Csáky-Pallavicini család

A körösszeghi és adorjáni őrgróf Csáky-Pallavicini család, egy magyar főnemesi család. Pallavicini Roger őrgróf örökbe fogadta gróf Csáky Zsigmond két fiú- és egy leánygyermekét; 1876-tól királyi jóváhagyással, adománnyal, leszármazottjai kettős vezetéknevet és az őrgrófi címet viselték.

Pallavicini címer

A család történeteSzerkesztés

A család alapítója a Pallavicini családból származó Pallavicini Roger (1814-1874) őrgróf volt. Roger apja, őrgróf Pallavicini Edvard (17871839), aki 1827-ben megkapta a magyar honosságot, anyja, Josephine, Gräfin zu Hardegg auf Glatz und im Machlande (1784-1850) volt. Roger nagyszülei, őrgróf Pallavicini János-Károly (1741-1789), császári tábornok, a Katonai Mária Terézia-rend lovagja, és gróf zichi és vázsonykői Zichy Leopoldina (1758-1840) voltak. Zichy Leopoldina grófnő szülei gróf Zichy István (17151769) és gróf Maria Cecilia von Stubenberg (17251763) voltak. Ennek a Zichy Istvánnak a nagyapja pedig zicsi és vázsonkeöi gróf Zichy István (16161693) tárnokmester, császári és királyi tábornok, koronaőr, Moson vármegye főispánja, aranysarkantyús vitéz, nagybirtokos, királyi tanácsos, kamarás, aki 1655-től báró, majd 1679-től gróf lett.

A Pallavicini Roger őrgróf, 1851. szeptember 22-én Miskolcon[1] vette feleségül, gróf vajai és luskodi Vay Eulália (1812-1873) kisasszonyt, gróf vajai és luskodi Vay Ábrahám (1789-1855), főispán, országgyűlési követ, és kazinczi Kazinczy Zsófia (1794-1843) lányát. Vay Eulália grófnő még abban az évben, 1851. augusztus 21-én, vált el első férjétől, körösszeghi és adorjáni Csáky Zsigmond (1805-1873) gróftól.

A házasság után, Pallavicini Roger őrgróf csak jogilag fogadta örökbe feleségének első házasságából származó de saját vérrokon két fiát, gróf Csáky Zsigmondot (1842-1932) és gróf Csáky Hippolitot (1844-1918). Az örökbefogadott fiúk 1876. április 8-án, Bécsben kelt legfelsőbb határozattal jogot nyertek a Csáky-Pallavicini kettős név és az őrgrófi cím és címer viselésére.[2] A két fiún kívül Euláliának volt még két lánya is első férjétől: Csáky Melánia (18361933) és Róza (18371868). Vaj Eulália grófnő első férjének, gróf Csáky Zsigmond (1805-1873) úrnak a szülei gróf kőrösszeghi és adorjáni Csáky János (1745-1806), Kolozs vármegye főispánja, császári és királyi kamarás, huszárkapitány, nemesi testőr és jekel- és margitfalvi Jekelfalussy Terézia (1774-1850) voltak.

Csáky-Pallavicini Hippolit (1844-1918), császári és királyi kamarás, honvéd-lovassági százados, feleségül vette Zágrábban 1869. február 4-én gróf klokochi és trebinjei Vojkffy Flóra (1851-1904) kisasszonyt. A házasságukból két fiúgyermek született: őrgróf Csáky-Pallavicini Roger (1874-1943), Császári és királyi huszárszázados, földbirtokos; és őrgróf Csáky-Pallvicini Artúr (1875-1896), császári és királyi hadnagy, aki nőtlen, fiatalon öngyilkosságot követett el. Roger vitte tovább a családot, feleségül vette 1901. április 15.-én báji Patay Márta (1879-1965) kisasszonyt, báji Patay Sámuel (1850-1886) és gencsi és érmihályfalvi Gencsy Margit (1859-1939) lányát. Patay Márta két fiú- és egy leány gyermekkel áldotta meg. Leszármazottjai mai napig élnek.

