Debrecen díszpolgárainak listája

Wikimédia-listaszócikk

A Debrecen Város Díszpolgára cím adományozásával a közgyűlés kifejezésre juttatja nagyrabecsülését azok iránt, akik egész életükben a város és lakossága érdekében munkálkodtak, illetőleg elismeri azok életművét, akik maradandót alkottak, hozzájárulva ezzel a város szellemi és anyagi gyarapodásához, a város nemzetközi hírnevének erősítéséhez.

Debrecen díszpolgárai:

1945–1989

szerkesztés
 • 1989
 • 1986
  • Balogh Endre ny. tanácselnök
  • Dr. Bartha Tibor református püspök
 • 1979
  • Stozicski Ferenc, a Meszöv ny. igazgatója
  • Dr. Soó Rezső botanikus, ny.
  • Leonyid Iokinfomics Vasziljev ezredes
 • 1978
  • Vadász László ny. igazgató
  • Anatolij Alekszandrovics Gromov, a moszkvai Csapágygyári Egyesülés vezérigazgatója
 • 1977
 • 1976
  • Dr. Ambrus István ny. tanácselnök
 • 1975
 • 1974
 • 1971

1920–1944

szerkesztés

1850–1920

szerkesztés
 
Somossy Ignác, Szabolcs vármegye alispánja
 
Ciotta János
 • 1893. július 27.
  • Ciotta János, Fiume polgármestere
 • 1893. április 19.
 • 1865. május 26.
  • Prónay Izidor lovassági ezredes
 • 1864. szeptember 22.
  • Gróf Pálffy Móric Magyarország kerületi helytartója
  • Privitzer István, a kir. udvar másodkancellárja
  • Szabadszentkirályi Beke Kálmán alkancellár
  • Hajdú Lajos, Bihar vármegye főispáni helytartója
  • Abonyi István helytartótanácsos
 • 1861. február 6.
  • Ábrahám Ádám, a debreceni nemzetőrök őrnagya
  • Ambrus János
  • Bartakovich Béla (Bartakovics Béla), egri érsek
  • Deák Ferenc táblabíró, országgyűlési követ
  • Gróf Dégenfeld Imre, a Tiszántúli Református Egyházkerület főgondnoka
  • Dobozy István királyi biztos, Bihar vármegyei főszolgabíró, táblabíró, honvéd alezredes, kormánybiztos, nemzetőrparancsnok
  • Farkas Vukotinovich horvát államférfi
  • Báró Garliczy Bódog, Bihar vármegye másodalispánja, főrendiházi tag
  • Gróf Haller Sándor
  • Jármy Imre
  • Kállay Emánuel
 
Kállay Emánuel
 • 1857. augusztus 31.
  • Kőszegi Benedek cs. kir. távírdai hivatalfőnök
 • 1856. április 1.
  • Báró Hauer István osztályfőnök, Albrecht magyarországi kormányzó mellett tanácsnok
  • Gróf hallerkői Haller Ferenc, Albrecht magyarországi kormányzó hadsegéde
 • 1854. december 1.
  • Báró Baumgartner András cs. kir. pénzügyminiszter
  • Gróf vásonkői Zichy Ármin cs. kir. kamarás, a nagyváradi ker. helytartóság osztály elnöke
  • Báró Reichentein Ferenc cs. kir. udvari tanácsos
 • 1854. május 13.
  • Gróf Grüne Károly, a király első szárnysegédje
  • Báró Kellner Frigyes, a király második szárnysegédje
  • Báró Reichentein Ferenc, a cs. kir. birodalmi csendőrség és rendőrség főnöke
 • 1852. január 30.
  • Kisslinger József cs. kir. altábornagy, debreceni katonai parancsnok
 • 1851. március 17.
  • Báró Geringer Károly, Magyarország cs. kir. ideiglenes helytartója
  • Bach Sándor cs. kir. belügyminiszter
  • Báró Bruck Károly cs. kir. kereskedelmi, ipari és postaügyi miniszter
 • 1851. március 17.
  • Steinius János cs. kir. százados, Debrecen katonai térparancsnok
 • 1850. szeptember 12.
  • zalakapocsi Domokos László cs. kir. valóságos udvarnok, a Római Árkádia Tudóstársaság rendes tagja
 • 1850. szeptember 4.
  • Csorba János, a nagyváradi ker. miniszteri biztos előadója
 • 1850. július 4.
  • Cseh Eduárd cs. kir. miniszteri biztos
  • Braunhoffi Braunhoffer János parancsnok

1835–1849

szerkesztés
 1. Dehir.hu: Új díszpolgárai, Pro Urbe- és Mecénás-díjasai vannak Debrecennek – fotókkal, videókkal (magyar nyelven). www.dehir.hu. (Hozzáférés: 2021. október 28.)