Diofantoszi egyenlet

A matematikában a diofantoszi egyenlet vagy diofantikus egyenlet olyan egész együtthatós, általában többismeretlenes algebrai egyenlet, amelynek megoldásait az egész, ritkábban a természetes számok, illetve racionális számok körében keressük. A 3. században élt görög matematikusról, Diophantoszról kapta nevét.

Legegyszerűbb az elsőfokú, kétismeretlenes diofantoszi egyenlet, amelyet ax + by = c alakban szokás felírni. Ennek az egyenletnek akkor és csakis akkor van egész számokból álló megoldása, ha az ismeretlenek együtthatóinak legnagyobb közös osztója a jobb oldalra írt állandónak is osztója. Az elsőfokú diofantoszi egyenlet megoldására ismeretesek különböző eljárások, de a magasabb fokúakra alig ismerünk általános megoldási módszereket.

PéldákSzerkesztés

Lineáris egyenletekSzerkesztés

Az   egyenlet egész számokban akkor és csak akkor oldható meg, ha  . Ha kikötjük, hogy a,b,m pozitív egész legyen és  , akkor pontosan   olyan m szám van, ami nem állítható elő nemnegatív x-szel és y-nal   alakban, a legnagyobb közülük  . Általában az   egyenlet pontosan akkor oldható meg egészekben,ha  .

Pell-egyenletSzerkesztés

A Pell-egyenlet az   diofantoszi egyenlet, ahol   nem négyzetszám. Az  ,   megoldás triviális, tehát a nemtriviális megoldásokat keressük. Minden Pell-egyenletnek végtelen sok megoldása van és ezek   alakban írhatók, ahol   teljesül (  az alapmegoldás).

Pitagoraszi számhármasokSzerkesztés

A pitagoraszi számhármasok az   diofantoszi egyenlet megoldásai. A megoldások általános alakja  ,  ,  .

A pitagoraszi számhármasok általánosításaként Fermat azt állította 1637-ben, hogy ha 2 helyett nagyobb egész kitevős hatványt veszünk, akkor az egyenletnek nem lesznek pozitív egészekből álló megoldásai. Ennek igazolása több, mint 350 évbe telt, és nagy hatással volt az algebra fejlődésére a test- és gyűrűelmélet terén.

Két négyzetszám összegeSzerkesztés

A kétnégyzetszám-tétel szerint, ha n természetes szám, akkor az   diofantoszi egyenlet pontosan akkor oldható meg, ha n prímhatvány-felbontásában minden 4k-1 alakú prím páros kitevővel szerepel. A megoldások száma is pontosan meghatározható.

Gyökös diofantoszi egyenletekSzerkesztés

A gyökös diofantoszi egyenletek alakja

 

ahol

 

mind egészek.

Ezekre az egyenletekre a lineáris egyenletekhez hasonlóan van általános algoritmus.

Exponenciális diofantoszi egyenletekSzerkesztés

Ha egy diofantoszi egyenletben további ismeretlen(ek) vannak, amely(ek) kitevőként szerepel(nek), akkor ez exponenciális diofantoszi egyenlet. Egy példa ilyenre a Ramanujan-Nagell egyenlet,  . Ilyen egyenletekre nem létezik általános elmélet. Speciális esetekre, mint a Catalan-sejtés, van megoldás; azonban a többségüket ad hoc módon oldják meg, akár a Størmer-módszerrel, vagy próbálgatással.

ElemzésükSzerkesztés

A diofantoszi egyenletek megoldásainak keresésében segítenek ezek a kérdések:

  • Megoldható az adott egyenlet?
  • Vannak-e még más megoldások is az ismerteken kívül?
  • Véges, vagy végtelen megoldás van-e?
  • Tényleg létezik-e minden, elméletben létező megoldás?
  • Kiszámítható-e az összes megoldás?

Ezek sokszor évszázadokig nyitott kérdések voltak. Fermat sejtését csak a 20. század végén tudta bizonyítani Andrew Wiles az algebrai geometria eszközeivel. Az 1922-ben felvetett Mordell-sejtést, ami szerint az 1-nél nagyobb nemszámú görbéknek csak véges sok racionális pontja lehet, 1983-ban látta be Gerd Faltings. Ez a Faltings-tétel.

Hilbert tizedik problémájaSzerkesztés

A diofantoszi egyenletek megoldhatósága a David Hilbert által 1900-ban kitűzött problémák közé tartozott. Ez volt a nevezetes tizedik probléma. 1970-ben Jurij Vlagyimirovics Matijasevics oldotta meg azzal, hogy a probléma eldönthetetlen, vagyis nincs közös algoritmus az összes diofantoszi egyenletre.

A diofantoszi egyenletek elméleteSzerkesztés

Az ismertebb általános módszerek a végtelen leszállás és a Hasse-elv. Ezek inkább a megoldhatatlanság bizonyítására, mint a megoldások keresésére valók. A végtelen leszállás alkalmazásakor egy feltételezett legkisebb megoldásból még kisebb megoldásokat gyártanak, ezzel kimutatják, hogy az egyenlet nem oldható meg a pozitív egészek halmazán. A Hasse-elv a kínai maradéktétel felhasználásával mutatja ki az egyenlet megoldhatatlanságát.

További információkSzerkesztés

ForrásokSzerkesztés

FordításSzerkesztés

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a Diophantine equation című angol Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel.