dramatizálása play back színházban. Jún.12.
 • 1221. Köszöntő a végzős hallgatóink bankettjén. Blue River Pub. Budapest. Június 14.
 • 1222. Vitalitásgenerátorok. Óvodapedagógiai Országos Konferencia, Dunaújváros Június 21.
 • 1223. Mérföldkő az időben: az ünneplés, mint életrítus. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Nyári Szabadegyetem, Békéscsaba, Segítők 15. Nyári szabadegyeteme. Június 21.
 • 1224. A pedagógus identitás és a személyiség védelme. Kárpátalja, Beregszász, II. Rákóczi Ferenc Pedagógiai Főiskola Július 3.
 • 1225. Életerő serkentők. Marosvásárhely, Színház. Augusztus 5.
 • 1226. Vitalitásgenerátorok, Országos Óvodapedagógiai Konferencia, Benczúr Ház díszterme, Budapest Szeptember 11.
 • 1227. A személyiség szerepe a betegségekben. Fájdalomműhely akkreditált továbbképzése, Budapest Szeptember 13.
 • 1228. A minőségi továbbképzés uj irányai. Contiempo Nemzetközi Konferencia, Budapest, Pordán Ákos szervezése Szeptember 14.
 • 1229. Vitalitásgenerátorok, Szövetség a Nemzetért, Civil Akadémia Székháza. Budapest, Visi Imre u.6./ECHO Tv felvette és kétszer közvetítette/ Szeptember 27.
 • 1230. Foglalkozás, szakma, mesterség, hivatás. A hivatásszemélyiség mibenléte. Klebesberg Kuno Középiskola és Kollégium konferenciája, Kaposvár Szeptember 29.
 • 1231. Hogyan védekezzünk a kiégés ellen? ELTE Gyógyped. Tanárképző Főiskolai Saz. Damjanich utcai díszterem. Budapest. Október 1.
 • 1232. Életerőforrásaink. Szeghalom, Óvodapedagógiai továbbképzés. Október 4.
 • 1233. „Lelkemben a templom, rajtam a PALÁST”: Doborján –Oktatási Központ, Sopron. Október 5.
 • 1234. Túl az élet delén, az időskor pszichológiai rejtelmei. Református Nőszövetségi ülés, Kálvin tér, Budapest. Október 6.
 • 1235. A pedagógus személyiségében rejlő erőforrások. VIII. Soproni Mentálhigiénés Napok. Október 9.
 • 1236. Klaniczay Sára köszöntése a magyar klinikai gyermekpszichológiáért díj átadásán. Pszichoanalitikus Konferencia, Budapest. Stadion Hotel. Október 13.
 • 1237. A pszichoterápiák és a mentálhigiéné kapcsolata. Szakmai kompetencia-határok, átfedések, együttműködési lehetőségek. Eü. És Szociális Gondoskodás Egyesített Intézményei Konferenciája, Városháza díszterme Október 16.
 • 1238. Egészségünk megőrzősének lehetőségei. Óvodapedagógiai Konferencia, Szeged. Okt.18.
 • 1239. A transzperszonális pszichológia szellemi horizontja. Kapszli, a Károli Egyetem Pszichológiai Napja. Október 20.
 • 1240. A transzperszonális pszichológia alapjai. Magyar Írástanulmányi Társaság, Budapest. Október 26
 • 1241. A mosoly, nevetés, derű és boldogság pszichológiája. Bóbita Óvoda, Budapest XX. Ker. továbbképzése Október 27.
 • 1242. Transzperszonalitás, spiritualitás, egészség. Miskolc. Színház, Mentálhigiénés Városi Konferencia. Október 29.
 • 1243. Kacagás, kocogás, lazítás érintés, segítés. Adony, Városháza díszterme. Regionális készségfejlesztő konferencia. November 7.
 • 1244. A közösségi ember, Sárospatak, Református presbiteri konferencia. /Templomban/ November 10.
 • 1245. Veszteségeink és feldolgozásmódjai. Pozsonyi úti esték. Református templom. Budapest. November 12.
 • 1246. A segítők segítése. A stressz kezelés adaptív formái és a munkanélküliség okozta ártalmak kezelése. Várpalota, Jó Szerencsét Művelődési Központ. Szociális munkások konferenciája November 15.
 • 1247. A stressz kezelés lehetőségei az iskolában. Szenczi Molnár Albert református általános iskola, XVIII. Ker. Budapest. November 16.
 • 1248. Mérei Ferenc emléktáblájának ava TÁSA. November 17.
 • 1249. Szeretet, derű, harmónia pszichológiája. Dunahegyvidéki Református Templomban sorozat a Károli egyetemi oktatók előadásai. November 18.
 • 1250. A nevelő személyes mentálhigiénéje. Újpesti Pedagógus Továbbképzés November 19.
 • 1251. Búcsú a Lipótmezőtől. /A Veér Mentálhigiénés Alapítvány díjkiosztója és a Lipót Búcsúztatása/ November 20.
 • 1252. A megbocsátás pszichológiája. Istentisztelet az egyetemi templomban /ima és igehirdetés a Máté 18. 21-25 alapján/ November 21.
 • 1253. A korszerű pszicho diagnosztika forenzikus jelentősége. MPT-MIOT Igazságügyi Konferencia, Igazságügyi Orvostani Intézet, Budapest. Üllői út. November 23.
 • 1254. Egészségben talpon maradni. Kistérségi Pedagógus konferencia. Csolnok. Nov. 26.
 • 1255. Lelki erőnlét, erőforrások, önvédelem. Katona József Ált. Iskola pedagógiai továbbképzés. Csepel. November 27.
 • 1256. Lelki egészségünk megőrzésének módszerei. Balatonalmádi Fűzfő Kistérségi HEFOP Pályázati konferencia. December 18.

2008Szerkesztés

 • 1257. Bagdy E.:Pedagógiai lehetőségeink: A jobb agyfélteke tréningje.PBL. Dég, HEFOP Pályázati továbbképzés. Január 21.
 • 1258. Bagdy E., Mirnics Zs., Vetier A, Sztankovjánszky Sz. Felnőtt kötődési minták és
 • 1259. Interakciós lehetőségek összefüggése a párkapcsolati elégedettséggel. Magyar Pszichiátriai Társaság Soproni Vándorgyülése, január 24.
 • 1260. Bagdy E.:,Interakciódinamikai jellegzetességek sine morbo pároknál. Magyar Pszichiátriai Társaság Soproni XVII. Vándorgyülése.január 25.
 • 1261. Erdélyi H., Bagdy E., Mező-Mészáros I., Pászthy B.: Az anorexia nervosa hátterében rejlő családdinamikai tényezők.Magyar Pszichiátriai Társaság XVII.soproni Vándorgyülése, január 25.
 • 1262. Bagdy E.:Vitalitásgenerátorok. Óvodapedagógiai Konferencia, Hajduszoboszló, január 31.
 • 1263. Bagdy E,:A fejlődéslélektan uj eredményeinek üzenete a XXI.század nevelőinek.Debrecen.Tanárképző Főiskolai Konferencia. Január 31.
 • 1264. Bagdy E.:A pedagógus mentálhigiénéje.Oroszlány, Müvelődési Központ, Pedagógus Regionális konferencia. Február 4.
 • 1265. Bagdy E.: Életerő, lelki egyensuly,életminőség.Pedagógiaia Konferencia. Papnövelde Pécs.február 8.
 • 1266. Bagdy E.:A pedagógus lelki egészsége. Hévizgyörok, Óvodapedagógusok továbbképzése. Február 25.
 • 1267. Bagdy E.:Könyv a családban, család a könyvben.Keresztény Kiadók Országos Konferenciája.Budapest, március 1.
 • 1268. Bagdy E.: A tudás mibenléte a racionális, emocionális és spirituális intelligencia tükrében. Ujbudai Pedagógiai Intézet.Budapest, március 6.
 • 1269. Bagdy E.:Racionális, emocionális és spirituális intelligencia. Kazincbarcika, Regionális konferencia. Március 13.
 • 1270. Bagdy E.: A hit és megbocsájtás lélektana. XVIII.kerületi plébánia-templomban, Budapest, március15.
 • 1271. Bagdy E,: Életerő-serkentők. Miskolc, Léleknevelés sorozat keretében.március 19.
 • 1272. Bagdy E.:A pedagógus lelki egészsége.Bem József Általános Iskola nevelőtestületi konferenciája. Budapest, március 20.
 • 1273. Bagdy E.: Hogyan válhat a pedagógus müveltséget sugárzó lénnyé napjainkban? “Fenn az ember magasán”. Keresztény pedagógusok konferenciájaSopron.március 26.
 • 1274. Bagdy E.: Amit a segitő saját magáért megtehet. Lakásotthonok Országos Szakmai Egyesülete a gyermekekért, VII.Országos konferenciája, Balatonvilágos,március 27
 • 1275. Bagdy E.: A szupervízió és a coaching határán. Szupervízió Konferencia Szeged, Március 28.
 • 1276. Bagdy E.:A sziv pszichológája. Szeretet és megbocsájtás. Jézus szive templom, Budapest, április 4.
 • 1277. Bagdy E.:Lelki megujulásunk lehetőségei. Paks. Müvelődési Ház. Egészségnapi megyei konferencia. Április 7.
 • 1278. Bagdy E.:A racionális, érzelmi és spirituális intelligencia szerepe a nevelésben. Csongrádi Tavaszi Pedagógiai Napok.április 10.
 • 1279. Bagdy E.:Az értelmi, érzelmi és spirituális intelligencia szerepe a nevelésben. Budaőrs, Illyés Gyula Gimnázium, Pedagógiai Konferencia. Április 14.
 • 1280. Bagdy E.:Lelkünk épitőkövei., Fogyatékkal élő gyermekek szüleinek konferenciája, Dabas, április 17.Képpel, jellel Egyesület konferenciája.
 • 1281. Bagdy E.: Miért hatékonyabb a pszichoterápia? Pszinapszis, 2008. április 18
 • 1282. Bagdy E. Az életközépi krízisről. Egészségnevelés sorozat. Miskolc. április 28.
 • 1283. Bagdy E. Lelki egészségünk védelmében. Százhalombatta, Fogyatékkal élők nevelőinek konferenciája. Május 15.
 • 1284. Bagdy E: Életerő, lelki egészség, életminőség. Békés. Harminc eves a pszichiátriai gondozó, jubileumi ülés. Május 17.
 • 1285. Bagdy E.: Egyéni pszichoterápia tanácsadás és coaching. Azonosságok, különbözőségek. Pszichoterápia IV. Konferencia, 2008. május 18.
 • 1286. Bagdy E.: Bemutatkozik a Személyiség és Klinikai Pszichológiai Tanszék. Műhelyismertető. Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Országos Konferencia Nyíregyháza, 2008. május 22.
 • 1287. Bagdy E., Csákvári Zs., Vetier A., Kiss D.: Inter- és intrapszichikus dinamikai elemzés processzometriával. Magyar pszichológiai Társaság XVIII. Országos Konferenciája. Nyíregyháza, 2008. május 22.
 • 1288. Bagdy E. A pszichológushivatás szimbolumai. Magyar Relaxációs és Szimbolumterápiás Egyesület évi közgyülése, nyitó előadás. Május 23.
 • 1289. Bagdy E: A segítő segítése. Stressz kezelés és szupervízió. Baranya Megyei Pedagógiai konferencia, május 27.
 • 1290. Bagdy E: Konfliktuskezelés, asszertivitás, önsegítés. Szombathely, Szilágyi Erzsébet Koll. Díszterme, Megyei pedagógus szimpózium. Május 28.
 • 1291. Bagdy E: A pedagógus szemléletváltási lehetőségei napjainkban. Motiváció, konfliktuskezelés. Eszközösségeink. Független Pedagógiai Intézet, Szakképzési Országos Tanácskozás. Budapest, május 29.
 • 1292. Bagdy E: Pszichodinamikai és magatartástudományi betegségmodellek. Hipnózis És Semmelweis egyetem továbbképzése, Budapest, Országos Gerincgyógyászati Központ. Június 5
 • 1293. Bagdy E: Életerő serkentők. Pedagógusnapi előadás. Dunaújváros, június 6.
 • 1294. Bagdy E: A segítő személyisége és a hivatásén gondozása. Mentálhigiénés szakképzés, június 12.
 • 1295. Bagdy E. A pedagógus és a gyermek mentálhigiénéje. Nyári Egyetem, Kecskemét,
 • 1296. Június 18.
 • 1297. Bagdy E: Hitélet, szakmai személyiség és a spiritualitás. Komárom, Református értelmiségi konferencia. Június 21.
 • 1298. Bagdy E: A végzős évfolyam bankettje: Búcsúztató. június 26.
 • 1299. Bagdy E: A hit, remény és szeretet pszichológiája. Békéscsaba, Nyári Egyetem jún. 27
 • 1300. Bagdy E: A pedagógushivatás szimbólumai. Békéscsaba, Nyári egyetemi előadás. Június 27.
 • 1301. Bagdy E: Psychogalaxy, Nemzetközi sajtóbemutató. Budapest, július 3.
 • 1302. Bagdy E: Esélyegyenlőség a tudásszerzésben. Református tanévnyitó konferencia. Augusztus 27.
 • 1303. Bagdy E. A tanári szerep és az esélyegyenlőség. Ózd. /Malinko János igazgató Bucsuztatása / augusztus 28.
 • 1304. Bagdy E. A modern fejlődéspszichológia üzenete a XXI század nevelőinek. Százhalombatta, Pedagógiai Konferencia, szeptember 11.
 • 1305. Bagdy E. pszichológia új üzenetei a gyermekvédelem számára. Országos Gyermekvédelmi Konferencia, Balatonfüred. Szeptember 15.
 • 1306. Bagdy E. Az oktatásügy és a szociális szféra kapcsolódási pontjai. Család, gyermek, iskola. V.regionális Családvédelmi Konferencia, Szombathely. Szept.17.
 • 1307. Bagdy E. A relaxáció, meditáció és imagináció helye napjaink pszichoterápiás világában. 2.Regionális Relaxációs Konferencia, Szeged Szept. 26.
 • 1308. Bagdy E.Vitalitásgenerátorok. Algyő, Nőegylet. Nőnapi előadás. Szept. 27.
 • 1309. Bagdy E. Párkapcsolatunk titkai sorozat I. a kapcsolat kezdetei. Miskolc, Életmód sorozat.szept.29.
 • 1310. Bagdy E. Ahogyan látom az életet… Rátkay Klub. Lőte Attila Derce Tamás és Bagdy Emőke. A beszélgetést Linka Ágnes vezette. Október 2.
 • 1311. Bagdy E. A kacagás gyógyító ereje. Klebesberg Kuno Művelődési Ház. Pesthidegkút. október 4.
 • 1312. Bagdy E. A szülői szerep. Családi élet a kisgyermekkel. Párkapcsoltunk titkai sorozat. II. Miskolc. Életmód sorozat keretében. Október 6.
 • 1313. Bagdy E. Az agresszióról. Hogyan dolgozzunk vele? Pedagógus Konferencia, Pesterzsébet, Csili Központ., Október 9.
 • 1314. Bagdy E. Az erőszak pszichológiája. Közoktatási konferencia, Debrecen október 11.
 • 1315. Bagdy E. Párkapcsolatunk titkai sorozat III. Serdülő a családban. Miskolc. Életmód sorozat keretében. Október 13.
 • 1316. Bagdy E. Társas intelligencia. Nyíregyháza-Nagykálló. Mentálhigiénés Konferencia. Október 14
 • 1317. Bagdy E. Az értelmi, érzelmi és spirituális intelligencia fejlesztése. Deák téri Evangélikus Gimnázium. Keresztény pedagógusok konferenciája. Október 20.
 • 1318. Bagdy E. Hogyan dolgozzunk az agresszióval? Gróf Széchenyi István Iskola konferenciája, Gödöllő. Október 21.
 • 1319. Bagdy E. Vitalitásgenerátorok és társas intelligencia. Szekszárd, művelődési Központ. Október 27.
 • 1320. Bagdy E. A Psichogalaxy üzenete az ifjúság egészségéről. Szeged, Központi Könyvtár mentálhigiéné sorozata. Október 28.
 • 1321. Bagdy E: A társas és spirituális intelligencia szerepe az egészségmegőrzésben. Pozsonyi úti esték Október 29.
 • 1322. Bagdy E. Mentálhigiéné a klinikai pszichológiában. Semmelweis Egyetem kl.psz. szakképzés. Budapest, november 3.
 • 1323. Bagdy E. Ismeret vagy tudásszerzés. Pszichológiai folyamatok a nevelésben. Pedagógus továbbképzés. XI. ker. Budapest, november 4.
 • 1324. Bagdy E. Pszichoterápiás nézőpontok és ellátási trend Magyarországon. A Nevelési Tanácsadók 40 éves jubileumi konferenciáján, Budapest, Csili Ház, November 6.
 • 1325. Bagdy E: Drog és spiritualitás. Keresztény segítők konferenciáján, Kecskemét. November 14.
 • 1326. Bagdy E. Az agresszió és konfliktus kezelése az iskolában. Pedagógiai konferencia, Budatest XX. ker. november 17.
 • 1327. Bagdy E. Boldogság, lelkierő, mentálhigiéné. Nyíregyháza, Óvodapedagógiai konferencia, november 18.
 • 1328. Bagdy E: A bőr szimbolikája. Bőrgyógyászati kongresszus, Budapest, dec. 11.
 • 1329. Bagdy E. Csilla csillagai. Esettanulmány. Dream 15 éves jubileumi konferencia, Pécs. december 12.
 • 1330. Bagdy E. A szociális továbbképzések monitorozásának tapasztalatai. Konferencia, Salgótarján, december 16.
 • 1331. Bagdy E. Az agresszió kezelése az iskolában. Eger, Kossuth Zsuzsa gimnázium szervezésében konferencia. December 18.
 • 1332. Bagdy E.Életerő serkentőink és a társas intelligencia. Grafo pszichológiai előadás, Pálmai Anna szervezése. Budapest, december 19.

