Cseke Péter (irodalomtörténész)

(1945–) erdélyi magyar költő, közíró
(Cseke Péter (költő) szócikkből átirányítva)

Cseke Péter (Recsenyéd, 1945. január 30. –) irodalomtörténész, eszmetörténész, sajtótörténész, újságíró, költő, szociográfus és egyetemi tanár.

Cseke Péter
Született1945. január 30. (79 éves)
Recsenyéd
Állampolgárságaromán
Nemzetiségemagyar
Foglalkozása
IskoláiBabeș–Bolyai Tudományegyetem
Kitüntetései

SablonWikidataSegítség

Életpályája

szerkesztés

Középiskoláit 1963-ban végezte Székelyudvarhelyen, 1968-ban a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen magyar nyelv- és irodalom szakos tanári képesítést nyert. Tanított az egyetemen, 1990 után a filológiai tudományok doktora, egyetemi tanár a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Újságírói Tanszékén. Doktorátusvezető, a Hungarológiai tudományok doktori iskola tagja. 1990-től a Korunk szerkesztője.

A Falvak Dolgozó Népe belső munkatársa. Versei a Vitorla-ének című lírai gyűjteményben (1967), fordításai a fiatal román költők Építő Amfion című magyar antológiájában (1967) jelentek meg. Kommunikációs tevékenységével támogatta a Zerindi Képtár létrehozását. Egy valóságfeltáró műfaj teherbírása című tanulmányában (Korunk, 1974/4, 5) a riport megújulásáról és a riportelemzés kérdéseiről értekezett, s ebben a műfajban jelentkezett nemsokára Forrás-kötettel is: Víznyugattól vízkeletig (riportok, 1976).

Szerepelt az Emberarcok című riportkötetben (Beke Györggyel, Marosi Barnával, 1976), a Tollal, fegyverrel (1977) című gyűjteményben és a Kötések, sodrásban[2] című riportantológiában (1979). Egy korrajzzá szélesülő riportja a kolozsvári magyar biológusnemzedék indulásáról (Azzá váltunk-e, akivé akartunk? Korunk 1979/7-8) arra figyeltetett fel, hogy a második irodalmi Forrás-nemzedékkel együtt új tudományos-műszaki nemzedék is indult. Látóhegyi töprengések című kötetének (1979) riportjaiban, interjúiban a közelmúlt és a jelen irodalmának, művelődésének számos munkását szólaltatta meg. Kiemelkedett közülük az Adyfalváért hadakozó Papp Aurél, Debreczeni László vallomásai és a Kányádi Sándor apját megszólaltató Emberségből példát című írás. Egyik utóbbi kötete A magyar szociográfia erdélyi műhelyei. (Magyar Napló Kiadó, Budapest, 2008.)

Kutatási területe

szerkesztés

A romániai magyar irodalom és sajtó története, sajtóelmélet, szociográfia.

