Bencze Mihály

romániai magyar matematikus, tanár, költő

Bencze Mihály (Négyfalu (Csernátfalu), 1954. november 20. –) matematikus, tanár, költő. Matematikai munkássága mellett a csángó művészet kutatója, népszerűsítője. Kutatásainak köszönhetően Zajzoni Rab István és Tóthpál Dániel hétfalusi csángó költők művei és életrajzuk újból megjelentek.

Bencze Mihály
Bencze Mihály.jpg
Született 1954. november 20. (65 éves)
Négyfalu (Csernátfalu)
Állampolgársága román
Foglalkozása matematikus, tanár, költő
Kitüntetései Gróf Kun Kocsárd-díj (2013)

ÉleteSzerkesztés

Szülei, Bencze Mihály (1919. szeptember 25.) kőműves és Tomos Ilkó Anna (1926. január 1.) háziasszony. Tanulmányait a csernátfalusi 3-as számú iskolában kezdte (1961–1968), majd hosszúfalusi Elméleti Líceumban folytatta, ahol 1973-ban leérettségizett. 1973–1974 között a Buzău város UM. 01708 katonai egységénél teljesítette a hadkötelezettségét mint topográfus.

Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem matematika karán folytatta, ahol Maurer Gyula témavezetése mellett 1978-ban sikeres államvizsgát tett. Az egyetemi évek alatt (1974–1978) Matematika Kört vezetett és a kolozsvári „Visszhang” diákrádió szerkesztésében is közreműködött.

1978–1990 között a brassói Vörös Zászló Középiskola matematikatanára volt. 1990-től pedig, a brassói Áprily Lajos Főgimnázium matematikatanára. 2013 szeptemberétől 2018 szeptemberéig a bukaresti magyar tannyelvű Ady Endre Líceum igazgatója,[1] valamint a bukaresti Petőfi Művelődési Központ igazgatóhelyettese volt.[2] 2018 szeptemberétől visszatért a brassói Áprily Lajos Főgimnáziumba matematikát tanítani.

2010. december 18-án PhD fokozatot szerzett a Craiovai Egyetemen (Románia). A doktori tézisének címe: New Inequalities based on Convexity.[3]

Nős, három gyermek apja.

MunkásságaSzerkesztés

Erdélyben, 1980. december 11-én megszervezte az első Rubik-kockát forgatók bajnokságát. A díjazottak a brassói Vörös Zászló diákjai voltak. Ezt követően meghívást kaptak a Budapesten rendezett Rubik-kockát forgatók Világbajnokságára, de a szocialista hatalom nem engedte sem Bencze Mihályt, sem a diákjait szerepelni. Ezt követően még öt évig szervezte Erdélyben a bajnokságot.

IskolaalapítóSzerkesztés

1989 decemberében részt vállalt abban a bizottságban, amelynek célkitűzése volt az önálló brassói magyar középiskola létrehozása. Mivel csak felemás megoldás született, politikailag és a sajtóban is folytatta a küzdelmet a végleges megoldásért. Gyűlést szervezett, az elfogadott határozatot a hazai intézményekhez eljuttatta. Választ nem kapván 2002-ben személyesen beadja az Európai Parlamentnek. Ő kezdeményezte 1998-ban a Főgimnáziumi státus jogosságát, ami 2004-ben megtörtént. A Főgimnázium Áprily Lajos nevét vette fel. Ugyancsak 1989 decemberében részt vállalt abban a bizottságban is, amelynek célkitűzése volt az önálló hétfalusi (Brassó melletti csángó-magyar település) magyar középiskola létrehozása. Az általa kezdeményezett Zajzoni Rab István nevet a Brassó megyei bizottság elfogadta.

1990-ben megalakította a jogilag hivatalosan bejegyzett Wildt József Tudományos Társaságot, 1997-ben pedig az Áprily Lajos Középiskola keretében megalakította a Wildt József Tantermet. A Wildt József Tudományos Társaság középiskolások és egyetemi hallgatók szakmai támogatásával foglalkozik, számos diáklapot jelentetve meg (Visszhang, Szimfónia, Szemfog, Galaxis, Pegazzus, Üzenet, Erdélyi Bumeráng, Erdélyi Matematikai Lapok, Vadrózsák). A Wildt József Tudományos Társaság diákkonferenciákat, diák tudományos köröket és versenyeket is szervez évente többször is.

1993-ban Brassóban megalapította a Fulgur Kiadót (hivatalosan bejegyzett), aminek célja a magyar könyvek kiadása. Ez idő alatt több mint 20 könyvet jelentetett meg, és több folyóirat szerkesztését, megjelentetését vállalta fel.

2000. április 21-28-án Brassóban megrendezett Romániai Matematikai Olimpiát több millió lej[4] értékű Octogon szaklappal támogatta.

Az Erdélyi Magyar Matematikai Versenyek alapítójaSzerkesztés

1977-ben próbálkozását a politika megakadályozza, így csak a Babes-Bolyai Egyetem Matematikai könyvtárának a Hirdetőtáblája marad. 1984-ben sikerül egy fél évig a bukaresti Ifjúmunkás országos lap keretén belül Kockafej névvel a versenyt megszervezni, de sajnos ezt is betiltják. 1989-ben újra próbálkozott a Brassói Lapok keretében Kobak néven az országos versennyel, de a rendszerváltás más irányba tereli, és végül 1990-ben megalapította az Erdélyi Magyar Matematika Versenyt, ami azóta párhuzamosan zajlik a román matematikai versenyekkel.

Erdélyt 10 körzetre osztotta fel, ott selejtezők zajlanak, majd 200 diák vesz részt a záró versenyen. A versenyeket Sepsiszentgyörgyön „Székely Mikó”, Csíkszeredában „Márton Áron”, Székelyudvarhelyen „Bolyai János”, Marosvásárhelyen „Bolyai Farkas” és „Hegyi Lajos”, Brassóban „Neumann János” és „Wildt József” néven szervezik. Ezekről a versenyekről az erdélyi, magyarországi lapok is beszámolnak, valamint az interneten is olvashatók.

A Nemzetközi Magyar Matematikai Versenyek alapítójaSzerkesztés

1991-ben Szegeden a Rátz László Vándorgyűlésen Oláh Györggyel közösen, Bencze Mihály megalapította a Nemzetközi Magyar Matematikai Versenyt. Azóta is folyamatosan rendezik.[5]

Helyszínek: Rév-Komárom (1992, Szlovákia), Vác (1993), Ungvár (1994, Ukrajna), Paks (1995), Székelyudvarhely (1996, Románia), Kaposvár (1997), Szabadka (1998, Szerbia), Debrecen (1999), Dunaszerdahely (2000, Szlovákia), Nagykanizsa (2001), Sepsiszentgyörgy (2002, Románia), Eger (2003), Nagydobrony (2004, Ukrajna), Miskolc (2005), Zenta (2006, Szerbia), Szeged (2007), Kassa (2008, Szlovákia), Gyula (2009, Magyarország), Szatmárnémeti (2010, Erdély, Románia), Bonyhád (2011, Magyarország), Kecskemét (2012, Magyarország), Győr (2013, Magyarország), Csíkszereda (2014, Erdély, Románia), Szabadka (2015, Délvidék, Szerbia)

2014-ben megalapította a Nemzetközi Magyar Matematikaversenyt az 5-8 osztályok számára is.

József Wildt International Mathematical Competition alapítójaSzerkesztés

1990 óta évente megszervezi ezt a neves versenyt, amire a világ számos országából érkeznek megoldások (USA, Kanada, Európa, Kína, India, stb.). A verseny leközlését az Octogon Mathematical Magazine vállalta fel.

E verseny a Román Tanügyminisztérium akkreditált versenye, és hivatalosan szerepel a minisztérium versenynaptárában és honlapján[6]

A Zajzoni Rab István–díj alapítójaSzerkesztés

Bencze Mihály 2005-ben megalapította a Zajzoni Rab István-díjat, ami először 2006. október 1-jén került kiosztásra. A díjazottak Kovács László, Kovásznai Miklós, György Papp Margit, Koszta István. A díjat minden évben kiosztják, díjazásban részesülnek azok a személyek, akik Hétfalu művelődési, oktatási, szellemi, gazdasági életében kimagaslóan tevékenykedtek, életművükkel hozzájárultak nemzeti közösségünk értékeink gyarapításához és népszerűsítéséhez.