2009Szerkesztés

 • 1333. A spiritualitás szerepe a pszichológiában. C. G. Jung Egyesület éves konferenciáján. Január 17.
 • 1334. Az agresszió és kezelése. Derecske. Pedagógiai továbbképzés. Január 27.
 • 1335. A társas és spirituális intelligencia szerepe a nevelésben. Debrecen. Gönczi Árpád központ. Január 28.
 • 1336. A spiritualitás szerepe a pszichiátriai betegségekben: Pszichiátriai XIII. Vándorgyűlés. Debrecen. Január 29.
 • 1337. Vitalitás védelem a segítő szakmában. A hivatásszemélyiség erősítése. Pszichiátriai XIII. Vándorgyűlés, Debrecen.7. Symposion Január 29.
 • 1338. Közösségek szerepe a túlélésben. „Ember az embertelenségben.” „ Bokor Ünnep”, Szemere u. Budapest. Február 7.
 • 1339. A serdülés titkai. (Szervező: Ablonczy Kálmán) Piliscsaba. Bethánia otthon. Feb.21.
 • 1340. Pszichofitness, Miskolc. Zrínyi Gimnázium. Február 23.
 • 1341. Az agresszió keletkezése és kezelése. Fáy András szakközépiskola.(Február 24. )
 • 1342. Öröm, harmónia, boldogság. Pszichiátriai Társaság III. Országos konferenciája. Február 27.
 • 1343. Az iskolai erőszak és kezelése. Lajta László Intézet, Budapest XX. Kerület. Márc.2.
 • 1344. A férfi és a nő „Harcmező vagy békesziget” Győr. Pedagógiai Szolgáltató Központ Március 3.
 • 1345. Korkontroll: Az életminőség megőrzése az életközép után. Pszichológia Napja. (MPT). ELTE Jogi Egyetem. Március 6.
 • 1346. Mérei Ferencre emlékezve. Kerekasztal beszélgetés. (Ajkay, Erős, Erdélyi, Forgács, Bagdy) kerekasztal és előadás. Budapest. Március 6.
 • 1347. Az agresszió eredete, kezelése és prevenciója. Mohács. Pedagógus konferencia. Március 12.
 • 1348. Az erőszak és kezelése. Országos Lelkipásztori Intézet. Budapest. (Március 13.)
 • 1349. Kapcsolati folyamatdinamika KRV processzometriai megismerési lehetőségei. Illyés emléknap. ELTE. Március 19.
 • 1350. A felelősségről. Konferencia a vallásról. Berekfürdő. Református Egyház rendezvénye. Március 21.
 • 1351. Népünk lelkiállapota. Református Gyülekezet. Pécel. Március 23.
 • 1352. Az agresszió kezelése a nevelésben. Országos Szociális Gondozási konferencia. Ajka. Szent- Györgyi Albert művelődési ház. Március 27.
 • 1353. Párkapcsolatunk titkai. KAPSZLI rendezvény. Március 28.
 • 1354. Hogyan kezeljük az agressziót? XVII. kerület Rákos liget Nevelési Tanácsadók regionális konferenciája. Március 30.
 • 1355. Az érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia szerepe a nevelőmunkában. Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorlóiskola. „Tanítók országos konferenciája” Budapest. Ápr.2.
 • 1356. A hosszútávfutó magányossága. Károli Egyetem, Budapest, (Buda Béla születésnapján) Április 4.
 • 1357. József Attila és a nők. Pszinapszis. Budapest. Április 18.
 • 1358. A transzperszonális pszichológia távlatai. Kötelező szinten tartó továbbképző tanfolyam. Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológiai Tanács. Április 23.
 • 1359. Testtudat, öntudat, környezettudat. Beszélgetés Feldmár Andrással. Merlin Színház. Április 25.
 • 1360. Az emberi kapcsolatok pszichológiája. Mesterkurzus. Április 26.
 • 1361. Genetika és egészség. (Falus András és Marton István genetikusakkal) Quintess klub. Budapest. Április 29.
 • 1362. A Problem Based Learning. Keszthely, Pedagógus továbbképzés. Április 30.
 • 1363. Az erőszak pszichológiája. Csorna. Regionális pedagógus konferencia. Május 7.
 • 1364. Pszichoterápia és coaching. Azonosságok, különbségek. Pszichoterápiás konferencia, Budapest. Hotel Argo. Május 8.
 • 1365. Egészségünk megőrzésének titkai. Elixír konferencia. Budapest. Május 9.
 • 1366. Öröm, boldogság, harmónia. Napfényes fesztivál. Budapest. Május 10.
 • 1367. Az iskolai agresszió és kezelése. Kerecsend. Pedagógiai továbbképzés. Május 15.
 • 1368. Konzumkultúra és egészség. Szentendrei kistérségi találkozó. Május 16.
 • 1369. A boldogságról. Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet. Május 19.
 • 1370. A pszichológia üzenete a babaváró kismamáknak. Esztergom. Mamaklub. Május 21.
 • 1371. „Saját csillagot követve.” Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület közgyűlésén. Május 22.
 • 1372. Tringer László 70. születésnapi köszöntése. Pszichiátriai Klinika. Budapest. Június 2.
 • 1373. Egészségügyi dolgozók a kiégés ellen. A lelki karbantartó lehetőségei. Országos Pszichiátriai Gondozók hétvége. Budapest. Június 6.
 • 1374. Az érzelmi intelligenciafejlesztési lehetőségei az óvodai nevelésben. Óvodapedagógusok konferenciája. Pécs. Június 8.
 • 1375. Lelki egészség, állóképesség, megküzdés) Call Center Záró est ünnepi előadása. Corinthia Hotel, Budapest. Június 10.
 • 1376. Vitalitásgenerátorok. Gasztroenterológusok Országos konferenciája. Tihany. Jún.14.
 • 1377. Az agresszió és kezelése. Telecom stáb- továbbképzés. Budapest. Június 16.
 • 1378. A transz perszonális pszichológiáról. Békéscsaba. Nyári Egyetem. Június 30.
 • 1379. Korkontroll: az életminőség megőrzésének útja az élet dele után. Békéscsaba. Nyári Egyetem. Június 31.
 • 1380. Lelki egyensúly és boldogság. Irodalomtanárok nyári egyetemén, Sopron. Július 7.
 • 1381. Családi és iskolai nevelés. Mosonmagyaróvár. Móra Ferenc Általános iskola tantestületének évnyitó előadás. Augusztus 25.
 • 1382. Boldogságesélyek napjainkban. Évnyitó előadás a Vihar utcai Általános iskolában. Augusztus 26.
 • 1383. „Csilla csillagai.” Grafogárdony konferencia. Augusztus 29.
 • 1384. Köszöntő az 50. érettségi találkozón. Miskolc, Zrínyi Ilona gimnázium. Szept. 6.
 • 1385. Lelki egészségünkért. (három részes videofelvétellel) Napidoktor. Szeptember 8.
 • 1386. Család és iskola. Kompetenciák és határok a nevelésben. Alsónémedi Általános iskola tantestületi értekezletén. Szeptember 18.
 • 1387. Stresszkezelés. Debreceni Nagyerdei Református Egyházközség ünnepén. Szept. 19.
 • 1388. Érintés, kötődés, hordozás. A lelki egészség alapjai. Magyar Babahordozók Szövetségének konferenciája. Budapest, Mátyás tér. Szeptember 21.
 • 1389. Az inspirációról pszichológus szemmel. Magyar Reklámszövetség II. kongresszusán. Eger. Szeptember 22.
 • 1390. A család: Harcmező vagy békesziget. Kovács Pál Művelődési Központ. Tiszafüred. A lelki egészség napja rendezvénye. Szeptember 24.
 • 1391. A pedagógus személyiség egészségvédelme. Tüskevár- Csillebérc, Pedagógiai konferencia. Szeptember 26.
 • 1392. A lelki labirintus, Ariadné fonala. A tudatalatti ösvényein. Mesterkurzus. Uránia Filmszínház, Budapest. Szeptember 27.
 • 1393. 25 éves a Drogmisszió. Kerekasztal beszélgetésindító előadás. (Vargha András, Szabó István püspök, Demetrovics Zsolt, Orsolik Zénó) Október 1.
 • 1394. A bőr szimbolikus jelentésrétegei. Regionális konferencia. MRSZE. Győr. Okt.3.
 • 1395. Az agresszió eredete, kezelése, megelőzése. Az 50 éves Debreceni Szabadságtelepi Óvoda ünnepségén. Október 5.
 • 1396. „Segítség, kamasz az unokám.” Generációs kapcsolatok, feszültségek, megoldások. 30 éves Érd város könyvtára napok ünnepségén, Érd. Október 6.
 • 1397. Családvédelem- gyermekvédelem. Országos Gyermekvédelmi konferencia. Debrecen. Október 8.
 • 1398. Clara Carissima. Kokas Klára 80 éves. Zeneakadémiai ünnepség. Agape Egyesület szervezésében. Október 10.
 • 1399. A pedagógus lelki egészsége. Budai Oktatási Nap, Módszertani központ, XII. kerületi Jókai Klub. Október 13.
 • 1400. A szakember mentálhigiénéje: stressz kezelés. Milleneumi ünnepségen. Október 15.
 • 1401. A segítő személyes mentálhigiénéje. „Talpon maradni! „ Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, Hotel Silvanus. Október 19.
 • 1402. Lehet-e egyedül is boldog az ember? Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet, továbbképzés 5 órás. Október 20.
 • 1403. A segítők személye, mentálhigiénéje. XV. kerület, Nevelési konferencia. Október 22.
 • 1404. „ Ki segít a segítőnek? „Pest Megyei Drogstratégiai Fórum Szakmai konferenciája. Városháza,-(délelőtt) Október 22.
 • 1405. Az ima pszichológiája. A boldogság és a Biblia. A transzperszonális pszichológia és a Meditáció. Pilisi Gyülekezet, Morva Ákos felkérésére, a presbiteri Manréza előadásai. Október 23-24.
 • 1406. Kommunikációfejlesztés. Művészeti Óvodák összevont konferenciája. Október 30.
 • 1407. Vitalitás generátorok. Az életközépi krízisről. CME kötelező továbbképzés előadásai, Debrecen, Orvosegyetem. November 7.
 • 1408. Segítés a segítőnek. SOTE Gyógypedagógiai Módszertani központ. III. Regionális gyógypedagógiai konferencia. November 10.
 • 1409. A lelki béke megteremtése. Mindennapi stresszkezelésünk lehetőségei. Nov.16.
 • 1410. PBL- a probléma alapú tanítás művészete. Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ. „A válság, mint lehetőség: utak és stratégiák” című konferencia. November 16.
 • 1411. A hivatásszemélyiség gondozása. Püspökladány, Művelődési ház. Pedagógiai konferencia. November 17.
 • 1412. Mit tehetünk? A nevelés felelőssége. Sopron, Kozmutza Flóra Gyógypedagógiai Főiskola 20 éves jubileumi ülése. November 20.
 • 1413. Szupervizor „öregdiák” találkozó köszöntő. November 21.
 • 1414. A kiégés megelőzésének lehetőségei. (Pszichoterápiás lehetőségek a gyász feldolgozásának elősegítésében.) SOTE képzés. (CME) November 21. Du.
 • 1415. Az érzelmi- értelmi és spirituális intelligencia fejlesztése. Regionális Pedagógiai konferencia. Vajszló. November 23.
 • 1416. Az értelmi- érzelmi és spirituális intelligencia nevelése. Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati konferencia. Lillafüred. November 24.
 • 1417. A klinikai pszichológia szerepe a megelőzésben, mentálhigiéné. Klinikai szakpszichológiai képzés. Budapest. November 26.
 • 1418. Továbbképzési előadás a szociális szférában dolgozó pszichológusok számára. A Károli GRE. Végzett szociális szféra pszichológusainak 1. konferenciája. Budapest. November 27. De.
 • 1419. Mérei Ferenc, Mérei Centenárium. MPT és Károli GRE. Károli díszterme. Emlékülés. November 27. Du.
 • 1420. Kiégés, a daganatos betegekkel foglalkozó orvosok dilemmái, és amit tehetnénk. November 28.
 • 1421. Életminőség a poszttraumás fejlődés tükrében. OORI. Rehabilitációs Társaság Pszichológiai Szekciója Alakuló ülésén elhangzott előadás. November 30.
 • 1422. Hogyan lehetnénk boldogabbak? A pszichológia üzenetei. BME Pszichológiai Intézete szervezésében továbbképzés- előadás sorozat. November 30.
 • 1423. A fájdalom szindrómás betegek kezelési protokolljáról- pszichológiai ellátási lehetőségek. Bükkfürdő. December 3.
 • 1424. Krízis és Katarzis. Könyvbemutató. Centrál Kávéház. Erdélyi Andrással és Ferenci Andreával. December 7.
 • 1425. Lelki egészség és boldogság. Atomerőmű. Paks. December 15.

2010-as évekSzerkesztés

2010Szerkesztés

 • 1426. Együtt a gyerekekért. Iskola, óvoda- család. Szigetszentmiklós, Városi Iskola. Jan.4.
 • 1427. Hogyan lehetnénk boldogabbak? Tiszafüred. Balneum Hotel. Január 7.
 • 1428. Boldogságkutatás eredményei: Miskolc. Színház. Január 11.
 • 1429. „ Mi dolgunk a világban? Küzdeni erőnk szerint a legnemesebbekért.” Erdélyi mentálhigiénés képzés záróvizsga köszöntője. Január 12.
 • 1430. Korunk betegsége: az agresszivitás és annak kezelése. Család- Óvoda- Iskola Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási központ, Győr. Január 21.
 • 1431. A kamaszkor és az új világ kapcsolata. Montenuovo Szakiskola Alsópáhok. Jan. 23.
 • 1432. Dr. Bagdy Emőke, Kiss Andrea: Üzenettartalmak jelentésének dinamikai változási folyamata jól funkcionáló pároknál a kommunikációs viszonyminták összefüggésében. Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Nemzeti kongresszusa. Budapest, január 28-30.
 • 1433. A kiégés veszélyétől a boldogság esélyéig. Magyar Pszichiátriai Társaság VII. Nemzeti Kongresszusa. Január 29.
 • 1434. Február 1. Hitélet és boldogság. Nyugdíjas lelkészek találkozója. Budapest, Kálvin tér.
 • 1435. Vitalitásgenerátorok. Konferencia a szövegértési és szövegolvasási kompetenciáról. Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló gimnázium. Pedagógus továbbképzés. Február 4.
 • 1436. A hivatásszemélyiség karbantartása. Szupervizor szakképzés Február 5-6-7.
 • 1437. Pszichofitness III. kerületi Szolgáltató Központban. Február 11.12.13.
 • 1438. A gyermek érzelmi, értelmi és spirituális intelligenciájának fejlesztése. Vasvár. Pedagógiai továbbképzés. Február 19.
 • 1439. A megbocsátás pszichológiája és a poszttraumás fejlődés. Mesterkurzus Budapest, Uránia Filmszínház. Február 21.
 • 1440. A lelki egészség karbantartása. Komárom. Szlovákiai magyar pedagógusok szövetsége. Komarno. Evangélikus líceum. Február 22.
 • 1441. Az agresszió kezelése és túlélési technikák. XX. kerületi Pedagógusok Konferenciája. Február 23.
 • 1442. III. kerület Óbudai Pedagógiai Szolgáltató Központ. Február 25-26-27.
 • 1443. Az aszcenzionizmus és az Ikaroszi komplexus Kondor Béla művészetében. Du. Előadás KAPSZLI- Károlis diákok rendezvénye.
 • 1444. Hogyan lehetünk boldogabbak? Pozsonyi úti esték. Március 1.
 • 1445. Stressz, boldogság, boldogulás. Főnővérek továbbképzése Pécs. Interaktív- és progresszív- aktív relaxálási módszerek. /14-16/ Március 2.
 • 1446. A stressz és én”- „HR Creme”- HR-ek továbbképzése. Március 4.
 • 1447. Az értelmi, érzelmi és spirituális intelligencia fejlesztése. Tiszavasvári. Március 5.
 • 1448. Hitélet, boldogság, boldogulás. Pócsmegyer, Református Népfőiskola. Március 6.
 • 1449. Hogyan lehetünk boldogabbak a mai világban? „Adaptív pedagógia”- konferencia. Kőbánya. Március 10.
 • 1450. Pszichofitness, 3 nap. 5. évfolyam. 25 fő. 30 óra. Március 11-12-13.
 • 1451. „Hogyan lehetnénk boldogabbak? Boldogság drogmentesen.”Drogkonferencia. Budapest. Városháza. (12-14óra) Március 18.
 • 1452. Boldogság drogmentesen. 2. Drogkonferencia. Budapest. Városháza. (14-16 óra) Márc. 18.
 • 1453. A lélek karbantartása. Mesterkurzus. Székesfehérvár. Március18.
 • 1454. Megbocsátás lelki gyakorlat. Mesterkurzus, Budapest. Március 20.
 • 1455. Család, gyermeknevelés, felelősség. Pedagógiai Konferencia. Pestlőrinc. Március 22.
 • 1456. A stressz kezelés ABC-je. Atomerőmű. Paks. Március 23.
 • 1457. Esély egyenlőség. A férfi és a nőnapjainkban. Hajdú- Bihar megyei Önkormányzat. Továbbképzés. Debrecen. Március 25.
 • 1458. Az érem másik oldala. A segítő szakember Március 26.
 • 1459. A szelf- management gyakorlata. Szupervizorok konferenciája. Szeged. Márc. 26-27.
 • 1460. Stressz és megküzdés. Utak és tévutak. Atomerőmű. Paks. Március 29.
 • 1461. Szeretet, megbocsátás és az ima pszichológiája. Pasaréti Torockó téri templom. Baár-madas gimnázium hallgatóinak. Budapest. Március 30.
 • 1462. Szelf- management. Audi Hungary cégnek. Győr. Április 8.
 • 1463. Szupervizor képzés: A szupervízió munkaformái. 20 óra. Április 9-10.
 • 1464. A boldogságról. Pszinapszis. Budapest, József Attila Művelődési Ház. Április 11.
 • 1465. Utak és tévutak a stressz kezelésben. Kazincbarcika. Művelődési Ház. Április 12.
 • 1466. Az értelmi, érzelmi és spirituális intelligencia szerepe a tanulásban. Tiszafüred, Városi Művelődési Ház. Április 13.
 • 1467. Hogyan legyünk boldogabbak? Tanítók konferenciája. Fazekas Mihály gyakorló gimnázium. Pedagógiai vezetők továbbképzése. De. 8-10. Április 14.
 • 1468. A veszteség lélektana. Evangélikus Diakóniai Szolgálat. Du. 14-16. Április14.
 • 1469. A transz perszonális pszichológia távlatai. CME klinikai pszichológusok kötelező továbbképzése. Budapest. Április 19.
 • 1470. Az értelmi, érzelmi és spirituális intelligencia fejlesztése az óvodában és az iskolában. Gödöllő. Polgármesteri Hivatal díszterme. Április 20.
 • 1471. A pedagógusok lelki egészsége. Baja. Országos pedagógiai Találkozó. Április 23.
 • 1472. Empátia- konfliktuskezelés, kommunikáció. Utak egymáshoz. Mesterkurzus. Ápr. 24.
 • 1473. Hogyan lehetünk boldogabbak? A pszichológia üzenetei. DMJV Reménysugár Óvoda Debrecen. Április 26.
 • 1474. Az egészség nevelése. XVIII. Kerületi Egyesített Bölcsődék csecsemő és – kisdedgondozóinak. (140 gondozónő) kerületi szakmai nap. Április 30.
 • 1475. „Nő a fény” című rendezvényen. Tata: „Legyünk boldogabbak!” Címmel Magyari Zoltán Művelődési Ház. Május 2.
 • 1476. Stressz menedzsment. Magyar Vállalkozói Szalon. Szekszárd. Mészáros Borházban. Május 5.
 • 1477. Egészségtudatosság. Egyetemi kollégiumok egészségnevelése. Budapest. Május 6.
 • 1478. Hogyan legyünk boldogabbak? Veszprém. Nevelési Tanácsadók konferenciája. Máj.11.
 • 1479. Személyiségünk karbantartása. Szociális szakmák találkozója. Siófok. Május 13.
 • 1480. A transzperszonális pszichoterápia jelene. Kerekasztal beszélgetés. (Bartha Dávid, Süle Ferenc, Orrn Katalin) Pszichoterápiás konferencia. Budapest. Május 14.
 • 1481. A pszichoterápiás képzés megalapozása. Kerekasztal beszélgetés. ( Albert- Lőrinc Enikő vezetésével.) Pszichoterápiás konferencia. Budapest. Május 15.
 • 1482. A boldogságról. Csíkszereda. Városi konferencia. Május 17.
 • 1483. Mentálhigiéné (4 óra): a klinikai szakpszichológus képzés keretében. Május 20.
 • 1484. A boldogság pszichológiája. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület éves közgyűlésén. Május 21.
 • 1485. Újság: „Pesti Divat”, riport Bódis Szilviával
 • 1486. Az egészséges gyermekekért. Gyermekorvosok találkozója, Budapest. Május 26.
 • 1487. Kommunikációs viszonyminták üzenetei mód- és tartalom viszonyának jellegzetességei jól funkcionáló fiatal pároknál. Pécs XIX. MPT Tudományos Nagygyűlésén. Május 27.
 • 1488. (Kiss Andreával): Üzenettartalmak osztályozási rendszere a processzometriában. Pécs MPT XIX. Tudományos Nagygyűlésén. Május 27.
 • 1489. A változásról. Kerekasztal beszélgetés Veiszer Alindával, Monspart Saroltával. „Pszicho- Cafe”. Ünnepi Könyvhét alkalmából. Június 4.
 • 1490. Délelőtt: A család szerepe az identitásszerveződésben. II. Országos Nevelőszülői Gondoskodás találkozója. Csillebérc. Június 5.
 • 1491. Délután: Az életerő serkentői. Ünnepi Könyvhét rendezvénye. Ráday utca. Sátor.
 • 1492. Délelőtt: Hordozó anyák III. országos találkozójának ünnepségén. Köszöntő. Városliget. Június 6.
 • 1493. Este: A család a mai magyar társadalomban. Teológia Díszterme. Református Zenei Fesztivál alkalmából.
 • 1494. Orvosok életminősége és javítási esélyei. Balatonalmádi. Országos Onkológiai Kongresszus Június 18.
 • 1495. Sejtek, sejtések, bizonyosság. A Szomatoterápia Nemzetközi kongresszusán. Budapest. Június 20.
 • 1496. Boldogság- boldogulás- egészség. Pedagógiai Nyári Egyetem. Balatonfüred. Hotel Annabella. Június 24.
 • 1497. Délelőtt: Mit tehetünk, hogy boldogabbak legyünk? Június 29.
 • 1498. Délután: Konzumkultúra és boldogság. A boldogságkutatás üzenetei. Magyar Relaxációs- és Szimbólumterápiás Egyesület Nyári Egyetemén.
 • 1499. Egészség- boldogság- boldogulás. Bálint Házban. Július 6.
 • 1500. Revolúció, religio, konnekció. Testünk új perspektívában. Nemzetközi Relaxációs- és Szimbólumterápiás Kongresszus. Július 8.
 • 1501. Kerekasztal beszélgetés Yves Rantyvol: A pszichoterápiára való képzés előkészítése az egyetemi képzésben. Nemzetközi Relaxációs-és Szimbólumterápiás Kongresszus. Júl. 9.
 • 1502. A női lélek és a férfi. Vác. Országos ifjúsági anyanyelvi tábor. Aug. 11.
 • 1503. Kamaszkor és az identitás alakulása. Ráckeve, Savoyai kastély Aug. 22.
 • 1504. Pedagógusok stressz kezelő tréningje, Vihar utcai iskolában aug. 23-24-25.
 • 1505. Mentálhigiéné az iskolában. Miskolc, Kilián gimnázium aug. 25.
 • 1506. Az érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia fejlesztése. A jelenkor kihívásai. Dunaújváros. Arany János Ált. isk. Aug. 26.
 • 1507. Egészség, boldogság, boldogulás, Salgótarján, Regionális óvodapedagógiai találkozó Aug. 27.
 • 1508. Stressz kezelő tréning coachoknak. Sinavanda jóga központ. Budapest. Aug. 28-29.
 • 1509. Az agresszió és kezelése. Hátrányos helyzetű gyermekek tanárainak konferenciája, Arany János Szakközépiskolában, Székesfehérvár Aug. 30.
 • 1510. Változó világ: változó női szerepeink. Nőszövetségi Konferencia, Budapest, Zsinat. Szept. 4.
 • 1511. Életkorok sajátosságai és a család. Baármadas gimnázium, Budapest. Szept. 6.
 • 1512. Új utakon az egészségmegőrzésben. Veszprém. Alkohol és drogsegély ambulanciák konferenciája Szept. 7.
 • 1513. Az érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia nevelésének lehetőségei. Mozaik kiadó, Miskolc Szept. 8.
 • 1514. Hogyan lehetnénk boldogabbak? Kiskunmajsa, könyvtár. Szept. 9.
 • 1515. Megbocsátás lelki gyakorlat, Budapest, Mesterkurzus Szept. 11.
 • 1516. Pszichofitness: Pécs, Szent Mór iskolaközpont tanáraival, négy órás előadás és gyakorlat. Szept. 13.
 • 1517. Interjú: Bagaméri Viktória: a depresszióról Szept. 16.
 • 1518. Pszichofitness. Szilvásvárad, Aviva biztosító vezetőinek Szept. 17.
 • 1519. Mentálhigiéné, klinikai pszichológusképzés, AOK tanszék, Budapest
 • 1520. A segítő hivatásúak lelki egészségvédelme. Szeged, Bölcsődei módszertani konferencia.
 • 1521. A jól működő párkapcsolat titkai. Mesterkurzus, Szombathely
 • 1522. Tehetség, másság, deviancia. A tehetségek szabálytalanságainak veszélyei. Klebelsberg Kuno emlékülés, Kaposvár.
 • 1523. Az agresszió és kezelése. Békéscsaba, a jövő irányai a közoktatásban c. konferencián. Szept. 27.
 • 1524. Az agresszió kezelése az iskolában. Kecskemét, Támop pályázati konferencia. Szept. 29.
 • 1525. A lelki egészség és boldogság titkai. Pszichiátriai Szakdolgozók Országos konferenciája, Budapest. Okt. 1.
 • 1526. 10 éves a Károli egyetem pszichológusképzése. Megemlékezés, Budapest, KRE Pszichológiai Intézete Október 1.
 • 1527. Erdélyi Ildikó köszöntése a Ferenczi Sándor emlékérem átadása alkalmából. Pszichoanalitikus Konferencia, Budapest. Október 2.
 • 1528. Babahordozás és az érintés hatalma: Nemzetközi Babahordozó Konferencia. Budapest. Kesztyűgyári konferenciaterem. Október 4.
 • 1529. Az aktivitás és kreativitás fejlesztése óvodáskorban. Minkolényi Ilona Óvoda, Budapest október 5.
 • 1530. Az óvodai agresszió kezelése. Nyitni kék Óvoda, Salgótarján. október 6.
 • 1531. A család egészsége. Komárom-Esztergom Megyei könyvtár /könyvtári napok okt. 7.
 • 1532. József Attila Rorschach vizsgálatáról. Dorog, Városi könyvtár október 8.
 • 1533. A boldogság titkai. Grafológiai Intézet, Budapest, Pálmai Anna szervezése október 9.
 • 1534. Pszichofitness, Üröm, Városi TIT sorozat. október 10.
 • 1535. A segítő lelki szükségletei a szociális munkában. VIII. Mentálhigiénés konferencia, Győr. október 19.
 • 1536. Boldogabban élni. XII. ker. Budai oktatási központ október 20.
 • 1537. Hogyan érezzük jól magunkat? Szeged. Ifjúsági ház. Október 22.
 • 1538. Kiégés elleni tréning a Debreceni teológia továbbképzésének keretében lelkészekkel Beregdarócon Október 25-26-27.
 • 1539. A missziós lelkészek mentálhigiénés gondozása. Tréning Mályiban Viktorné Erdős Eszter szervezésében október 28-29.
 • 1540. Megbocsátás lelkigyakorlat. Mesterkurzus, Budapest. október 30.
 • 1541. Hogyan lehetnénk boldogabbak? Miskolci Akadémiai Bizottság szervezésében nov. 2.
 • 1542. Felkészülés a jó párkapcsolatra. Mesterkurzus, Budapest, Belvárosi Színház. nov. 3.
 • 1543. Az iskolai agresszió és kezelése. Győr, Hungarodalton rendezvény. november 4.
 • 1544. Hogyan lehetnénk boldogabbak? Mesterkurzus, Székesfehérvár november 6.
 • 1545. A gyermek helye a XXI. században. Az egészséges fejlődést elősegítő tényezők. Budapest, Dráva Óvoda. november 8.
 • 1546. Hogyan lehetnénk boldogabbak? Marosvásárhely. Mesterkurzus november 9.
 • 1547. Az érzelmi-értelmi és spirituális intelligencia fejlesztése. /délelőtt/, Székelyudvarhely, Mesterkurzus. november 10.
 • 1548. Hogyan bánjunk a stresszekkel? Csíkszereda, november 10.
 • 1549. A jól működő párkapcsolat titkai. Sepsiszentgyörgy. november 11.
 • 1550. Segítők V. konferenciája. /Marosvásárhely/: A transzperszonális pszichológia szellemi horizontja november 12.
 • 1551. Megbocsátás lelkigyakorlat a segítők V. konferenciáján. november 12.
 • 1552. A spiritualitás a segítő kapcsolatban. Schaád László november 13.
 • 1553. Horváth Ildikó, Horváth Levente, Rácz István. Segítők V. konferenciája, Marosvásárhely
 • 1554. A pedagógus lelki egészsége. Telki. Általános iskola november 15.
 • 1555. A transzperszonális pszichológia. ELTE doktoriskola november 16.
 • 1556. Család, gyermekek, gondok, örömök. Szilágyi Dezső téri gyülekezetben szolgálat november 16.
 • 1557. A jó párkapcsolat: Illúzió vagy valóság? Szeged, Mesterkurzus. november 17.
 • 1558. Öltöztessük ünneplőbe a szívünket. Magyari Zoltán Művelődési Központ, Tata november 26.
 • 1559. Megbocsátás lelki gyakorlat. Mesterkurzus, Budapest. november 27.
 • 1560. Az agresszió és kezelése. Fővárosi Pedagógiai Intézet konferenciájának nyitó előadása. november 30.
 • 1561. Egészség, boldogság, boldogulás. Szlovákia, Fülek. december 1.
 • 1562. A jól működő párkapcsolat titkai. Szada, Teleház. december 2.
 • 1563. Amit a pszichológiáról érdemes tudni: Q rádió, Somló Andrással. december 3.
 • 1564. Önfejlesztés, önmegvalósítás, önmeghaladás. Erőforrások, utak, eszközök. Mesterkurzus, Budapest. december 4.
 • 1565. Pszicho aréna rádió, XI. kerület. Katona Ádámmal: mit üzen a pszichológia a ma emberének? december 5.
 • 1566. A szeretet geneziséről. Pozsonyi úti esték sorozat keretében december 20.

