Csapó M. József

(1911–1979) romániai magyar mezőgazdasági szakíró, botanikus

Csapó M. József, (Eredeti neve: Csapó József; Csapó-Miklóssy) (Temesvár, 1911. március 16.Kolozsvár, 1979. május 1.) magyar mezőgazdasági szakíró. Csapó I. József apja.

Életpályája szerkesztés

Középiskoláit Temesvárt, főiskolai tanulmányait Kolozsvárt végezte, 1948-ban itt szerzett biológiából doktorátust. 1935-től 1948-ig a kézdivásárhelyi gimnáziumban és a Gazdasági Iskolában tanított, 1948-tól a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskolán tanított. Eleinte a botanika, majd a talajtan érdekelte. Főleg pedológiai kérdésekkel – a talajtérképezés elméleti és gyakorlati problémáival, a talaj vízháztartásával, a vízháztartás gyakorlati vonatkozásaival, valamint a kutatási módszerek fejlesztésével – foglalkozott.

Magyar és német nyelvű szaktanulmányait a Scripta Botanica Musei Transilvanici (1942), az Acta Bolyaiana (1948), a magyarországi Agrokémia és Talajtan (1954, 1956, 1960) közölte, önállóan és társszerzőként írott szaktanulmányainak nagy részét román nyelven a kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola folyóiratában jelentette meg.

Ismeretterjesztő írásait az Erdélyi Gazda (1937), Igazság, Művelődés és a nagyváradi Fáklya közölte. Számos egyetemi jegyzet szerzője, román szakmunkák fordítója.

Kötetei (válogatás) szerkesztés

  • Talajtan (1958);
  • Egyszerű talajvizsgáló módszerek (1962);
  • Talaj és termelés (Csapó I. Józseffel, 1980).

Irodalom szerkesztés

  • László Béla: Laboratóriumtól a dús termésig. Beszélgetés Csapó M. József professzorral és munkatársaival. Korunk 1966/12.
  • Rostás Zoltán: Látogatás kilenc tudósnál: Az erdélyi talajok tudós szakembere. A Hét Évkönyve 1978.
  • Jakab Sámuel: Életét a talajtannak szentelte. A Hét 1979/28.

Források szerkesztés

Külső hivatkozások szerkesztés