Magyar könyvtárak támogatójaSzerkesztés

1990 óta több ezer könyvet adományozott a brassói Áprily Lajos Főgimnázium, a négyfalusi Zajzoni Rab István Középiskola, a türkösi római-katolikus egyház, a Brassó-belvárosi római-katolikus egyház, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Középiskola, a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium, a csíkszeredai Sapientia Tudományegyetem könyvtárának, valamint diákjainak.

Diáklapok szerkesztője, mentoraSzerkesztés

Diákjait megtanította lapokat szerkeszteni. Évek során diákjai a vezetése és támogatása alatt a következő diáklapokat szerkesztették:

 1. HIPSTERN (irodalom-politika), 1985–1990 (szamizdat lap – eredeti példányokat a Széchényi Könyvtár őrzi), Vörös Zászló Középiskola, Brassó.
 2. VISSZHANG (magazin), 1992-1998, Áprily Lajos Középiskola, Brassó.
 3. GALAXIS (matematika), 1994-, Áprily Lajos Középiskola, Brassó.
 4. SZEMFOG (irodalom), 1995-, Áprily Lajos Középiskola, Brassó.
 5. SzINFÓniA (matematika és informatika), 1996-, Áprily Lajos Középiskola, Brassó.
 6. ERDÉLYI MATEMATIKAI LAPOK, 2000-, Áprily Lajos Középiskola, Brassó.
 7. VADRÓZSÁK (irodalom), 2001-, Áprily Lajos Középiskola, Brassó.
 8. ERDÉLYI BUMERÁNG (vicclap), 2002-, Áprily Lajos Középiskola, Brassó.
 9. ÜZENET (zenelap), 2003-, Áprily Lajos Középiskola, Brassó.

Szaklapok főszerkesztőjeSzerkesztés

 1. GAMMA (1978-1989) matematikai szaklap, évharmadonkénti megjelenéssel, Vörös Zászló Középiskola, Brassó. 1989 májusában a román kommunista hatóságok betiltották.
 2. HIPSTERN (1985-1990) irodalmi, kulturális és politikai szamizdat lap, Vörös Zászló Középiskola, Brassó, Románia.
 3. BRASSÓI FÜZETEK (1990-) ISSN 1222-5665, irodalmi, történelmi és kulturális lap, Brassó, Románia.
 4. ERDÉLYI MATEMATIKAI LAPOK (1995-) ISSN 1454-0304, matematikai lap, Brassó, Románia.
 5. OCTOGON MATHEMATICAL MAGAZINE (1993-) ISSN 1222-5657, nemzetközi matematikai lap, Brassó, Románia.
 6. VADRÓZSÁK (1990-) irodalmi lap, Brassó, Románia.
 7. ERDÉLYI BUMERÁNG (2002-), vicclap, Brassó, Románia.
 8. ÜZENET (2003-), zenelap, Brassó, Románia.
 9. BUKARESTI MAGYAR ÉLET (2013-)

Konferenciákon való részvételSzerkesztés

1974–2007 között 150 hazai és főként nemzetközi matematikai konferencián vett részt, tudományos dolgozatok bemutatásával.

 1. Románia (Kolozsvár, Nagybánya, Arad, Szatmár, Székelyudvarhely, Szováta, Marosvásárhely, Csíkszereda, Sepsiszentgyörgy, Brassó, Pitești, Temesvár, Szeben, Bukarest, Craiova)
 2. Magyarország (Budapest, Miskolc, Debrecen, Szeged, Komárom, Eger, Pécs, Szombathely, Kaposvár stb.)
 3. Szlovákia (Pozsony, Rév-Komárom, Dunaszerdahely)
 4. Ukrajna (Ungvár, Munkács)
 5. Szerbia (Újvidék, Palics, Szabadka)
 6. Németország (Berlin, Potsdam, Mannheim, Frankenthal, Darmstadt, Heillbronn)
 7. Franciaország (Párizs)
 8. Hollandia (Amszterdam)
 9. Svájc (Zürich)