2011Szerkesztés

 • 1567. A pedagógus lelki egészségvédelme. Nevelési Konferencia, Veszprém, Január 7.
 • 1568. Burn-out, kifáradás; az egészségügyi szaktevékenység során előálló lelki zavarok. Kapás utcai Rendelőintézet orvosainak továbbképzés. Január 20.
 • 1569. Egészségben talpon maradni! Pedagógusoknak, Teleki Sándor Művelődési Központ, Pásztó, január 21.
 • 1570. Az érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia fejlesztése az iskolában. A jelenkor kihívásai. Radnóti Gimnázium, Dunaújváros, január 24.
 • 1571. A pozitív pszichológia diadalmenete: a flow-tól a megbocsátásig. Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, Sopron, január 27.
 • 1572. Korszellem, mentalitás, boldogságkeresés. Magyar Pszichiátriai Társaság Vándorgyűlése, Sopro, január 28.
 • 1573. Krízisállapotok, életválságok, midlife crisis. Budai Egészségközpont Szakmai továbbképzés. Február 2.
 • 1573. Lelki egyensúly, konfliktus- és stresszkezelés. AVIVA Biztosító éves záróünnepségén. Február 11.
 • 1574. Hogyan lehetnénk boldogabbak? Baár-Madas Gimnázium, február 14.
 • 1575. A pedagógus megváltozott szerepe. Amerikai Alapítványi Iskola. Február 22.
 • 1576. Agressziókezelés:”Ember az embertelenségben”. Újbudai Nevelési Tanácsadó. Február 24.
 • 1577. „Bűn, áldozat, megbocsátás”. A megbocsátásról. KAPSZLI KRE Pszichológus Napok. Február 25.
 • 1578. Elakadások, problémák, krízisek a szülő-gyermek kapcsolatban. Nyitott Akadémia, Budapest, február 27.
 • 1579. A labdarúgó tehetségek pszichológiája Magyar Labdarúgás Fóruma. Papp László Sportaréna. Február 28.
 • 1580. Társas mivoltunk, boldogságlehetőségeink. Pozitív Pszichológia T. Konferenciája, Budapest, március 3.
 • 1581. (este): A boldog párkapcsolat titkai. Nyitott Akadémia, Debrecen. Március 3.
 • 1582. Hogyan dolgozzunk a stresszekkel? ING Biztosító éves záróülése, Etyek, március 4.
 • 1583. Tehetség-deviancia-sérülékenység. Tehetséggondozók találkozója, Győr. Március 10.
 • 1584. Hogyan dolgozzunk frusztrációinkkal? Katolikus Pedagógiai Intézet. Budapest, március 11.
 • 1585. Felkészülés a jó párkapcsolatra. Nyitott Akadémia, Szeged, március 17.
 • 1586. A serdülésről, adoleszcenciáról . Ráday Teológiai Akadémia Díszterme. Március 19.
 • 1587. A mi bolygónk- félelmeink, reményeink. ELTE, április 8.
 • 1588. A jól működő párkapcsolat titkai. Nyitott Akadémia, Keszthely. Április 15.
 • 1589. Pszichofitness: a pedagógus lelki egészsége: érzelmi intelligencia. Géza fejedelem Református Iskola. Szervező: Néphagyományőrző Pedagógusok Egyesülete. Verőce Április 16.
 • 1590. Vicc, humor, nevetés. Pszinapszis. Április 17.
 • 1591. Ki segít a tanároknak? Pszichofitness. Nyugat Dunántúli Pedagógiai Regionális Hálózat, Győr, április 20.
 • 1592. A gyerek egészségét elősegítő nevelői és szülői kapcsolat. Nevelői és szülői kapcsolat. XIII. ker. Nevelési Tanácsadó munkatársainak. Április 21.
 • 1593. A boldogságról. Pódium. Nyitott Akadémia, Budapest, április 21.
 • 1594. A korai anya-gyermek kapcsolat hatásai a személyiség fejlődése. Születés Hete 2011. Budapest, május 2
 • 1595. Poizitív pszichológia, testterápiák. MRSZE tudományos ülés, Budapest. május 7.
 • 1596. „Öregedés, öregkor, szép öregség” Evangélikus lelkészotthon, Budapest, május 16.
 • 1597. A családstruktúra anyai és apai szerepek és a nőiség anorexia nervosaban. MPT Nagygyűlés, 2011. május 25-27. Budapest, május 26.
 • 1598. Min nevettünk? Nagy nevettetők humorstílusának elemzése. (Humor Szimpózium), május 26.
 • 1599. A család helyzete napjainkban. Református Zenei Fesztivál. Ráday Teológia Díszterme. Június 5.
 • 1600. Egészség, boldogság, boldogulás. TÁMOP pályázati előadás. Hévíz, június 8.
 • 1601. (Mentálhigiéné képzés keretében): Hivatásszemélyiség, egészségpszichológia, a segítő kapcsolat lélektana. Június 9.
 • 1602. Az agresszióról. Szülők Akadémiája. Pécs, június 14.
 • 1603. Életfeladataink, önmegvalósítás, öntranszcendencia. Magyar Nyelvőrök Konferenciája, Szeged, július 7.
 • 1604. Érintések I. Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó. Tata, július 20.
 • 1605. Érintések II. Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó. Tata, július 21.
 • 1606. Érintések III. Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó. Tata, július 22. Fejlődésben játszott szerep; felnőttkor, kommunikáció; értékvilág-transzcendencia.)
 • 1607. Vitalitásgenerátorok. Gyakorlati Gyermek Pszichiátriai Kongresszus. Balatonfüred, szeptember 8.
 • 1608. Egészség, boldogság és a tranzakcióanalízis. Okénak maradni a változó világban c. Tranzakcióanalitikus 10 éves jubíleumi konferencia. Budapest. Szeptember 17.
 • 1608. Egészség, boldogság, boldogulás. Vác. Szepember 25.
 • 1609. A hivatásszemélyiség egészségvédelme.Szociális gondoskodás szakembereinek éves találkozója. Iregszemcse, szeptember 26.
 • 1610. Megbocsátás szerepe az egészségben. Szakdolgozók Pszichiátriai Konferenciája. Budapest, Margitsziget, szeptember 30.
 • 1611. Szimbólumhalászat (projektív) tes(z)ttől lélekig. Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás konferencia. Pécs. Október 1.
 • 1612. A szeretet íze. MRSZE éves vándorgyűlésén. Pécs. Október 1.
 • 1613. Hogyan lehetnénk boldogabbak? Városi Könyvtárnapok szervezésében. Sátoraljaújhely. Október 3.
 • 1614. Egészség, boldogság, boldogulás. Nyitott Akadémia, Szombathely, október 4.
 • 1615. A boldogság: amit tehetnénk érte. Városi Könyvtár szervezésében. Mezőkövesd, október 5.
 • 1616. „Ki viszi át a túlsó partra?” A családkultúra helyzete és jövője. Konferencia, Tata Október 11.
 • 1617. Az anya-baba kapcsolat. Babahordozó Ház. Nagykovácsi, október 12.
 • 1618. Hogyan érzed magad jól a munkádban? Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózata. Egészségügyi Minisztérium, Budapest. Október 13.
 • 1619. Ügyfélszolgálati Munka, hatékony kommunikáció. Mezőkövesd, Zsórifürdő. Október 13.
 • 1620. A jól működő párkapcsolat titkai. Nyitott Akadémia, Győr, október 14.
 • 1621. Hordozás, együttalvás, érintés. Ölbebaba Egyesüet és Babahordozók Egyesülete szervezésében. „Babahordozó Hét” Lónyai Gimnázium, Budapest, október 16.
 • 1622. Egészség, boldogság, boldogulás. Pedagógus találkozó, Hegykő, október 19.
 • 1623. Fejlődéslélektan-párkapcsolat-család. Adventista Főiskola, Pécel.(5 óra).Október 21.
 • 1624. Pszichoterápia, szupervízió-coaching. Szupervizorképzés, Budapest, október 22.
 • 1625. Lelki problémák, testi tünetek. Nyitott Akadémia. Budapest. Pódium. Október 25.
 • 1626. Tehetséggondozás: fények és árnyékok. TÁMOP Pályázat Tehetség-konferencia. Lajosmizse, október 26.
 • 1627. Egészségben talpon maradni. Reigner Andrea szervezésében. Pedagógusok továbbképzése. Győr, október 27.
 • 1628. Életmű, életünk megalkotása. Nyitott Akadémia, Székesfehérvár, október 28.
 • 1629. Vitalitás, életerő, egészség. Tanítók/tanárok továbbképzése. Szigetvár, november 2.
 • 1630. Stresszkezelés, Biztosító Intézet dolgozóinak. Budapest, november 8.
 • 1631. Család és iskola (ki miért felelős az egészségben?). Németh Géza református lelkész gyülekezetében, Budafok, november 8.
 • 1632. Lelki egészségvédelem. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest, november 9.
 • 1633. A pedagógus eredményessége és megelégedettsége. Tanítók Egyesülete XV. konferenciáján. Fazekas Mihály Gyakorló Gimnáziumban. Budapest, november 10.
 • 1634. Kommunikáció és konfliktuskezelés a családban. Telki Iskola, november 10.
 • 1635. Lelki egészség – érzelmi kompetencia. Pedagógiai Napok Dunakeszi. November 11.
 • 1636. Megbocsátás, elengedés, egészség. Pécs (Egyetemen), november 12.
 • 1637. Életerő, életöröm, egészség a nevelőmunkában. Apáczai Kiadó szervezésében, Tarján, november 1.
 • 1638. Hogyan kezeljük a stresszeket? General Electric munkatársainak. Budapest, november 17.
 • 1639. Együtt-egymásért. Szülőknek-nevelőknek. Noszvaj, november 18.
 • 1640. Önbizalom, önbecsülés, önértékelés. Nyitott Akadémia, Budapest, november 20.
 • 1641. Agressziókezelés, megbocsátás, Rambala Éva szervezésében, Zala megye, Bak, november 21.
 • 1642. A család. Harcmező és békesziget. Kecel, november 23.
 • 1643. Egészségtudatosság, felelősség, a lelki élet fenntartható fejlődése. Magyar Fennhatósági Csúcskonferencia, Budapest, november 24.
 • 1644. Interaktív találkozó a hivatásszemélyiségről. Jezsuita szakkollégium. Budapest, november 24.
 • 1645. Egészséges, derűs pedagógusok, iskolaszerető gyermekek. Utópia vagy valósággá válhat? Általános Iskolák és Óvodák Regionális találkozója. Ózd, november 25.
 • 1646. A szeretet ereje, a kapcsolatok gondozása. Napraforgó Óvoda, Budapest. November 28.
 • 1647. Családi életre nevelés. Lehetőségek és feladatok. Regionális pedagógiai továbbképzés. Tamási, November 29.
 • 1648. Módszerek a kiégés ellen. Egészségvédelem a pedagógus pályán. TÁMOP Pályázat Gyöngyös, december 2.
 • 1649. Depresszió-szuicidium, gyászfeldolgozás. Lelki elsősegély telefonszolgálat munkatársainak. Miskolc, december 5.
 • 1650. Útban az integráció felé. A transzperszonális pszichológia szellemi horizontja. ELTE Pszichológusképzés (5 óra). December 7.
 • 1651. A belénk égetett múlt. Elengedés, megbocsátás, újrakezdés. Nyitott Akadémia, Szombathely, december 8.
 • 1652. A hivatásszemélyiség. A pszichológia önrevíziója. KRE Pszichológusképzés. (2 óra) December 8.
 • 1653. A nevezés a humor pszichológiája. Értelmiségi Klub, Budapest, december 9.
 • 1654. Hidak egymáshoz. Empátia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Óvodák Szövetsége, Mór, december 12.
 • 1655. Érzelmi és szociális Intelligencia. Gazdasági Főiskola, GAMF Kara, Kecskemét, december 14.
 • 1656. A jól működő párkapcsolat titkai. Nyitott Akadémia, Zalaegerszeg, december 15.
 • 1657. A család szerepe az egészséggondozásban. Magyar Írástudományi Társaság, Budapest, december 16.

