Darnay Kálmán

régész, muzeológus, író

Szentmártoni Darnay Kálmán (szül: Dorner Kálmán, Sümeg, Zala vármegye, 1864. május 11. – Sümeg, Zala vármegye, 1945. július 3.) régész, muzeológus, író, királyi tanácsos, magyar királyi tanácsos és magyar kormányfőtanácsos, az állami Darnay-múzeum alapító igazgatója.[1]

Darnay Kálmán
SzületettDorner Kálmán
1864. május 11.
Sümeg, Zala vármegye
Elhunyt1945. július 3. (81 évesen)
Sümeg, Zala vármegye
Állampolgárságamagyar
Nemzetiségemagyar
HázastársaLuiszer Linka
Foglalkozásarégész,
muzeológus,
múzeumigazgató,
író
Kitüntetéseidíszpolgár (1927, Sümeg)
A Wikimédia Commons tartalmaz Darnay Kálmán témájú médiaállományokat.
SablonWikidataSegítség
A szentmártoni Darnay család címere. Sümegi temető

Élete szerkesztés

Felmenője a Sopron vármegyei lakó Dorner Péter, 1645. október 24-én III. Ferdinánd magyar királytól szerzett nemességet.[2] Dorner Kálmán 1864. május 12-én született Sümegen. Édesapja Dorner Kajetán (18281907)[3] kereskedő volt; ő magyarosíttatta a család nevét 1884-ben Darnayra, majd 1915. augusztus 16-án erre királyi engedélyt szerzett, valamint az uralkodó a "szentmártoni" nemesi előnevet adományozta neki.[4] Darnay Kálmán édesanyja eiterizi Eitner Anna (18371912),[5] a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, a Sümegvidéki Vöröskereszt egylet elnöke volt,[6] akinek a szülei Eitner József (17851845), Sümeg város bírája, és Paczer Anna (18071874) voltak.[7] Darnay Kálmán testvérei: Darnay Károly, Darnay Béla, Darnay István (18611895),[8] Darnay Géza, Darnay Kajetán, Brenner Elekné Darnay Anna, és Kaiser Lajosné Darnay Emma voltak.

Iskoláit szülőhelyén és apja kérésére a kereskedelmi akadémiát Grazban végezte, ezután Ausztriában és Németországban utazgatott, ahol felkereste az ottani múzeumokat, régiségboltokat is. A kereskedői pályát választotta, de szabadidejét a régészetnek szentelte. 1887-ben átvette édesapja vaskereskedését, melyet később fűszerüzlettel is kibővített. A környéken régészeti ásatásokat folytatott.

A régiséggyűjtési szenvedélye 1877-ben kezdődött, ekkor a sümegi várban egy reneszánsz díszes sarkantyút talált. Hamarosan tekintélyes gyűjteményre tett szert régiségekből. Gyűjteményét feldolgozta, rendszerezte, ezalatt vaskereskedését alkalmazottra bízta. Később tanítványa lett Rómer Flórisnak, Pulszky Ferencnek és Hampel Józsefnek; majd bekapcsolódott a Rómer Flóris, Pulszky Ferenc és Hampel József irányításával folyó régészeti feltárásokba. Régészeti megfigyeléseit szakfolyóiratokban (Archaelogiai Értesítő, Archaeologiai Közlemények, Múzeumi és Könyvtári Értesítő, Zalai Közlöny) publikálta. 1889-ben részt vett Berlinben a régészeti konferencián. 1890-ben az Országos Régészeti és Embertani Társulat igazgatói választmányának tagjává választották.

Régészeti leletekből álló gyűjteményét az államnak adta (1907), és az abból létrejött múzeumnak igazgatója is volt. Később a gyűjtemény nagy részét más múzeumnak adták át. Behatóan foglalkozott Kisfaludy Sándor életével és munkásságával. 1897-ben az író könyvtárát, levéltárát és kéziratait ő ajándékozta a Magyar Nemzeti Múzeumnak (2154 nyomtatvány, 1017 oklevél, 118 kötet kézirat). 1915. augusztus 18-án Ferenc József császár Darnay Kajetánnak a rokonainak, köztük Darnay Kálmánnak, megengedte a névváltoztatást és a "szentmártoni" nemesi előnevet adományozta nekik.[4] Darnay Kálmánt 1927-ben Sümeg díszpolgárává választották.

