Deszka az Árpád-korban a Nána-Beszter nemzetséghez tartozó Berki család öröklött birtoka volt.Érd és Tárnok közt, az úgynevezett Tárnokvölgy mellett feküdt.

Tárnokot királynéi népek budai jobbágyai, tárnokok lakták, akik a királynéi udvart szolgálták. A tárnokiak és a Berki nemesek közt 1257 és 1268 között hosszú birtokper folyt Deszka birtoklásáért.

A per során Berki Mihály tartott igényt Deszkára, mint öröklött birtokra, a tárnokiak is magukénak, vagyis Tárnokvölgy részének tekintették, mivel állításuk szerint még IV. Béla király adományából bírták.


Források szerkesztés

Györffy György: Pest megye.