Berényi János (kamarás)

kamarás

Karancsberényi gróf Berényi János (Felsőbodok, 1794. április 14.Beckó, 1868. június 25.) József nádor kamarása.

ÉleteSzerkesztés

Tanulmányait részint apa, részint egyházi férfiak vezetése alatt a szülői háznál végezte 1814-ig, majd a pozsonyi hadapródképző iskolába lépett. Ebben az évben Bécsbe költözött. A száz nap után az I. Sándor cár nevét viselő ezreddel Franciaországba vonult, miközben néhány csatában részt vett. A második párizsi béke után visszatért hazájába, ahol 1829-ig mint katona szolgált. Ekkor megvált a hadseregtől és családot alapított. Eleinte Székesfehérváron, később pedig Beczkón töltötte napjait. Jelentéktelen birtokának kezelése nem sok időt igényelt, jobbára irodalmi tanulmányoknak élt. 1840-től kezdve rendes látogatója volt a pozsonyi országgyűléseknek, ahol a főrendek között foglalt helyet. Az 18481849. események alatt visszavonultan élt Beczkón. Az 1861. évi országgyűlésen újra megjelent a főrendiházban, ahol örömmel üdvözölte a dolgok jobbra fordultát.

MűveiSzerkesztés

 • Das grosse Zeitalter Franz I. Kaisers von Österreich. I. Theil, Pest, im Jahre 1831. II. und III. Theil. Stuhlweissenburg, 1833.
 • Geschichte des urältesten und einstens auserwählten Volkes Israel seit Abraham bis auf die Gegenwart. Pressburg. 1860.
 • Wichtige Entdeckung zum Vortheile des k. k. österr. Aerars. U. ott, 1861.

Naplójában még következő munkáiról emlékezik: Chronologische Geschichte Ungarns, Die Geschichte des Christenthums, Universal-Gebetbuch für die ganze Christenheit, melyeknek megjelenéséről nincsen tudomásom.

Kéziratban van önéletrajza két vaskos kötetben, Berghoffer József fiumei főgimnáziumi igazgató birtokában.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Magyar életrajzi lexikon I-II. Főszerk. Kenyeres Ágnes. Bp., Akadémiai Kiadó, 1967-1969.
 • Magyar Nagylexikon. Főszerk. Élesztős László (1-5. k.), Berényi Gábor (6. k.), Bárány Lászlóné (8-). Bp., Akadémiai Kiadó, 1993-.
 • Malý Slovenský Biografický Slovník. Hlavný redaktor Vladimír Mináč. Martin, Matica slovenská, 1982.
 • A Pallas nagy lexikona, az összes ismeretek enciklopédiája. 1-16 k. (17-18. pótk. Szerk. Bokor József). Bp., Pallas-Révai, 1893-1904.
 • Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., Magyar Országgyűlés, 2002.
 • Révai nagy lexikona. Bp., Révai, 1911-.
 • ponori Thewrewk József: Magyarok születésnapjai. Első füzet, vagyis országgyülési emlény az 1843-44-iki országgyülés emlékezetére. Harmadik kiadat. Pest, 1861. Id. Poldini Ede és Noséda ny.
 • Új magyar életrajzi lexikon. Főszerk. Markó László. Bp., Magyar Könyvklub.