Házassága szerkesztés

1899. július 4-én Sümegen,[9] feleségül vette a helyi jómódú polgári származású Luiszer "Linka" Karolin Anna Jolán (Vöckönd, 1882. május 5.) kisasszonyt, akinek a szülei Luizer Lajos, földbirtokos, és Giugli Terézia voltak.

Munkássága szerkesztés

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megbízásából ő vezette 1895-ben a millenniumi ásatásokat a Dunántúlon, Sümeg környékén; többek között Csabrendeken, Csobáncon, Somlón, Szalacskán, Lesencetomajon, Nagykapornakon és Zalaszántón is. Négyezernél több sírt tárt fel, az itt feltárt leletekkel rakta le a sümegi múzeum alapjait. A Somogyban folytatott kutatásainaknak eredménye a szalacskai kelta pénzverő és öntőműhely feltárása is.

1897-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta a családja birtokában levő 3600 kötetes Kisfaludy Sándor-könyvtárat és a Kisfaludy család iratait is. Közel 20 ezer darabból álló hadtörténeti, néprajzi és iparművészeti gyűjteményét. a Ez a terv eredetileg 1887-ben egy, a sümegi várban előkerült sarkantyú adott gondolatot Darnay Kálmánnak múzeum megalapítására. Saját költségén rendezte be a Sümegi Muzeumot, ahol bemutatta a gyermekkora óta gyűjtött zalai és somogyi történeti és néprajzi emlékeket.[10] Évtizedekig nagy buzgalommal növelte a muzeum anyagát.

1901. elején jó barátja, Malatinszky Ferenc zalacsányi földbirtokos, a Darnay Kálmán féle muzeumnak ajándékozta a Nóvák család régi irattárát: az irattár érdekes okmányokat tartalmazott a 15.—17. század első feléig. Legbecsesebb darabja Werböczy itÉlőmester a nagy törvénytudós által hozott itélet, okirat sok becses okmány, levél volt.[11]

1908-ban felajánlotta gyűjteményét a nemzetnek, azzal a feltétellel, hogy míg él, Sümegen tartják. A múzeumot Állami Darnay Múzeumnak ismerték, és attól kezdve annak az igazgatója lett. 1911-ben, Darnay a Múzeumok és Könyvtárak Országos Felügyelőségének kolozsvári régész tanfolyamára járt. Az első világháború és az utána következő infláció Darnayt anyagilag teljesen tönkretette, azonban elismerésképpen 1922-ben kormányfőtanácsosi címmel tüntetik ki. Anyagi gondok miatt 1922-ben bezárta a múzeumot ideiglegenesen, de a minisztérium rendkívüli segélyekkel, majd 1927 januárjától havi 400 pengő életjáradékkal biztosította a múzeumvezető munkáját.[12] 1938-ban a múzeum fő részét Sümegről a Keszthelyi Múzeumba szállították át, csak a Kisfaludy-emlékek maradtak Sümegen, ebből nyílt meg 1951-ben a sümegi Kisfaludy Emlékmúzeum. Sajnos azonban, a Keszthelyre került gyűjtemény a világháború végén – amikor a front elől nyugatra akarták menteni – a zalaegerszegi pályaudvaron bombázás következtében, 1945. március 28.-án, nagyrészt megsemmisült. Darnay Kálmán még értesült gyűjteménye sorsáról; talán ez is hozzájárult, hogy 1945. július 3.-án meghalt.[13]

Számos értekezést írt az Archaeologiai Értesítőbe, ő az első hazai összefoglaló archeológiai kézikönyv szerzője is. Régészeti publikációin kívül szépirodalmi műveket is írt. Hazafias és szerelmes novelláit – kezdetben Hiksos álnéven – a helyi újságok és az Ország–Világ, vadászelbeszéléseit a Nimród közölte. Színdarabokat is írt. Történelmi regényeiben régészeti élményeit örökítette meg. Főmunkatársa volt az 1897-ben induló Sümeg és Vidéke című lapnak. Újságokat indított – ezeket a múzeum gyarapítóinak adta ajándékba – a Házibarátot (1899) és az Ingyen Naptárat (1905–14), ezenkívül kiadta A sümegi Sz. Mária című kalendáriumot is. Sümeget kultúrközponttá kívánta fejleszteni, művésztelep létrehozásán fáradozott.

Elnökének választotta a sümegi Kisfaludy-Kör és a Színpártoló Egyesület, tagja volt a győri Kisfaludy-Körnek, a Balaton Szövetségnek, a Balaton Társaságnak, valamint az Országos Régészeti és Embertani Társulat igazgatói választmányának és a "Hubertus" Magyar Vadászok Országos Egyesülete igazgatótanácsának is.