Díjai, értékeléseSzerkesztés

 1. Man of the year – 2003 (American Biographical Institute, USA), 2003. augusztus 22.
 2. Exclusive Nomination for The Contemporary Hall of Fame (American Biographical Institute, USA), 2003. október 3.
 3. American Medal of Honor (Governing Board of Editors of the American Biographical Institute, USA), 2003. október 17.
 4. Man of the year – 2004 (American Biographical Institute, USA), 2004. július 1.
 5. Nomination as International writter of the year 2004 (International Biographical Centre, Cambridge, England), 2004. augusztus 13.
 6. International Peace Prize (United Cultural Convention, USA), 2004. december 3.
 7. International Peace Prize (United Cultural Convention, USA), 2005. február 4.
 8. 2005 Man of Archievement Award (American Biographical Institute, USA), 2005. július 3.
 9. American Medal of Honor (Governing Board of Editors of the American Biographical Institute, USA), 2005. július 24.
 10. Nomination as International Professional of the year – 2005 (International Biographical Centre, Cambridge, England), 2005. augusztus 19.
 11. Man of the year – 2005 (American Biographical Institute, USA), 2005.
 12. Top 100 Communications 2006 (International Centre, Cambridge, England), 2005. november 4.
 13. Diploma (110 ani de apariție neîntreruptă a Gazetei Matematice din România), 2005.
 14. Ezüstgyopár díj (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Teleki Oktatási Központ, Szováta, Románia), 2005. október 15.
 15. The Global Year of Excellence – 2006 (International Centre, Cambridge, England), 2006. július 9.
 16. 2000 Outstanding Intellectuals of the 20's Century (International Centre, Cambridge, England), 2006. október 6.
 17. Man of the year – 2006 (American Biographical Institute, USA), 2006.
 18. The World Medal of Freedom (American Biographical Institute, USA), 2006. augusztus 10.
 19. Gold Medal for Romania (American Biographical Institute, USA), 2006. december 15.
 20. Farkas Gyula-emlékérem (Kolozsvár – Csíkszereda, Sapientia Egyetem, Románia), 2006. november 25.
 21. Apáczai–díj (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Teleki Oktatási Központ, Szováta – Csíkszereda, Románia), 2006. december 12.
 22. Gheorghe Lazăr-diploma, I. fokozat, 2007.
 23. International Peace Prize 2007 (The United Cultural Convention of USA)
 24. Beke Manó Emlékdíj, 2008, Bolyai János Matematikai Társaság, Budapest, Magyarország.
 25. Apáczai dicséret (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Teleki Oktatási Központ, Szováta, Csíkszereda, Románia), 2008. október 18.
 26. Diplomă de excelentă, MECTS, Bukarest, 2012. november 14.
 27. Az American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA) levelező tagja, 2013. április 1.
 28. Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Kun Kocsárd-díja, 2013. április 13., Protestáns Teológia, Kolozsvár
 29. A Magyar Művészetért Ex Libris-díja, átadta dr. Gubcsi Lajos, Reménységháza, Brassó, 2013. július 7.
 30. Emléklap, a Magyarok Világszövetsége alapításának 75. évfordulóján a nemzetszolgálatáért, átadta Patrubány Miklós MVSZ elnök, MVSZ székháza, 2013. augusztus 18. Budapest
 31. Bonis Bona-díj, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Nemzeti Színház, Budapest, a díjat dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának közoktatásért felelős államtitkára adta át, 2013. augusztus 23.[7]
 32. Apáczai díj- gyémánt fokozat (Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, Teleki Oktatási Központ, Szováta, 2014. október 11.)
 33. Zajzoni Rab István díj (Brassó, 2015. szeptember 27.)
 34. Magyar Érdemrend lovagkeresztje (polgári tagozat), 2017[8]
 35. Európai Polgár díj, 2017[9]

Megjelent műveiSzerkesztés

Könyvek:

