A disassemblerek olyan programok, melyek a gépi kódot assembly nyelvre fordítják, azaz az assemblerekkel ellentétes feladatot látnak el. A disassemblert az különbözteti meg a decompilertől, hogy alacsony szintű kódot képez, míg az utóbbi magas szintűt.

A disassembly, vagyis a disassembler kimenete ember által olvasható formában jelenik meg, ezért a disassembler egy reverse-engineering eszköznek tekinthető.

Példák disassembler működéséreSzerkesztés

 • Intel x86 platformon linux alatt az objdump program a forrásprogramot és a disassembly listát együtt mutatja (részlet):
  lp = (unsigned char *)(addr);
 52:  8b 45 0c        mov  0xc(%ebp),%eax
 55:  89 45 f4        mov  %eax,0xfffffff4(%ebp)
  hp = (unsigned char *)(addr + length - 1);
 58:  8b 45 08        mov  0x8(%ebp),%eax
 5b:  03 45 0c        add  0xc(%ebp),%eax
 5e:  48           dec  %eax
 5f:  89 45 f0        mov  %eax,0xfffffff0(%ebp)
 • Siemens BS2000 operációs rendszer AID debuggere az EDT nevű program elejét disassemblálja (kihagyva az adatterületeket):
EDT001+0     BALR R10,R0         05 A0
EDT001+2     BC  B'1111',E(R0,R10)   47 F0 A00E
…
EDT001+10     BAL  R1,2E(R0,R10)     45 10 A02E
…
EDT001+30     SVC  1           0A 01
EDT001+32     CLM  R15,B'0001',2F2(R10)  BD F1 A2F2
EDT001+36     BC  B'0111',150(R0,R10)  47 70 A150
EDT001+3A     LR  R4,R1         18 41
EDT001+3C     XR  R1,R1         17 11
EDT001+3E     SVC  172          0A AC
 • AIX operációs rendszer alatt gdb által generált disassembly lista (PowerPC-processzor):
0x100003d0 <main+0>:  mflr  r0
0x100003d4 <main+4>:  stw   r31,-4(r1)
0x100003d8 <main+8>:  stw   r0,8(r1)
0x100003dc <main+12>:  stwu  r1,-80(r1)
0x100003e0 <main+16>:  mr   r31,r1
0x100003e4 <main+20>:  li   r0,4
0x100003e8 <main+24>:  stw   r0,56(r1)
0x100003ec <main+28>:  lwz   r3,72(r2)
0x100003f0 <main+32>:  li   r4,1
0x100003f4 <main+36>:  li   r5,2
0x100003f8 <main+40>:  li   r6,4
0x100003fc <main+44>:  li   r7,4
0x10000400 <main+48>:  li   r8,8
0x10000404 <main+52>:  li   r9,4
0x10000408 <main+56>:  li   r10,4
0x1000040c <main+60>:  bl   0x10000470 <printf>

IrodalomSzerkesztés

 • L. Vinciguerra, L. Wills, N. Kejriwal, P. Martino, and R. Vinciguerra, "An Experimentation Framework for Evaluating Disassembly and Decompilation Tools for C++ and Java", Proc. of 10th Working Conference on Reverse Engineering (WCRE) 2003.
 • B. Schwarz, S. Debray, and G. Andrews, "Disassembly of Executable Code Revisited", Proc. of 9th Working Conference on Reverse Engineering (WCRE), pp. 45–54, 2002.

Lásd mégSzerkesztés

További információkSzerkesztés