Publikációi szerkesztés

Régészeti és egyéb tárgyú dolgozatai a következő lapokban és folyóiratokban jelentek meg: Zalai Közlöny (1880. Római lelet, 1882. Kisfaludy Sándor mint író és társadalmi ember, Régészet, 1877-től előfordult leletek, 1883-84. Tárczák, 1885. Kopácsy József hercegprimás életéből, Mutatvány a Kisfaludy-család levéltárából, Első hazai régészeti kongresszus, 1888. Utitárczák, Őskori temető, Tiz évi kutatásom Sümegh és vidékén, 1889-90. Humoros tárcák, Kisfaludy Károly), Magyarország és a Nagyvilág (1880. Kisfaludy S. kiadatlan levelezéseiből), Archaeológiai Értesítő (1884. 1887. Csabrendeki ásatásom, 1888. Ujabb kutatásaim, 1889. Zalamegyei bronzleletek, Sümegi etruszk bronzedények, Nyomok a dobroni urnatemetőből, Rézkori emlékek Zalamegyében, Ujabb adatok a csabrendeki urnatemetőhöz), Keszthely (1885. Sümeghi bronzlelet, 1889. Márcz. 2. Sümeghen, karcolat), Budapesti Ujság (1887. 318. sz. Kossuth imája), Pécs (1889. Réz és bronzkorról és Tört. Régész. melléklapjában: Őskorról, Etruszk bronzedények Zalában), Zalamegye (1890. Őskori lelet és tárcák Hisos álnév alatt), Magyar Szalon (1890. Kisfaludy Sándor mint physiognomus, Boszorkányvilágból, Népvándorlási temetkezések.)

Elismerései szerkesztés

Munkái szerkesztés

 • Sümeg és vidékének őskora (Budapest, 1899)
 • Magyarország őskora (Pozsony – Budapest, 1900)
 • Somogy vármegye őskora (Budapest, 1913)
 • Gisimár (regény, 1913, Kaposvár)
 • Tagisir (regény, 1921, Budapest)
 • Testőrszerelmek (regény Kisfaludy Sándorról, Budapest, 1926)
 • Kaszinózó táblabírák (anekdotagyűjtemény, I–II., Budapest, 1928)
 • Bujdosó gyöngysor (történeti regény, Budapest, 1928)
 • Kaszinozó táblabírák (I-II. kötet Budapest 1919)
 • Sümegi útikalauz (Sümeg, 1930)
 • Elkésett csók (Budapest, 1930)

Emlékezete szerkesztés

 • Az ő nevét viseli a Darnay Kálmán tér (egyes forrásokban csak Darnay tér) Siófokon.

Jegyzetek szerkesztés

 1. Békássy Jenő: Zala Vármegye feltámadása Trianon után : Zalai fejek (Hungária Hirlapnyomda Részvénytársaság kiadása 1930)Sümegi járás. 404.o.
 2. C 30 - Helytartótanácsi Levéltár - Acta nobilium - Komárom megye - Documenta - 77.
 3. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentések -Darnay Kajetán
 4. a b K 19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - Királyi könyvek - 73. kötet - 275. oldal
 5. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentések -Darnay Kajetánné Eitner Anna gyászjelentése
 6. Magyar Paizs, 1912 (13. évfolyam, 1-52. szám)1912-11-28 / 48. szám
 7. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentések - Eitner Józsefné Paczer Anna
 8. Országos Széchényi Könyvtár - gyászjelentések - Darnay István
 9. familysearch.org - polgári anyakönyvek - Sümeg - Darnay Kálmán és Luizer Karolin házassága - 1899. júl. 4.
 10. KOCZTUR ÉVA: SOMOGYMEGYE RÉGÉSZETI LELETKATASZTERE / Régészeti Füzetek II/13. (Magyar Nemzeti Múzeum - Történeti Múzeum Budapest, 1964)KUTATÁSTÖRTÉNET
 11. Balatonvidék, 1901 (5. évfolyam, 1-26. szám)1901-06-23 / 25. szám
 12. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 2. (Veszprém, 1964)Németh Péter: Emlékezés Darnay Kálmánra. 8-9.o.
 13. A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 8. (Veszprém, 1969)Sági Károly: A hetvenéves Balatoni Múzeum
 14. K 19 - Király Személye Körüli Minisztérium Levéltára - Királyi könyvek - 72. kötet - 324 - 325. oldal

Források szerkesztés