Címzetes

egyértelműsítő lap

Címzetes az a személy, aki felsőbb engedéllyel valamely hivatalnak csak a címét viseli.[1] A címhez címpótlék jár.

Magyarországi példák címzetes jelzőjű tisztségekreSzerkesztés

Címzetes államtitkárSzerkesztés

A címzetes államtitkár – a Kormány tagjának irányításával – ellátja a miniszterelnök által meghatározott közigazgatási feladatokat.[2] (2) A címzetes államtitkárt a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök határozatlan időre nevezi ki, és menti fel. A miniszterelnök az előterjesztését a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter javaslata alapján teszi meg. A Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter javaslatának megtétele előtt kikéri a címzetes államtitkár irányítását ellátó miniszter véleményét. Ha a Miniszterelnöki Hivatalt közigazgatási államtitkár vezeti, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert megillető jogkört a közigazgatási államtitkár gyakorolja.[3] (3) A címzetes államtitkár tekintetében a munkáltatói jogokat – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – az irányítást ellátó miniszter gyakorolja.[4]

további információkSzerkesztés

  • 143/2012. (VII. 3.) Korm. rendelet a címzetes főjegyzői cím adományozásának, a címre való jogosultság megszűnésének, a cím visszavonásának eljárási szabályairól, valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó szabályokról

Címzetes köztisztviselőkSzerkesztés

„Címzetes (fő)tanácsos” és „címzetes főmunkatárs” cím adományozásaSzerkesztés

A közigazgatási szerv a tartósan kiemelkedő munkát végző, felső fokú végzettségű és szakvizsgázott köztisztviselőnek

  • Címzetes vezető tanácsosi,
  • Címzetes főtanácsosi,
  • Címzetes vezető tanácsosi

címet adományozhat (ha legalább 5, 12, ill. 20 év jogviszonnyal rendelkezik). A középiskolai végzettségű köztisztviselőnek címzetes főmunkatársi cím adományozható (legalább 18 év jogviszony esetén). A címzetes köztisztviselőt a besorolási fokozata legmagasabb fizetési fokozatába kell sorolni. Ha az idő múlásával ezt a fokozatot amúgy is elérte, akkor a címzetes cím megszűnik.

Címzetes főjegyzőSzerkesztés

A miniszterelnök – a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal javaslatára – határozatlan időre címzetes főjegyzői címet adományozhat az illetékességi területén tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző jegyzőnek – ide nem értve az aljegyzőt –, aki a) a cím adományozását megelőző tíz évben folyamatosan jegyzői, körzetközponti jegyző esetében legalább öt éve körzetközponti jegyzői tisztséget tölt be, b) legmagasabb fokozatú minősítést kap. A cím adományozására minden évben a Közszolgálati Tisztviselők Napja alkalmából kerül sor.[5] (2) A címzetes főjegyzői cím adományozását a képviselő-testület a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal útján kezdeményezheti, amely a javaslatot köteles a saját és a jegyzői szakmai érdek-képviseleti szerv véleményével ellátva a közigazgatási személyzetpolitikáért felelős miniszterhez felterjeszteni. Ha a cím adományozását a megyei, illetve a fővárosi kormányhivatal kezdeményezi, ki kell kérnie a képviselő-testület, illetve a jegyzői szakmai érdekképviseleti szerv véleményét. A közigazgatási személyzetpolitikáért felelős miniszter a beérkezett javaslatokról kikéri a helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményét. Ezt követően a közigazgatási személyzetpolitikáért felelős miniszter terjeszti fel a miniszterelnöknek a javaslatokat a címzetes főjegyzői cím adományozására.[6]

A címhez címpótlék jár.

Kapcsolódó szócikkekSzerkesztés

JegyzetekSzerkesztés

  1. A Pallas nagy lexikona
  2. 2002. évi XVII. törvény 31/A. § (1) bek.
  3. 2002. évi XVII. törvény 31/A. § (2) bek.
  4. 2002. évi XVII. törvény 31/A. § (3) bek.
  5. 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (1) bek.
  6. 2011. évi CXCIX. törvény 253. § (2) bek.