LeszármazásSzerkesztés

Az örökbefogadó Pallavicini Roger (Bécs, 1814. november 21.Sajószentpéter,[3] 1874. február 1.) és feleségének, Vay Euláliának (Berkesz, 1812 – Budapest, 1873. december 8.) a Csáky Zsigmondtól származó gyermekei:

Csáky-Pallavicini ZsigmondSzerkesztés

 • A1 Csáky-Pallavicini Zsigmond (teljes neve: Mária Zsigmond István Fülöp Jakab) (Szendrő, 1842. május 1. – Nagytapolcsány, 1932. júniusában), főrendiház tag.
  Felesége Orzini Izabella Mária Donna (Isabella Orsini d'Aragona) (Firenze, 1853 – Nagytapolcsán, 1942), akivel 1872. augusztus 25-én kelt egybe, Firenzében. Gyermekeik:[4]
  • B1 Gabriella Antoinette Eulália, (Budapest, 1873. június 13. – Budapest, 1925. július 11.), aki 1893. január elsején Berzeviczy Györgyhöz ment feleségül (Szendrőlád, 1867 – 1925. július 11.)
  • B2 Friderika (Kurityán, 1875. október 9. – Budapest, 1912. január 18.), házasságát, Baveno-ban, (Olaszország) kötötte 1910. október 14-én, Edzard Jonkheer von Flack-Mareinwehr-rel (1884-1963)
  • B3 Hippolyt (Ipoly) (Kurityán, 1877. június 7. – Budapest, 1940. október 11.), két felesége volt: Sophia Pobóg-Niementowska és Gansl Jolán. Első feleségétől született egy fia, 1907-ben László. Lászlónak két gyermeke van: Izabella (1934) és Róbert (1944).[5]

