De Sgardelli Caesar

De Sgardelli Caesar, De Sgardelli Cézár, Sgardelli Cézár Ágost, César Illedragsed (Budapest, Tabán, 1884. június 28.Tiszabő, 1953. január 30.)[1] honvédőrnagy, alezredes, katonai szakíró.

ÉletrajzaSzerkesztés

Sgardelli Iginio (Higin) és Lukesich Celesztina gyermeke.[2] Pécsett járta ki a hadapród iskolát, majd 1903-tól mint katona szolgált. 1911. november 21-én Budapesten a VII. kerületben házasságot kötött Hann Ernesztina Éva Máriával, Hann Adolf és Kirschner Hermin lányával.[3] Az első világháborúban a 29. honvédgyalogezredben harcolt Szerbiában, ahol súlyosan megsebesült, majd Kárpátalján, ahol 1915. június 9-én Uzsoknál orosz hadifogságba került. 1921-ben őrnagyi rangot kapott. Az Őrszem című katonai lapot több évig szerkesztette, számos katonai folyóiratnál is dolgozott. 1925-ben újból az Őrszem felelős szerkesztője lett. Több becsületbeli választmány tagja és a Magyar Katonai Írók Körének főtitkára volt.

MűveiSzerkesztés

 • A ski a hadseregben. Budapest, Szerző, 1904
 • Polgári czéllövészet. Budapest, Szerző, 1905
 • Kereszt és kard, vagy A vallásos katona. Budapest, Szent István Társulat, 1907
 • Bűn-e a fegyver fogás? Budapest, Garai Ny., 1912
 • Visszatért hadifoglyok katonai tanácsadója. Budapest, Athenaeum, 1918
 • Az orosz hadifogoly : az Oroszországi és Szibériai Magyar Hadifoglyok Hozzátartozói Egyesületének hivatalos lapja. Budapest, Oroszországi és Szibériai Magyar Hadifoglyok Hozzátartozóinak Egyesülete, 1919
 • De Sgardelli Caesar őrnagy Párbaj zsebkodexe, különös tekintettel a lovagias ügyek elintézésénél figyelembe jövő katonai szabályokra. 2. kiad. Hajnal-kiadás, Budapest, 1922
 • Párbajkódex: ... az új becsületügyi szabályzat alapján. Budapest, Hajnal, [1922]
 • Caesar De Sgardelli téli oktatásai. Budapest, Korvin Ny., [1922]
 • De Sgardelli Caesar képes katonai mesekönve a nagy háborúról. (Mühlbeck Károllyal) Budapest, Hajnal, [1931]
 • A világháború kézikönyve: 1914-1918. Budapest, Lloyd Szaklapok, 1933
 • A Magyar Katonai Írók Köre ... évkönyve. Budapest; Győr, Győri Hírlap Ny., 1934
 • A magyar királyi budapesti 29. honvédgyalogezred ... hadtörténeti emlékkönyve. Budapest, Merkantil Ny., 1936
 • Gázriadó: fantasztikus riportregény a jövő háborújáról. Budapest, Király, [1938]
 • Igaz történetek a világháborúból. Budapest, Singer – Wolfner, [1939]
 • A Felvidék és Kárpátalja hadtörténete 1914-1918. [Budapest], Athenaeum Ny., Haas Ny., [1941]
 • Honvédelmi kötelezettségeink. 2. köt., A M. Kir. Honvédelmi Minisztérium kiadásában megjelent A-46 jelzésű, a M. Kir. Csendőrség számára rendszeresített becsületügyi szabályzat : lovagias ügyek intézése különös figyelemmel katonai vonatkozásaikra : a rehabilitáció : tanácskérés becsületügyekben. Budapest, Honvédelmi Kötelezettségeink, 1941
 • A frontharcos eszme szolgálatában. (Kertész Elemérrel közösen, Erdélyi tűzharcosok és hadviseltek emlékalbuma.) Bp. M. Front.
 • Frontharcos évkönyv. 1942. (Kertész Elemérrel közösen) Budapest, 1942. Frontharcos Szövetség
 • A Délvidék hadtörténete: 1914-1918. Budapest, Globus Ny., [1942]
 • A haza szolgálatában. (Szerk.) Vitéz gróf Takách-Tolvay József előszavával. Budapest, 1943

JegyzetekSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés

 • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái – új sorozat I–XIX. Budapest: Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete. 1939–1944.  , 1990–2002, a VII. kötettől (1990–) sajtó alá rendezte: Viczián János
 • Magyar frontharcos mozgalom. Írta és szerk. Mándoky Sándor, Faragó László. Bp., 1938. Merkantil ny.
 • Magyar politikai és közigazgatási compass (1919-1939). Szerk. Madarász Elemér. [Bp.], Magyar Politikai és Közigazgatási Compass Kiadóváll., [1939].
 • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. Bp., 1891-1914. Hornyánszky Viktor