Derékszögű háromszög

olyan háromszög, melynek egyik szöge 90 fokos

A síkmértanban a derékszögű háromszög az a háromszög, amelynek az egyik szöge derékszög (mértéke π / 2 radián vagy 90 °). A derékszöggel szemközti oldalt átfogónak nevezik, és ez a legnagyobb. A másik két oldalt befogónak nevezzük.

Egy derékszögű háromszög: a c oldal az átfogó , az a és b oldalak pedig a befogók.

Általános adatokSzerkesztés

  • A két hegyesszög összege 90 °- ez a pótszögek tétele is egyben.
  • A átfogóra húzott oldalfelező az átfogót két egyenlő részre osztja.
  • Bármely derékszögű háromszög körbeírható, a körülírt kör középpontja az átfogó közepén található.
  • Minden derékszögű háromszög ortocentruma a derékszög tetején található.

MagasságtételekSzerkesztés

Az első magasságtételSzerkesztés

 
Jelölések a megfogalmazott tételekhez.

Egy derékszögű háromszögben az átfogóra húzott magasság hossza a befogók átfogóra eső vetületeinek mértani közepe.

  vagy
 

ahol a CD az átfogónak megfelelő magasság, az AD és a BD pedig a befogók átfogóra eső vetületei (lásd a szomszédos ábrát).

A második magasságtételSzerkesztés

Az átfogónak megfelelő magasság és az átfogó szorzata egyenlő a befogók szorzatával, azaz ha az ABC egy derékszögű háromszög, C = 90 ° (lásd a szomszédos ábrát), és a CD merőleges az AB -re, akkor érvényes:

 

A befogótételSzerkesztés

A derékszögű háromszögben minden befogó négyzete egyenlő az átfogó és a befogó átfogóra eső vetületének szorzatával.

Legyen ABC egy háromszög, amelynek C szöge = 90 ° és CD merőleges az AB -re (lásd a fenti ábrákat). Ekkor felírható, hogy :

  vagy
 

SzögekSzerkesztés

A 45 °-os szög tételeSzerkesztés

Egy derékszögű háromszögben, amelynek egyik hegyesszöge 45 °,ebből következően a másik is 45° , így az átfogóra húzott magasságvonal hossza az átfogó felével egyenlő .

A 30 ° -os szög tételeSzerkesztés

Egy derékszögű háromszögben, amelynek egyik hegyesszöge 30 °, az ezzel a szöggel szemben fekvő befogó hossza megegyezik az átfogó hosszának felével.

A 15 °-os szög tételeSzerkesztés

Egy derékszögű háromszögben, amelynek egyik hegyesszöge 15 °, a 15 ° szöggel szembeni magasság hossza az átfogó hosszának a negyede.

Területszámítási képletekSzerkesztés

  • Egy derékszögű háromszög területe egyenlő a befogók szorzatának felével.

Pitagorasz -tétele a derékszögű háromszögreSzerkesztés

 
Pitagorasz tételének illusztrációja

Pitagorasz tétele : "a befogók hosszai négyzeteinek összege megegyezik az átfogó hosszának négyzetével ." Ez ábrázolható az ABC derékszögű háromszögben, ahol AB az átfogó, C pedig a derékszög (lásd a fenti ábrák jelöléseit). Püthagorasz tétele kimondja, hogy:

 

Állandó arányok a derékszögű háromszög elemei közöttSzerkesztés

A derékszögű háromszögben a szögek és az oldalak közt állandó arányok állnak fenn, ezek: a szinusz, a koszinusz, a tangens, a kotangens. Amennyiben a szögek változhatnak ezek független változókként ún. trigonometriai függvényeket hívnak életre.

A szög mértékének szinuszát a szöggel szemben fekvő befogó és az átfogó hányadosa adja meg:
 
A szög mértékének koszinusza a szög melletti befogó és az átfogó hosszának hányadosa :
 
A szög mértékének tangense a szöggel szemben lévő befogó és a szög melletti befogó hosszainak hányadosa:
 
A szög kotangense a szög melletti befogó és a szöggel szemben fekvő befogó hányadosa:
 

Legyen X egy szög mértéke, és (90 ° -X) a kiegészítő szögének mértéke. Ezután a következő összefüggések adódnak, az I. negyedben:

 
 
 
 

Trigonometrikus függvényértékek 0 °, 30 °, 45 °, 60 ° és 90 ° szögek eseténSzerkesztés

         
Szinusz          
Koszinusz          
Tangens         + végtelen
Kotangens + végtelen        

Szögek értékei közti összefüggésekSzerkesztés

        
        
 
 
        
        

Alapvető trigonometriai képletekSzerkesztés

 
 
 
 
A trigonometria alapvető képlete
 

ForrásokSzerkesztés

  • Obádovics József Gyula: Matematika, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1972
  • Nicolae Bourbăcuț. Triunghiul dreptunghic in planul complex. Gazeta Matematică-B,nr.12/2011