 1. Bencze Mihály és Jancsik Pál: A Cenk árnyékában, Brassói Költők Antológiája, Fulgur Kiadó, 1995, Brassó. ISBN 973-96000-0-X
 2. Bencze Mihály: Lélekvándorlás (versek 1972-1996), Fulgur Kiadó, 1996, Brassó. ISBN 973-96000-5-0, 276 oldal.
 3. Bencze Mihály: Erdélyi és Nemzetközi Magyar Matematikai Versenyek (1984-1997), Fulgur Kiadó, 1997, Brassó. ISBN 973-96000-9-3
 4. Bencze Mihály: Pogány Madonna (versek 1996-1998), Fulgur Kiadó, 1998, Brassó. ISBN 973-98342-1-3, 324 oldal.
 5. Bencze Mihály: Erdélyi és Nemzetközi Magyar Matematikai Versenyek (1997-2002), Fulgur Kiadó, 2002, Brassó. ISBN 973-98342-3-X,
 6. Bencze Mihály és Magdó János: Zajzoni Rab István összegyűjtött írások, Fulgur Kiadó, 2004, Brassó. ISBN 973-98342-4-8
 7. Bencze Mihály: Tóthpál Dániel élete és irodalmi munkássága, Fulgur Kiadó, 2006 Brassó. ISBN 973-98342-9-9
 8. Bencze Mihály, Yuhua Fu and Linfan Mao: Scientific Elements (International Book Series), Vol. I, 2007 ISBN 978-1-59973-041-7, ILQ, USA
 9. Bencze Mihály and Šefket Arslanagič: A Mathematical Problem Book, COBISS, BH-ID: 1637194, Sarajevo, 2008. ISBN 978-9958-9073-0-2, Bosznia és Hercegóvina, 224 oldal.
 10. Bencze Mihály: Erdélyi és Nemzetközi Magyar Matematikai Versenyek (2003-2008), Fulgur Kiadó, 2009, Brassó. ISBN 978-973-88255-4-3, 617 oldal.
 11. Bencze Mihály és Virginia Marinescu: The International Conference - Mathematical Education in the Current European Context (1), Studis Kiadó, 2011, Jászvásár, ISBN 978-606-8242-98-9,
 12. Shan-He Wu and Mihály Bencze: Selected Chapters of Mathematical Analysis, STUDIS Publishing House, Jászvásár, Romania, 2011, ISBN 978-606-624-061-1, 366 oldal
 13. Bencze Mihály és Virginia Marinescu: The International Conference - Mathematical Education in the Current European Context (2), Studis Kiadó, 2012, Jászvásár, 2012, ISBN 9786066241526,
 14. Mihály Bencze: New inequalities based on convexity, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany, 2012, ISBN 978-3-659-18544-1,
 15. Ovidiu T. Pop, Nicusor Minculete, Mihály Bencze: An introduction to quadrilateral geometry, Editura Didactica si Pedagocica, R.A., 2013, ISBN 978-973-30-3324-0,
 16. Shan-He Wu and Mihály Bencze: Selected Problems and Theorems of Analytic Inequalities, STUDIS Publishing House, Jászvásár, Románia, 2012, ISBN 978-606-624-124-3
 17. Bencze Mihály és Virginia Marinescu: The International Conference-Mathematical Education in the Current European Context (3), Studis Kiadó, 2013, Jászvásár, 2013, (a katalógusokban formailag hibás ISBN-nel szerepel) ISBN 978-606-475-6,
 18. Bencze Mihály: Visszapillantó tükör, Studis Kiadó, Jászvásár, Románia, 2013, ISBN 978-606-624-177-9

JegyzetekSzerkesztés

 1. http://www.adyendre-bukarest.ro/
 2. PETŐFI CULTURAL ASSOCIATION - Asociaţia Culturală Petőfi. www.petofihaz.ro. [2016. január 21-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. január 2.)
 3. http://cis01.central.ucv.ro/upload/lucrari_dr/420_rez-en.pdf Archiválva 2014. április 26-i dátummal a Wayback Machine-ben New Inequalities based on convexity
 4. Akkor 1 dollár 30 ezer lej körül volt.
 5. Archivált másolat. [2014. április 27-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2014. április 26.)
 6. Ministerul Educatiei[halott link]
 7. http://tehetseg.hu/kivalo-tehetseggondozo
 8. Magyarország kormánya
 9. hotnews.ro. [2017. szeptember 30-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2017. szeptember 30.)

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

További információkSzerkesztés