Bita Dezső Ferenc

Bita Dezső Ferenc, O.S.B. (Keszthely, 1832. október 3. – Keszthely, 1922. március 8.) római katolikus pap, bencés szerzetes, hittudós, szentszéki ülnök, irodalomtörténész és egyetemi tanár.

Bita Dezső Ferenc
Magyarország
19. század
Bita Dezső.png
Élete
Született 1832. október 3.
Keszthely
Elhunyt 1922. március 8. (89 évesen)
Keszthely
Pályafutása
Iskola/Irányzat katolikus teológia
Fontosabb művei A katholikus egyház isteni szervezete

ÉleteSzerkesztés

1850. szeptember 15-én lépett a rendbe, a pesti egyetemen végezte teológiai tanulmányait, 1854. október 5-én ünnepélyes fogadalmat tett, majd 1857. augusztus 31-én misés pappá szenteltetett. 1857-től 1861-ig a bibliamagyarázat, 1859-től 1866-ig pedig a dogmatika tanára volt Pannonhalmán és konventjegyző; 1868-tól a budapesti egyetemen a hittani kar rendes tanára; 1873-74-ben és 1883-84-ben rektori hivatalt viselt. 1905-ben vonult nyugdíjba, ezt követően mint érseki cenzor működött. 1915-ben a Szent István Akadémia I. szakosztálya tagjává választotta.

Hittani, kritikai és valláserkölcsi cikkei a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg: Religio (1861-69. 1880. 1885.), Egyházi Lapok (1868. Guzmics Izidor életrajza), Magyar Állam (1875. 1885. 132. sz.), Idők Tanuja, Pesti Hirnök és Uj Magyar Sion (1883-tól); több cikket írt a Szent István Társulat Encyclopaediájába is.

MunkáiSzerkesztés

 
Híradás és elismerés a Keresztény vallás isteni eredete c. művének második kiadásával összefüggésben (in: Uj Magyar Sion. Esztergom, 1876. 316. old.)
  • Egyházi beszéd Borbély Kornél Kálmán első sz. mise-áldozatja alkalmával Komáromban decz. 26. 1858. Bécs.
  • Egyházi beszéd a szt. László-társulat védszentjének névünnepén. Pest, 1870.
  • A hit s tudomány közti viszony. Bpest, 1874. (Rectori beszéd. Acta Reg. Scient. Univ. Hung.)
  • A keresztény vallás isteni eredete és szükséges volta korunk tévelyeivel szemben. U. ott. 1875. (A budapesti m. kir. tud. egyetem hittud. kara által a Horváth-féle jutalommal koszorúzott pályamunka. 2. kiadás. U. ott, 1876.)
  • A kath. egyház isteni szervezete. U. ott. 1883. (A budapesti egyetem hittud. kara által dicséretet nyert pályamű.)
  • A tudomány szabadsága. U. ott, 1884. (Rectori beszéd. Acta R. S. Univ. Hung.)
  • Beszéd Pázmány Péter tudományos érdemeiről. U. ott. 1885. (A bpesti egyetem 105. évfordulója alkalmából.)

Jegyzeteket írt Hoványi, Fensőbb katholicismus elemei I. kötetéhez. Bpest, 1881.

BetűjegyeiSzerkesztés

B.a.; B..a.; B-a: T.E.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés