Főmenü megnyitása

A colonus szó alatt eredetileg (a Római Birodalomban alakult ki) a mezőgazdasági (szabad) kisbérlőt értették, aki a nagybirtokosok földjeinek egy-egy parcelláját terményhányad fejében művelte. A termény egy részét be kellett szolgáltatnia a tulajdonosnak, a többivel ő és családja rendelkezett. Később, amikor a 3. századra a Római Birodalom hódító háborúi befejeztével a rabszolgák száma folyamatosan csökkent, és az emiatt bekövetkezett munkaerőhiány súlyos gazdasági problémákat eredményezett a birodalom nyugati felében, a felszabadított rabszolgákat kezdték el colonusként alkalmazni, akik szintén a birtokostól kapták a földet és ezért a termény egyharmadával adóztak. Ekkor kezdődött meg a colonusok röghöz kötése is.