Lugosi Bruz Lajos (?, 1817. – Kolozsvár, 1856. június 23.)

Elsősorban történelemmel foglalkozott, azon belül Hunyad megye történeti emlékeivel.[1] Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idején Kossuth Hírlapját ő tudósította az erdélyi szászokkal kapcsolatos témákról.[2]

Népregét irt az Életképekbe (1848. II.), történelmi cikkeket az Uj Magyar Múzeumba (1853.), Kolozsvári Hetilapba (1853. 14. 49. 51. sz.), Erdélyi Naptárba (1854), Kenyérvizy álnév alatt a Vasárnapi Ujságba (1856.) Hazai tájképek című cikksorozatának I. része: A csigmői barlang, az Erdélyi Múzeumban jelent meg (1856.)

Dr. Fodor Józseffel közösen egy 3-4 kötetes művet terveztek írni Erdély régiségei és természeti ritkaságai címmel.[3]

Halálakor Vass József piarista tanár és történetíró írt róla nekrológot, amely az Erdélyi Múzeumban jelent meg (1856. 16. szám).

HivatkozásokSzerkesztés

  1. Kristóf György: Tudományos intézetek Erdélyben 1919-ig. Cluj-Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület. 1942. = Erdélyi Tudományos Füzetek, 135.  
  2. A magyar sajtó története. Főszerk. Szabolcsi Miklós. Budapest: Akadémiai. 1979–1985. ISBN 963 05 1772 8  
  3. Új Magyar Múzeum. 1854. I.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

  • Sárközi Zoltán: Bruz Lajos, 1817–1856. Történelmi Szemle, (1967) 343–355. o.
  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban. Bp., Heraldika, 1998-1999.
  • Kempelen Béla: Magyar nemes családok. Bp., Grill Károly Könyvkiadóvállalata, 1911-1932.