Dániel könyvének kiegészítései

Dániel könyvéhez a Theodotion-féle fordítás hozzátoldott egy könyvet, a Dániel könyvének kiegészítései lett a neve. Egy deuterokanonikus könyv az Ószövetségből. Valószínű, hogy Kr. e. 1. században keletkezett irodalmi zsidó mű.

Tintoretto festménye. Zsuzsanna és a vének

Zsuzsanna és a vénekSzerkesztés

Két Babilonban élt vén Zsuzsanna után áhítoztak. Egyik nap megbeszélték egymás között, hogy házasságtörésre kényszerítik az asszonyt. Azonban Zsuzsanna erkölcsös nő volt, és ellenállt. Erre a vének hamis tanúvallomást tettek a bíróságon. A bíróság el is ítélte Zsuzsannát, azonban megjelent a gyűlésen Dániel és keresztkérdésekkel kiderítette az igazságot, így a véneket ítélték halálra, és az asszonyt mentették fel.

Bél és a sárkánySzerkesztés

Az alexandriai zsidó fordítás között találták meg ezt a hozzácsatolt történetet. Dániel próféta felfedi Bél bálvány imádó papok ravaszságát, avval, hogy a papok viszik el a bálványszobor elől a kihelyezett ételt, amit a bálványistennek kellene elfogyasztania. Hamut szór a földre, és másnap jól kivehetőek a papok lábnyomai, akik éjjel elviszik az ételt. A papokat a király haragjában megöli. Dániel összetöri a bálványt és furfanggal megöli a kígyót is, amiket a perzsák bálványoztak. Ezért Dánielt az oroszlánok közé vetik egy verembe.

Dániel az oroszlánok közöttSzerkesztés

 
Rubens: Dániel az oroszlánok között

Egy angyal Habakuk prófétát hajánál fogva Dánielhez repíti, hogy adjon neki enni. Habakuk eteti Dánielt, az oroszlánok nem falják fel Dánielt. Erre a király megmenti Dánielt és a vádlókat teszi be az oroszlánok közé, akiket menthetetlenül felfalnak.

MondanivalójaSzerkesztés

A könyvben példaesetek vannak leírva. A Tízparancsolat megszegői halálos bűnt követnek el, és Isten - akinek szándékait Dániel képviseli -, be is váltja a törvényt. Az igazakat megmenti reménytelen helyzetekből is, de a gonosz szándékúak elpusztulnak, nincs aki megvédné őket. Zsuzsanna esetében Mózes törvényei:

  • Ne tégy felebarátod ellen hazug tanúbizonyságot!
  • Ne törj házasságot!
  • Ne kívánd felebarátod házát, ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálólányát, se ökrét, se szamarát, se semmit, ami a te társadé!

Bél bálvány isten példájában:

  • Ne borulj le nekik és ne engedd, hogy szolgálatukra kényszeríttess, mert én, az Örökkévaló, a te Istened, féltékeny Isten vagyok..
  • Ne lopj!

Összefoglalásként, a törvények a fogságban élő népre idegen környezetben is érvényesek, ott sem kisebbíthetők, felejthetők el. Evvel a babiloni fogságban élők hitét kívánja erősíteni a szerző.

ForrásokSzerkesztés