Főmenü megnyitása

Borsos István (Ászár, 1863. február 8.[1]Budapest, 1918. április 12.)[2] református lelkész, főiskolai tanár, klasszika-filológus, könyvtáros, numizmatikus.

Borsos István
Borsos István képmása
Borsos István képmása
Született 1863. február 8.
Ászár
Elhunyt 1918. április 12. (55 évesen)
Budapest
Foglalkozása református lelkész,
főiskolai tanár,
klasszika-filológus,
könyvtáros,
numizmatikus

Felmenői, családjaSzerkesztés

A Borsos család nemesi származásának igazolására, 1943-ban Borsos Endre közigazgatási bíró által indított eljárás nem járt sikerrel, ugyanis a Belügyminisztérium nem látta igazoltnak, azt a családi emlékezetben megmaradt eredettörténetet, miszerint a kérelmező abból a nemes Borsos családból származik, amely III. Ferdinánd magyar királytól 1646. október 1-én Zala vármegyében kapott címeres nemeslevelet és onnan Csajágra származott. A dokumentumok hiányara tekintettel a család eredete nem állapítható meg kétséget kizáróan, ugyanakkor a nemességvizsgálati eljárásban a család és más tanúk által megfogalmazott vallomások azt látszanak igazolni, hogy az a Csajágon honos nemes Borsos családból származik.[3]

Borsos István a Komárom vármegyei Ászáron született 1863. február 8-án. Nagyapja, Borsos István (Kocs, 1798. december 26. – Nagysáp, 1880. december 19.) nagysápi református iskolamester. Édesapja, Borsos István (Nagysáp, 1840. június 25. – Nagysáp, 1891. március 14.) ászári, utóbb nagysápi református iskolamester, édesanyja nemes kocsi Sebestyén József és Tóth Julianna lánya, nemes kocsi Sebestyén Zsuzsanna. Szülei Kocson kötöttek házasságot 1860. december 11-én, házasságukból 15 gyermek született.

Testvérei:

Feleségét Tscheppen Olga Karolina Erzsébet Jozefát, Tscheppen Eduárd és Heberle Terézia Nagysápon 1888. december 20-án vette el. Házasságukból kilenc gyermek született.

Gyermekei:

TanulmányaiSzerkesztés

Elemi iskoláit részben Vérteskethelyen, részben Nagysápon végezte. Valószínű, hogy későbbi működésére nagy hatással volt, hogy úgy Ászár, mint az ahhoz közel fekvő Vérteskethely gyakori lelőhelye a római kori leleteknek. Algimnáziumi tanulmányait Nagykőrösön végezte 1874 őszétől, ahol nagybátyja, nemes kocsi Sebestyén Bálint[35] tornatanára volt. Főgimnáziumi éveit 1878 és 1882 között a Pápai Református Kollégiumban töltötte. Teológiát 1882-től 1886-ig ugyancsak Pápán tanult. Diákévei alatt felelős szerkesztője volt a Pápai Ifjúsági Lapnak. A teológia elvégzése után négy féléven át a budapesti Királyi Magyar Tudományegyetemen klasszika-filológia előadásokat hallgatott és ez idő alatt a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában dolgozott. Pulszky Ferenc múzeum igazgató felismerte tehetségét és mindenképpen arra akarta rávenni, hogy maradjon ott a Magyar Nemzeti Múzeumban, de Borsos István 1888 májusában a tanári alapvizsga letétele után visszatért Pápára. Időközben Tatán 1887. augusztus 8-án kápláni vizsgát tett.

MunkásságaSzerkesztés

Borsos István 1888. június 6-ai kinevezése óta régi alma materének, a Pápai Református Kollégiumnak klasszika-filológia tanáraként oktatott, tisztségében 1892-ben ismét megerősítették. 1888. szeptember 16-án református lelkésszé szentelték a második lelkészi vizsga megszerzése után. 1896-ban rábízták a Főiskolai Régiségtár és Történet-Philologiai Múzeum kezelését. 1897 és 1918 között a Pápai Református Főiskolai Könyvtár igazgatója. Korszerű nyilvántartásokkal látta el, katalogizálta először a régiségtár 1899-ben, majd a könyvtárban található anyagot 1901-ben és 1912-ben. Az ő kezelése alatt a Pápai Református Kollégium könyvtára egyike lett hazánk legrendezettebb könyvtárainak. 1903-ban nyilvános könyvtárrá szervezte át az intézményt, majd 1912-ben átköltöztette az új kollégiumi épületbe. A Pápai Református Kollégium régiségtani és filológiai gyűjteményét is Borsos István rendezte. Elvégezte a Pápai Református Kollégiumi könyvtárhoz tartozó éremgyűjtemény rendszerezését és ennek eredményeként meg is jelent tollából a magyar és erdélyi, valamint a görög és római érmek szakszerű leírása 1909-ben és 1911-ben. Több történeti és egyéb mű szerzője, amelyek részben önállóan, részben egyházi és tudományos folyóiratokban jelentek meg. Számos pápai sajtóorgánumnak, többek között a Dunántúli Protestáns Lapnak 28 évig volt munkatársa. Oktatói évei alatt alapítványt hozott létre, amelynek kamataiból a Pápai Református Kollégium a latin nyelv tanulásában a legjobb eredményt elérő diákokat jutalmazta. A Borsos István által létrehozott alapítványt 1991-ben felélesztették.

HalálaSzerkesztés

Orvosa 1918. április 9-én súlyos, esetleg műtétet igénylő vakbélgyulladást állapított meg nála, április 10-én éjjel utazott fel Budapestre, ahol megoperálták, de legyengült szervezete nem bírta ki a súlyos műtétet, és 1918. április 12-én reggel elhunyt. Április 17-én Pápán helyezték örök nyugalomra. Temetésén Rácz Kálmán tartott gyászbeszédet. Sírja a Pápai Alsóvárosi temetőben található.

MűveiSzerkesztés

 • Az aeropag eredete és szerepe az athéni államban Perikles koráig. Pápa, 1890.
 • A pozsonyi rendkívüli törvényszék és a gályarabok története. Pápa, 1893.
 • A pápai főiskola régiségtárának és történet-filológiai múzeumának katalógusa. Pápa, 1899.
 • A pápai főiskolai könyvtár katalógusa és rövid története. 1-2. Köt. Pápa, 1901., 1912.
 • A vízcsepp, a mely megtisztít. Budapest, 1908.
 • A pápai főiskola éremgyűjteményének leírása. 1-2. Köt. Pápa, 1909., 1911.
 • Kollégiumi történetek : rajzok és elbeszélések a diákéletből. Pápa, 1910.

SzármazásaSzerkesztés

Borsos István családfája
Borsos István
(Ászár, 1863. február 8.–
Budapest, 1918. április 12.)

református lelkész, főiskolai tanár, klasszika-filológus, könyvtáros, numizmatikus

Apja:
Borsos István
(Nagysáp, 1840. június 25.[36]
Nagysáp, 1891. március 14.)[37]

ászári, utóbb nagysápi református iskolamester

Apai nagyapja:
Borsos István
(Kocs, 1798. december 26.[38]Nagysáp, 1880. december 19.)[39]

nagysápi református iskolamester

Apai nagyapai dédapja:
Borsos István
(Kocs, 1773. augusztus 17.[40] – ?)
Apai nagyapai dédanyja:
Bácsai Zsuzsanna

Apai nagyanyja:
nemes Bori Judit
(Páty, 1807. június 21.[41] – ?)
Apai nagyanyai dédapja:
nemes Bori István

Apai nagyanyai dédanyja:
Árki Judit

Anyja:
nemes kocsi Sebestyén Zsuzsanna
(Kocs, 1840. július 26.[42]Nagysáp, 1922. február 7.)
Anyai nagyapja:
nemes kocsi Sebestyén József

Anyai nagyapai dédapja:
Anyai nagyapai dédanyja:
Anyai nagyanyja:
Tóth Julianna
Anyai nagyanyai dédapja:
Anyai nagyanyai dédanyja:

JegyzetekSzerkesztés

 1. Borsos István születése, Ászár ref. egyházközség anyakönyve, 6/1863. folyószám.
 2. Borsos István gyászjelentése 1918.
 3. MNL OL Y 1 – 1943 – 799. jelzet
 4. Borsos Borbála születése, Ászár ref. egyházközség anyakönyve, 23/1861. folyószám.
 5. Borsos Borbála gyászjelentése
 6. Borsos Zsuzsanna születése, Ászár ref. egyházközség anyakönyve, 15/1865. folyószám.
 7. Borsos Jolán születése, Ászár ref. egyházközség anyakönyve, 19/1867. folyószám.
 8. Borsos Dezső születése, Ászár ref. egyházközség anyakönyve, 3/1869. folyószám.
 9. Borsos Dezső gyászjelentése
 10. Borsos Dezső és Poór Irén Etelka házassága, Pápa ref. egyházközség anyakönyve, 8/1894. folyószám.
 11. Borsos Károly születése, Császár ref. egyházközség anyakönyve, 21/1871. folyószám.
 12. Borsos Károly halála, Debrecen polgári halotti anyakönyve, 1557/1933. folyószám.
 13. Borsos Károly gyászjelentése
 14. Borsos Károly és nemes perlaki Perlaky Izabella (Ella) házassága, Pápa polgári házassági anyakönyv, 95/1897. folyószám.
 15. Borsos Lenke Kornélia születése, Császár ref. egyházközség anyakönyve, 41/1872. folyószám.
 16. Borsos Endre születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 5/1874. folyószám.
 17. Borsos Gizella születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 14/1875. folyószám.
 18. Borsos Endre születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 20/1876. folyószám.
 19. Bajcsy- Zsilinszky Endre rejtegetésének története
 20. Borsos Béla Lajos születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 7/1878. folyószám.
 21. Borsos Béla Lajos születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 27/1879. folyószám.
 22. Borsos Margit Irma születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 16/1887. folyószám.
 23. Borsos Ilona születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 22/1883. folyószám.
 24. Borsos Irma születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 1/1886. folyószám.
 25. Borsos Irén Olga Erzsébet születése, Pápa ref. egyházközség anyakönyve, 62/1889. folyószám.
 26. Borsos Olga Mária születése, Pápa ref. egyházközség anyakönyve, 22/1891. folyószám.
 27. Borsos Olga Mária és Barkász Károly házassága, Pápa polgári anyakönyve, 105/1914. folyószám.
 28. Borsos Lilla születése, Pápa ref. egyházközség anyakönyve, 22/1892. folyószám.
 29. Borsos István Tibor születése, Pápa ref. egyházközség anyakönyve, 31/1893. folyószám.
 30. Borsos István Tibor halála, Pápa polgári anyakönyve, 324/1902. folyószám.
 31. Borsos Andor Károly születése, Pápa ref. egyházközség anyakönyve, 15/1895. folyószám.
 32. Borsos Andor Károly halála, Pápa polgári anyakönyve, 20/1895. folyószám.
 33. Borsos Jenő halála, Pápa polgári anyakönyve, 256/1903. folyószám.
 34. Borsos Gyöngyi és Papy Béla házassága, Budapest X. ker. polgári anyakönyve, 372/1925. folyószám.
 35. nemes kocsi Sebestyén Bálint gyászjelentése.
 36. Borsos István születése, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 1840. év.
 37. Borsos István halála, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 11/1891. folyószám.
 38. Borsos István születése, Kocs ref. egyházközség anyakönyve, 1798. év.
 39. Borsos István halála, Nagysáp ref. egyházközség anyakönyve, 34/1880. folyószám.
 40. Borsos István születése, Kocs ref. egyházközség anyakönyve, 1773. év.
 41. Bori Judit születése, Páty ref. egyházközség anyakönyve, 1807. év.
 42. nemes kocsi Sebestyén Zsuzsanna születése, Kocs ref. egyházközség anyakönyve, 1840. év.

ForrásokSzerkesztés