Déli evangélikus egyházkerület

(Déli Evangélikus Egyházkerület szócikkből átirányítva)

A Déli evangélikus egyházkerület a Magyarországi Evangélikus Egyház három egyházkerületének egyike. Székhelye Budapesten található. 65 evangélikus egyházközség alkotja, elsősorban Magyarország déli vármegyéi tartoznak hozzá, de nem képez egybefüggő területet: egyrészt Tolna, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Békés vármegye, másrészt pedig Budapest pesti oldalának evangélikus gyülekezetei tartoznak hozzá. Az egyházkerület 1952-ben jött létre, alapvetően a korábbi Bányai evangélikus egyházkerület gyülekezeteiből, de a Nyugati (Dunántúli) evangélikus egyházkerület több déli gyülekezete is hozzá került. Területe 2000-ben jelentősen lecsökkent, amikor az addigi két kerület mellé újra felállították a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületet.

Déli evangélikus egyházkerület
Elhelyezkedés
Ország Magyarország
Statisztikai adatok
További jellemzők
Alapítás ideje 1952
Vezetése
A Deák téri evangélikus templom Budapesten

Története szerkesztés

1952-ben a zsinat pártállami nyomásra felszámolta a négy egyházkerületet, és helyettük két újat, egy északit és egy délit állított fel. A Déli Egyházkerület 1952. július 1-jei hatállyal jött létre, első püspöke az addigi – Ordass Lajos püspök bebörtönzése után a kerület élére került – bányai egyházkerületi püspök, Dezséry László, egyházkerületi felügyelője Darvas József, az addigi bányai kerületi felügyelő lett.

Az egyházkerület területét a bányai egyházkerület nagyobb része – a budai gyülekezetek kivételével – és a dunántúli kerület tolna-baranya-somogyi, külső-somogyi egyházmegyéinek egyházközségei és néhány zalai gyülekezet alkották. (Zalaegerszegtől Pesten át Gyuláig.) Az egyházmegyei határok ugyanekkori átrajzolásának következményeként a kerületet 45 éven keresztül nyolc egyházmegye alkotta: Bács-Kiskun, Kelet-Békési, Nyugat-Békési, Csongrád-Szolnoki, Pesti, Pestmegyei, Somogy-Zalai és Tolna-Baranyai Egyházmegye. Mindkét egyházkerület székhelyéül Budapestet jelölték ki, a déli püspök egyben a Deák téri gyülekezet lelkésze is. Az első néhány év az egyházkerület számára is a megfélemlítés és az egyházi élet visszaszorításának időszaka volt.

A kommunista diktatúra enyhülésének jeleként 1956. október 5-én sor került Ordass Lajos püspök állami rehabilitációjára, ezt október 8-án követte az egyházi rehabilitáció. Ezután Dezséry László október 31-én lemondott, így Ordass püspök átvehette a déli kerület vezetését, ezt november 2-án a Szabad Kossuth Rádió által közvetített beszédében nyilvánosan is bejelenthette. Ordass Lajost 1957-ben az Evangélikus Világszövetség alelnökévé választotta, de a pártállam 1958. június 24-én másodszor is eltávolította az egyházkerület éléről. A váltásnak a legitimitás némi látszatát kölcsönözve Dezséry László néhány órára újra elfoglalta a püspöki tisztséget, majd – most már végérvényesen – lemondott. Ezt követően a gyülekezetek – egyetlen jelöltként – Káldy Zoltán pécsi lelkészt, tolna-baranyai esperest választották meg püspöknek, akit 1958. november 4-én iktattak be hivatalába. Káldy püspök 1967-től haláláig – szinte egyszemélyi vezetőként – az egyház püspök-elnöke is volt, 1984-ben pedig az Evangélikus Világszövetség budapesti ülésén elnökének választotta meg. Kemény kézzel irányította egyházkerületét és az egyházat, saját teológiai rendszerét, az ún. diakóniai teológiát szinte kizárólagossá tette.

