Főmenü megnyitása

ÉletútjaSzerkesztés

Felsőfokú tanulmányokat bukaresti Szépművészeti Akadémián (1937-40), majd a budapesti Magyar Képzőművészeti Főiskolán (1940-43) folytatott. Kandó László volt a mestere. Három évig szovjet hadifogságban szenvedett, ahol látását majdnem elvesztette. 1948-as romániai Petőfi-szoborpályázaton megnyerte az I. díjat. 1948-tól Kolozsváron a Magyar Művészeti Intézet, majd az ebből alakult Kolozsvári Képzőművészeti Főiskola szobrászat-kerámia tanszékén tanszékvezető tanárként működött. 1958-ban rész vett a Nemzetközi Auschwitz-pályázaton. Édesapját, pap testvérét nehéz börtönre kárhoztatták. Sógorát agyonverték.

1970-ben Portugáliába emigrált, Sintra városában telepedett le. A Securitate pribékjei még ott is üldözték, életveszélyesen bántalmazták. Új hazájában jelentős portrémegrendeléseket kapott. Hívták Belgiumba, Spanyolországba, Amerikába, de ő hűséges maradt választott hazájához. Kompozíciós műveiben és portréiban az itáliai hatású neoklasszicizmus, s az 1930–40-es évek magyar művészetének tanulságait igyekezett hasznosítani. Érezhetően hatott rá Medgyessy Ferenc formaalkotása. Bonyolult, nagyméretű kompozíciós műveket alkotott (Vatha, a pogány lázadó; Hunyadi János; Menekülők).

KiállításokSzerkesztés

Egyéni kiállításokSzerkesztés

Válogatott csoportos kiállításokSzerkesztés

Köztéri műveiSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  • Szántó Tibor: Blaskó Nándor és Losonczi Nándor lipcsei vizsgamunkái, Magyar Grafika, 1964/1. sz. 17-22. o.
  • Vámfalvi M.: Felkerestük műtermében Blaskó Nándort. Új Élet, 1967
  • Szőcs István: Balaskó Nándor. Helikon, 1991/10.
  • Orbán István: Virágok vetélkedése. Egy Balaskó-szoborkompozíció nyomában. Művelődés, 2006/1. sz.