Cs. Bogáts Dénes

(1882-1949) romániai magyar történész, nyelvész

Cs. Bogáts Dénes, Csíkmadarasi (Nagyszeben, 1882. április 22.Sepsiszentgyörgy, 1949. november 8.) magyar történész, nyelvész.

Cs. Bogáts Dénes
Született 1882. április 22.
Nagyszeben
Elhunyt 1949. november 8. (67 évesen)
Sepsiszentgyörgy
Állampolgársága
Foglalkozása történész,
nyelvész,
heraldikus

ÉletútjaSzerkesztés

Középiskolai tanulmányait Nagyszebenben és Budapesten végezte, egy ideig posta- és távírdai tisztviselő. Sepsiszentgyörgyön már mint nyugdíjas került kapcsolatba a Székely Nemzeti Múzeummal. Az egyetemi tanulmányok hiányát önműveléssel pótolva, 1932-ben a múzeum igazgató-választmányának tagja, majd tiszteletbeli igazgató-őre lett. A múzeum levéltárában a Székelyföldre vonatkozó helynév- és családtörténeti adatok összeírásával foglalkozott, s rengeteg adatot gyűjtött Háromszék és Sepsiszentgyörgy múltjára vonatkozólag. Bár betegsége ágyhoz kötötte, az utolsó percig írta munkáját a háromszéki helynevekről. Az Erdélyi Múzeum munkatársa volt.

A Székely Nemzeti Múzeum könyvtára számára hatalmas címeres levél gyűjteményt állított össze. Ennek kiadását 1943-ban Herepei János tervezte, de a háború miatt ez nem valósult meg. A gépelt kézirat részben fennmaradt a Bogáts-hagyatékban, de a címeres leveleket elvitte az evakuálás és a megalakult nemzeti levéltár.

MunkáiSzerkesztés

 • Háromszéki helynevek (az Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum ötvenéves jubileumára c. kötetben, Sepsiszentgyörgy 1929. 52-71)
 • Az első székely huszárezred a török és francia háborúkban 1788-tól 1814-ig (Sepsiszentgyörgy 1932)
 • Adatok a régi Háromszék topográfiájához helynévkutatások alapján (az EME XII. vándorgyűlésének emlékkönyvében, Kolozsvár, 1934. 89-96)
 • Zágon 1690. évi feldúlása és következményei (Erdélyi Múzeum 1941/3-4.; klny.: A Székely Nemzeti Múzeum kiadványai 3.)
 • Sepsiszentgyörgy története (a Székelyföld írásban és képben c. kötetben, Bp. 1941)
 • Háromszék vármegye (idegenforgalmi kiadvány, Bp. 1942)
 • Szemerja község és református egyházának története (Sepsiszentgyörgy 1943)
 • Háromszéki oklevélszójegyzék (ETF 163. Kolozsvár, 1943)
 • A -ni, -nit, -nul, -nül rag a háromszéki régiségben (Dolgozatok 16. Kolozsvár, 1947)
 • Háromszéki szótörténeti tárának kéziratos gyűjteménye a második világháborúban elpusztult, új gyűjtéséből Szabó T. Attila tett közzé adatokat (NyIrK 1958/1-4.)
 • Adalékok Háromszék iskolatörténetéhez. Cs. Bogáts Dénes bejegyzései Berecz Gyula: Háromszék-vármegye népoktatási intézeteinek története című könyvébe; sajtó alá rend. Coroi Artúr; Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 1998 (Erdélyi tudományos füzetek)

IrodalomSzerkesztés

 • Székely Zoltán: Cs. Bogáts Dénes. A Sepsiszentgyörgyi Tartományi Múzeum Évkönyve 1879-1954, Mv. 1955. 164 -65.
 • Szabó T. Attila: Cs. Bogáts Dénes (1882-1949). A Nyelv és múlt c. kötetben, 1972. 498-501.

ForrásokSzerkesztés