Dienes Lajos (Bars vármegye, 1816Budapest, 1874. április 4.) nevelő, költő, újságíró.

Dienes Lajos
Született 1816
Bars vármegye
Elhunyt 1874. április 4.
Budapest
Foglalkozása nevelő,
költő,
újságíró

ÉleteSzerkesztés

Református szülőktől származott, jogot tanult és nevelő volt; a pesti Vakok Intézetében is tanított. 1842-ben utazott Angliában. Az 18481849. szabadságharcban részt vett és honvédhadnagy volt; az oroszok elfogták, azután osztrák fogságot szenvedett s 1852-ben amnesztiát nyert; ekkor Pesten könyvnyomtató faktor lett és hírlapíró; utóbbi időben miniszteri hivatalnok és az államkönyvnyomda irodalmi gondnoka volt.

MunkáiSzerkesztés

 
Kandi Klára (in: Népiskolai olvasókönyv. 2. kötet. Bp, 1874. 15-16. old.)
  • Eszmebimbók. Kis polgártársainak új évi ajándokúl. Kiadta Brassai Samu. Bpest, 1848. (2. kiadás. U. ott 1849.)
  • Köztársasági ima «A magyarok Istenéhez» márcz. 15. Marosvásárhely, 1849. (Költemény.)
  • Természetrajz. Tankönyv az alreáltanodák használatára. Zippe F. X. U. után ford. Bécs, 1860. (Jánosi Ferenccel együtt.)
  • Napoleon Lajos 1808–1848-ig. Tört. korrajz. Herbert Lucian után németből ford. Pest, 1864–65. Tiz kötet. (Szabó Richárddal együtt.)
  • A bűn rabja. Hoffmann Ferencz után ford. Bpest, 1875.
  • Hála és megtorlás. Hoffmann F. u. ford. U. ott, 1875.
  • Samuka. Hoffmann F. u. ford. U. ott, 1875.
  • Tréfaságok az ifjúság számára U. ott, 1878. 14 képpel.
  • A kis gazda báránya, Pest, év n. (Jankó János rajzaival. Ism. Volksschullehrerblatt 1872. 13. sz.)
  • Jó Lajoska és Rossz Gyuricza napi eseményei. Franczia eredeti után rajzolta Szemlér M., a szöveget irta D. L. U. ott, év n. (1888. 2. kiadás.)

1858. jún. Piros vásárfia c. gyermekkölteményeire hirdetett előfizetést. Szerkesztette a Csatár c. politikai napilapot 1862. jan. 4-től szept. 28-ig, mikor a lap megszűnt, az Üstököst 1863. ápr. 25-től 1865. aug. 15-ig és a Kis Üstököst 1868-ban.

ÍrásaiSzerkesztés

Vegyes cikkeket, verseket, különösen gyermekek számára s humorisztikus apróságokat írt a következő évkönyvekbe s lapokba: Szikszói Enyhlapok (1853.), Divatcsarnok (1853–55.), Magyar Nép Könyve (1854.), Vasárnapi Ujság (1854–61. Pólya József, hg. Eszterházy Pál és Kliegl József életrajza), Nagyvilág Képekben (1855.), Családi Lapok (1855.), Magyar Sajtó (1855. 15. sz. 1857. 231–233., 1858. 27. sz.), Magyar Néplap (1856–57.), Nemz. Szinház nyugdíjint. Naptára (1858.), Az én Albumom (1857. Tomori Anasztáz életrajza) és Napkelet (1862.)

Álnevei és jegyeiSzerkesztés

Magyar Miska név alatt Tallérosi Zebulon levelei közül az Üstökösben, melynek huzamosabb ideig segédszerkesztője volt, többet ő írt, Lajos bácsi, a Vasárnapi Ujságban (1854–61.) ss., D-s., D. L., Ds., Ls. és D… s Lajos jegyek alatt is dolgozott.

ForrásokSzerkesztés

További információkSzerkesztés