Hermeiasz (Kr. e. 1. század) görög költő

A ciprusi Curiumból (gör. Kourion) származott. Athénaiosz öt jambusát őrizte meg, amelyeket a sztoikusok ellen írt. Feltehetőleg egy egész könyvnyi hasonló jambust írhatott, mivel Athénaiosz mint „ek tón iambón” idézi.

ForrásokSzerkesztés

Ókori lexikon I–II. Szerk. Pecz Vilmos. Budapest: Franklin Társulat. 1902–1904.  

  • Athénaiosz: Lakomázó szofisták, XIII. könyv; "Nőkről" c. szakasz; 563. o.; ld. [1] (angolul)