Demkó György (Nagyida, 1856. február 15.Balatonfüred, 1914. május 5.) teológiai doktor, egyetemi tanár, rektor.

Demkó György
Magyarország
19. század
Élete
Született 1856. február 15.
Nagyida
Elhunyt 1914. május 5. (58 évesen)
Balatonfüred
Pályafutása
Iskola/Irányzat katolikus teológia
Fontosabb művei Jus ecclesiasticum

ÉleteSzerkesztés

Egerben végezte a gymnasiumot, azután papnövendék lett és a hittudományi tanfolyamra Bécsbe küldték a Pázmáneumba, ahol 1878 őszén a szentírási tanulmányokból szigorlatot tett. Innét hazatért, pappá szenteltetett és 1879-ben káplán lett Törökszentmiklóson. 1880-ban Bécsbe ment és az egyháztörténelemből és egyházjogból tett szigorlatot. Ekkor az egri teológiai intézetben lett tanár. Ezután a Budapesti Tudományegyetemen Rapaics Rajmund tanszékén hittudományi tanár, 1882. október 27-én teologiai doktorrá lett De statu ecclesiae catholicae in regno Angliae inde a tempore Elisabeth usque ad hodiernam diem ab anno 1558–1882-um című értekezésével. 1883-tól mint rendes tanár működött a történelmi és jogi tanszéken; házasságvédő volt az egri főszentszéknél, zsinati vizsgáló és a középiskolai hittanárokat vizsgáló bizottság tagja, az angol kisasszonyok intézetében pedig hitelemző; végül az egyházmegyei papi nyugdíj- és segélyalap központi bizottságának jegyzője.

1904–1905-ben az egyetem rektora, 1907-től egri kanonok és a papnevelő igazgatója; korszerűsítette az intézetet. 1913-ban nyugalomba vonult, és a következő évben el is hunyt.

MűveiSzerkesztés

FolyóiratcikkeiSzerkesztés

Hittudományi s egyházjogi cikkei megjelentek az Egri Egyházmegyei Közlönyben (1881. 1885. 1889.), Egerben (1888. 1890–1891), Hittudományi Folyóiratban (1890–1891), Magyar Államban; könyvismertetéseket irt a Tájékozóba s Irodalmi Szemlébe; szent beszédeket Hitszónoklati Folyóiratokba és a Borromaeusba, a Havi Közlönynek pedig rendes munkatársa.

Önálló műveiSzerkesztés

  • Jus ecclesiasticum. Agriae, 1888. Két kötet. (Ism. M. Sion 1887.)
  • A gyermekek vallása. Bp., 1897.

ForrásokSzerkesztés