Borsa Kopasz

(1260-1320 k) magyar főúr, katona, nádor

Borsa Kopasz vagy Borsa Kopasz Jakab, néhol Kopasz Jakab vagy Kopasz nádor (1260[1] – 1332 körül) magyar főúr, katona, nádor, az 1290-es évektől kezdve egyike volt a hatalmaskodó, a központi hatalomtól egyre inkább függetlenedő regionális kiskirályoknak.

Borsa Kopasz
A Magyar Királyság nádora
Hivatali idő
1306 1314
Uralkodó Ottó, I. Károly
Előd Péc nembeli Apor
Utód Rátót nembeli Domokos

Született 1260
nem ismert
Elhunyt1332 körül

Foglalkozás politikus
Vallás római katolikus
Kiskirályok uralmi területei Magyarországon a 14. század elején

Élete szerkesztés

A Borsa nemzetségből származott. Egyik testvére, Lóránd háromszor is kineveztetett erdélyi vajdának: először 1282-ben, majd 1284-1285 között, majd 1288-tól 1297-ig, mikoris Kán László váltotta.

Kopasz Jakab 1284-től 1286-ig lovászmester volt IV. László magyar király (Kun László) udvarában. 1286-ban szövetkezni kezdett Csák Mátéval, majd Kőszegi Henrikkel (maguk is saját tartományi kiskirályságokat szerveztek maguknak) és bátyjával, Lóránddal együtt nekiálltak saját birodalmuk kiépítésének Adorján központtal. Befolyásuk a Partium középső részére terjedt ki a mai román-magyar határ mentén nagyjából a Körösvidék kezdetéig, illetve Kárpátalja délnyugati részére, valamint az ezekkel közvetlenül határos mai magyarországi területekre.

Egyes feltételezések szerint ők állhattak IV. (Kun) László 1290-es meggyilkolása mögött saját hatalmuk megszilárdítása, illetve növelése érdekében. (A László elleni merénylet közelebbi oka máig ismeretlen). III. András megkoronázása után nem sokkal pohárnokmesterré nevezte ki, és ezt a címet Kopasz 1292-ig viselte. 1298-tól 1300-ig szlavón bán is volt (bár egyes források ezt nem támasztják alá[2])

 
Adorján vára manapság

Mikor 1301-ben III. András váratlanul meghalt (és vele kihalt az Árpád-ház. A fellépő jelöltek közül Kopasz nyíltan az Anjou Károly Róbertet támogatta. 1304. augusztus 24-én Ugrin részt vett a királyuknak Károlyt elismerő magyar egyházi és világi méltóságok gyűlésén Pozsonyban.[3] Az összegyűlt főurak kölcsönös segítségnyújtási szerződést kötöttek a cseh trónra ácsingózó III. Rudolf osztrák herceggel III. Vencel cseh király ellen.[4]

Az év végi hadjárat kudarca után elpártolt Károlytól, és átállt Vencelhez. A kiskorú Vencel azonban a következő évben lemondott a magyar trónról, és helyébe a Kőszegi család erőteljes támogatásával Ottó bajor herceget ültették. Ezt Kopasz nem fogadta el, és visszaállt Károly Róbert pártjára. Ottót 1307-re sikerült lemondatni, és Károly Róbert hűségéért nádorrá nevezte ki Borsa Kopaszt. Ebbéli minőségében vett részt 1312-ben Károly Róbert Kassa felmentésére Aba Amadé fiai ellen indított, győztes hadjáratában.[5]

Amikor Károly Róbert 1315-ben leváltotta a nádor tisztségéből, a király ellen fordult, és 1316 végén – 1317 elején szövetségre lépett Kán László erdélyi vajdával (és egyes források szerint Aba Amadé fiaival), hogy Károly Róbert ellenében András halicsi királyt ültessék a magyar trónra. A Debreceni Dózsa vezette királyi seregektől Borsa 1317 kora nyarán vereséget szenvedett a debreceni csatában, ami után előbb adorjáni várába, majd onnan júliusban a korban szinte bevehetetlennek számító sólyomkői várba menekült. Utóbbi helyen a királyi seregek ostrom helyett egyszerűen két ellenvárat emeltek, és ezzel sikeresen megakadályozták Sólyomkő ellátását. A felmentésére igyekvő csapatok elbuktak, ezért a kiéheztetett Borsa feladta magát, és Károly fogságába került. A XIX. századi történetírás egy fordítási hiba következtében azt írta, hogy Borsa Kopaszt a király lefejeztette, ám valójában már 1318-ban menedéket talált Erdélyben, a lázadó Ákos Mojs udvarában. Szabadon bocsátásáról nincs adat; valószínűleg Petenye fia Péterrel együtt, egy fogolycsere részeként engedték el. 1330-ban még élt, ám a Károly Róbert elleni felkelésben már nem vállalt vezető szerepet.

Jegyzetek szerkesztés

Források szerkesztés


Előző uralkodó:
Babonić Radoszló
Horvát bán
horvát, dalmát és szlavón bán
1298
 
Következő uralkodó:
Babonić István