Csáky-Pallavicini HippolitSzerkesztés

 • A1 Csáky-Pallavicini Hippolit (Hippolyt, Ipoly) Zsigmond (Zimony, 1844. június 27. – Torna, 1918. augusztus 2.), császári és királyi kamarás és százados a magyar királyi honvéd-lovasságnál. Felesége klokochi és trebinjei Voikffy (Vojkffy) Flóra (Oroslavje, 1851. szeptember 5.Viszló, 1904. május 17.). Házasságukat 1869. február 4.-én tartották Zágrábban. Vojkffy Flóra szülei klokochi és trebinjei Voikffy Zsigmond (1816-1860) és Marija Ditković Žitomirska (c.1824-1894) voltak.
  • B1 Roger Zsigmond Miklós Mária Immaculata (Zágráb, 1874. április 17. – Tornyosnémeti, 1943. január 28.). Császári és királyi huszárszázados. Tanulmányait befejezvén katonai szolgálatot teljesített, 1911-ben vonult nyugdíjba századosi rendfokozattal. Vidéki, Tornyosnémetiben elterülő birtokán gazdálkodott nyugdíjas éveiben. Az első világháborúban a Vöröskereszt díszjelvényét érdemelte ki, több más kitüntetés mellett. Tornyosnémeti birtokán érte a halál.
   Felesége báji Patay Márta (Cekeháza, 1879. augusztus 20. – Budapest, 1965. június 10.), akit Budapesten vett feleségül 1901. április 15-én. Patay Márta szülei, báji Patay Sámuel (1850-1886) és gencsi és érmihályfalvai Gencsy Margit (1859-1939) voltak.
   • C1 Alfonz Tibor Hippolyt Roger (Cekeháza, 1902. augusztus 4. - Budapest, 1997. május 21.) feleségét, Wekerle Gizellát (Budapest, 1907. december 3. - † Budapest, 1996. december 19.) Dánoson vette feleségül 1935. június 16-án. Wekerle Gizella szülei Wekerle Sándor (1878-1963), pénzügyminiszter, és csákói Geist Mária Lujza Erzsébet (1886-1977) voltak.
    • D1 Sándor Roger Alfonz Mária (*Budapest, 1936. május 13.-†?). Felesége, Varsányi Ágnes (*Budapest, 1936. január 21.-†?) Varsányi Ágnes Julianna szülei Varsányi Mihály és Tóth Julianna (18981976) voltak.[6]
     • E1 Tamás (1960)
      • F1 Joannes Paulus Rubén Sándor Maria (2000)
     • E2 Roger (1961)
      • F1 Roger Hippolyt (1995)
     • E3 Alexandra (1965), Kalchauer Wilfriedné
    • D2 Roger Sándor Mária (*Kassa, 1943. április 13.- Bibinje, Horvátország, 2009. augusztus 3.). Neje: tomcsányi Tomcsányi Dóra (*Szekszárd, 1943. október 20.)
     • E1 Zsófia (1978), klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta. Férje, Semsey Gábor.
     • E2 Krisztina (1980)
    • D3 Georgina (Gina) Margit Gizella Márta Mária, *Budapest 20.1.1938; m.Budapest 10.4.1992 Aladár Szalay-Marzsó de Zámoly et Verebély (*Budapest 28.7.1927)
   • C2 Roger (Tornyosnémeti, 1908. október 16.-?). A gazdasági iskolát Keszthelyen végezte és Pécsett szerzett állam -és jogtudományi doktorátust. Tanulmányai után Tornyosnémetiben telepedett le és ottani gazdaságát irányította, valamint a falu gazdasági életében is tevékeny részt vállalt (mezőgazdasági bizottsági elnök volt többek közt). Hosszabb tanulmányutat tett Franciaországban. Budapesten vette feleségül Szent-Imrey Mártát (1921) 1958. augusztus 16-án
   • C3 Margit (Tornyosnémeti, 1910. augusztus 31-1993), aki 1949-ben Budapesten ment feleségül Viktor Langhardhoz (1894-1970)
  • B2 Artúr Hippolyt Mária Immaculata (Budapest, 1875. június 17. – Budapest, 1896. augusztus 9.), aki egy Somossy-orpheum-beli énekesnő (név szerint Barrison Ethel) miatt öngyilkosságot követett el, mint írta „nem tudott nélküle élni”, búcsúlevelében arra kérte a szeretett nőt, hogy csókolja meg koporsóját, aki ezt a kérést (nem várt módon) teljesítette. Az őrgróf többször is megkérte Ethel kezét, de az mindig nemet mondott. Korábban egy mulatozás során három katonatársa, valamint a nő és három testvérének jelenlétében megfenyegette, hogy főbe lövi magát, ha a lány nem figyel rá, ekkor testvére, Roger kivette Artúr kezéből a revolvert. Aznap este még megnézték a nővérek műsorát, majd ismét szórakoztak és megtervezték a másnapi programot, ezután hazamentek, de aznap este Artúr két tiszttársa a Ferenc József-laktanyában lévő lakásában holtan találták az őrgrófot, főbe lőtte magát.[7][8]

JegyzetekSzerkesztés

 1. Házasságkötésük a miskolci református anyakönyvben
 2. L. Reg. 68. sz. 452. l.).
 3. a http://pages.prodigy.net/ptheroff/gotha/pallavicini.html Archiválva 2008. június 27-i dátummal a Wayback Machine-ben oldal halála helyéül Felsőnyárádot adja meg
 4. a Magyar Nemzetségi Zsebkönyv szerint született egy Gergely Miklós Zsigmond Roger (Budapest, 1871. október 10.) nevű gyermekük is, de ennek a fiúnak máshol semmi nyomát nem találni, Kempelen Béla sem említi
 5. Magyar Nemzeti Digitális Archívum • keresés. mandadb.hu. (Hozzáférés: 2021. január 25.)
 6. Széchenyi Nemzeti Könyvtár - gyászjelentések Varsányi Mihályné Tóth Julianna
 7. Az ezredév
 8. Archivált másolat. [2016. március 4-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2020. március 10.)

ForrásokSzerkesztés

 • Révai, Pallas Lexikonok
 • Abaúj-Torna vármegye, 1939
 • Magyar Nemzetségi Zsebkönyv
 • Kempelen Béla: Magyar nemes családok
 • Csáky genealógia