2012Szerkesztés

 • 1658. Család, párkapcsolat, boldogság. Várpalota, január 10.
 • 1659. Szülők Akadémiája: 1., Érzelmi, értelmi és szociális Intelligenciára nevelés. Rákóczi Gimnázium [Budapest], január 16.
 • 1660. Család és egészség. Apáczai Kiadó, Szarvas, január 18.
 • 1661. A pedagógusok lelki egészségének megőrzése. Regionális pedagógus továbbképző szaknap. Debrecen, január 19.
 • 1662. Lelki erőnlét, vitalitás, egészség. Sportaréna, Budapest, január 21 de.
 • 1663. Érzelmi és szociális intelligencia. Educatio KFT szervezése, Budapest, január 21 du.
 • 1664. Hordozás, együttalvás, igény szerinti szoptatás, az átmenet tárgy szerepe. MPT XVII. kongresszusa, Debrecen, január 27.
 • 1665. Kommunikáció, érzelmi intelligencia fejlesztése. TÁMOP Pályázati záró konferencia Szentendre, január 31.
 • 1666. Egészség, boldogság, spiritualitás. Gyulai Pál utcai Református Templom, Budapest február 5.
 • 1667. Érzelmi, szociális és spirituális intelligencia. Református Gimnázium, Kiskunhalas, február 7.
 • 1668. Stresszoldás. Nyitott Akadémia, Unicredit Bank dolgozóinak továbbképzése. [Budapest], február 14.
 • 1669. Érzelmi Intelligencia. Marcibányi téri Művelődési Ház, Budapest, február 15.
 • 1670. Az érzelmi intelligencia. Baár-Madas Gimnázium, Budapest, február 17.
 • 1671. Talpon maradni: egészségünk megőrzésének lehetőségei. Nyitott Akadémia, Lovarda Debrecen, február 21.
 • 1672. Hit-remény-szeretet-megbocsátás: Transzperszonálitás /”Fenn az ember magasán” Dr.Csókay idegsebész SOTE spec.kollján előadás és diszkusszió. Budapest, február 22
 • 1673. A család, harcmező vagy békesziget. Audi dolgozóinak, Győr, február 23.
 • 1674. Felkészülés a jó párkapcsolatra. Pszichológia Napja, ELTE, Budapest, február 25.
 • 1675. Érzelmi, szociális és spirituális intelligencia. Szerb Antal Gimnázium, Budapest, február 28.
 • 1676. ?
 • 1677. Boldogság, egészség, lelkierő. Általános Művelődési Központ. Tankönyvkiadó szervezése, Szerencs, március 1.
 • 1678. Életenergiák, motivációs hatékonyság, feszültségkezelés. Pannónia Életbiztosító munkatársainak, Budapest, március 2.
 • 1679. Nehéz időkben talpon maradni: Pódium előadás, Nyitott Akadémia, Budapest, március 12.
 • 1680. Elengedés, megbocsátás, újrakezdés. Nyitott Akadémia, Marosvásárhely, március 16.
 • 1681. Hogyan lehetnénk boldogabbak? Nyitott Akadémia, Sepsiszentgyörgy, március 17.
 • 1682. Lelki egyensúly nehéz időkben. Nyitott Akadémia, Csíkszereda, március 18.
 • 1683. Személyiségfejlesztés lehetőségei az iskolában. Szivárvány Fejlesztő Központ, Nagykanizsa, március 22.
 • 1684. Hogyan védjük meg tehetséges gyermekeinket önmaguktól? Géniusz Konferencia, Szervezők: Csermely Péter, Bajor Péter. Országos Tehetséggondozási program. Ciszterci Gimnáziumban, Budapest, március 24.
 • 1685. Családi életre nevelés. Családbarát sorozat, Szent István Művelődési Ház, Székesfehérvár, március 26.
 • 1686. Az agresszió kezelése. Bartók Béla Nevelési Központ. Vésztő, március 27.
 • 1687. Tehetség és deviancia: Hogyan védjük meg a személyiséget. „tehetség” konferencia, Pedagógiai Napok, Szent István Gimnázium, Budapest, március 28.
 • 1688. Hogyan bánjunk /el/ a stresszekkel? KRE tréninghét keretében, KRE BTK Díszterem, Budapest, március 29.
 • 1689. Szupervízió, coaching, mentoring. Mikor melyikre van szükség a változó világban? Szupervíziós konferencia /”Szupervízió a változó világban”/ Budapest, március 30.
 • 1690. „Ami nem öl meg, az megerősít”: A trauma feldolgozás utjai: poszttraumás növekedés. Magyar Hospice és Palliatív Egyesület X. jubileumi kongresszusa [Budapest], március 30. du.
 • 1691. Veszteségből nyereség, vereségből győzelem. Nyitott Akadémia, Budapest, április 1.
 • 1692. Érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia fejlesztése. Pedagógus továbbképzés. Leányvár, április 2.
 • 1693. Hogyan lehetnénk boldogabbak a párkapcsolatban is? Berecz Klára szervezése, Művelődési Központ, Eger, április 3.
 • 1694. Családi és iskolai szocializáció. Pedagógus továbbképzés. Általános Iskola, Szigetbecse, április 10. de.
 • 1695. Lelki egyensúly nehéz időkben. Nyitott Akadémia, Győr, április 10. este
 • 1696. Az óvodapedagógusok lelki egészségvédelme. Miskolc, április 12.
 • 1697. Családmodellek, kapcsolati kultúra és generációs feszültségek napjainkban. „Netgeneráció, digitális nemzedék” c. konferencia, csatlakozó workshoppal/, Kecskemét, április 14.
 • 1698. A család és a párkapcsolatok változása napjainkban. Pénzes Ottó szervezése, Közösségi Ház, Mátészalka. április 17.
 • 1699. A család: harcmező vagy békesziget. Veszprém, április 18.
 • 1670. Lelki egyensúly nehéz időkben: a talpon maradás lehetőségei. Nyitott Akadémia, Szeged, április 24.
 • 1701. Hogyan küzdjünk meg a mindennapi stresszekkel? Nyitott Akadémia, Sopron, április 25.
 • 1702. Az öröm, boldogság és lelki egyensúly művészete. Építőművészek Szövetsége, Budapest, április 26.
 • 1703. A szupervízióban alkalmazható technikák és módszerek. Szupervizor Szakirányú Továbbképzés, Budapest, április 27.
 • 1704. Ma még nem nevettem: a nevetés testi-lelki-kapcsolati hasznairól. AVIVA Biztosító továbbképzése, Budapest, május 2.
 • 1705. „Ma még nem nevettem” Bagdy Emőke - Pap Jánossal, Zeneművészeti Egyetem Klubestjén, könyvünkről. Budapest, május 2.
 • 1706. Veszteségből nyereség: az önsegítés /selfmanagement/ utjai. Pszichiátriai szervező: Bassam Ali. Gyula, május 7.
 • 1707. Lelki egynsúlyunk védelmében. Pedagógus továbbképzés, Jászfényszaru, május 8.
 • 1708. Érzelmi intelligencia. Pozsonyi úti esték. Budapest, május 9.
 • 1709. A segítő segítése. A hivatásszemélyiség sérülései és gondozása. Mentálhigiénés szakképzés. KRE, Budapest, május 10.
 • 1710. Az önsegítés, egészséges életmód és mentális tréning. Természetgyógyászati Kongresszus, Ramada Hotel, Budapest, május 12.
 • 1711. Nehéz időben talpon maradni. Aba Novák Művelődési Ház, Szolnok, május 14.
 • 1712. A pedagógus pálya, értékek, lehetőségek. Paks, május 15.
 • 1713. Lelki egyensúly nehéz időkben. Gesztenyés Óvoda, Rákosliget. Budapest, május 18. reggel
 • 1714. Pozitív pszichológia, relaxáció, testterápiák. Relaxációs Egyesület éves közgyűlésén. Budapest, május 18.
 • 1715. Hogyan lehetnénk boldogabbak? Gyakorló Iskola pedagógusainak, Szekszárd, május 21.
 • 1716. Hogyan nevelhetjük gyermekeinket harmonikus párkapcsolatra? Művelődési Ház Gödöllő, május 22.
 • 1717. Gondolatok a nevetésről, boldogságról. A Krasznár Könyvkiadó kávéházi klubjában, Uránia Nemzeti Filmszínház, Budapest, május 24.
 • 1718. A lelki labirintus: Fondorlatok és kerülőutak a lelki életben. Nyitott Akadémia Pódium, Budapest, május 25.
 • 1719. A pszichológia üzenetei. Nyugdíjas ref. lelkészek találkozóján, Mátraháza, május 29.
 • 1720. Változás a hivatásszolgálatban, a pedagógus mentálhigiénéje FÜPI NAT Konferencia, Budapest, május 30.
 • 1721. A boldogságról. Waldorf iskola, Pesthidegkut, május 30. du.
 • 1722. Egészség, boldogság, boldogulás. A hajdúhadházi templomban. Haldúhadháza, május 31.
 • 1723. Egészséges életmód, stresszkezelés, öngondoskodás. Szentgotthárd, június 1.
 • 1724. Légy boldog és egészséges! Napfényes Fesztivál. Petőfi Csarnok, Budapest, június 3.
 • 1725. Magány, egyedüllét, társas szükséglet és közösség. Mi a fontosabb? Dobogókő, június 10.
 • 1726. Nehéz időben talpon maradni. Városház Díszterme, Szabadka, június 19.
 • 1727. Nehéz időkben talpon maradni. Apáczai Kiadó évzáró ünnepélyén. Celldömölk, június 22.
 • 1728. A „Három királyfi-három királylány” mozgalom sajtótájékoztatója. [Budapest], június 27.
 • 1729. A pedagógus pálya: értékek, lehetőségek és veszélyek. Syma Csarnok. Nemzeti Évnyitó, Budapest, augusztus 30.
 • 1730. „Három királyfi, három királylány” (Kopp) keretében a család jelentőségésől. MTV Budapest, szeptember 4.
 • 1731. Nehéz időkben talpon maradni. Marosvásárhely, szeptember 7.
 • 1732. Családmodellek, kapcsolati kultúra, generációs és értékfeszültségek napjainkban. Mentálhigiénés Konferencia, Illyefalva, szeptember 8.
 • 1733. Családmodellek. Workshop. Mentálhigiénés Konferencia. Illyefalva, szeptember 8.
 • 1734. Érzelmek iskolája tanfolymom nyitó előadása: Lelki egyensúly és önkarbantartás. FÜPI, Budapest, szeptember 13.
 • 1735. Változó (lelki) világunk és a megküzdés erőforrásai. Vezetőképzés. Egerszalók, szeptember 14.
 • 1736. Lelki egészségvédelem. Magyar Nemzeti Bank munkatársainak. Szervező: Credics Viktória. Budapest, szeptember 17.
 • 1737. Pedagógus Akadémia: A férfi és a nő. FÜPI, Budapest, szeptember 20.
 • 1738. Az altruizmusról. Díjkiosztó Gálaünnepségen. Uránia, Budapest, szeptember 24.
 • 1739. Párkapcsolat, karrier, család, gyermek. Érték-e ma a gyermek? SOTE Díszterme. „3 királyfi, 3 királylány” sorozatban. Budapest, szeptember 25.
 • 1740. Egészség, megküzdés, boldogság. Közéleti Est. Protestáns Szakkollégium. Budapest, szeptember 26.
 • 1741. Hogyan bánjunk (el) a stresszekkel? Alkotmányvédelmi Hivatal, Tudományos Tanács, Balatonlelle, szeptember 27. de
 • 1742. Szülők Iskolája. Párkapcsolat, személyiségfejlődés. Jelenkori problémák. FÜPI, Budapest, szeptember 27. este.
 • 1743. A mentálhigiénés képzés meghonosítsa a KRE-n. Tíz éves a mentálhigiénés képzés – jubíleumi konferencia. Budapest, szeptember 28.
 • 1744. Hordozás, együttalvás, igény szerinti szoptatás a korai anya-gyermek kapcsolatban. KRE Konferencia, Budapest, szeptember 28.
 • 1745. Megküzdés, talpon maradás, egészség. Családnap, Pannonhalma, szeptember 29.
 • 1746. Lelki egyensúly nehéz időkben. Családnap, Pannonhalma, szeptember 29.
 • 1747. Korkontroll: A produktív öregedés. Pest Megyei Könyvtár, Szentendre, október 1.
 • 1748. „A férfi és a nő”. Szántó Beáta szervezése. Corvinus Egyetem, Budapest, október 2.
 • 1749. Közéleti beszélgetések. (Tompa R. Mihály szervezése). Hatvan, október 3.
 • 1750. A munkahelyi és magánéleti egyensúly megtermtése. Atomerőmű, Paks, október 4.
 • 1751. A pozitív érzelmek szerepe az életünkben. Ifjúsági Ház, Debrecen, október 5.
 • 1752. Identitás, hivatásszemélyiség szimbolumokon át. Relaxációs és Szimbólumterápiás Kongresszus, ülés, Debrecen, október 6.
 • 1753. Mozgás,reflexek, lazítások és nyújtások szerepe a relaxációban. Debrecen, október 6.
 • 1754. NAT előadás a relaxról. (Falus András Eduvital szervezetében/. Kerecsend. Október 8.
 • 1755. PS Kortárs-galéria kerekasztal beszélgetés. Falk Miksa u. Budapest, október 11.
 • 1756. Vitalitásgenerátorok. TK. előadás, Quintess szervezés. Fekete György prof. SOTE Budapest, október 12.
 • 1757. Nehéz időkben egészségesen élni. Nyitott Akadémia, október 15.
 • 1758. Foglakozás, szakma, mesterség, hivatás. Pedagógus Akadémia, FÜPI, Budapest, október 18.
 • 1759. Nehéz időkben talpon maradni. Nyitott Akadémia, Miskolc, október 19.
 • 1760. A gyermek egészséges fejlődése a családban. Hétszínvirág Óvoda, Újszentmargita, október 22.
 • 1761. Párkapcsolati kommunikáció és játszmák. Nyitott Akadémia, Pódium. Budapest, október 24.
 • 1762. Spiritualitás, egészség, boldogság. Venusztusz tréningközpont. Hotel Silver, Balatonfüred, október 26.
 • 1763. A fenntartható lelki fejlődés. Fenntartható fejlődés konferenciája. Budapest, október 27.
 • 1764. Érzelmi intelligencia.(Rambala Évával). Zalaegerszeg, október 30.
 • 1765. Mentálhigiéné, egészség, boldogság, Abony, november 8.
 • 1766. Pszichofitness. Gyógytornászok konferenciája. Nyíregyháza, november 9.
 • 1767. Lelki egészség, megküzdés. Pedagógusok konferenciája. Nyíregyháza, november 9.
 • 1768. Stresszkezelés. EON Hungária cégnek, Földesi Szabolcs szervezése. Budapest, november 13.
 • 1769. A családi szocializáció szerepe a kamaszok nevelésében. Evangélikus Gimnázium, Balassagyarmat, november 14.
 • 1770. Spiritualitás, egészség, boldogság. Keresztény Értelmiségiek Rendezvénye, Balassagyarmat, november 14.
 • 1771. Veszteségből nyereség, vereségből győzelem. Nyitott Akadémia, Szombathely, november 15.
 • 1772. Spriritualitás, egészség. Flesh Kastély Kulturális Központ. Mosonmagyróvár, november 16.
 • 1773. A pszichoterápiák határa, a szomatoterápiák perspektívái. „európa a XXI. századi testi-lelki gyógyászatban” c. konferencia. Szomatoterápia 2012. Budapest, november 17.
 • 1774. A spiritualitás szerepe a fenntartható lelki fejlődésben. Nyitott Akadémia Pódium. Uránia Nemzeti Filmszínház. Budapest, november 18.
 • 1775. Egészségesen és boldogan. Barátság Kulturális Központ. Százhalombatta, november21.
 • 1776. A pedagógia értékei és veszélyei. Pedagógus Akadémia. FÜPI, Budapest, november 22.
 • 1777. Veszteségből nyereség, vereségből győzelem. Nyitott Akadémia, Pécs, november 23.
 • 1778. Hol van a harmónia a nevelésben? Alternatív iskolák konferenciája. Budapest, Millenáris. (Horn György). Budapest, november 24.
 • 1779. Veszteségől nyereség, vereségből győzelem. Nyitott Akadémia, Győr, november 26.
 • 1780. Optimizmus, derű, humor, nevetés. New Orleans Rendezvényközpont. Bosch Cég számára. Budapest. november 28.
 • 1781. Ki állítja meg az erőszakot? Együttélők közti erőszak, nők-gyermekek bántalmazása. Parlamenti előadás (Nyílt nap). Budapest, november 29.
 • 1782. A lelki küzdőképesség eszközei. Czank Cégrendezvény. Szekszárd, november 30.
 • 1783. A család szerepe a gyermek életútjának kezdetén, az iskolakezdéskor. Waldorf Iskola, Gödöllő „elsős hívogató”-n, Gödöllő, december 5.
 • 1784. Elengedés, megbocsátás, újrakezdés. Nyitott Akadémia, Székesfehérvár, december 7.
 • 1785. Elengedés, megbocsátás, újrakezdés. Unicredit Bank. Nyitott Akadémia, Budapest, december 12.
 • 1786. A pszichológia szerepe az iskolai agresszió megelőzésében.OFI Oktatási Minisztérium rendezése. Budapest, december 13.
 • 1787. Érzelmi intelligencia és konfliktusmegoldás. Érzelmek Iskolája, FÜPI, Budapest december 13.
 • 1788. Identitáskötődések szimbólumokban. Dream X. konferenciája, Pécs, december 14.
 • 1789. Nehéz időkben talpon maradni. Nyitott Akadémia, Kecskemét, december 17.
 • 1790. A pedagóguspálya művelésének értékei és veszélyei. Pedagógus Akadémia. FÜPI, (negyedik előadás), Budapest, december 20.
 • 1791. Megtartó és megküzdő lelki erőnkről. Bartha Gyula esperes meghívása, Csenger, december 21.

