Domitia gens

vezetéknév

A Domitia gens a római köztársaság egyik legelőkelőbb plebejusnemzetsége volt. Két nagy águk ismeretes: a Calvinusok és az Ahenobarbusok. Cicero egyes passzusaiban más cognomenekkel is találkozhatunk, ám az említett személyek ismeretlenek.

A Domitius Ahenobarbusok szerkesztés

Az Ahenobarbusok neve vörös szakállat jelent, ami családi jellemvonás volt. Az Ahenobarbusok mitológiája ezt arra vezette vissza, hogy a Kr. e. 496-ban vívott Regillus-tavi csata előtt egyik ősüknek kinyilatkoztatták a Dioszkuroszok a rómaiak latinok felett aratott győzelmét, és szavukat megpecsételve megsimították a bizonyos ősapa fekete haját és szakállát, amely azon nyomban kivörösödött.

A Domitius Calvinusok szerkesztés

Más Domitiusok szerkesztés

Források szerkesztés