 • Emberarcok. Beke György, Cseke Péter, Marosi Barna riportkönyve; Kriterion, Bukarest, 1976
 • Víznyugattól vízkeletig. Riportok; Kriterion, Bukarest, 1976
 • Látóhegyi töprengések; Kriterion, Bukarest, 1979
 • Kötések, sodrásban. Szociográfiai riportok; összeáll. Cseke Péter, Zágoni Attila; Politikai, Bukarest, 1980
 • Hazatérő szavak. Publicisztikai írások, riportok. 1970–1985; Albatrosz, Budapest, 1985
 • Erdélyi Fiatalok. Dokumentumok, viták. 1930–1940; közzéteszi László Ferenc, Cseke Péter, bev. Cseke Péter; Kriterion, Bukarest, 1986
 • Nem lehet. A kisebbségi sors vitája; vál. Cseke Péter, Molnár Gusztáv, előszó Cseke Péter, utószó, jegyzeteket Molnár Gusztáv; Héttorony, Budapest, 1989 (Limes-könyvek)
 • Mit várhat a falu a Romániai Magyar Demokrata Szövetségtől?; többekkel; Európai Idő, Sepsiszentgyörgy, 1990 (Tudod-e...)
 • Hazatérő szavak szociográfiai riportok; Püski, Budapest, 1993
 • Érték és értékrend az egyetemes magyar irodalomban. Az 1992-es kolozsvári konferencia előadásai; szerk. Cseke Péter; NHK, Budapest, 1994
 • Korfordulós újesztendő. Szociográfiai riportok; Erdélyi Gondolat, Székelyudvarhely, 1994
 • Lehet – nem lehet? Kisebbségi létértelmezések. 1937–1987; sajtó alá rend. Cseke Péter; Mentor, Marosvásárhely, 1995
 • Vigyázó torony. Beszélgetések Debreczeni Lászlóval; Kriterion, Bukarest, 1995
 • Volt egyszer egy iskola. Csombordi emlékkönyv, 1935–1995; összeáll. Fülöp István, szerk. Csávossy György, Cseke Péter; Corvin, Déva, 1996
 • Metaforától az élet felé. Kisebbségi értelmiség – kisebbségi nyilvánosság. Tanulmányok (1987–1997); Kriterion, Bukarest–Kolozsvár, 1997
 • Szabédi napjai. Emlékezések, tudományos előadások Kolozsvárt, 1992–1997; összeáll. Cseke Péter. bev. Kántor Lajos; Korunk Baráti Társaság–A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága–Anyanyelvi Konferencia, Kolozsvár–Budapest, 1998
 • 125 éves a kolozsvári egyetem. A Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán 1997. november 21-én tartott emlékülés előadásai; szerk. Cseke Péter, Hauer Melinda; Komp-Press, Kolozsvár, 1999
 • "A Homoród füzes partján...". Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről; szerk. Cseke Péter, Hála József; Pro-Print, Csíkszereda, 2000
 • Horváth István és az erdélyi népi irodalmi irányzat; Balassi, Budapest, 2000 (Kortársaink)
 • Láthatatlan emlékművek. Erdélyi variációk nyelv és lélek szövetségére, 1970–2000; Felsőmagyarország, Miskolc, 2000
 • Tényfeltárás – szociográfia; Erdélyi Tankönyvtanács, Kolozsvár 2001
 • Paradigmaváltó erdélyi törekvések. Kisebbségi létértelmezések; Kriterion, Kolozsvár, 2003 (Gordiusz)
 • A Tizenegyek. Egy antológia elő- és utóélete, 1923–2003; közzéteszi Cseke Péter; Kriterion, Kolozsvár, 2003
 • Időrobbanás. Esszék, tanulmányok, dokumentumok a szellemi útkeresés műhelytörténetéből; Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2003
 • László Dezső emlékezete. 1904–2004; szerk. Cseke Péter; Polis, Kolozsvár, 2004
 • Minőségi igények és módszertani követelmények a felsőoktatásban. Válogatás a Babeş-Bolyai Tudományegyetem magyar tagozatán tartott módszertani konferenciák előadásaiból, 2001–2003; szerk. Cseke Péter, Kozma Kis Erzsébet-Edit; Presa Universitara Clujeana, Kolozsvár, 2004
 • Jöjjön el a mi időnk, Esszék, tanulmányok, dokumentumok; Pallas-Akadémia, Csíkszereda 2005 (Bibliotheca Transsylvanica)
 • Buday György és Kolozsvár. Álom egy Solveig-házról. Esszék, tanulmányok, levelek, visszaemlékezések; szerk. Cseke Péter; Komp-Press, Kolozsvár, 2006
 • Legyen eszünk, ha már volt. Feljegyzések Európán innen, Erdélyen túl, 1990–2005; Felsőmagyarország–Szépírás, Miskolc–Szolnok, 2006
 • A magyar szociográfia erdélyi műhelyei; Kolozsvári Egyetemi, Cluj-Napoca, 2007
 • A magyar szociográfia erdélyi műhelyei; Magyar Napló, Budapest, 2008
 • Kistérségek – nagy remények? A társadalmi önépítés megújuló formáiról; szerk. Cseke Péter; Korunk–Komp-Press, Kolozsvár, 2009
 • Álom egy kolozsvári Solveig-házról. Eszmetörténeti írások, dokumentumok; Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2010
 • Fájó sebekből termő ágak. Világtávlatban gondolkodó Erdélyi Fiatalok. Eszmetörténeti tanulmányok; Lucidus, Budapest, 2010 (Kisebbségkutatás könyvek)
 • A tudomány határai; Korunk–Komp-Press, Kolozsvár, 2011
 • Védjegyek. Íróportrék – ellenfényben; Kriterion, Kolozsvár, 2011 (Gordiusz)
 • Cseke PéterBurus János: Csíksomlyói Székely Népfőiskola; Hungarovox, Budapest, 2013
 • Borongós ég alatt. Sajtótörténeti tanulmányok, 1980–2014; Nap, Budapest, 2015 (Magyar esszék)
 • Erdélyi értékhorizontok. Újabb eszmetörténeti tanulmányok; Magyar Napló, Írott Szó Alapítvány, Budapest, 2015
 • Szigetek, szórványok a Kárpát-medencében és Észak-Amerikában; vál., szerk. Cseke Péter; Korunk–Komp-Press, Kolozsvár, 2016
 • Örökhagyók, értékvédők. Krétarajzok két évtized tanulmányaihoz; Pallas-Akadémia, Csíkszereda, 2016
 • Őrtüzeink parazsa. Erdélyi variációk nyelv és lélek szövetségére, 1918–2018; Polis, Kolozsvár, 2018
 • Döntéskényszerben. Egy erdélyi biológusnemzedék ötven éve; Korunk Komp-Press, Kolozsvár, 2018
 • Az emlékezet feltámasztása. Válogatott és újabb tanulmányok; Magyar Napló–Fokusz Egyesület, Budapest, 2019 (Rádiusz könyvek)
 • A teljesség sóvárgása. Irodalomtörténeti tanulmányok, 1981–2016; Nap, Budapest, 2019 (Magyar esszék)
 • Trianoni hófogságban, 1918–1945–1990. Eszmetörténeti tanulmányok; Nap, Budapest, 2020 (Magyar esszék)
 • Otthonirodalom. A magyar szociográfia erdélyi műhelyei; Polis, Kolozsvár, 2020
 • Hazatérő szavak nyomában. Szociográfiai riportok; Polis, Kolozsvár, 2021

Díjak, elismerések (válogatás)

szerkesztés
 • A Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének Pro Literatura díja (2004)
 • A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem nívódíja az Időrobbanás (Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2003.) című esszé- és tanulmánykötetért (2004)
 • A Magyar Írószövetség Szociográfiai Szakosztályának Szabó Zoltán-díja (2005)
 • A kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem érdemoklevele az egyetemfejlesztéshez való hozzájárulásért (2005)
 • A Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2014)[3]
 1. Az EMKE 2020-as díjazottai. (Hozzáférés: 2020. november 2.)
 2. Előszót írt hozzá Simonka László.
 3. Kolozsvár Társaság honlapja

További információk

szerkesztés
 • Beke Mihály: A cselekvés költészete. Korunk, 1977/3.
 • Nagy Olga: Látóhegyi töprengések. Utunk, 1980/31.
 • Beke György: Látóhegyről meddig nyílik kitekintés? A Hét, 1980/35.
 • Beke György: Riporter az irodalomtörténet-írásban. Élet és Irodalom, 1990. augusztus 31.
 • Tükörjáték. Cseke Péter 65. születésnapjára; szerk. Botházi Mária, Győrffy Gábor; Művelődés, Cluj, 2010

Kapcsolódó szócikkek

szerkesztés