2013Szerkesztés

 • 1792 Egyéni és közösségi krízisek. Pedagógus Akadémia, Bp. 2013. Jan. 17.
 • 1793 Teljesítmény, siker. Az önmegvalósítás és a boldogság összefüggései. Coaching Konferencia, Bp. Febr. 5.
 • 1794 A nő nembeli lényege: az anyaság. Előadás a KDNP-Pázmány Egyetem Szervezésében. Bp. Febr. 20.
 • 1795 Személyes egészséggondozás. Pedagógus Akadémia, Bp. Febr. 21.
 • 1796 Mit üzen a tested? Pszichoszomatika. Nyitott Akadémia, Bp. Febr. 22.
 • 1797 A test nyelve. A pszichoszomatika mai szemlélete. KAPSZLI, KRE, Bp. Márc.2.
 • 1798 A hálózatelmélet pszichológiai alkalmazása(?). KRE. Bp. Márc. 5.
 • 1799 A boldog párkapcsolat titkai. Edutus Főiskola. Tatabánya, Márc.8.
 • 1800 Legyen vagy ne legyen gyermekünk? Női sors Magyarországon. Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom keretében. Orvosegyetem, Bp. Márc. 11.
 • 1801 Külső korlátok, belső szabadság. Önsegítés, spiritualitás, egészség. Nyitott Akadémia, Szeged, Márc. 14.
 • 1802 A családi élet gondjai és örömei napjainkban. Nyírbátor, térségi konferencia, márc. 19.
 • 1803 Teljesítmény, siker, motiváció, boldogság. Vecsés. Apáczai Kiadó Szervezése. Márc.20.
 • 1804 Hivatásgondozás, szupervízió. Pedagógus Akadémia, Bp. Márc.21.
 • 1805 A szív szerepe, helye a mi világunkban, egyházunkban, pszichológiai életünkben. Dizseri Tamás emlékkonferencia. Budapest, március 23.
 • 1806 Tehetség a középpontban. Ritmus, mozgás, hangzás: a zene lelkisége. Závodszky Kálmán szervezése. Nemzetközi tehetség győztesek ünneplése. Kolumbusz utcai zeneiskola. Bp. Márc. 24.
 • 1807 Hogyan segítheti a pszichológia az életünket? Pesterzsébeti Református Templomban, Takaró Tamás meghívására. Márc. 25.
 • 1808 A hivatásszemélyiség és a kiégés. Hajdú-Bihar megyei „Család és esélyteremtési konferencia. Debrecen, márc.26.
 • 1809 Nők a felelős családi vállalkozásban. A megbocsátás lélektana. Bp. márc. 26.
 • 1810 Elkötelezettség és felelősség a nevelőmunkában. Katolikus Iskolák konferenciája. Kiskunhalas, márc. 27.
 • 1811. Miért fontos az egészség az egészségügyben? TÁMOP Zárókonferencia („Mobil teamek az egészségügyben”) Orvosegyetemi rendezvény. Szeged, márc. 28.
 • 1812 Hit, remény, szeretet pszichológiája. Bp. Pozsonyi úti esték. Április 8.
 • 1813 Értelmesen és boldogan élni. A család és munkahely egyensúlya. Család-konferencia. Debrecen, április 10.
 • 1814 A transzperszonális pszichológia szellemi horizontja. PSZINAPSZIS, Budapest, ápr.12.
 • 1815 „A család jövője: 2100” konferencia: A nő és férfi szerepe a családban. Bp. ápr. 13. (Otthon készült felvétel)
 • 1816 Vitális kontaktust preferáló és szabályozott ellátási rendet követő anyák kapcsolati viszonymintái. Bp. Francia Intézet KRE szervezése. Április 15.
 • 1817 Megérthetjük-e egymást? Nyitott Akadémia, Győr, április 16.
 • 1818 Optimizmus, derű, boldogság. KÉRME: Keresztény Vállalkozók Egyesülete, ápr. 17.
 • 1819 Az iskola és a család kapcsolata. Pedagógus Akadémia, Bp. április 18.
 • 1820 Nehéz időkben is talpon maradni. Nyitott Akadémia, Nyíregyháza, április 22.
 • 1821 Szakács Ferenc köszöntése 80. születésnapján. ELTE Pedagógiai Kar, Bp. Április 26.
 • 1822 A család, házasság, gyermekvállalás helyzete és jövője. Józsa László Művelődési házban, május 6.-n.
 • 1823 Korszellem, mentalitás, értékvilág. A spiritualitás rehabilitációjának szükségessége. Orvostovábbképzés, Debrecen, május 9. (10-10H45)
 • 1824 Spirituális pszichológia távlatai. Orvostovábbképzés, Debrecen, május 9.
 • 1825 Hogyan hat a spiritualitás az életünkre, párkapcsolatunkra és az értelem keresésére? Stanislav Grof konferenciája Budapesten. Belvárosi Színház, május 12.
 • 1826 A mozgás szerepe az életünkben. Mozgásnagykövetek konferenciája. Visegrád. Monspart Sarolta szervezése. Május 14.
 • 1827 A pszichológiai tudatosság szerepe az életünkben. Megyeri János dr. szervezése. Marczibányi téri Művelődési Ház. Bp. május 15.
 • 1828 Fejlődéslélektani fázisok és nevelési feladatok összefüggései. Pedagógus Akadémia, Bp. május 16.
 • 1829 Transzperszonális dimenziók a relaxációs módszerekben. MRSZE Bp. május 17.
 • 1830 Rejtett belső lehetőségeink. Nyitott Akadémia, Pódium, Bp. Május 18.
 • 1831 A transzperszonális pszichológia hazai helyzete. Kheiron –TP egyesület. Bp. május 23.
 • 1832 Életkedv, életöröm, motiváció. Napfényes Fesztivál, Bp. Június 2.
 • 1833 Az életminőség és boldogság. Gasztroenterológiai Konferencia, Janssen-Cilag, Tihany, június 2.
 • 1834 Hogyan lehet a tehetséget valóra váltani? Székesfehérvár, Nemes Nagy Ágnes Kollégium, június 3.
 • 1835 Hiszel-e a boldogságban? MPT Nagygyűlés, közismereti előadás, június 4.
 • 1836 Stresszkezelés. Debrecen, Nyitott Akadémia, június 5.
 • 1837 Problem Based Learning. Módszertani Konferencia. Pécs AOK május 11.
 • 1838 Hogyan betegítjük és hogyan gyógyíthatjuk magunkat? „Ezocoulor” KFT szervezése. Pécs, május 11.
 • 1839 Egészségben és örömben élni pedagógusként. Celldömölk. Apáczai Kiadó, június 19.
 • 1840 Egészségvédelem a pedagógiai munkában. Pedagógus Akadémia Bp. (Gyulai Pál utcai előadás.) Június 20.
 • 1841 Pszichofitness. Orosháza, Művelődési Ház, július 19.
 • 1842 Relaxáció és stresszkezelés. OTP Bank munkatársainak, Bp. július 22.
 • 1843 Kapcsolati kultúra, kommunikáció. Miskolc, Anyanyelvi tábor. Augusztus 16.
 • 1844 Egészségben és örömben élni pedagógusként. Syma csarnok, Bp. Augusztus 22.
 • 1845 A tehetséges személyiség fejlesztése. Debrecen, szeptember 4.
 • 1846 Boldogság, optimizmus, életelixirek. Ment. találkozó. Bp. Szeptember 4.
 • 1847 A család jövője, a jövő családja. Három Királyfi Három királylány mozgalom KDMP szervezése. Szept. 6. (de.)
 • 1848 Pszichofitness. Népliget, Generali Biztosító szervezése, szept. 6. (du)
 • 1849 Párkapcsolat, gyermekvállalás. Ócsa, Művelődési Ház, szept. 9.
 • 1850 Pszichológia és spiritualitás. Pilisi Gyülekezetben, szept. 13.
 • 1851 Tehetség és személyiség. Tehetség pont iskolák akkreditációs találkozója. Szept. 14.
 • 1852 Pszichofitness: a lelki erőnlét titkai. Nyitott Akadémia Veszprém. Szeptember 16.
 • 1853 Stresszkezelés. Celanese Hungary KFT. Bp. Szept. 18.
 • 1854 A segítés útjai. Evangélikus Egyház: Asztali beszélgetések. Szept. 19.
 • 1855 Nehéz időkben talpon maradni. Nyitott Akadémia. Nyíregyháza. Szept. 20.
 • 1856 Az étkezés lelkivilága. Szentgyörgyi Albert emlékvacsora. Bp. Szeptember 21.
 • 1857 Életelixírek. Keszthely Városi Könyvtár, szept. 22.
 • 1858. Nehéz időkben talpon maradni. Nyitott Akadémia, Zalaegerszeg, szeptember 25.
 • 1859 Versengés és tehetség. Ram Colosseum. Talent Konferencia. Szept. 26.
 • 1860 Hogyan betegítjük meg és hogyan gyógyítjuk magunkat. KRE Egyetem, kutatók éjszakáján előadás, szeptember 27.
 • 1861 Bizalom az üzleti életben. Motiváció és siker. Syma Csarnok. Oriflame rendezvény. Szeptember 29.
 • 1862 A szakmai személyiség karbantartása. Mezőberény, Városi Humán Szolgálat. Szeptember 30.
 • 1863 Fejlődéselméletek. SOTE Gyógyszerészeti Karon, Bp. Október 1.
 • 1864 Stresszoldás, megkűzdésmódok. KRE Eduvital szervezs. Okt.3.
 • 1865 Családi minták, egyéni sorsok. Mit viszünk magunkkal a szülői házból? Lelkészek gyermekeinek találkozója. Miskolc, október 5.
 • 1866 Stresszkezelés. Székesfehérvár, városi könyvtár. Okt. 11.
 • 1867 A spiritualitás napjainkban az életminőséggel összefüggésben. Szeged, Spiritualitás konferencia. Okt. 12.
 • 1868 Minőségi idő. Chapman: A szeretet nyelve. Berente Márta szervezése. XVI. ker. Műv. Ház, okt. 17.
 • 1869 Gyökerek és szárnyak. A tehetség kibontakozása. KRE Tudományos előadás sorozatban. Okt. 17. este.
 • 1870 Az idősödés pszichológiája (Az élet ősze).2013. évi Pszichiátriai napok. Balneo Mezőkövesd, okt. 18. (du.14.)
 • 1871 A lelki erőnlét titkai. Nyitott Akadémia, Székesfehérvár, okt. 18 (este)
 • 1872 Önsegítés, spiritualitás, lelki egészség. Nyitott Akadémia, Miskolc, okt. 24.
 • 1873 A család egészsége – szerepek, anyaság, felelősség. Három Királyfi „Hogyan kezdjük újra?” Október 25.
 • 1874 Elengedés, megbocsátás, újrakezdés. Nyitott Akadémia, Sopron, október 28.
 • 1875 Tomcsányi Teodóra 70 éves jubíleumi születésnapi köszöntése. Bp. Okt 30.
 • 1876 Gyökerek és szárnyak: a tehetség kibontakozása. Edutus Főiskola. Tatabánya, nov. 4.
 • 1877 Buda Béla az empátia mestere, a beleélés lélektanának művelője. November 7. (du)
 • 1878 A lélek egészségéért: stresszkezelés. Fórum Café, Főgáz(Szervező:Botkó Bernadett). November 7. (du.)
 • 1879 Az öröm és harmónia szerepe a betegségek megelőzésében. Semmelweis Egyetem továbbképző előadás, november 8.
 • 1880 A lelki erőnlét titkai. Nyitott Akadémia, Békéscsaba, november 11.
 • 1881 Egészségben és örömben élni pedagógusként. Orosháza, Ped. konferencia. Apáczai Kiadó szervezése, november 13.
 • 1882 Relaxációs és szimbólumterápiás módszerek ELTE MA kurzuson, november 14. (de).
 • 1883 Mindenki tehetséges? Felismerés, gondolkozás, személyiségvédelem. Fazekas Mihály Gyakorló Gimnázium, Bp. November 14. (du.)
 • 1884 A család szerepe a gyermek személyiségfejlődésében. Eötvös Művelődési Központ, november 18.
 • 1885 Amit az egészségünkért tehetünk. Gödöllő, Művelődési Központ. November 19.
 • 1888 A pedagógus lelki egészsége. Stressz, megkűzdés, burn out. Iregszemcse, Pedagógus találkozó, november 20.
 • 1887 Megkűzdés, egészség, boldogság. Gárdony, OTP Groupama Biztosító évi záróülése. November 21. (de).
 • 1888 Család, munka, boldogság. Commerzbank ZRT Évi záróünnepség. November 21.
 • 1889. Gyökerek és szárnyak: az ifjú tehetség kibontakozása. Nyíregyháza, Területi, kutatási zárókonferencia. November 22.
 • 1890 Életmű – életünk megalkotása. Uránia, Nyitott Akadémia – Pódium, november 23.
 • 1891 Hangoskönyv felvétele: „Pszichofitness”. Moyzer és Kossuth Kiadó, Budapest, nov. 24.
 • 1892 Megtartó erőink: optimizmus, altruizmus, spiritualitás. Nyitott Akadémia, Szombathely, november 25.
 • 1893 A család: harcmező vagy békesziget. Budapesti Üzleti Főiskola. Borbáth András szervezése. November 27.
 • 1894 Kommunikáció az orvosi gyakorlatban /Három előadás egy blokkban/ Empátia a medicinában Orvostovábbképzés Ártó és gyógyító szavaink Budapest, november 30.
 • 1895 Spiritualitás és egészség. Pozsonyi úti esték, adventi előadás, dec.1.
 • 1896 Pszichofitness az időskori egészségmegőrzés szolgálatában. Jakabházi László szervezése. Testnevelési Egyetem, Bp. December 2.
 • 1897 Gyökerek és szárnyak: a tehetség kibontakozása. Pécel, Reformátusok találkozója.
 • 1898 Lelki egészségmegőrzés. Magyar Rendőrök Szervezete. Bp. Dr. Kincses Ildikó dandártábornok szervezése, december 5.
 • 1899 Életmű – életünk megalkotása. Unicredit Bank, Bp. december 5. este
 • 1900 Lelki egészség – boldogság. OTP Bank Dunántúli Régió évi záróünnepsége. Balatonszemes, Bebesi Dóra szervezése, december 7.
 • 1901 Megtartó erőink: optimizmus, altruizmus, spiritualitás. Nyitott Akadémia, Kecskemét, december 9.
 • 1902 Egészség, spiritualitás, boldogság, Nyitott Akadémia, Pódium. Bp. Balassi Intézet, december 11.

2014Szerkesztés

 • 1903 Párkapcsolatokról, Nagykanizsa, február 10.
 • 1904 „Házasság hete”: A család jövője, a jövő családja. Magyar Tudományos Akadémia, febr.13.
 • 1905 Az apák szerepe a családban. Pilisvörösvár, Üröm, február 15.
 • 1906 Stresszkezelés, Révkomárom, Dunamenti Múzeum, február 17.
 • 1907 Az előítéletekről. Francia Intézetben. /Erdélyi Ildikóval/, február 27.
 • 1908 Személyiségfejlesztés az iskolában. Szabadka, március 1.
 • 1909 Optimizmus, altruizmus, spiritualitás. Nyitott Akadémia, Tatabánya, március 5.
 • 1910 Értelmi, érzelmi és spirituális intelligencia. Budai Ciszterek Gimnáziuma
 • 1911 Hidak egymáshoz: empátia, kommunikáció, konfliktuskezelés. Március 7.
 • 1912 Egészségesen és boldogan élni. Százhalombatta, március 10.
 • 1913 Merjünk nők és férfiak lenni! Villányi úti üzleti Főiskola, Budapest, március 12.
 • 1914 Hogyan betegítjük meg és hogyan gyógyíthatjuk magunkat? Nyitott Akadémia, Szeged, március 19.
 • 1915 A boldog párkapcsolat: önmegvalósítás a munka és magánélet vetületében. Keszthely, március 20.
 • 1916 A tehetséggondozás szerepe és lehetőségei. Telki Iskola Pályázati záróülés, március 26.
 • 1917 Mi az, ami gyógyít a segítő kapcsolatban? KAPSZLI előadása. KRE Egyetemi Napok, Bp. március 28.
 • 1918 Hogyan legyünk boldogabbak? Füzesabony, március 29.
 • 1919 Más /élet/kép, másképp. Orvosegyetemi SZIASZTOK Ifjúsági rendezvény, március 29.
 • 1920 Pszichoszomatika. KAPSZLI záróülésén. KRE Egyetemi Napok. Március 30.
 • 1921 A hit, remény és szeretet pszichológiája. Pozsonyi úti esték. Április 1.
 • 1922 Buda Béla születésnapi emlékkötet bemutatója. Előadás. KRE, április 2.
 • 1923 Dr. Gyökössy Endre hagyatékáról. KRE Díszterme, április 7.
 • 1924 Hogyan betegíthetjük meg és hogyan gyógyíthatjuk magunkat? Nyitott Akadémia, Debrecen, április 8.
 • 1925 Hogyan lehetnénk boldogabbak? Tiszavasvár, Városi Könyvtár, április 10.
 • 1926 A hit, remény és szeretet pszichológiája. Sopron, április 11.
 • 1927 A hit, remény és szeretet pszichológiája. Nyitott Akadémia, Eger, április 16.
 • 1928 Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. Nyitott Akadémia, Szolnok, április 23.
 • 1929 A segítő mentálhigiénéje. KRE. Mentálhigiénés képzés, Budapest, április 24.
 • 1930 A relaxáció szerepe a tehetséggondozásban. MRSZE közgyűlésén, április 25.
 • 1931 Gyökerek és szárnyak, a tehetség kibontakozása. Nyitott Akadémia, Budapest Uránia, Pódium, április 27.
 • 1932 Lelki egyensúly nehéz időkben. Nyitott Akadémia, Dunaszerdahely, április 28.
 • 1933 Stresszkezelés. Tanfolyam pedagógusoknak plusz előadás 14-19 óráig. Komló. Ápr. 29.
 • 1934 Miért mégis a család? SOTE előadás, május 5.
 • 1935 Párkapcsolat, családi élet:veszélyek, lehetőségek. POTE egyetemi továbbképzés
 • 1936 Hogyan betegítjük meg és hogyan gyógyíthatjuk meg magunkat: Nyitott Akadémia, Győr, május 9.
 • 1937 A boldogságról. Szénior Sportakadémia, május 12.
 • 1938 A tehetség kibontakozása. Szekcióülés és előadás a MPT XXIII. Nagygyűlésén Marosvásárhelyen, május 15.
 • 1939 Spiritualitás és egészség. Plenáris nagy előadás a MPT XXIII. Nagygyűlésén, Marosvásárhelyen, május 16.
 • 1940 Érintés, vitális kontaktuson alapuló nevelés. Marosvásárhely, május 19.
 • 1941 Miért mégis a család? Marosvásárhely, május 20.
 • 1942 A hit, remény és szeretet pszichológiája. Marosvásárhely, május 21.
 • 1943 Boldogságkeresés, utak, tévutak, lehetőségek. Csíkszereda, Kegytemplom, május 22.
 • 1944 Iskolai egészségfejlesztés. Nemzeti Egészségstratégia konferenciája. Budapest, máj.26.
 • 1945 Kommunikáció, empátia. Orvostovábbképzés, május 27.
 • 1946 A coach szerepe a lelki egészségvédelemben. /délután/. Coach konferencia, Budapest, május 27.
 • 1947 Érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia. Nyitott Akadémia, Pódium, Budapest, május 28.
 • 1948 A boldogság és a szeretet. Napfényes fesztivál, Petőfi Csarnok, Budapest, június 1.
 • 1949 A gender elmélet és a nemi azonosság. Baár-Madas Gimnázium, június 4.
 • 1950 A drogmegelőzés lelki útjai. Egri Kulturális és Művészeti Központ, június 5.
 • 1951 Miért mégis a család? Ezocoulor szervezésében, Pécs, június 6.
 • 1952 Hivatás, kiégés, személyiségi ártalmak. Felsőőr. Nemzetközi Protestáns Lelkész Szövetség konferenciáján, Ausztria, július 3.
 • 1953 Túléléstől a szárnyalásig. Apáczai Kiadó búcsúnapján, Celldömölk, július 4.
 • 1954 Pszichofitness. Krasznahorka, Protestáns Ifjúsági Tábor, Szlovákia.
 • 1955 Boldogságkeresés: Utak, tévutak, veszélyek. Bánffyhunyad. Partium, augusztus 23.
 • 1956 Spiritualitás és egészség. Erdélyi Unitárius Nőszövetség konferenciája, Székelykeresztúr, augusztus 30.
 • 1957 Vitalitás generátorok. Kötelező továbbképzés orvosoknak, pszichológusoknak. Debreceni Egyetem, szeptember 5.
 • 1958 Nehéz időkben talpon maradni. Gyöngyös. Jótékonysági előadás, szeptember 10.
 • 1959 Önmegvalósítás, pozitív gondolkodás, optimális életvezetés. Makó Jótékonysági előadás, szeptember 12.
 • 1960 A harmonikus család. Hajdúböszörmény, Kálvin tér, szeptember 14. Jótékonysági előadás.
 • 1961 Lelki egészség és boldogság. CSILIben Pesterzsébeten, szeptember 15.
 • 1962 Az időskor belső harmóniájának megteremtése. EMMI minisztériumban, szeptember 16. Jótékonysági előadás.
 • 1963 Otthon, haza, család, boldogság. Szigetvár, Vigadó, szeptember 19. Jótékonysági előadás.
 • 1964 Egészségben, örömben élni. Marczibányi téri Művelődési Ház, szeptember 20. Jótékonysági előadás.
 • 1965 Hogyan betegíthetjük meg és hogyan gyógyítjuk magunkat? Nyitott Akadémia, Zalaegerszeg, szeptember 22. Jótékonysági előadás.
 • 1966 Otthon, haza, család, boldogság. Sárospatak, Makovecz Művelődési Ház, szeptember 23. Jótékonysági előadás.
 • 1967 Mégis a család! A Bioetikai Konferencia előadása. Pázmány Jogi Kar, Budapest, szeptember 26.
 • 1968 A házasság szerepe a modern párkapcsolatban. Szigetszentmiklós, Református Templom, szeptember 28. Jótékonysági előadás.
 • 1969 A boldog párkapcsolat titkai. Három Királyfi Három Királylány Mozgalom előadása. SOTE, szeptember 29. Jótékonysági előadás.
 • 1970 Nehéz időkben talpon maradni. Mátészalka, október 1. Jótékonysági előadás
 • 1971 Hogyan lehetnénk boldogabbak? Kisvárda, Színház, október 2. Jótékonysági előadás.
 • 1972 A kamaszkor viszontagságai és reményei. Református Gimnázium, Szentendre, október 3. Jótékonysági előadás.
 • 1973 Nehéz időkben talpon maradni. Nyíregyháza, október 6. Jótékonysági előadás.
 • 1974 Megemlékezés a debreceni évekről. A debreceni pszichológusképzés 25 éves jubíleumi ülésén. Debrecen, Egyetem, október 9.
 • 1975 Hit, remény, szeretet pszichológiája. Lovarda. Debrecen, október 10. Jótékonysági előadás.
 • 1976 Veszteségből nyereség, vereségből győzelem. Újpest, október 11. Jótékonysági előadás.
 • 1977 Nehéz időkben talpon maradni. Pécs, október 13. Jótékonysági előadás.
 • 1978 Nehéz időkben talpon maradni. Pozsonyi úti esték, október 15.
 • 1979 Egészségben talpon maradni. Café Pio. CBA tulajdonosi kör előadása, október 16. Jótékonysági előadás.
 • 1980 Vitalitás generátorok. Vértes Hotel, Siófok, október 17. Jótékonysági előadás.
 • 1981 A jövendő anyálért. Magyar Tudományos Akadémia, Nők Konferenciája, Három Királyfi, Három Királylány Mozgalom, október 18.
 • 1982 Önismeret, önfejlesztés, önmegvalósítás. Csorna, október 20. Jótékonysági előadás.
 • 1983 Túléléstől a szárnyalásig. Nyitott Akadémia, Székesfehérvár, október 21. Jótékonysági előadás.
 • 1984 Hogyan betegítjük meg és hogyan gyógyítjuk magunkat? Nyitott Akadémia, Veszprém, november 10. Jótékonysági előadás.
 • 1985 Otthon, haza, család, boldogság. Szolnoki Főiskola, november 11. Jótékonysági előadás.
 • 1986 Hogyan bánjunk a stresszekkel? Szerb Antal Gimnázium XVI. kerületi Iskola, november 12. Jótékonysági előadás.
 • 1987 Boldogság, egészség, lelkierő, megküzdés. Győr, november 13. Jótékonysági előadás.
 • 1988 Kommunikáció, empátia, konfliktuskezelés. SOTE Orvostovábbképzés, november 15.
 • 1989 Hogyan lehetnénk boldogabbak? Oroszlány, november 17. Jótékonysági előadás.
 • 1990 Ima, meditáció, imagináció. Lelkésztovábbképzés. Berekfürdő, november 18.
 • 1991 Az ifjúság mentálhigiénéje. SOTE Egészségnapok, november 20.
 • 1992 Értelmiségi közösségi beszélgetések. Andrássy út 98., november 21. Jótékonysági előadás.
 • 1993 Nehéz időkben talpon maradni. Tiszafüred, november 22. Jótékonysági előadás.
 • 1994 Pszichofitness, Vendel szociális konferencia, Ferencváros, november 24. Jótékonysági előadás.
 • 1995 Nehéz időkben talpon maradni. Villányi Úti Üzleti Főiskola, november 26. Jótékonysági előadás.
 • 1996 Boldogság, megküzdés, lelkierő, egészség. Budapest, november 27. Jótékonysági előadás.
 • 1997 Érintés a kapcsolatokban. Fogorvosnők „Hölgy estéi”, november 28. Jótékonysági előadás.
 • 1998 Öröm, boldogság, harmónia. Belvárosi Színház, november 29. Jótékonysági előadás.
 • 1999 Illeszkedés, összeillés, együtt fejlődés. Nyitott Akadémia, Pódium, Budapest, november 30. Jótékonysági előadás.
 • 2000 Szeretet, gyógyítás, csodák. Szeged, december 1. Jótékonysági előadás.
 • 2001 Hogyan betegítjük és hogyan gyógyítjuk magunkat? London, december 2. Jótékonysági előadás.
 • 2002 Mitől betegszünk meg és mitől gyógyulunk? Nyitott Akadémia, Békéscsaba, dec. 8. Jótékonysági előadás.
 • 2003 Miért mégis a család? Bonyhád, december 10. Jótékonysági előadás.
 • 2004 Életerő, lelkierő, a talpon maradás titkai. Magyarkanizsa, Bácska, Szerbia, december 11. Jótékonysági előadás.
 • 2005 Boldogság, egészség, lelkierő, megküzdés. Miskolc, december 13. Jótékonysági előadás.

