Bizantiumi Dionüsziosz

ókori görög földrajzi író

Bizantiumi Dionüsziosz (görögül: ∆ιονύσιος Βυζάντιος latinul: Dionysius Byzantinus; i. e. 1. század1. század) görög geográfus.

Büzantionból (Ókori Görögország) származott. 16-ban a trákiai Boszporuszról egy költői művet írt, amelyből részint eredetiben, részint fordításban sok töredék fennmaradt.

ForrásokSzerkesztés

Ókori lexikon I–VI. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1904.