A Bothok egy régi magyar nemes család, amelyhez számos fontos szerepet betöltő személyiség tartozott; közöttük már a középkortól kezdődően országbírók, mágnások. Az első feljegyzések a családról 13. századi forrásokban lelhetőek fel először.

A Both család címere
A bajnai Both család címere
A szikavai és bélavári Both majd Burchard család címere

TörténeteSzerkesztés

Ősi fészkük Ung vármegye. Zsigmond királytól kaptak címeres nemeslevelet, mely Konstanzban kelt. A család ezen kívül Vajára és Azsgútra is királyi adományt kapott és Eőrdarmán is birtokos volt. Pest vármegyében is szerepelt és címerpecsétjét a Magyar Nemzeti Levéltár elődjében P. p. fasc. 179. No. 155. alatt őrizték. A család tagjai között kiváló férfiak voltak. János Mátyás király követe Törökországban, akinek emlékét Gergely nevű szolgája örökítette meg az ún. Paksy-kódexben, „Both János gyászéneke”[1] címen. Költészetünk e legrégibb emlékeinek, egyikét Döbrentei Gábor fedezte fel.

A család, állítólag a Csorna-nemzetségből vált ki, amelyet Szécsi Miklós országbírónak egy 1383-as oklevele már 1061-ben létezőnek említ.

Jelentősebb tagjaiSzerkesztés

A Botfalvai Both családSzerkesztés

A Bajnai Both családSzerkesztés

 • Bajnai Both András, Dalmát Horvát és Tótország bánja ( 1482 ; 1504–1507 ; 1510–† 1511). Both István fia. Bajnai Both János fivére, Csapy Apollónia sógora.
 • Bajnai Both János († 1493), Illíria kormányzója, Horvát és Tótország bánja. Both István fia. Felesége Csapy Apollónia, Csapy Tamás fia András szentgyörgyi várnagy (1441 és 1448 között)[6][7] és N. Ilona lánya.
 • Bajnai Both János († 1521. aug.), horvát vicebán, 1521-ben nándorfehérvári vicebán lett, a vár védelmében esett el. Nándorfehérvár vitéz oltalmazója, akit a törökök, amikor maroknyi seregével elvonult, lemészároltak. Szülei bajnai Both János és Csapy Apollónia. Felesége alsólendvai Bánffy Margit, alsólendvai Bánffy Miklós ajtónállómesternek, Pozsony vármegye főispánjának a lánya.[8]
 • Bajnai Both Ferenc († 1526), horvát bán. Szülei bajnai Both János és Csapy Apollónia. Felesége németújvári Batthyány Ágnes, németújvári Batthyány Boldizsár (+1520) alországbíró lánya.[9]
 • Bajnai Both György (†1552), zalai földbirtokos, Bajnai Both Ferenc és németújvári Batthyány Ágnes fia.[10] Both György felesége háshágyi Háshágyi Borbála,[11] Háshágyi Dénes és kányaföldi Kerecheny Borbála lánya. Both Györgynek két lánya született: Bajnai Both Erzsébet (†1602), Karnicsaczy Horváth Márk neje, majd báró Istvánffy Miklós (1558–1615) alnádor felesége; és Bajnai Both Margit, pakosi Paksy Jób felesége.[11]
 • Bajnai Both Bálint, 1550-ben Arad vármegye főispánja volt.
 • Bajnai Both Péter, váradi kapitány, Bihar vármegye főispánja volt (1550).

Szikavai és BélavárySzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

 • Nagy Iván. Magyarország családai, Pest, 1857-1868 [1]
 • Borovszky Samu. Magyarország vármegyéi és városai, Pest, 1896-1911 [2]
 • Klement Judit. Apák és fiúk gazdasági stratégiái:egy magyar család a 19. és 20. században, AETAS – Journal of history and related disciplines (1-2/2005) [3]
 • Tóth Krisztina. Bajna. A Both nemzetség falut teremt, István Bárdos Ed. [4]
 • Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, Budapest, 1894, 1899, 1901, 1902, 1926
 • Meliorisz Béla. A Bothfalvi Both család címere, Turul, 1901 [5]
 • Marcel Burchard-Bélavary. Récits de famille, Histoire de la Famille Burchard-Bélaváry, Berger-Levrault & Cie, Nancy, 1906; La Hulpe, Bruxelles, 2001
 • Szekér György. Nagykanizsa – Romlottvár, dipl. Architecte, 2007, Budapest
 • Kenyeres István, Kis Péter; Szentpétery Imre. 16th századi uradalmi utasítások, Történettudományi Alapítvány, 2002
 • Kiss Lajos: Nándorfehérvár bukása (Hadtört. Közl., 1889)

JegyzetekSzerkesztés

 1. Both János gyászéneke in A Pallas nagy lexikona
 2. Vasárnapi Ujság, 1910
 3. The Armorial who is who, Robert Gayre, 1963
 4. archivportal.hu
 5. Both Menyhért portréja
 6. MNL.DF.13614.1440-03-29
 7. MNL.DF.93110.1448-09-05
 8. alsólendvai Bánffy family 02. [2012. november 16-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. április 23.)
 9. genealogy.eu - Batthyány family 01
 10. MNL. DF: 101609.1526-07-03
 11. a b Zala megye helytörténeti lexikona. Kéziratos regesztagyűjtemény. (Zalaszentmárton-Zovajka)Zalaszentmihály lásd Szentmihály 26.514. 56