2015Szerkesztés

 • (2006) Január 10: Magány vagy egyedüllét. Szám Katalinnal, Salkaházi Sára plébánia templom.
 • 2007) Január 23: Önértékelés, önbizalom, konfliktuskezelés. Hévíz, Phisiotherápiás konferencia.
 • (2008) Február 12: A házassághoz való viszony és párkapcsolati kutatások MTA Három királyfi… konferencia.Budapest.
 • (2009) Február 16: Relaxáció, megbékélés, belső béke. Pápa.
 • (2010) Február 17: Tudós agy-érzelmi agy: harcban vagy harmóniában?Kommunikáció, pontszerző egészségügyi továbbképzés, Budapest.
 • (2011) Február 19: Szülőknek és pedagógusoknak a tehetségről. Budapest, Opál terem,Hungest Hotel.
 • (2012) Február 20: Önbecsülés, önértékelés, önmegvalósítás. Gyula.
 • (2013) Február 21: A családról napjainkban. Keresztény Akadémia, Pápa.
 • (2014) Február 23: Önismeret, önfejlesztés, önmegvalósítás. Budapest, Belvárosi Színház.
 • (2015) Február 24. A pedagógus lelki egészsége, kiégés és megelőzése. Szolnok, Főiskola.
 • (2016) Február 27: Stresszkezelés, egészséggondozás. Ózd.
 • (2017) Március 2: Szeretet, gyógyítás, csodák. Nyíregyháza.
 • (2018) Március 4.: Férfi sors, női sors, párkapcsolati harmónia. Budapest. Jótékonysági előadás gyermek érdekében. Villányi Út, Budapest.
 • (2019) Március 5: Relaxáció, megnyugvás, belső béke. (jótékonysági, Makovcz templom/.Keszthely.
 • (2020) Március 6: Egészség, boldogság, lelkierő, megküzdés. Jótékonysági (Makovecz) Karcag.
 • (2021) Március 19.Minden a fejben dől el! A lelki egyensúlyteremtés útjai. Sopron.
 • (2022) Március 21: Utak az egészség megőrzéséhez. Relaxáció, imagináció, meditáció.. Budapest.
 • (2023) Március 23.Minden a fejben dől el. Koppány Szilveszter szervezése,Unilever, Budapest
 • (2024) Március 25. :Az egészség hármasfogata, optimizmus, altruizmus, spiritualitás.Kolozsvár, Bólyai terem.
 • (2025) Március 27: Szeretet, gyógyítás, csodák. Kaposvár.
 • (2026) Március 30: Spiritualitás, ima, vallás, lelki egészség. Kőbányai Műv. ház. Budapest.
 • (2027) Április 1: Egészség, lelkierő, megküzdés. Gyönk.
 • (2028) Április 2: Utak az egészség megőrzéséhez: relaxáció, imagináció, meditáció. Pécs
 • (2029) Április 7: Tehetségkonferencia. ELTE Jogi karon: „Tehetséggondoási lehetőségek a felsőoktatásban”. Budapest.
 • (2030) Április 8: /délelőtt/: A harmadik nem? Nem! Nagyvárad.
 • (2031) Április 8 (délután): A tudatosság szerepe a boldogságban vagy boldogtalanságban. Nagyvárad.
 • (2032) Április 9: Veszteségből nyereség, vereségből győzelem. Székesfehérvár.
 • (2033) Április 10: Utak az egészségmegőrzéshez:Relax. imagináció, meditáció. Kecskemét
 • (2034) Április 13:A személyiség titkai. Dunaszerdahely. Szlovákia
 • (2035) Április 16:Minden a fejben dől el. CBA vezetőknek, Budapest.
 • (2036) Április17: Az egészség hármas fogata. Szolnok.
 • (2037) Április 18: Egyedüllét, magány, szeretetkapcsolatok.Pszinapszis, Budapest.
 • (2038) Április 24.Szeretet, gyógyítás, csodák. Miskolc.
 • (2039) Április 20:Miért vagyunk boldogtalanok? Kájoni Ház, Budapest.
 • (2040) Április 26: Minden a fejben dől el! Az önszabályozás titkai.Nyitott Akadémia, Budapest.
 • (2041) Április29: Pozitív lehetőségeink felszabadítása.Pozitív pszichológiai konferecnia, Budapest.
 • (2042) Május 6: A bőr, az érintés pszichológiája. High Care szimpozium. Budapest.
 • (2043) Május 7: Utak az egészség megőrzéséhez:relaíxáció, meditáció, imagináció.Debrecen. Lovarda.
 • (2044) Május 8: Utak az egészség megőrzéséhez: Imagináció, relaxáció, meditáció. Kolozsvár
 • (2045) Május 9: Veszteségből nyereség, vereségből győzelem. Marosvásárhely.
 • (2046) Május 10: Az egészség hármas fogata:Optimizmus, altruizmus, spiritualitás.Sepsiszentgyörgy.
 • (2047) Május 14: Világerők szövetsége:a család. „Civilekkel a családokért” a Három királyfi…mozgalom keretében MTA konferencia
 • (2048) Május 14 /délután/A munka és magáűnélet egyensúlya. Cetelem Bank mtsainak.
 • (2049) Május 16: Az iskolai stresszkezelés tanításának helyzete. Neveléstudományi Konferencia, Budapest, Lurdy Ház
 • (2050) Május 18: Boldogság, egészség, lelkierő, megküzdés. Győr.
 • (2051) Május 19: A boldogság feltételei, a pozitív pszichológia üzenete. Kiskunfélegyháza
 • (2052) Május 21: Mentálhigiéné, hivatásszemélyiség gondozása, kiégés, szupervizió. Budapest, KRE Mentálhigiénés képzés keretében.
 • (2053) Május 28: Az iskolai relaxáció helyzete, Kerekasztal vezetés és előadás. MPT XXIV. Nagygyűlésén, Eger.
 • (2054) Május 30: Miért mégis a család?Eger.
 • (2055) Junius 2: A lelki egyensuly teremtésének útjai. Győr.
 • (2056) Junius 4: A család jövője, a jövő családja. Zalaegerszeg
 • (2057) Junius 5: Utak az egészségmegőrzéshez, relaxáció, imagináció, meditáció. Szombathely
 • (2058) Junius 6:Bizalom a kapcsolatokban és a szupervizióban. Nemzetközi Szuperviziós konferencia,. Budapest.
 • (2059) Junius 7: „Van célom! Kaszap István emlékére készülő filmben interjú. Jezsuiták az életcélról.
 • (2060) Junius 7 /délután/: Hit, remény, szeretet pszichológiája. Napfényes Fesztivál.
 • (2061) Junius 8:Az egészség hármasfogata:Optimizmus, altruizmus és spiritualitás .Szeged.
 • (2062) Június 9: A munka és magánélet egyensúlya, Visonta, Hőerőmű dolgozóinak.
 • (2063) Junius 11: a személyiségről. Sándor Kör, Budapest.
 • (2064) Június 12 :Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. Veszprém.
 • (2065) Június 15: Tehetség konferencia. A szülőkkel való együttműködés szerepe a tehetség kibontakozásában. Százhalombatta.
 • (2066) Június 19: Boldogság, egészség, lelkierő, megküzdés. Nagykanizsa.
 • (2067) Június 21.A pedagógus lelki egészsége, kiégés és megelőzése. Vásárosnamény.
 • (2069) Június 22: Pszichofitness. Tiszakóród és Szatmárcseke.
 • (2070) Június 25:Szerelmes földrajz.Filmforgatás 25 és 26-án.Ládbesenyő, Miskolc,Budapest.
 • (2071) Június 27:Elengedés, megbocsátás, újrakezdés. Szatmárnémeti /SatuMare/
 • (2072) Július 2: Állapotkép. Szimbolikus műalkotás a terápiában. Magyar Relaxációs és Szimbolumterápiás Egyesület VI. Nemzetközi Kongresszusa, Budapest.
 • (2073) Julius 3: Az iskolai relaxáció helyzete. Kerekasztal vitafórum. A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület VI. Nemzetközi Kongresszusa, Budapest.
 • (2074) Július 11: Az egészség megőrzésének természetes útjai. Bükkszentkereszt, Gyógynövény napok.
 • (2075) Augusztus 8: Miért mégis a család? Katolikus karitativ rendezvény, Máriaremete, szervező Makrai Katalin.
 • (2076) Augusztus 25: Tehetséggondozás:egy hatékony személyiség-mentoráló rendszer bemutatása. Református Pedagógiai Intézet, Debrecen, szervező Kelemen Gabriella
 • (2077) Augusztus 26. Művészeti nevelés és lelki egészség. Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti tagozat koferenciája, Vigadó.
 • (2078) augusztus 27.Stresszmanagement. Fáy Alapitvány, Szervező Schalgó Péter.Budapest.
 • (2079) augusztus 28. Spiritualitás, pozitiv mentális egészség, mentálhigiéné. Balatonföldvár, Konferencia, Hotel Jogar.
 • (2080) szeptember 04. Minden a fejben dől el! Kecskemét. /D.Z./
 • (2081) szeptember 06. Az érintés szerepe a kötődő nevelésben. CSILI, Pesterzsébet, Babahordozás konferencia.(Jótékonysági).
 • (2082). szeptember 07. Pszichoterápia, mint rendszer. KRE. Pszich. Intézete.
 • (2083) szeptember 10. A pszichoterápia feltételei, a szerződés. KRE.Pszich.Int.
 • (2084) szeptember 11. Utak az egészség megőrzéséhez: relaxáció, meditáció, imagináció. Békéscsaba. /D.Z./
 • (2085) szeptember 16:Az evés öröme, szenvedélye és szenvedése. Budapest.(D.Z)
 • (2086) szeptember 17. Stresszkezelés. Könyves Kálmán krt.11. (Jótékonysági)
 • (2087) szeptember 18 Krizisek kezelése, túlélés, megküzdés, kimenetelek.Nyíregyháza, /D.Z./.
 • (2088) szeptember 20. Férfi és nő, a kapcsolat egészségéről. Avon, Budapest.
 • (2089) szeptember 21.(délelőtt). „Fluctuat nec mergitur”A pedagóguspálya sorskérdései. Óvodapedagógiai Konferencia, Lurdy Ház.
 • (2090) Szeptember 21 (este): Érintéstől az érintkezésig. Párkapcsolati kommunikáció. Három királyfi-három királylány mozgalom. Semmelweis Egyetem.
 • (2091) szeptember 22. Relaxáció, megnyugvás, belső béke. XVI ker. Bokor közösség, Budapest. Szervező Bisztray György
 • (2092) szeptember 24. Minden a fejben dől el! Székesfehérvár. /D.Z./
 • (2093) Stresszkezelés , pozitív pszichológia. Roche , Szervező Raduly Orsolya.
 • (2094) Egészség, boldogság, lelkierő, megküzdés. Óbudai Kulturális Központ. Fiala Krisztina szervezése.
 • (2095) szeptember 28 délelőtt: Változó világban lelki egyensúly. „Egészséges Vásárhely” program keretében . Hódmezővásárhely .(Jótékonysági)
 • (2096) szeptember 28 délután: Egészségtudatosság, felelősség, a lelki élet fenntartható fejlődése. „Egészséges Vásárhely” program keretében. Hódmezővásárhely. (Jótékonysági).
 • (2097) szeptember 30. Lelki egyensúly nehéz időkben. Budapest Bank. Szervező :Szurkos Emőke.
 • (2098) Október 01. A mentálhigiéné új útjai. A családról kialakított felfogások változása napjainkban. Mentálhigiénés konferencia, szervező Turjányi Katalin. Budapest. /jótékonysági/.
 • (2099) Október 02. Szakmai közösségek, hálózatok építése. Első Kárpát Medencei Hálózatépitő Konferencia, Berekfürdő, szervező Grezsa Ferenc. /jótékonysági/.
 • (2100) Október 03. Az evés öröme, szenvedélye és szenvedése. CD hangoskönyv felvétel, Mojzer studio. Budapest.
 • (2101) október 06. Egészség, boldogság, lelkierő, megküzdés. KAPSZLI egyetemi napok. KRE.Budapest.
 • (2102) Október 08. A munka és magánélet egyensulya. Roche, Budapest.
 • (2103) Október 09. A derű, humor, nevetés és nevettetés pszichológiája. Sopron /D.Z/
 • (2104) Október 13. A derű, nevetés, nevettetés pszichológiája. Szeged,Sajó Kitti szervezésében.
 • (2105) Október 20. A pszichoterápia titkai. KRE ,Pszich.Intézet.
 • (2106 November 04. Boldogásgfeltételek. Pálferi Alapitvány, Budapest.
 • (2107) November 06. Derű, humor, nevetés, nevettetés pszichológiája. Szombathely /D.Z./
 • (2108) November 07. Teremtő képzelet a lelki egyensúly szolgálatában. Nyitott Akadémia, Budapest.
 • (2109) november 09. Lelki egészségünk megőrzése, stresszkezelési lehetőségek napjainkban. Erzsébetvárosi Művelődési Ház.
 • (2110) November 10. Az evés örömei, szenvedélye és szenvedése. Pécs. /D.Z./
 • (2111) November 11 ,.Lelki egyensúly, megküzdés, egészség. Jánoshalma.
 • (2112) November 14. Egészség, boldogság, lelkierő, megküzdés. London, Juhász Edit szervezése.
 • (2113) November 18. Evés, ivás, szex. és társ-szükséglet. Küzdelem az ösztönvilággal. Szekszárd. /D.Z./
 • (2114) November 19. Érzelmi fejlődés, kötődés és sérülései. Mit tehetünk a kötődésében sérült gyermekkel? Székesfehérvár. Szociális dolgozók kongresszusa.
 • (2115) November 20 Krizis, megküzdés, poszttraumás személyiségfejlődés. Pável Domokos szervezése, Komárom.
 • (2116) November 21. Mit jelent nekem Karácsony Sá-ndor pedagógiája? Heltai Miklós szervezése, Karácsony Sándor konferencia, Budapest.
 • (2117) November 23. (délelőtt): Szimbólumterápiák. KRE Pszichológiai Intézete.
 • (2118) November 23. (délután). Pár, család, kapcsolatok. Dunaszerdahely. Pável Domonkos szervezése.
 • (2119) November 25. Egészség, lelkierő, megküzdés. Gloviczky Zoltán szervezése, Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanári továbbképzésén.
 • (2120) November 27. Veszteségből nyereség, vereségből győzelem. Debrecen /D.Z./
 • (2121)November 28. A boldogság felelőssége. Boldogságfesztivál /Jobb veled a világ/ Bagdy Bella szervezése. Budapest.
 • (2122) December 01. Veszteségből nyereség, vereségből győzelem. Győr./D.Z/
 • (2123) December 04. Derű, humor, nevetés, nevettetés. Zalaergerszeg. /D.Z./
 • (2124) December 06. Hit, remény, szeretet pszichológiája. Budaőrs, Református templomban.
 • (2125) December 07.Életkor és egészség. Szociális Minisztérium szervezése, idősügyi konferencia.
 • (2126) December 08. A boldogság titkai. Allianz, Budapest.
 • (2127) December 09 . A stressz és kezelése. Patika Profi KFT szervezése, Székesfehérvár.
 • (2128) December 10. Párkapcsolat, esélyek, veszélyek, lehetőségek. Pozsony. Urbán Péter szervezése.
 • (2129) december 11. Derű, humor, nevetés pszichológiája. Miskolc. /D.Z./
 • (2130) december 15.délelőtt. Mi teszi az embert boldoggá? Sanofi cég . Budapest.
 • (2131) december 15. délután. Stresszkezelés alapjai. Sanofi Avensis cég ünnepén.
 • (2132) December 16. Az egészség és boldogság mibenléte. EMASZ cég rendezvénye, Miskolc.
 • (2133) December 17. A hit, remény és szeretet pszichológiája. Kálvin terem, templom. Budakeszi gyülekezetben.
 • (2134) December 18. Teremtő képzelet a lelki egyensúly szolgálatában. Szeged

