DE Egészségügyi Kar

a Debreceni Egyetem kara Nyíregyházán

Az egészségügyi főiskolai képzés 1990-ben indult el nyíregyházi központtal 2 szakon, 60 hallgatóval. 1996-ban alakult az intézmény Egészségügyi Főiskolai Karrá, és 2000-től tartozik az integrált Debreceni Egyetem karai közé, melynek képzési helye Nyíregyháza. 2002-től vezették be a kredit-rendszerű képzést és a Neptun nyilvántartási rendszert, 2007-ben tértek át az Egységes Tanulmányi Rendszer (ETR) alkalmazására, és 2008 nyarától egy új Neptun rendszert használnak.

KépzésekSzerkesztés

Alapképzések

 • Ápolás és betegellátás alapszak (ápoló, mentőtiszt, szülésznő szakirány)
 • Egészségügyi gondozás és prevenció alapszak (védőnő szakirány)
 • Egészségügyi szervező alapszak (egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező szakirány)
 • Szociális munka alapszak

Mesterképzések

 • Ápolás mesterképzés
 • Egészségügyi Szociális Munka mesterképzés
 • Szociális munka és szociális gazdaság (SOWOSEC)
 • Szociális szakvizsga

Szakirányú továbbképzések

 • Akut betegellátó
 • Alkalmazott szociális gerontológia
 • Egészségügyi rehabilitásicós menedzser
 • Ifjúsági védőnő
 • Interdiszciplináris közösségi munka
 • Közösségi animátor
 • Munkaerőpiaci tanácsadó

Oktatási, tudományos, kutatási szervezeti egységekSzerkesztés

TanszékekSzerkesztés

Szociális és Társadalomtudományi IntézetSzerkesztés

Rusinné Dr. Fedor Anita mb. intézetigazgató

Társadalomtudományi TanszékSzerkesztés

Dr. Fábián Gergely főiskolai tanár, dékán, tanszékvezető

Pszichológiai TanszékSzerkesztés

Dr. Kiss János főiskolai tanár, intézetigazgató, tanszékvezető

Szociális Munka TanszékSzerkesztés

Dr. Szoboszlai Katalin főiskolai docens

Idegennyelvi RészlegSzerkesztés

Tilki Ágnes vezető nyelvtanár

Szociális Szakvizsga, Szak- és Továbbképzési KözpontSzerkesztés

Dr. Horváth László főiskolai docens, továbbképzési központvezető

Gerontológiai Koordinációs KözpontSzerkesztés

Dr. Semsei Imre tudományos főmunkatárs, központvezető

Az Intézet alap- és mester képzéseiSzerkesztés
 • Szociális munka alapszak
 • Egészségügyi Szociális munka
 • Szociális munka és szociális gazdaság
Az Intézet szakirányú továbbképzéseiSzerkesztés
 • Alkalmazott szociális gerontológia
 • Interdiszciplináris közösségi munka
 • Közösségi animátor
 • Munkaerőpiaci tanácsadó
 • Addiktológiai konzultáns
Az Intézet felsőfokú szakképzéseiSzerkesztés
 • Szociális munka felsőoktatási szakképzés - szociális munka asszisztens szakirány
 • Szociális munka felsőoktatási szakképzés - ifjúságsegítő asszisztens szakirány

Egészségtudományi IntézetSzerkesztés

Dr. Ködmön József főiskolai docens, intézetigazgató, tanszékvezető

Elméleti Egészségtudományi TanszékSzerkesztés

Dr. Kalapos István főiskolai tanár, tanszékvezető

Sürgősségi és Oxiológiai TanszékSzerkesztés

Dr. Lőrincz István egyetemi docens, tanszékvezető

Védőnői Módszertani és Népegészségtani TanszékSzerkesztés

Dr. Kósa Zsigmond főiskolai tanár, tanszékvezető

Egészségügyi Informatikai TanszékSzerkesztés

Dr. Ködmön József főiskolai docens, intézetigazgató, tanszékvezető

Ápolástudományi TanszékSzerkesztés

Dr. Sárváry Attila főiskolai tanár, tanszékvezető

Regionális Egészségügyi Továbbképző KözpontSzerkesztés

Dr. Kósa Zsigmond főiskolai tanár, tanszékvezető, központvezető

Az Intézet alap- és mester képzéseiSzerkesztés
 • Ápolás és betegellátás alapszak
 • Ápolás mesterképzés
 • Egészségügyi Gondozás és Prevenció alapszak
 • Egészségügyi szervező alapszak
Az Intézet szakirányú továbbképzéseiSzerkesztés
 • Akut betegellátó
 • Egészségügyi rehabilitációs menedzser
 • Ifjúsági védőnő

KapcsolatSzerkesztés

4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4

http://foh.unideb.hu