Ciklikus adenozin-monofoszfát

Ciklikus adenozin-monofoszfát
Kémiai azonosítók
CAS-szám 60-92-4
PubChem 6076
ChemSpider 5851
MeSH Cyclic+AMP
Kémiai és fizikai tulajdonságok
Kémiai képlet C10H12N5O6P
Moláris tömeg 329,206 g/mol
Ha másként nem jelöljük, az adatok az anyag standardállapotára (100 kPa) és 25 °C-os hőmérsékletre vonatkoznak.

A ciklikus adenozin-monofoszfát (cAMP, ciklikus AMP vagy 3′-5′-ciklikus-adenozin-monofoszfát) molekula számos biológiai folyamat résztvevője. Az adenozin-trifoszfátból (ATP) képződik.

A cAMP ugyan nem képes átjutni a sejtmembránon, de másodlagos hírvivő (secondary messenger) molekulaként fontos szerepet játszik a sejten belüli jelátviteli (szignál transzdukció) folyamatokban. Olyan hormonok hatásának kiváltásában vesz részt, mint például a glukagon és az adrenalin. Fő hatása a proteinkináz enzimek aktiválása, és szabályozza a Ca2+ ionok ioncsatornákon keresztüli áthaladásának mértékét is.

  • Ádám–Dux–Faragó–Fésüs–Machovich–Mandl–Sümegi: Orvosi biokémia. (hely nélkül): Medicina Könyvkiadó Zrt. 2006. 471–475. o. ISBN 963-242-902-8