Borsa nemzetség

A Borsa vagy Barsa, Borsay nemzetség ősi fészke a Sebes-Körös és Berettyó vidéke volt. A Váradi Regestrum a nemzetség tagjai közül Apa, Mika, János, Domonkos Balád és Kelemen nevét említette először.

Története, ismertebb tagjaiSzerkesztés

A 13. század második felében Biharban is birtokossá lett Borsa nemzetség ősi birtokai feltehetően Erdélyben voltak, köztük a nemzetség nevét viselő Kolozsborsa, továbbá Kolozsgyula, Macskás, Szentpál, a Kis-Szamos bal partján, Novaj, Mezőszentgyörgy, Mezőszentmárton és Majos a jobb parton, és közéjük esnek a királyi várbirtokok, mint Pata, Szovát valamint a telepített katonaelemre utaló Mezőőr és Mezőkeszü.[1]

A nemzetség bölcsőjeként a Csökmő és a Füzes-Gyarmat közti Barsa-pusztát tartották, amely a fennmaradt oklevelek szerint 1220-ban bizonyosan a nemzetség birtokában volt, és a Váradi Regestrum szerint ekkor már Békés vármegyében is voltak birtokaik.

A tatárjárás után Borsa Barnabás fiai: I. Tamás és Borsa I. János tűntek fel e nemzetségben. 1278-ban IV. László a Tiszántúlra jött, és váradi országgyűlésen tanúkihallgatást rendelt el egy birtokháborítási perben (Wenzel - i. m. XII. 251.), majd 1279. januárban Kányi Tamás birtokait (Orosz helység, püspökmáli szőlő) kárpótlásul Barnabás fiainak, Tamásnak és Jánosnak, továbbá Tamás I. Loránd (Roland) és I. János nevű fiainak. E birtokokat azonban a Barsák 1284-ben átengedték Dés mesternek és testvérének.

Borsa I. Tamás fiai: Borsa Loránd (Roland, Loránt), István, Jakab, Vak László, Benedek, III. János voltak.

említették.

A nemzetség ezen ágából leszármazott tagok magas méltóságokra emelkedtek. Főleg IV. László uralkodása alatt tettek szert nagy vagyonra. Ekkor nyerték el Szalárdot és Rév helységet, de ezeket, valamint Körösszeget Borsa Kopasz pártütése miatt Károly Róbert 1316-ban elvette tőlük, és a Borsák várai a koronára szálltak. Ismételt pártütésük miatt 1341-ben ősi birtokaikat is elvesztették. (Hazai okmt. VII. 374.)

A nemzetség Kolozs megyei ágának bölcsője Borsa. Ebből az ágból származtak:

Rudolf ispán (comes) fiáé volt.

A Borsa nemzetség ezen ágából származott a Szentpály család (Kolozs-szentpáli). E ágnak a 13-16. században a Kolozs megyei Szent-Pál helység volt ősi fészke. 1295-ben a Borsa (Borsay) nemzetségből származott comes (ispán) Szentpály Rudolf fia Szentpály Gyula birtoka Sásság föld fele.

  • Szucsák másik fele Istváné.
  • A harmadik ág I. László volt.

A Szucsáky család Kolozs megye kihalt régi családja. A család 1400-as évekből ismert tagjai:

Sandrinus 1465-ben kolozsmonostori convent volt.
Benedek 1482-ben Kolozs megye alispánja volt.

A (Borsai) Borsay családból származott, s Doboka megyében élt még 1298-ban Borsay György, aki erdélyi vajda volt, s a Doboka megyei Víz-Szilváson volt lakhelye.

A Borsay család több ága származott át más megyékbe, így Ugocsa, Szatmár és Nógrád megyébe is.

A nemzetség Szatmár megyében is feltűnt a 13. század vége felé:

1300-ban Tamás fia Beke bihari főispán, majd később királynéi tárnokmester került Szatmár megyébe, s birtokolta neje után Mérket.

1312-ben Beke már Szamosszeg-en is szerzett birtokot.

Benedek (Beke) Károly Róbert híve volt, annak nagy szolgálatokat tett, azonban 1316-ban belekeveredett a Borsa Kopasz-féle lázadásba, s emiatt elvesztette a király kegyeit. Birtokaitól megfosztották, s későbbiekben már nincs nyoma. 1321 előtt a nemzetség tagjai birtokosok voltak Bihar vármegyében is, Tenkeszéplakon, valamint Feketegyörösön, ahol a nemzetség 1321 évi osztozkodásakor Feketegyörös (Gyres) Apa fiainak jutott.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

  1. Erdély története