2016Szerkesztés

 • 2135 január 29. Vitalitásgenerátorok: lelki egészségünk gondozása. Hévíz, Mozgásszervi konferencia
 • 2136 február 9. Egyensúlyban önmagammal és a világgal. Bio-pszicho-szocio-spirituális ……..Coaching Konferencia
 • 2137 február 11. Párkapcsolat: hadszíntér vagy a béke szigete Keszthely Műv. Ház
 • 2138 február 12. Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia Székesfehérvár
 • 2139 február 13. Családmodellek, kapcsolati kultúra, a család jövője, Parlamenti Családi napon
 • 2140 február 17. Egészség, életbátorság. Pesterzsébeti napok. Ady Endre úti iskola díszterme.
 • 2141 február 19. Család, egészség, boldogság. Alsópáhok. Kolping Hotel
 • 2142 február 25. Egészség, megküzdés. Fundamenta cég Columbus hajón
 • 2143 február 26. Párkapcsolati egyensúly. Bp. M…..-el
 • 21443 február 26. Lelki egyensúly, egyéni és családi megküzdés módjának. Kolozsvár
 • 2145 február 27. A boldog család. Család és iskola kapcsolata. Szt. Margit Gimnázium
 • 2146 február 29. Éltető erők a családban. Három Királyfi Három Királylány. SOTE
 • 2147 március 1. A boldogság tízparancsolata és a boldogtalanság 10 tétele. Mátraháza – Szatmárcseke-i gyülekezet.
 • 2148 március 3. Tanuljunk boldogságot! Virtuózok hangversenyterme. Bp. „Jobb veled a világ” rendezvény
 • 2149 március 4. Lelki erőnlét, vitalitás, egészség. Szerencs Művelődési Ház
 • 2150 március 10. A református emberkép. Leányfalu. Reformáció emléknapok.
 • 2151 március 11. Stresszkezelés, egészségvédelem, egészség…. Gyula
 • 2152 március 12. Amit az egészségünkért tehetünk! Budakalász
 • 2153 március 16. Egészségünk védelmében (tanároknak) KRE Egyetemi Napok
 • 2154 március 19. Család: a szakadék szélén, vagy megújuló túlélésben? Kapszli rendezvény KRE Pszichológia
 • 2155 március 22. Veszteségből nyereség, vereségből győzelem. Művészeti és kulturális … Bp.
 • 2156 március 23. délelőtt: Egészség, boldogság, lelkierő, megküzdés. Nagyatád. Református Gimnázium
 • 2157 március 23. délután: A család jelene és jövője – Csurgó –templomban
 • 2158 március 25. A tehetséges személyiség fejlesztési modelljei. Eger. Phd kurzus Tanárképző Főiskola.
 • 2159 március 30. Egészségesen, lelki egyensúlyban élni. Sturovo/Párkány
 • 2160 március 31. A bizalomról. Gangel Péter klubjában.
 • 2161 április 1. Párkapcsolat, család: hadszíntér vagy békesziget. Kecskemét
 • 2162 április 6. Derű, mosoly, kacagás, humor nevetés pszichológiája. Belvárosi Színház
 • 2163 április 8. Stresszkezelés, megküzdés, boldogság. Soltvadkert.
 • 2164 április 9. Sötétségből a fényre. Megküzdés a depresszióval. Hippocrates Pszichoedukáció Spec. Továbbképzés Galyatető.
 • 2165 április 11. délelőtt: Hit, remény, szeretet pszichológiája. Kispesti Művelődési Házban
 • 2166 április 11. este: Egészséggondozás. Kispesti Művelődési Házban.
 • 2167 április 12. Családmodellek, kapcsolati kultúra, generációs feszültségek napjainkban. (Sajó Kitti szervezése)
 • 2168 április 14. Interaktív tanítási módszerek és tehetséggondozási lehetőségek Magyarországon. Beregszász. Mentálhigiénés konferencia.
 • 2169 április 15. Életerő, megküzdés, boldogság, egészség. Karinthy Frigyes Műv. Kp. Bp…
 • 2170 április 16. Orvos továbbképzés: a kommunikáció: orvos-beteg kapcsolat. Lurdy Házban. Járay Szervezése.
 • 2171 április 18. Egészség, self management, relax. Nagyvárad.
 • 2172 április 19. Relaxáció – imagináció, meditáció. Nagyvárad. Posticum. Bencu szervezés(?)
 • 2173 április 21. Hit-remény-szeretet pszichológiája Szatmárnémetiből Mátraházán.
 • 2174 április 22. Krízis, megküzdés, megbocsátás. Óbudai Művelődési Központ. Fiala Krisztina szervezése
 • 2175 április 23. Az öröm, harmónia szerepe a betegségek megelőzésében. Orvos továbbképzés Bemer Konferencia. Bp.
 • 2176 április 24. Lelki egyensúly: fikció vagy realitás? Nyitott Akadémia. Budapest.
 • 2177 április 25. A család jövője, a jövő családja. Kiskunfélegyháza.
 • 2178 április 26. Veszteségből nyereség, vereségből győzelem. Miskolc Művészetek háza.
 • 2179 április 27. A jól működő párkapcsolat titkai. Makó
 • 2180 április 28. Az egészség hármasfogata: optimizmus, altruizmus, spiritualitás. Kispest Műv Központ.
 • 2181 április 29. Minden a fejben dől el. Az ön…… útjai. Eger
 • 2182 április 30. Tehetség és személyiség. Tehetségkonferencia Corvinus Egyetem.
 • 2183 május 4. - Az evés pszichológiája – Gyermekorvos tovább képzés Bp. OSZK-ban?
 • 2184 május 5. – Az evés patológiája – Gyermekorvos tovább képzés Bp. OSZK-ban?
 • 2185 május 6. A család jövője, a jövő családja. Hódmezővásárhely.
 • 2186 május 9. Életerő, derű, megküzdés. Kispest. Művelődési Ház.
 • 2187 május 10. Az evés örömei, szenvedélye, szenvedése. Vác. Hangoskönyv bemutató.
 • 2188 május 17. Lelki környezetszennyezés. Lónyay Gimnázium. Budapest
 • 2189 május 17. Az ikrek lelki sajátosságai. SOTE pontszerző – továbbképző
 • 2190 május 18. Tehetség PBL Kurzus. Veszprém. (12-15h)
 • 2191 május 15. Stresszkezelés, lelki egyensúly. Tatabánya
 • 2192 május 20. Férfi sors, női sors, párkapcsolati harmónia. Paks
 • 2193 május 21. Egészség, boldogság, lelki erő megküzdés. Katolikus szervezés. Makrai Katalin. Pesthidegkúti templom.
 • 2194 május 23. Rorschach felzárkóztató továbbképzés, 10 óra a Károlin
 • 2195 május 24. Nehéz helyzetben megtartó erőink. Gyöngyös
 • 2196 május 27. Hivatásszolgálat a változó világban. Értékrendek ütközése. Szupervízió 20 éves jubileumi ülésen
 • 2197 május 28. Éltető erők a családban. Ráday Díszterme. Ref. Zenei Fesztivál keretében.
 • 2198 május 30. Férfi sors, női sors, párkapcsolati harmónia. Orosháza.
 • 2199 június 7. Lelki egyensúly, tehetség. Hogyan segítsünk a fiataloknak? Cegléd. Központi Művelődési Központ és könyvtár
 • 2200 június 10. A derű, humor, nevetés, nevettetés pszichológiája. Győr.
 • 2201 Június 12. Identitás, egészség, boldogság. Léva Református Gimnázium
 • 2202 június 13. Az egészséges személyiség fejlődése. Kaposvár, Szociális konferencia
 • 2203 június 17. A derű, humor, nevetés, nevettetés pszichológiája. Debrecen
 • 2204 június 20. Minden a fejben dől el! Mátraháza. Lelkészüdülő
 • 2205 június 22. A segítők segítése. Kárpát Medencei segítők konferenciája. Debrecen.
 • 2206 június 27. Akvárium. Beszélgetések Feldmár Andrással a pszichoterápiáról.
 • 2207 július 2. Igeolvasás a MÜPA Református Zenei Fesztivál záró koncertjén.
 • 2208 szeptember 16. Nők a magyar közéletben. Miskolc Kerekasztal konferencia.
 • 2209 szeptember 20. A család jövője, a jövő családja. Nagyvárad Egyetemi díszteremben.
 • 2210 szeptember 21. A hit, remény, szeretet és megbocsátás pszichológiája. Lelkész továbbképzés. Nagyvárad.
 • 2211 szeptember 23. A hit, remény és szeretet pszichológiája. Kecskemét
 • 2212 szeptember 26. A hivatásszemélyiség gondozása a nevelői munkában. Menedzser Praxis. Évnyitó Ped. Továbbképzés konferencia Lurdy Ház
 • 2213 Október 3. A család jövője, a jövő családja. Pozsonyi úti esték.
 • 2214 Október 12. Az evés pszichoszomatikája. Balassagyarmat.(jótékonysági)
 • 2215 Október 13. :önismeret, önfejlesztés, önmegvalósítás. MOM Szinházterme, Önkormányzati rendezvény
 • 2216 Október 14: Ki segít a segítőnek? Balatonfüred, önkormányzati rendezvény
 • 2217 Október 15.:Sötétségből a fénybe: Kiút a depresszióbóül. Pszichiáterek Művészeti-irodalmi konferenciáján, Siófok
 • 2218 Október 17: Veszélyzónák és rejtett törésvonalak a párkapcsolatokban. Három királyfi-három királylány…. Semmelweis egyetem, Budapest.
 • 2219 Október 18: Önmegvalósítás, pozitív gondolkodás, a lelki élet fenntartható fejlődése. Szeged, Sajó K. szervezésében
 • 2220 Október 21: Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. Békéscsaba.
 • 2221 Október 22: Pszichológiai rejtelmek a művészetekben és életünkben. Könyvemről beszélgetés, MTV, Mai reggel.
 • 2222 Október 24: A civil összefogásról: ECHO TV kerekasztal beszélgetés.
 • 2223 Október 25 Minden a fejben dől el! Dunaszerdahely.
 • 2224 November 4: Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. Szekszárd.
 • 2225 November 5. A boldogtalanság 12 tétele és a boldogság tízparancsolata. Erdős Eszter szervezése, Török Pál u. ADNA kávézó.
 • 2226. November 7: Miért segítsünk? Önkormányzati szervezés, Szombathely, Agora.
 • 2227 November 9. A derű, humor, nevetés, nevettetés pszichológiája. Hilton, Westend, Sanofi cég előadás
 • 2228. November 8: Egészségben, örömben élni. Komárom /Szlovákia/
 • 2229 November 10: A derű, humor, nevetés, nevettetés pszichológiája. Budapest, Belvárosi szinház.
 • 2230. November 12: „Jobb veled a világ!” Bagdi Bella szervezése:Életbátorság, önmegvalósítás
 • 2231 November 14 : Hitélet és egészség. Pozsonyi úti esték. Budapest.
 • 2232 November 25 :Munka és család:egyensúlyban. Gálaesten , Három királyfi-három királylány rendezvény. Budapest.
 • 2233 November 17: A család:Harcmező vagy béke szigete. Miskolc, Csótay Borbála szervezése
 • 2234 November 18. Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. Nyíregyháza.
 • 2235 November 21. A család ma és holnap. Sopron.
 • 2236 November 23. A hit, remény és szeretet, a megbocsátás pszichológiája. Lipcsey Ágnes szervezése, Wesselényi u. ERŐMÜV házban.
 • 2237 November 26 : Pszichológiai tanácsok az életrevaló pozitív pszichológia szemléletében. Állatorvosi Egyetem praxismenedzsment konferencia.
 • 2238 November 28: Boldogságkeresés, minikonferencia kerekasztal: Böjte, Thury, Skrabszky és én. Budapest, Akadémiai Székházban.
 • 2239 November 29: Életerő gerjesztők. /jótékonysági/. Szolnok, Gubek Krisztina szervezése.
 • 2240. November 30: A krónikus fájdalomról. Semmelweis Egyetem doktoriskola.
 • 2241. December 01: Igazgyöngy: a hit szerepe a mindennapokban. Gere Lilla, Topolyai Emőke, Pax TV müsora, 60 perc.
 • 2242 December 02: A család jövője, a jövő családja. Debrecen.
 • 2243 December 05: Team Around of Child konferencia nyitó előadása. Budapest, Humanitás és PPKE.
 • 2244 December 14: A hit, remény és szeretet pszichológiája. Szeged.
 • 2245 December 16: Lélekemelő enciklopédia II. kötetének bemutatója, Budapest, előadás a könyvről /előszót írtam/.
 • 2246 December 17: A hit, remény és szeretet pszichológiája,, Szombathely.

2017Szerkesztés

 • 2247 .Február 10. Ami nem öl meg az megerősít. Győr.
 • 2248 Február 13. Lélekenciklopédia (könyvbemutató II. kötet (Székely Attila)
 • 2249. Február 13. Interjú a Lánchíd rádióban. Halász Szabó Miklóssal
 • 2250 Február 14. Felkészülés a jó párkapcsolatra. Pécs.
 • 2251 Február 16. A család felfogás szerepe a családépítésben. MTA Budapest
 • 2252 Február 17. Vitalitásgenerátorok. Kaszás dűlő. Óbudai Kulturális központ.
 • 2253 Február 20. Sötétségből a fénybe. Megküzdés a depresszióval. Belvárosi Színház Budapest
 • 2254 Február 24. Fény és árnyék: A tehetség kibontakozása. Budapest.
 • 2255 Február 25. Veszteségeink feldolgozása: elengedés, megbocsátás, újrakezdés. Kecskemét
 • 2256 Február 26. A pénz és az egészség. Képmás folyóirat … Bp. Várkert Bazár.
 • 2257 Február 28. A munka és a magánélet egyensúlya. Herceghalom.
 • 2258 Március 3. A család jövője, a jövő családja. Veszprém. DZ
 • 2259 Március 10. Elengedés, megbocsátás, újrakezdés. Velky Meder-Nagymegyer Szlovákia.
 • 2260 Március 12. Fényhordozók. Szirtes Edina Mókus. Maladype Szinház, Budapest.
 • 2261 Március 17. Utak az egészség megőrzéséhez. Érd. DZ
 • 2262 Március 25. Elengedés, továbbképzés, múltbeli sérelmek feldolgozása. Nyitott Akadémia.
 • 2263 Március 31. Veszteségeink feldolgozása. Elengedés, megbocsátás, újrakezdés. Szeged. DZ
 • 2264 Április 4. Koronkai Bertalan köszöntése a Test-lélek-szellem c. könyve megjelenése alkalmából. Párbeszéd Háza Budapest.
 • 2265 Április 5. A tehetséges személyiség nevelése. Constantinovics Milán egyetemi tehetséggondozó szervezése.
 • 2266 Április 6. Boldog iskolák program keretében relax-meditáció helye. Boldogiskolák szakmai napja. Bp.
 • 2267 Április 7. Megbocsátás. KAPSZLI. Budapest.
 • 2268 Április 10. Egészségesen élni! Allianz, Győr
 • 2269 Április 14. Túléléstől a szárnyalásig. A megküzdés útjai. Eger. DZ
 • 2270 Április 18. Az ikrek lelki sajátosságai. Nevelési szempontok. SOTE Doktoriskola, Budapest.
 • 2271 Április 20. Hogyan lehetnénk boldogabbak? Érsekújvár, Szlovákia.
 • 2272 Április 22. Spiritualitás, egészség, boldogság. SOTE: „Lélek nélkül nem megy” továbbképző tanfolyam.
 • 2273 Április 22. este Modern női szerepek (kerekasztal) Pszinapszis, Budapest.
 • 2274 Április 28. Egészségesen és boldogan élni. Debrecen. DZ
 • 2275 Május 2. Stresszkezelés, motiváció és üzleti kommunikáció. Costa Café Magyar Posta.
 • 2276 Május 3. Mentálhigiénés szemlélet a felsőoktatásban és a mindennapjainkban. Mentálhigiénés Jubileumi Konferencia. Debrecen.
 • 2277 Május 5. Hivatásszemélyiség gondozása Pedagógiai Konferencia. Grandexpo.
 • 2278 Május 5. Stresszkezelés a hivatásban és magánéletben. Gyógyszerész Kongresszus, Budapest.
 • 2279 Május 10. Stresszkezelés, kommunikáció. Sberbank, Budapest
 • 2280 Május 12. Krízis, megküzdés, poszttraumás személyiségfejlődés. Gyula DZ
 • 2281 Május 15. Akarsz-e, tudsz-e boldog lenni? Belvárosi Színház. Budapest
 • 2282 Május 18. Hivatás, egészség, mentálhigiéné. Mentálhigiénések záró előadása. Budapest
 • 2283 Május 19. Férfi sors, női sors, párkapcsolati harmónia. Mosonmagyaróvár.
 • 2284 Május 22. Akarsz-e, tudsz-e boldog lenni? Galánta, Szlovákia.
 • 2285 Május 23. Optimizmus, derű, humor, nevetés. Tiszafüred.
 • 2286 Május 25. A Párkapcsolat művészete. Budapest
 • 2287 Május 26. Veszteségből nyereség, vereségből győzelem. KMO Művelődési Ház, Kispest.
 • 2288 Május 27. Egészségben és boldogságban élni. Pesthidegkúti templomkerti esték.
 • 2289 Május 28. A jövő családja, a család jövője. Ráday Díszterem (Reformáció 500 éves ünnepsége alkalmából.
 • 2290 Június 1. Újabb lehetőségek az iskolai relaxáció bevezetéséhez. Szeged, XXVI. Pszichológiai Nagygyűlés.
 • 2291 Június 2. Érdek és érdektelenség. XXVI. Pszichológiai Konferencia, Szeged, Kerekasztalbeszélgetés.
 • 2292 Június 7. Mit tehetünk a lelki egészségünk érdekében? Békés.
 • 2293 Június 8. Lelki egészségtudatosság. „Egészségtudatosság”: konferencia a ….. szervezésében. Carus Központ. Budapest.
 • 2294 Június 11. Egészségesen, boldogan élni. Napfényes fesztivál, Budapest.
 • 2295 Június 26. Egészségesen és boldogan élni. Miskolc.
 • 2296 Július 7. Révkomárom Schmitt Tamás megnyitója Július 7.
 • 2297 Augusztus 7. Szabadkai Nyári Egyetem Kárpát Medencei Pedagógus Konferencia augusztus 7.
 • 2298 Szeptember 08: A család jövője, a jövő családja. Tokaji fesztivál.
 • 2299 Szeptember 26: Református identitás és életgyakorlat. Debreceni Nagytemplom, Jubileumi ea.
 • 2300 Szeptember 29. Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. Miskolc, Szinház.
 • 2301 Szeptember 30: Mit adhatunk a babáinknak és mit kaphatunk tőlük? Három királyfi… Baba- Mama konferencia.
 • 2302 Október 03: Stresszkezelés, csapatépítés. Herceghalom.
 • 2303 Október 05: Bontakozás, fejlődés, nevelés, növelés /Boldogságórák szakmai nap/ Lourdi házban.
 • 2304 Október 06: Egészség, boldogság, lelki egyensúly. Tungsram, céges előadás.
 • 2305 Október 08: A hit, remény és szeretet pszichológiája. Csömör, református templomban, 500 év: jubileumi előadás.
 • 2306 Október 11: Belső erőforrásaink, önbizalom, önértékelés. Telecom, céges előadás és tréning.
 • 2307 Október 12: Egyéni, közösségi, társadalmi és nemzeti identitás. Beregszász, Mentálhigiénés hálózatépítő konferencia.
 • 2308 Október 13: A derű, humor, nevetés és nevettetés pszichológiája. Székesfehérvár.
 • 2309 Október 18: A hit, remény és szeretet pszichológiája. Szigetszentmiklós, 500év:jubileumi konferencia
 • 2310 Október 19: Minden a fejben dől el! Bpoldog iskolák rendezvény, Kiskunfélegyháza, központi iskola.
 • 2311 Október 20: Korai intervenció: tanfolyam megnyitás a PPKE-n.
 • 2312 Október 24: Egészségben élni:kihívások, feladatok. „Kőz-tér”. Budapest.
 • 2313 Október 25. Nehéz időkben talpon maradni. Dunaszerdahely.
 • 2314 Október 27: Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. Győr.
 • 2315 November 06: A XXI.század gyermeke, a XXI.század pedagógiája. /Örökzöld pedagógia/. Menedzser Praxis, Lourdy házban
 • 2316 November 09: Teljesitmény és motiváció:Fundamenta lakáskassza céges előadás.
 • 2317 November 10: Stresszkezelés. Villa Bagatell.
 • 2318 November 11: Önépítés, önaktualizáció, motiváció újraépítés. Boldogság-konferencia, Budapest.
 • 2319 November 17: Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. Dombóvár.
 • 2320 November 24: Elengedés, megbocsátás, újrakezdés. Budapest, Belvárosi színház.
 • 2321 November 25: A szeretet teológusa. Gyökössy Endre emlékkötet bemutatója. Ráday u. Teológia.
 • 2322 November 27: „Hát én immár kit válasszak..”. Három királyfi-három királylány előadás.
 • 2323 Budapest. November 29. Egészségesen és boldogan élni. Lajoskomárom.
 • 2324 December 02: Hogyan hozzuk ki magunkból a legtöbbet? Nyitott Akadémia rendezvény a Lourdy házban.
 • 2325 December 14: Szülő-tanár- gyermek kompetenciák a nevelésben. Lendva, pedagógus konferencia.
 • 2326 December 15: A hit, remény és szeretet pszichológiája. Zalaegerszeg.
 • 2327 December 20: Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek. Könyvbemutató. Budapest. Hatszin szinházban.

2018Szerkesztés

 • 2328., A munka és a magánélet egyensúlya. Hévíz, Honvéd gyógykórház.január 17.
 • 2329., A lelkipásztori kiégésről:Nagyváradi.Marosvásárhelyi, Beregdaróci és Mályi vizsgálatok eredményeinek bemutatása, tanácskozás a megelőzésről. Bethesda kórházban, január 25.
 • 2330., A derű, humor,nevetés és nevettetés pszichológiája.Kaposvár, február 16.
 • 2331., Karrier és családi élet, egyensúlyteremtési lehetőségek. Gyöngyös, február 21.
 • 2332.,Pedagógus hivatás, :Nevelés vagy növelés ? Pedagógus Expo, Budapest, február 23
 • 2333.,Akarsz-e, tudsz-e boldog lenni?Nagymegyer, Szlovákia, február 27
 • 2334.,Könyvbemutató:Tóth Borbála:Genogramm, genodráma. Budapest, február 28.
 • 2335.,A derű, humor, nevetés és nevettetés pszichológiája. Párkány, Szlovákia. március 1.
 • 2336 Önismeret, önfejlesztés, önmegvalósítás, identitás. Nagykanizsa. március 2
 • 2337 Stresszkezelés, . Speer Bank munkatársainak, La Vide rendezvényházban, Budapest, március 6-
 • 2338 A munka és magánélet egyensúlya, stresszkezlés. Unilever cégnek, Budapest, március 9-
 • 2339 Önismeret, önbizalom, önmegvalósítás. Galánta,Szlovákia, március 13.
 • 2340 Önismeret, önfejlesztés, önmegvalósítás. Nyíregyháza, március 19.
 • 2341 A család jövője, a jövő családja. Biatorbágy, március 27.
 • 2342 A hit, remény és szeretet pszichológiája, Veszprém, március 30.
 • 2343 Korszellem, mentalitás, korfüggő személyiségzavarok:Dark szindróma, FOMO személyiség.KRE Egyetemi napok.Kapszli, április 7.
 • 2344 A család jövője, a jövő családja. Pécs, április 9.
 • 2345 A derű, humor, nevetés és nevettetés pszichológiája. Kecskemét, Agora, április 13.
 • 2346 Egészségesen élni:fikció vagy realitás? Pszinapszis, április 14.
 • 2347 A lelkipásztorok lelki egészsége. Debrecen, Lelkésztestületi ülés, április 17.
 • 2348 Elengedés, megbocsátás, újrakezdés, Miskolc, április 18
 • 2349 A lelki élet furfangjai.Fondorlatok és kerülőutak a lelki életben. Óbudai Közösségi Ház. Budapest, Április 20.
 • 2350 Stresszkezelés a természetgyógyászat keretében. Komplementer Medicina, Budapest, Fortuna Hajón. Április 21.
 • 2351 Identitásaink, az önazonosság szerepe a lelki egészségben. Belvárosi Színház. Budapest, ÁPRILIS 23.
 • 2352 Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. Debrecen. április 27.
 • 2353 Önismeret, identitás, önmegvalósitás. Mojzer kiadó, hangoskönyv felvétele. Április 30.
 • 2354 Új helyzet a családban:a gyermek érkezése. Mátészalka, május 2.
 • 2355 A segítő segítése. A segítő hivatásválasztásának motívumai. A szakmai személyiség működése, Hivatásgondozási módszerek. KRE mentálhigiénés képzés négy órája. május 3.
 • 2356 A család változásai korunkban. Grandexpo, pedagógusoknak. május 4.
 • 2357 A generációs konfliktusok és megoldásuk a családban. Grandexpo, május 5.
 • 2358 Anyaság, apaság, szülőszerepink. Három királyfi, három királylány mozgalom. Budapest, május 7.
 • 2359 Ikrek lelki fejlődése, nevelési sajátosságaok. Semmelweis egyetem doktoriskolai előadás, május 8.
 • 2360 A család megváltozása napjainkban:szerkezet, funkció, jövőbeli lehetőségek. Temesvár. május 10.
 • 2361 Egészségesen, boldogan élni. Szombathely, május 11.
 • 2362 Az egészséges és harmonikus élet feltételei. Kolozsvár, május 13.
 • 2363 Egészségesen és boldogan élni. KMO Kispesti Műv. Otthon, május 15.
 • 2364 Egészség, boldogság, lelkierő, megküzdés. Zsámbék, május 16.
 • 2365 A lelki egészség összetevői, megtartásának útja. Tata május 17.
 • 2366 Kiállítás megnyitó. Schmidt Tamás építőművész kiállítása. Tata május 17.
 • 2367 Férfi-női szerepek napjainkban. Törökszentmiklós. május 18.
 • 2368 A kora gyermekkori személyiségfejlődés kritikus szakaszai és történései. Kassa, Szlovákia, május 23.
 • 2369 A család jövője, a jövő családja. Szolnok, május 25.
 • 2370 Minden a fejben dől el! Budapest, Dajka Z. szervezése
 • 2371 A család a keresztény világban. Református Zenei Fesztivál, Budapest, Teológia. május 27.
 • 2372 A munka és magánélet egyensúlya, Celanese cég számára. Budapest.
 • 2373 Minden a fejben dől el! Pápa. május 29.
 • 2374 A munka és a magánélet egyensúlya, Mindennapi stresszeink. Céges szervezésű előadás, Budapest. május 30.
 • 2375 A segítő hivatás személyiségének gondozása. Relaxáció a középpontban. ÉLET lelki segítő telefonszolgálati munkatársak konferenciája, Budapest, június 1.
 • 2376 Egészségesen és boldogan élni. Napfényes Fesztivál, Budapest, június 3.
 • 2377 A változások kezelése a munka és magánélet terén. Bayer cég munkatársainak. Budapest, junius7.
 • 2378 Korszellem, mentalitás, korfüggő személyiségzavarok. Bioetikai TársaSÁG. Budapest, június 14.
 • 2379 Egészségesen és boldogan élni. Marcibányi téri Művelődési Központban. június 18.
 • 2380 Identitás, önazonosságunk veszélyei és csapdái. Pesthidegkúti templomkerti esték, június 23.
 • 2381 Identitás szerepe a lelki egyensúly megőrzésében Lurdy Ház 2018. szeptember 7.
 • 2382 Pszichofitness Nyírbátor Kulturális Központ 2018. szeptember 14.
 • 2383 Lelkipásztorok hivatásgondozási tréningje, Beregdaróc, 2018 szept. 19-20-21-
 • 2384 A család jövője, a jövő családja. Királyhelmec, Szlovákia. 2018 szeptember 21
 • 2385 Alapkő letételi köszöntő, Pesterzsébet, Makovecz templom. 2018 szeptember 23.
 • 2386 Anya és lánya a pszichológia jelen helyzetéről. Kossuth rádió, 2018 szeptember 26.
 • 2387 Utak az egészség megőrzéséhez, relaxáció, meditáció, imagináció. Szekszárd, 2018 szeptember 28
 • 2388 A relaxáció helxye korunk egészségmegőrzésében. Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület éves vándorgyűlése, Pécs. 2018 szeptember 29
 • 2389 A diákrelax alkalmazási lehetőségei a jelenkori iskolarendszerben. Relax.Egyesületi Vándorgyülés kerekasztal vezetés és előadás. Pécs,2018 szeptember 29.
 • 2390 Korszellem, mentalitás és a pedagógia szenvedése. Boldog iskolák díjátadó ünnepség, Budapest, Erkel színház, 2018 október 1.
 • 2391 Az egészséges és boldog életről. Kiskunfélegyháza, 2018 október 2.
 • 2392 Minden a fejben dől el! Zürich. 2018 október 7
 • 2393 A lelki élet furfangjai: fondorlatok és kerülőutak a lelki életben. Marczibányi téri Műv.Ház, 2018 október 8
 • 2394 Mit jelent ma reformátusnak lenni? A református identitásról. Pozsonyi úti esték. 2018 október 9.
 • 2395 A munka és a magánélet egyensúlya, Celanese, Budapest, 2018 október 10.
 • 2396 A derű, humor, nevetés és nevettetés pszichológiája. Dunaújváros, 2018 október 12
 • 2397 Pszichofitness gyermekeknek, szülőknek és nevelőknek. Rimaszombat, 2018 október 13
 • 2398 Veszteség, elengedés, megbocsátás. Velence-Kápolnásnyék, 2018 október 15
 • 2399 A pszichológus, mint magánember. Budai Hölgyek, FIDESZ központ, 2018 október 16.
 • 2400 József Attila pszichikus zavarainak mai értelmezése. József Attila emlékház, Budapest, 2018 október 18.
 • 2401 Egészségesen és boldogan élni. Győr, 2018 október 19.
 • 2402 Pszichofitness: a stresszkezelés és szelf management. Fehérgyarmat, 2018 .október 24.
 • 2403 Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. Wien, október 25
 • 2404 Hogyan neveljünk egészséges gyermekeket? Bosch cég munkatársainak, Budapest. október 27
 • 2405 Veszteségből nyereség, v ereségből győzelem. Stefánia palota, Budapest, október 30
 • 2406 Az önazonosság csapdái. Önismeret,önbizalom. Lurdy ház, Budapest, november 6 /délelőtt/
 • 2407 Az önazonosság szerepe a lelki egészségben. Budapest, /délután/november 6.
 • 2408 A pszichoszomatika modern szemlélete. Magyar Fájdalom Társaság kongresszusa, Szeged, november 9.
 • 2409 Egészségesen és boldogan élni. Somorja, Szlovákia, november 13
 • 2410 Boldog iskolák, a boldogság tudománya. Kolozsvár, november14.
 • 2411 Értékek, generációk közti konfliktusok, motiváció. Marosvásárhely, november 15
 • 2412 Lelkierő, megküzdés, egészség, boldogság. Ipolyság, november 17
 • 2413 Identitásaink, az önazonosság szerepe a lelki egészségben. Debrecen, november 19
 • 2414 A pedagógus lelki egészség-gondozása. Praxismenagement, Lurdy Ház, november 20
 • 2415 Minden a fejben dől el! Kalocsa.november 21
 • 2416 Önismeret, önértékelés, önmegvalósítás. Székesfehérvár, november 23.
 • 2417 Egészségtudatosság, a lelki élet fenntartható fejlődése. Diabétesz világnap, Lurdy ház, november 24.
 • 2418 Veszteségből nyereség, vereségből győzele,. Zsámbék, november 30.
 • 2419 Önismeret, önfejlesztés, önmegvalósitás, Kecskemét, december 3.
 • 2420 A munka és a magánélet egyensúlya. Paks. december 4.
 • 2421 Egészségben boldogan élni. Sopron, december 7.
 • 2422 Szubjektív jóllét, az élettel való megelégedettség. A boldogság tudománya. Orvostovábbképzés, Lurdy ház. december 8
 • 2423 Életderűnk tükre:a nevetés. CD előadás felvétel. Pacsirtamező studio, December 8.
 • 2424 Az önazonosság veszélyei, csapdái. Tatabánya, december 14
 • 2425 A relaxációs módszerek, autogén tréning oktatása az iskolákban. Iskolapszichológiai Szekció, december 14.

2019Szerkesztés

 • 2426 Imaginatív úton történő megbocsátás lelkigyakorlat tapasztalatai. Magyar Pszichiátriai Társaság Győr, január 24.
 • 2427 Munka és magánélet egyensúlya Székesfehérvár, január 31.*2427. Derű, humor, nevetés, nevettetés pszichológiája. Gyula. február 8.
 • 2428. A család: hadszíntér vagy békesziget. Marczibányi Téri Művelődési Központ. február 11.
 • 2429. A házasság és család feladatai napjainkban. Családokért Egyesületben, február 13
 • 2430. A jó házasság titka. Család vagy karrier? Magyar Tudományos Akadémia, „Család és házasság hete” konferencia..február 14.
 • 2431. Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. London. február 16.
 • 2432. Egészséggondozás, stresszkezelés, Jászberény, Katolikus iskola. február 19.
 • 2433. Ami nem öl meg, az megerősít. Krízis, megküzdés, poszttraumás személyiségfejlődés. február 22.
 • 2434. Minden a fejben dől el! Délegyháza, Kölcsey Művelődési Központ. március 19.
 • 2435. Utak az egészség megőrzéséhez, relaxáció, imagináció, meditáció. Miskolc.március 22.
 • 2436. Értelmiségi Klub /Fenyő Iván/: A pszichológia helye az életünkben. Március 24.
 • 2437. „Lelki morzsák” Kapszli előadás a sikerről, önmegvalósításról.Március 25.
 • 2438. A pedagógus hivatás-személyisége.Egészséggondozás. Székesfehárvár, március 26.
 • 2439. Minden a fejlben dől el! II.ker. polgármesteri hivatal munkatársainak, március 28
 • 2440. A derű, humor, nevetés, nevettetés pszichológiája. Marczibányi téri müvelődési Központ , Budapest, április 2.
 • 2441. Buda Béla 80 éves. „Örökkévalóság vagy örökké valóság” c. előadás, memento. Ünnepi megemlékezés, KRE. Díszterme, április 4.
 • 2442. A derű, humor, nevetés és nevettetés pszichológiája.Pszinapszis. Budapest.április 6.
 • 2443. Vitalitásgenerátorok. Gyömrő. április 10.
 • 2444. Humor szerepe a leli feszültségek kezelésében Győr, Richter Terem. április 11.
 • 2445. Szülők-nevelők feladata a gyermek személyiségfejlődésének elősegítésében. Pellérd. április 12
 • 2446 Egészséggondozás a segítő hivatásban. Kiégés megelőzés. Pécs. április 13.
 • 2447. Hit, remény, szeretet pszichológiája. Karcag. április 24.
 • 2448. Arcélek. Zám Ildikó kérdez. Beszélgetés Bagdy Emőkével a szülővárosában. Tiszafüred, április 25.
 • 2449. Rejtett kapacitásaink felszabadítása . Orovstovábbképzés tanfolyama. Lurdy ház, április 27.
 • 2450. Bölcsész esték: beszélgetés Bagdy Emőkével:Pálya, hivatás, család. Katolikus egyetemen. május 6.
 • 2451. A derű, humor, nevetés és nevettetés pszichológiája. Budapest, Villányi úti esték. május 8.
 • 2452. Hivatásszemélyiség, hibvatásgondozás. Mentálhigiénés képzésen, KRE. május 9.
 • 2453. Identitásaink, az önazonosság szerepe a lelki egészségben. Pécs,.Egyetem.május 10.
 • 2454. Férfisors, női sors, párkacsolati harmónia. Keszthely. Jótékonysági előadás. május 13.
 • 2455. Nehéz időkben talpon maradni. Óbuda, Müvelődési Központ, május 14.
 • 2456. A család, mint megtartó erő. CSEPP /Családdal együtt/ konferencia, Budapest, május 15.
 • 2457. Egészség, boldogság, lelkierő, megküzdés.Veresegyház. május 16.
 • 2458. Párkapcsolati játszmák. Komárom. május 20.
 • 2459. Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. Szombathely, május 24.
 • 2460. Önazonosság és zavarai korunkban. Református Zenei Fesztivál, Budaperst, május 26.
 • 2461. A család, mint erőforrás. KINCS intézet, Budapest. május 28.
 • 2462. Igazi nő, igazi férfi. Miben áll a titok? Napfényes Fesztivál, Budapest, junius 1.
 • 2463 Boldogság, egészség lelkierő, megküzdés. Sárvár, junius 5.
 • 2464. Pszichofitness, Vásárosnamény, Egészségfejlesztő Központ, junius 11
 • 2465. Kondor Béla kiállitás, tárlatvezetés, Tihany, Kogart galéria. junius 16.
 • 2466. Hogyan betegitjük meg és hogyan gyógyithatjuk magunkat? Békéscsaba. junius 21
 • 2467. Pszichofitness, vitalitás generátor funkciók. Rimaszombat.junius 22.
 • 2468. Stresszkezelés, pszichofitness. Mezőkovácsháza. junius 23.
 • 2469. Férfisors,női sors, párkapcsolati harmónia. Fesztiválkatlan, Tokaj, augusztus 30.
 • 2470. Stresszkezelés. Fundamenta Biztositó vezetőinek. Budapest, szeptember 9.
 • 2471. A család jövője, a jövő családja. Kaposvár. szeptember 13.
 • 2472. Minden a fejlben dől el. Richter terem. Győr. szept. 14.
 • 2473. Komáromi Polgári Szalon. Bödők Gergely beszélgetése Bagdy Emőkével. szeptember 23.
 • 2474. Veszteségből nyereség, nyereségből győzelem. „Köz-Tér” Stefánia Palota. szeptember 25
 • 2475. Pszichofitness. Nyíregyháza, Egészségfejlesztő Központ. Prevenciós konferencia. szept.26.
 • 2476. Nevelési értékek, nevelési stilusok a változó világban. Tatabánya, szeptember 27.
 • 2477. Az egészségpszichológiai tanácsadás és a klinikum határterületei a relaxációs és szimbolumterápiákban. Magyar Relaxációs és Szimbolumterápiás Egyesület vándorgyűlése. Szeged, szeptember 28..
 • 2478. A pedagógus lelki egészségének ápolása. EGYMI, Aranyhíd. Szombathely. szeptember 30.
 • 2479. Egészség, boldogság, lelkierő, megküzdés. Marczibányi tári Müvelődési Központ, Budapest, október 2.
 • 2480. „Lelki morzsa”: Önismeret, önkép, identitás, Utak önmagunkhoz. KAPSZLI, KRE. október 9.
 • 2481. A család jövője, a jövő családja. Edelény, Városi Könyvtár. október 10.
 • 2482. Lelki környezetszennyezés, szellmi környezetvédelem. Debrecen. Lovarda. október 11.
 • 2483. Ami nem öl meg, az megerősít. Dunaszerdahely. Október 17.
 • 2484. Érzelmi, értelmi és spirituális intelligencia. Budai Oktatási Napok.október 17.
 • 2485. A pozitív pszichológia azéletegyensúly szolgálatában. NewYork palota, Budaőpest, október 18.
 • 2486. Az Ikarosz komplexus. A repülés motívum Kondor Béla művészetében. Tomory Lajos Múzeum, Pestszentlőrinc, október 22.
 • 2487. A gyermek utáni vágy lelki háttere. Benda József szervezésében. ANTSZ központban, október 24.
 • 2488. Önismeret, önfejlesztés, önmegvalósitás. Hódmezővásárhely. október 25.
 • 2489. Hordozás, együttalvás, igénby szerinti szoptatás: a kötődő nevelésről /könyvbemutatóval/ Babaváró-babavágyó konferencia,Kossuth klub, október 26.
 • 2490.Férfisors, női sors, párkapcsolati hrmónia. KMO. Kispest Müvelődési Központ. okt. 29.
 • 2491. A munka ésd magánélet egyensúlya. Pilisvörösvár, KINCS INTÉZET szervezése. október 31,
 • 2492. A munka és a magánélet egyensúlya. KINCS INTÉZET, Budapest, SIEMENS cégnél. november 5.
 • 2493. Lelki klimaváltozás, felmelegedés vagy fagykorszak? Nyíregyháza, november 8.
 • 2494. Nevelési kérdések szülőknek, nevelőknek. Újfehértó. november 9.
 • Identitásaink, Weöres Sándor általános Iskola tantestületének , Gyömrő, november 11.
 • 2495. A munka és a magánélet egyensúlya. KINCS INTÉZET szervezése, Céges előadás, Budapest. november 12
 • 2496. Egészség, boldogság, lelkierő, megküzdés. Humanitás Alapitvány szervezése, november 14.
 • 2497. Lelki környezetszennyezés, szellemi környezetvédelem. Budapest, Lurdy Ház. november 15.
 • 2498. A Stresszkezelés módszerei. KINCS Intézet szervezése. november 18.
 • 2499. Megbocsátás lelki gyakorlat. Hattyú házban, Budapest, november 21.
 • 2500. Férfisors, női sors, párkapcsolati harmónia. Cegléd, november 22,
 • 2501. Önkép, önbizalom, önértékelés. Mesterkurzus, Budapest, Bagdi Bella” Boldog Iskolák”. ELTE Műegyetem, november 23.
 • 2502. Pszichofitness, Egészségfejlesztés, prevenció. Nagykálló, november 27.
 • 2503. Veszteségből nyereség, vereségből győzelem. Pestszentimrei Közösségi ház, november 29.
 • 2504. Lelki klímaváltozás, felmelegedés vagy jégkorszak. Győr. december 10.
 • 2505. Egészség, boldogság, lelkierő, megküzdés. Villányiúti konferecnia központ, Budapest, december 11.

JegyzetekSzerkesztés

 1. * Bagdy Emőke előadásainak saját csatornája (magyar nyelven). youtube. (Hozzáférés: 2019. november 4.)

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Bagdy Emőke (magyar nyelven). youtube. (Hozzáférés: 2019. október 25.)

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés