Biskói komptragédia

A biskói komptragédia 1887. június 18-án következett be, és 216 halálos áldozatot követelt. Ma is Magyarország legtragikusabb vízi katasztrófái között tartják számon.

A komptragédia áldozatainak emlékére emelt Jézus-szobor a paksi Duna-parton (Farkas Pál, 2000)
A paksi Szent Vendel-kápolna
A tragédia 100. évfordulójára állított paksi emlékmű
Az emlékmű közelebbről

A baleset helyszíne az azóta megszűnt biskói rév volt Paks déli részén, ahonnan Szent-Benedekre, a mai Dunaszentbenedekre jártak a kompok.

A tragédia szerkesztés

A szerencsétlenség napján a paksi katolikus hívek – akkor már ötödik éve – nagy számban indultak Kalocsára, Jézus Szent Szíve búcsújára, Spiesz János paksi apátplébános és Varga Károly kántortanító vezetésével. A több száz fős csoport a paksi Szent Vendel-kápolnától[1] indult reggel hétkor. A búcsúra nagyrészt gyermekek, nők és munkások tartottak. A felső, zádori révet egy századnyi huszár vette igénybe, akik országgyűlési választások biztosítására igyekeztek a folyó bal partjára. Az alsó révnél egy rozoga, régi, fenyőfából összetákolt komp várt az átkelőkre. A Duna partján a kalocsai néphez csatlakoztak a dorogi búcsúsok is, Kiskunhalasra igyekvő kereskedők és a plébánost szállító kétlovas fiáker. A dereglye vontatására egy lovat vittek magukkal a révészek is. Amint mindenki felszállt, a kompot ellökték a parttól.

Aznap a hőmérséklet 12,4 °C volt, a szél járása pedig meghaladta az óránkénti 22 kilométeres sebességet.[2] Az erős légmozgás és a Duna nagy sodrása mellett a nagy terhelés a felhajtót erősen a parthoz szorította, így a komp nem tudott elindulni. Az utasok a folyó felőli oldalra mentek, s így a komp elindulhatott. Az emberek megijedtek, s a vízszintnél magasabban helyezkedő oldalra szaladtak, ennek következében a komp megbillent. Ezáltal a hajótest ingadozni kezdett és megtörtént a tragédia. Az úszómű süllyedni kezdett, a parttól mindössze pár méterre. Páran beleugrottak a Dunába és kiúsztak, az erős sodrás azonban egyre beljebb vitte a dereglyét. Sokan vízbe ugrottak, estek vagy a süllyedő komp oldalába kapaszkodtak. A környékbeli halászok és vízimolnárok csónakba vágták magukat, hogy a fuldoklókon segítsenek. A folyamba esettek többsége azonban nem tudott úszni, ezért egymásba próbáltak kapaszkodni. Így viszont a lehető legrosszabb dolog történt: az úszni tudókat is a mélybe rántották. A szerencsétlenül jártak segítségére többen igyekeztek, de a biztos halál elől menekülni próbálók közülük is sokakat a vízbe fullasztottak. A szemtanúk szerint a menekülők egymásról a húst is letépve, borzalmas kínok között próbáltak szabadulni, tekintet nélkül barátjukra-rokonukra. A kántortanító a tanítványait mentette, amíg végül a hullámsírban lelte halálát. Az áldozatokhoz képzett orvosok elég későn tudtak odaérni, a fejetlenség miatt. A sérültek ellátásáról dr. Somogyi Zsigmond, dr. Szinger Lipót és Paks elöljárói gondoskodtak. A falu népe kétségbeesetten kereste a kiterített halottak között hozzátartozóit. A szél átjárta a vizes ruhában megmenekülteket, közülük ezért sokan pár nappal később tüdőgyulladásban haltak meg. Az árvák számára országos gyűjtésen mintegy ötven forint folyt be.

A szerencsétlenség után még napokig kerültek elő holttestek, folyamatosan temették őket, a családokat közös sírba helyezték. A katasztrófa emlékére a paksi épülőben lévő templomot Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelték fel.

Okok szerkesztés

A tragédia okaira két verzió született. Az egyik az, hogy mivel régi volt a komp, kilyukadhatott az alja, ennek ellentmond az egy hónappal később készült hivatalos alispáni jelentés, mely szerint a komp nem sokkal a baleset előtt lett kijavítva. A másik, ami valószínűbb, hogy túl sokan szálltak fel rá, s ezzel túlterhelték. Több fordulónyi ember gyűlt össze a parton, akik átszállításukra várakoztak. A vizsgálatok alapján kiderült, hogy a kompon a megengedett 150 helyett közel 300-400 ember tartózkodott a tragédia pillanatában. A révbérlő azt vallotta: figyelmeztette a kompra felszállókat, hogy annyi embert nem bír el a komp. A kormányos ezzel szemben azt állította, hogy ő figyelmeztette a révbérlőt, de az úgy válaszolt, hogy mivel most lett kijavítva a komp, meg lehet próbálni, kibírja-e a terhet. Terhelhetősége 17 736,6 kilogramm volt.[3] A túlterheltség mértékét azonban nem lehet meghatározni, mert nincs pontos számadat arra, hogy hányan tartózkodtak rajta. Csupán abban lehetünk biztosak, hogy a megengedettnél jóval többen voltak a 10-15 méter hosszú és 5-6 méter széles réven.

Statisztikai adatok szerkesztés

A tragikus baleset napjáról különböző statisztikai adatok születtek. A búcsúsok közül a kompon tartózkodott 399 fő, ebből a Dunába veszett 216 fő, megmenekült 183 fő.

A vízbefúltak száma életkor szerint szerkesztés

 • 1 éven aluli csecsemő: 4
 • 10-15 év közötti gyermek: 46
 • 15-20 év közötti ifjú és leány: 19
 • 20-40 év közötti: 44
 • 40-50 év közötti: 32
 • 50-60 év közötti: 29
 • 60-70 év közötti: 22
 • 70 éven felüli: 13
 • Ismeretlen korú: 7

Ebből férfi 35, nő 181 fő[4]

Az áldozatok névsorát többen is összeírták, azonban itt is fel lehet fedezni eltéréseket. A halotti anyakönyv alapján 247 főt sikerült azonosítani.

A tragédia nyomán több mint 150 gyermek maradt árván.[5]

Három várandós asszony is tartózkodott a hajón. Mind a hárman megszülték gyermeküket, de ők is, és a magzatok is odavesztek. Így az áldozatok száma összesen: 250 fő.[6]

Az áldozatok névsora szerkesztés

A paksi római katolikus plébánia anyakönyveiben 180 áldozatot sorolnak fel.[7] Ezt a számot erősíti meg a az alispáni jelentés is (Bár a plébániai feljegyzésekben feltüntetnek 2 elhunytat, akiket 1888-ban temettek el, tehát az 1887. augusztusi jelentésben nem szerepelhettek). Az 1887. augusztus 17-én kelt alispáni jelentés szerint összesen 377-en voltak a komp fedélzetén, ebből megmenekült 182, 180-at már eltemettek és további 15-öt eltűntként tartottak nyilván.

Június 19-én eltemetettek

 • Hum Antalné Ackerman Erzsébet (sz. 1839, házasodott 1860)
 • Hirsch Jakabné Arnold Magdolna, özvegy (sz. 1837, házasodott 1858)
 • Ács Mária (Ács István Ruzsa Erzsébet lánya, sz. 1857)
 • Perger Mihályné Apert Rozália (sz. 1831, házasodott 1850)[8]
 • Steinczhorn Miklósné Arnold Katalin (sz. 1845, házasodott 1865)
 • Feil Péterné Bach Anna (sz. 1850, házasodott 1869)
 • Bach Teréz (Bach Sebestyén és Hag Margit leánya, sz. 1871)
 • Hanczinger Mártonné Brezovszki Margit (sz. 1836, házasodott 1860)[9]
 • Beheimhuber Mária (Behemhuber József és Schwilla Franciska leánya, sz. 1874)
 • Kródi Jánosné Berger Katalin (sz. 1835, házasodott 1853)
 • Bodahelyi Anna (Bodahelyi Antal és Szabó Erzsébet leánya, sz. 1869)
 • Resch Ignácné Czug Rozália (38 éves)
 • Vajer Ferencné Czimmer Anna (sz. 1865, házasodott 1882)
 • Czimmer Katalin (Czimmer János és Kreidenmacher Katalin leánya, sz. 1875)
 • Czug Erzsébet (Czug János és Patetem/Boszang[10] Karolina leánya, Dunakömlődi származású, 14 éves)
 • Német(h) Mihályné Esztergomi Erzsébet (sz. 1859, házasodott 1882)
 • Jager Ferencné Feil Erzsébet, özvegy (sz. 1816, házasodott 1834, megözvegyült 1880)
 • Feil Magdolna (Feil Ferenc és Kindl Terézia leánya, sz. 1870)
 • Czvinker Ferencné Farkas Erzsébet (szül: 1844, házasodott 1864)[11]
 • Back Lőrincné Fink Erzsébet (sz. 1819)[12]
 • Schaller Jakabné Fritsch Magdolna (Dunakömlődi származású, 33 éves, házasodott 1881)[13]
 • Fritz Anna (Fritz Ferenc és Kreidenmacher Katalin leánya, sz. 1877)[14]
 • Hingl Jánosné, Gerst Erzsébet, özvegy (sz. 1833, házasodott 1850, megözvegyült 1874)[15]
 • Goldschmidt Magdolna (Goldschmidt János és Fehr Terézia fia, sz. 1877))[16]
 • Jantner Bálintné Ha(a)g Magdolna (sz. 1818, házasodott 1837)
 • Treszl Jakabné Hanol Éva (sz. 1836, házasodott 1862)[17]
 • Krisztl Jánosné Haaz Magdolna (sz. 1833, házasodott 1850)
 • Hingl Ferenc (Hingl Ferenc és Adorján Borbála fia, sz. 1877)
 • Kovács Jánosné Homoki Anna (sz. 1841, házasodott 1870)[18]
 • Diósi Józsefné Horvát Erzsébet (sz. 1844, házasodott 1885)
 • Pub Jánosné Kern Erzsébet (sz. 1819, házasodott 1843)[19]
 • Pup(p) Józsefné Kern Katalin (sz. 1842, házasodott 1861)
 • Kindl Magdolna (Kindl János és Pub rozália leánya, sz. 1872)
 • Mészáros Györgyné Kiss Rozália (sz. 1859, házasodott 1880)[20]
 • Kovács József (Dunaföldvári származású, 51 éves, felesége Raicz Anna)[21]
 • Wolf Józsefné Kovács Rozália (sz. 1866, házasodott 1884)
 • Fricz Ferencné Kreidenmacher Katalin (sz. 1848, házasodott 1868)
 • Pub Mihályné Kreidenmacher Zsuzsanna (sz. 1828)[22]
 • Lacza Borbála (Lacza Péter és Grósz Anna leánya, sz. 1874)
 • Magyar Rozália (Magyar András és Retkes Ágnes leánya, sz. 1865)
 • Magyar Mária (Magyar András és Retkes Ágnes leánya, sz. 1875)
 • Müller Erzsébet (Müller János és Kern Anna leánya, sz. 1873)
 • Szilágyi Mihályné Madács Katalin (sz. 1838, házasodott 1871)
 • Mittler Sebestyénné Mittler Terézia (sz. 1825, házasodott 1858?)
 • Mart János (Mart József és Schreiber Mária fia, 12 éves)[23]
 • Arnold Jánosné Nickl Terézia (sz. 1859, házasodott 1879)[24]
 • Jantner Ferencné Nickl Anna (sz. 1833, házasodott 1850)
 • Schmidt Pálné Novák Rozália (sz. 1844, házasodott 1869)
 • Girst Józsefné Osztermayer Erzsébet (sz. 1844, házasodott 1864)
 • Osztermayer Krisztiánné Wayer Terézia (sz. 1821, megözvegyült 1887)
 • Pap(p) Mária (Pap Mihály és Resch Anna leánya, sz. 1871)
 • Péters(z) Teréz (Peters Ernő és Baljer Terézia leánya, sz. 1875)
 • Kindl Jakabné Perger Terézia, özvegy (sz. 1817, házasodott 1831, megözvegyült 1880)
 • Stamm Jánosné Pfeffer Veronika (sz. 1861, házasodott 1882)[25]
 • Czug Jánosné Potzem Karolina (Dunakömlődi származású, 39 éves)
 • Resch József (Makulana Zsuzsanna özvegye, 72 éves)[26]
 • Kromer Józsefné Richl Magdolna (sz. 1840, házasodott 1859)[27]
 • Khin Józsefné Richl Anna, özvegy (sz. 1842, házasodott 1862, megözvegyült 1881)[28]
 • Ricza Gyula (Inczinger Erzsébet fia, sz. 1875, Ricza József adoptálta)
 • Hackstock Mártonné Sipos Julianna (Alsószentiváni származású, 51 éves)[29]
 • Schnep(p) Éva (Schnepp József és Perger Katalin leánya, sz. 1875)
 • Kirchner Mihályné Skara Magdolna (Budapesti származású, 28 éves, házasodott 1881)
 • Staft András (Staft Antal és Tenczl Erzsébet fia, sz. 1875)
 • Pákolicz Györgyné Schvebl Erzsébet (sz. 1844, házasodott 1868)
 • Szakács András (Berki Katalin férje, 76 éves)
 • Horváth Györgyné Szilasi Terézia (Dunaföldvári származású, 60 éves)[30]
 • Staft Antalné Tenczl Erzsébet (sz. 1835, házasodott 1864)
 • Tomolik Mária (Tomolik József és Eberlin Terézia leánya. sz. 1871)
 • Vác(z) Ádámné Tumpek Anna (sz. 1836, házasodott 1858)
 • Tumpek Ferenc (Tumpek Ferenc és Wajer Terézia leánya, sz. 1877)
 • Ruf(f) Ferencné Tumpek Katalin (sz. 1837, házasodott 1855)
 • Vas(s) György (sz. 1816, felesége Molnár Erzsébet)
 • Vác(z) Teréz (Vácz Mihály és Hag Erzsébet leánya, sz. 1869)
 • Vajer Éva (Vajer András és Pub Anna leánya, sz. 1860)
 • Vajer Katalin (Vajer Antal és Tumpek Katalin leánya, sz. 1876)[31]
 • Payerli Ferencné Vajer Katalin (sz. 1823, házasodott 1841)[32]
 • Vajer Katalin (Vajer Márton és Jager Anna leánya, sz. 1874)[33]
 • Wéber Magdolna (Weber József és Gard Magdolna leánya, sz. 1865)
 • Weigerding Teréz (Weigerding István és Schmidt Katalin leánya, sz. 1873)
 • Weisz Péterné Weingartner Erzsébet (sz. 1819, házasodott 1839)
 • Weisz Péter (sz. 1818, házasodott 1839, felesége Weingartner Erzsébet)
 • Weisz Rozália (Weisz Ferenc és Hanol Terézia leánya, sz. 1875)
 • Véhmann János (Vehmann János és Brandtner Magdolna fia, sz. 1872)[34]
 • Ruf(f) Jánosné Wolf Julianna (sz. 1847, házasodott 1869)
 • Halász Zsigmondné Derecskei Erzsébet, özvegy (Szekszárdi származású, 63 éves, házasodott 1853, megözvegyült 1886)
 • Vajer Ferencné Feil Terézia, özvegy (sz. 1866, házasodott 1881, megözvegyült 1885)
 • Schmidt (Szendi) Ádámné Goldschmidt Terézia, özvegy (sz. 1812, házasodott 1838)
 • Gautschek Andrásné Benyeczki Veronika (47 éves)
 • Fei(d)t Ádám (30 éves, Tiger Katalin férje, házasodott 1877)
 • Fei(d)t Ádámné Tiger Katalin (28 éves, Tiger Katalin férje, házasodott 1877)
 • Kriezer Erzsébet (Kriezer János és Majer Anna leánya, sz. 1873)
 • Grósz Jánosné Spi(e)sz Katalin, özvegy (sz. 1818, megözvegyült 1874)
 • Hanol Ferencné Esztergomi Erzsébet, özvegy (sz. 1827, megözvegyült 1885)
 • Osztermajer Jánosné Fehr Magdolna, özvegy (62 éves)[35]
 • Szilágyi Júlia (Szilágyi Mihály és Laki Katalin leánya, sz. 1879)
 • Szabó Ferencné Treszl Franciska (50 éves)
 • Hum Ádámné Hertrich Magdolna (56 éves, házasodott 1861, megözvegyült 1873)[36]
 • Till Teréz (Till Ferenc és Haaz Erzsébet lánya, 38 éves)
 • Vida Istvánné Krizák Julianna, özvegy (sz. 1820, megözvegyült 1874)
 • Wolf József (Wolf József és Fricz Erzsébet fia, sz. 1877)
 • Till Erzsébet (Till Ferenc és Haas Erzsébet hajadon leánya, Vácz Ferenc Sógornéja, sz. 1844)

Június 20-án eltemetettek

 • Berlinger Anna (Hőgyészi származású, 29 éves)
 • Bekker Terézia (Bekker Ádám és Schmidt Magdolna leánya, sz. 1874)
 • Grósz Jánosné Czwicker Anna (sz. 1844, házasodott 1864)[37]
 • Tumpek Ádámné Girst Éva, özvegy (sz. 1825, házasodott 1841, megözvegyült 1883)
 • Hirt Jánosné Girst Mária (sz. 1853, házasodott 1871)
 • Hanol Erzsébet (Hanol József és Jager Erzsébet leánya, sz. 1875)
 • Hirt János (Hirt János és Girst Mária fia, sz. 1876)
 • Pum(m)erschein Jakabné Kern Katalin, özvegy (sz. 1811, házasodott 1829, megözvegyült 1877)[38]
 • Kern Kálmán (Kern József és Osztermajer Erzsébet fia, sz. 1877)
 • Markovics Mihály (43 éves, felesége Polgár Anna)
 • Német(h) János (Német Imre és Herczog Anna fia, sz. 1874)
 • Német(h) Mária (Német Ferenc és Horvát Katalin leánya, 26 éves)
 • Feith Józsefné Nepp Magdolna (sz. 1840, házasodott 1862)[39]
 • Weisz Józsefné Pfeffer Katalin, özvegy (sz. 1829, házasodott 1849, megözvegyült 1873)
 • Kovács Józsefné Spitz Terézia (sz. 1837, házasodott 1859)[40]
 • Saller Mihály (Saller Jakab és Fritsch Magdolna fia, sz. 1881)[41]
 • Weisz Ferenc (Weisz Jakab és Till Mária fia, sz. 1874)

Június 21-én eltemetettek

 • Birtner Mihály (Dunakömlődi származású 33 éves)[42]
 • Vitt Antalné Eisenberger Éva (sz. 1854, házasodott 1876)
 • Kern Jánosné Fritz Terézia (sz. 1858, házasodott 1876)[43]
 • Feit Rozália (Feit József és Nep Magdolna leánya, sz. 1873)[39]
 • Wéhmann Mihályné Ha(a)g Katalin (sz. 1837, házasodott 1855)
 • Back Jánosné Hanol Margit, özvegy (sz. 1817, házasodott 1838, megözvegyült 1875)
 • Hum Anna (Hum józsef és Goldschmidt Anna leánya, sz. 1871)
 • Varga Jánosné Jakobovits Jusztina (sz. 1825, házasodott 1846)
 • Kern Erzsébet (Kern Ádám és Pfeffer Terézia leánya, sz. 1880)
 • Kern Katalin (Kern Ferenc és Fritz Katalin leánya, sz. 1872)
 • Czimmer Jánosné Kreidenmacher Katalin (sz. 1845, házasodott 1864)[44]
 • Kovács Györgyné Lengyel Anna (Alsószentiváni származású, 65 éves)
 • Nagy Istvánné Mayer Erzsébet (sz. 1835, házasodott 1859)
 • Herczeg Jánosné Müller Anna, özvegy (sz. 1821)
 • Homoki Lőrincné Sádl Julianna (46 éves, házasodott 1861)[45]
 • Juhász Jánosné Schmidt Terézia (sz. 1859, házasodott 1883)[46]
 • Kovács Józsefné Tímár Anna (sz. 1859, házasodott 1880)[40]
 • Vác(z) Anna (Vácz Ádám és Tumpek Anna leánya, sz. 1876)
 • Majer Jánosné Haagh Mária (szül: 1821, megözvegyült 1868)[47]

Június 22-én eltemetettek

 • Girst Pál (Girst József és Osztermajer Erzsébet fia, sz. 1877)
 • Hoffer Antalné Heger Mária (Szedresi származású, 45 éves, házasodott 1870)
 • Szilágyi Teréz (Szilágyi Mihály és Madács Katalin leánya, sz. 1876)
 • Varga Károly (Zentai származású, tanító, honvéd, sz. 1861)
 • Weisz Antal (Weisz Antal és Khin Erzsébet fia, sz. 1849)

Június 23-án eltemetettek

 • Brokhauser József (felesége Arnold Terézia, sz. 1861, házasodott 1884)
 • Kindl Ferenc (felesége Müller Mária, sz. 1837, házasodott 1869)
 • Kholmann Erzsébet (Kholmann János és Kern Anna leánya, sz. 1867)
 • Lacza András (Lacza István és Német Katalin fia, Cseresnyési (Paks) származású, sz. 1872)
 • Hum Jakabné Müller Terézia (sz. 1847, házasodott 1867)

Június 24-én eltemetettek

 • Nepp Jánosné Leimgruber Rozália (sz. 1816, özvegy 33 éve)
 • Kern Ádámné Pfeffer Terézia (sz. 1857, házasodott 1877)
 • Till Magdolna (Till Ferenc és Bach/Pach Teréz leánya, sz. 1875)
 • Borsi Józsefné Vitus Julianna (sz. 1835)

Június 25-én eltemetettek

 • Nickl Erzsébet (Nickl András leánya, 12 éves)
 • Pákolicz János (Pakolicz György és Schwabl Erzsébet fia, sz. 1874)[48]
 • Nickl Erzsébet (Nikl András és Leber Rozália leánya, sz. 1875) (feltehetően kétszer anyakönyvezték)

Június 26-án eltemetettek

 • Büttl Antal (Kern Mária özvegye, Dunakömlődi származású, 59 éves)
 • Feil Mátyásné Hahn Katalin (sz. 1815, megözvegyült 1863) [49]
 • Girst Antal (Girst Antal és Krisztl Mária fia, sz. 1876)
 • Kovács János (Kovács János és Varga Anna fia, sz. 1864)[50]
 • Lacza Istvánné Német(h) Katalin (sz. 1840, házasodott 1859)

Június 27-én eltemetett

 • Ledneczky Zsófia (Ledneczki József és Mohai Éva leánya, 11 éves)

Június 28-án eltemetettek

 • Weisz Ferencné Ackerman Éva (sz. 1854, házasodott 1878)
 • Esztergomi József (Esztergomi Pál és Vas Mária fia, sz. 1876)
 • Girst Jánosné Kern Ilona (sz. 1832, házasodott 1848)

Június 29-én eltemetettek

 • Kern Ferencné Ackerman Magdolna (sz. 1838, házasodott 1856)
 • Weisz Erzsébet (Weisz János és Wolf Erzsébet leánya, sz. 1875)

Július 1-jén eltemetett

 • Kristyán Jánosné Győri Mária, özvegy (sz. 1839, házasodott 1864?, megözvegyült 1879)

Július 2-án eltemetett

 • Nun Antalné Hermann Anna, özvegy (sz. 1826, házasodott 1845, megözvegyült 1886)
 • Somogyi Júlia (Somogyi Mihály és Süveges Rozália leánya, sz. 1854)

Július 3-án eltemetettek

 • Bach Ferencné Bősz Terézia (sz. 1866)

Július 7-én eltemetettek

 • Hastock Gyula (Alsószentiváni származású, Hastock Márton és Sipos Julianna fia, 12 éves)[29]
 • Osztermayer Katalin (Osztermayer Krisztián és Ackermann Magdolna leánya, sz. 1877)
 • Tumpek Ádámné Wolf Éva, özvegy (sz. 1836, házasodott 1853, megözvegyült 1878)

Július 12-én eltemetettek

 • Pup(p) Ferenc (Pup György és Krizer Katalin fia, sz. 1868)

Július 16-án eltemetettek

 • Posztós Andrásné Benedeczki Katalin (sz. 1843, házasodott 1865)

Július 30-án eltemetettek

 • Berlinger Katalin (Berlinger Anna leánya, sz. 1879)

Augusztus 3-án eltemetettek

 • Nickl Andrásné Spisz Magdolna (sz. 1829, házasodott 1847)

Augusztus 6-án eltemetettek

 • Madács Mihályné Horváth Rozália (sz. 1853, házasodott 1875)

Augusztus 14-én eltemetettek

 • Feil Mihályné Ackermann Terézia (23 éves, házasodott 1883)
 • 1888. május 25-én eltemetett: Patai Anna (Patai János és Balala Anna leánya, sz. 1870)
 • 1888. július 9-én eltemetett (Csanádon): Grósz Pálné Irkum Mária (sz. 1860, házasodott 1880)

A dunaszentbenedeki római katolikus anyakönyvben is található egy áldozat, Vas István (51 éves, Szalai Erzsébet férje), akit Szentbenedeken temettek el, június 22-én.[51]

A fentieken kívül Beregnyei Miklós az alábbiakat is az áldozatok közé sorolja. (Sokak esetében olyan névalak szerepel, amelyekhez hasonló megtalálhatók a plébánia anyakönyveiben is. Például Gautschek Andrásné, ill Kauschek Andrásné, Gindl Jakabné ill. Kindl Jakabné. Pár estben leánykori és férjezett néven is szerepelnek áldozatok, például Borsi Józsefné Vitus Julianna).

 • Akkerman Erzsébet
 • Akkerman Ferencné
 • Arnold Katalin
 • Aszvicker Ferencné
 • Császárné…?
 • Esztergomi Erzsébet
 • Feil Katalin
 • First Pál
 • Fricz Anna
 • Fricz Erzsébet
 • Fricz Ferencné
 • Gindl Ferenc
 • Gindl Jakabné
 • Gindl Magdolna
 • Gindl Teréz
 • Haasz Magdolna
 • Hand Erzsébet
 • Hansz Magdolna
 • Hencz István
 • Hencz János
 • Hierenc…? 10 éves ?
 • Hingl Jánosné
 • Hingl Jánosné özv.
 • Horváth Erzsébet
 • Horváth János
 • Kauschek Andrásné
 • Komlóssy…?
 • Kovács Istvánné
 • Krámer Józsefné, sz. Reichl
 • Kreidenmacher Zsuzsa
 • Kromer József
 • Lacza Anna
 • Lacza Andrásné
 • Ledneczky János
 • Lehngruber Rozália
 • Lekosek József
 • Mayer Ferencné özv.
 • Mayer Györgyné
 • Mayer Katalin
 • Németh Imre lánya
 • Osztermayer Teréz
 • Pach Lőrinc
 • Pach Teréz
 • Pákolicz Katalin
 • Papp Józsefné
 • Schuller Józsefné
 • Schnebl Erzsébet
 • Staft Antal
 • Szendy Józsefné özv.
 • Szigeti Mihályné
 • Szücs János
 • Táncsis Jánosné özv.
 • Thern István
 • Tieger Katalin
 • Tímár Anna
 • Tóth István
 • Treszli Franciska
 • Tumpek Teréz
 • Vajer Magdolna
 • Vajer Rozália
 • Varga István
 • Varga Józsefné
 • Vitus Júlia
 • Weisz Anna
 • Weisz István
 • Weisz Vilmosné
 • Weisz Jánosné[52]

Jegyzetek szerkesztés

 1. Szent Vendel-kápolna (Műemlékem.hu
 2. Beregnyei Miklós (szerk.): A biskói komptragédia. 126. o.
 3. Beregnyei Miklós (szerk.): A biskói komptragédia. 142. o.
 4. Beregnyei Miklós (szerk.): A biskói komptragédia. 123. o. (a könyvből vett szó szerinti adat)
 5. Asbóth Miklós: Tragikus tömegszerencsétlenség a biskói révnél 1887. június 18-án (A halálkomp. Egy döbbenetes dunai katasztrófa emlékei, Kalocsai Néplap, 2002. december 20. – 2003. január 17., 4 részletben)
 6. Beregnyei Miklós (szerk.): A biskói komptragédia. 137. o.
 7. Paksi anyakönyv
 8. Beregnyei Miklósnál férje Miklós
 9. Beregnyei Miklósnál Hunczinger alakban
 10. Keresztelése
 11. Beregnyei Miklósnál Czwinker alakban
 12. Beregnyei Miklósnál férje László
 13. Beregnyei Miklósnál a nevek Schiller és Frisch alakban alakban
 14. Beregnyei Miklósnál Fricz alakban
 15. Beregnyei Miklósnál Girst alakban
 16. Beregnyei Miklósnál Goldschmied alakban
 17. Beregnyei Miklósnál Treszli alakban
 18. Beregnyei Miklósnál Kovács J-né, sz. Homoly alakban
 19. Beregnyei Miklósnál Pupp alakban
 20. Beregnyei Miklósnál férje Gyula
 21. Beregnyei Miklósnál János
 22. Beregnyei Miklósnál Pupp és Bródi névalakok szerepelnek
 23. Beregnyei Miklósnál Marksz alakban
 24. Beregnyei Miklósnál Józsefné és Nikl névalakok szerepelnek
 25. Beregnyei Miklósnál férje József
 26. Beregnyei Miklósnál Józsefné
 27. Beregnyei Miklósnál Seichl alakban
 28. Beregnyei Miklósnál Kien alakban
 29. a b Beregnyei Miklósnál Hakstok alakban
 30. Beregnyei Miklósnál Szalinai alakban
 31. Beregnyei Miklósnál Vajer Katalin, sz. Tumpek
 32. Beregnyei Miklósnál Payerdy alakban
 33. Beregnyei Miklósnál Vajer Katalin, sz. Jager
 34. Beregnyei Miklósnál Wéhmann alakban
 35. Beregnyei Miklósnál Osztermayer alakban
 36. Beregnyei Miklósnál férje András
 37. Beregnyei Miklósnál lánykori neve Ikrum
 38. Beregnyei Miklósnál férje neve József
 39. a b Beregnyei Miklósnál Feidt alakban
 40. a b Beregnyei Miklósnál Jánosné
 41. Beregnyei Miklósnál Schuller alakban
 42. Beregnyei Miklósnál Birkner alakban
 43. Beregnyei Miklósnál Kern Józsefné
 44. Beregnyei Miklósnál Krajdi alakban
 45. Beregnyei Miklósnál Homoky alakban
 46. Beregnyei Miklósnál Juhász Sándorné
 47. Beregnyei Miklósnál Mayer alakban
 48. Beregnyei Miklósnál József
 49. Beregnyei Miklósnál egy id. Feil Mihályné szerepel
 50. Beregnyei Miklósnál Kovács Jánosné
 51. Dunaszentbenedeki anyakönyv („Paksról Kalocsára Jézus sz. szíve búcsújára utazókkal elsülyedvén a komp, 200-nál többedmagával a Duna hullámaiba merült, s csak ma találtatott meg”)
 52. Beregnyei Miklós (szerk.): A biskói komptragédia. 134–137. oldal (a könyvből vett szó szerinti adat

Források szerkesztés