Káldy Zoltán 1987. május 17-i halálát követően az egyházkerület Harmati Bélát, a hosszú idő óta genfi kiküldetésben dolgozó lelkészt választotta meg püspökének, a régóta betöltetlen kerületi felügyelői posztra pedig Dr. Frenkl Róbert orvosprofesszort. Az új elnökséget október 24-én iktatták be hivatalába a Deák téri templomban. 1989 szeptemberében, az államosított evangélikus iskolák közül elsőként újraindulhatott a Fasori Evangélikus Gimnázium, ezt később több más intézmény visszavétele is követte. 1996. december 31-i hatállyal a zsinat megszüntette a Csongrád-Szolnoki Egyházmegyét, gyülekezeteit a szomszédos megyékhez osztotta be; viszont 1997 novemberében kettéosztotta a Pest Megyei Egyházmegyét, létrehozva így a Dél-Pest Megyei és az Észak-Pest Megyei Egyházmegyéket. 2000-ben harmadik kerületként újra létrejött a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület, a területi átrendezés során a déli kerülettől Dunántúlhoz került a Somogy-Zalai Egyházmegye, Északhoz pedig a Dél-Pest Megyei és az Észak-Pest Megyei Egyházmegye, így az egyházkerületnek öt egyházmegyéje maradt. 2003-ban Harmati Béla püspök, elérve a nyugdíjkorhatárt, nyugdíjba vonult, utódjának a kerület Gáncs Péter országos missziói lelkészt választotta meg, a lemondott Sólyom Jenő kerületi felügyelő helyére pedig Szemerei Zoltánt. Beiktatásukra 2003. szeptember 6-án, Békéscsabán került sor. 2006-ban újabb felügyelőválasztásra került sor, a magyarországi evangélikusság történetében a déli kerület választott először nőt erre a tisztségre Radosné Lengyel Anna személyében, 2006. szeptember 16-án Kecskeméten iktatták be hivatalába.

Püspökök szerkesztés

sorszám Név Szolgálati idő Megjegyzés
1. Dezséry László 19521956
2. Ordass Lajos 19561958
3. Káldy Zoltán 19581987
4. Harmati Béla 19872003
5. Gáncs Péter 2003–2018
6. Kondor Péter 2018–

Egyházkerületi felügyelők szerkesztés

sorszám Név Szolgálati idő Megjegyzés
1. Darvas József 19521972
2. Szent-Ivány Ödön 19721977
3. Dr. Frenkl Róbert 19871989
4. Sólyom Jenő 19902003
5. Szemerei Zoltán 20032006
6. Radosné Lengyel Anna 20062018
7. Font Sándor 2018 óta

Szervezeti felépítés szerkesztés

65 egyházközség található az egyházkerület területén, amik 5 egyházmegyét alkotnak:

 • Bács-Kiskun Evangélikus Egyházmegye
  • Esperese: Lupták György (kiskőrösi lelkész)
   Egyházmegyei felügyelője: Dudla Erzsébet
   Egyházközségek száma: 13
 • Kelet-Békési Evangélikus Egyházmegye
  • Esperese: Nagy Zoltán (békéscsabai lelkész)
   Egyházmegyei felügyelője: Liska András
   Egyházközségek száma: 9
 • Pesti Evangélikus Egyházmegye
  • Esperese: Cselovszky Ferenc (Budapest-Deák téri lelkész)
   Egyházmegyei felügyelője: Krizsán Zoltán
   Egyházközségek száma: 17
 • Tolna-Baranyai Evangélikus Egyházmegye
  • Esperese: Aradi András (bonyhádi lelkész)
   Egyházmegyei felügyelője: Rózsai György
   Egyházközségek száma: 14

Az egyházkerület jelenlegi vezetése:

 • Kondor Péter püspök
 • Font Sándor egyházkerületi felügyelő
 • dr. Korányi András püspökhelyettes
 • Krizsán Zoltán egyházkerületi másodfelügyelő

Egyházközségek szerkesztés

Evangélikus intézmények az egyházkerület területén szerkesztés

 • Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon, Pécs
 • Békéscsabai Evangélikus Szeretetszolgálat, Békéscsaba
 • Evangélikus Diakóniai Otthon, Kaposszekcső
 • Győry Vilmos Evangélikus Szeretetszolgálat, Orosháza
 • Idősek Napközi Otthona, Kecskemét
 • Jó Pásztor Evangélikus Szeretetotthon, Kiskőrös
 • Kondorosi Nyugdíjasház – Evangélikus Egyház, Kondoros
 • Középhalmi Misszió Alapítvány (Szenvedélybeteg-mentő Szakszolgálat), Szarvas
 • Mandák Mária Evangélikus Gyülekezeti Ház, Budapest
 • II. Kerületi Evangélikus Egyház Idősek Klubja, Mezőberény
 • Ótemplomi Szeretetszolgálat, Szarvas
 • Rákospalotai Evangélikus Szeretetotthon, Budapest
 • Tótkomlósi Evangélikus Szeretetszolgálat, Tótkomlós
 • Evangélikus Rádiómisszió – Evangélikus Missziói Központ, Budapest
 • Luther Kiadó, Budapest
 • Zákeus Médiacentrum, Budapest

További információk szerkesztés

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés