Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség fontos szerepet tölt be a Dunaújváros Megyei Jogú Város sportéletében, annak aktív formálásával és szervezésével. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vállalt feladatainak teljesítését olyan szervezeti formában végzi, amely lehetővé teszi az egységes elvek szerinti működést. A követelményeknek való folyamatos megfelelés érdekében a sportolási lehetőségek továbbfejlesztését kiemelt fontosságúnak tartja. Szolgáltatásain és közösségi szerepvállalásán túl támogatója kíván lenni - miközben aktív szerepet vállal - Dunaújváros sportéletének.

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség
Csapatadatok
SzékhelyDunaújváros, Magyarország
Alapítva1971.
Elnök Kalácska András
Csapatmezek

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség ElérhetőségeiSzerkesztés

 • 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. VII. emelet
 • Telefon: (25) 281-773
 • Mobil: +36 70 616 59 41
 • Telefax: (25) 281-773
 • Web: https://dlsz.hu/

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség CéljaSzerkesztés

 • A labdarúgás a sportolás népszerűsítése a kispályás labdarúgáson keresztül.
 • Más labdarúgó szövetségekkel, szervezetekkel való kapcsolatépítés és fenntartás.
 • A kispályás labdarúgás szerelmeseinek sportolási vagy/és szórakoztatási igényeinek kielégítése.
 • A fari play szellemű labdarúgó sport népszerűsítése, faji, vallási és politikai diszkrimináció nélkül mindkét nemben, minden korosztályban és bajnoki osztályban.
 • Rekreációs sportolási lehetőségek biztosítása.
 • A labdarúgás szakmai színvonalának emelése, a sportág népszerűsítése, a résztvevők számának növelése.
 • Sporttanfolyamok szervezése / támogatása.
 • A nézők, szurkolók szórakoztatása.
 • A legjobbak elismerése, díjazása.
 • Egészséges életre való nevelés.
 • A sporthagyományok ápolása.

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Hitvállalása és küldetésnyilatkozataSzerkesztés

 • Szövetségünk célja, hogy a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló sportolást támogassuk, ehhez az eszközrendszert és az információs hátteret biztosítsuk. A testi-lelki harmónia érdekében fontosnak tartjuk a sport iránti nyitottságot, ezzel elősegítve a város sporthagyományainak ápolását, eddigi eredményeinek megőrzését. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség fontos szerepet tölt be a város sportéletében, annak aktív formálásával és szervezésével. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség vállalt feladatainak teljesítését olyan szervezeti formában végzi, amely lehetővé teszi az egységes elvek szerinti működést. A követelményeknek való folyamatos megfelelés érdekében a sportolási lehetőségek továbbfejlesztését kiemelt fontosságúnak tartja. Szolgáltatásain és közösségi szerepvállalásán túl támogatója kíván lenni - miközben aktív szerepet vállal - Dunaújváros sportéletének. A kitűzött célok megvalósítására törekedve, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség tervszerűen kívánja mindazoknak a dunaújvárosi és környékbeli sportolni vágyóknak - azon belül is a kispályás labdarúgást szeretőknek - az igényét kielégíteni, akik ennek a sportnak a hívei. Ebbe a körbe tartoznak a labdarúgást szerető szurkolók és nézők, valamint azok a játékvezetők is, akik ebben a munkában látják a sportolás kihívásait. Hosszú távú célunk, hogy a helyi fiatalokkal megszerettessük a labdarúgást, és ez által a sport szépségeivel, értékéivel megismertessük őket, hogy olyan egészséges felnőtté váljanak, akik ellenfeleiket és csapattársaikat tiszteletben tartják, és a későbbiekben is megtalálják helyüket a sport világában.
 • „Mindenki győztes, aki focizik" Hisszük és valljuk, hogy akit a labdarúgás élménye megfogott azt soha el nem engedi. Hisz aki egyszer felment a pályára és gólt szerzett, az már győztese volt a „labdarúgásnak", ha nem is mérkőzés végén, de legbelül Önmagában bizonyosan. Hisszük, hogy a labdarúgás - mint a világ legszebb játéka - összekapcsolja az embereket, játékosokat, szurkolókat, nézőket, barátokat, családokat egyszóval mindenkit, akik ebben a játékban valamilyen formában részt vesznek. Tudjuk, hogy az, aki rendszeres testedzést végez, sportol, az önmaga teljesítményét fokozza, személyiségét formálja, életmódját alakítja, ellenfelét és társát tiszteletben tartja, a kudarcokat elviseli.

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Társadalmi SzerepvállalásaSzerkesztés

 • A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség (továbbiakban: DLSZ) által követett társadalmi felelősségvállalási politika és gyakorlat alapvetően a labdarúgás, a tömegsport népszerűségére alapozódik. E területeken érvényesülnek a DLSZ maga elé kitűzött társadalmi céljai, prioritásai. A Szövetség olyan kezdeményezéseket, javaslatokat, projekteket támogat, illetve segíti azok megvalósítását, amelyek értéket ápolnak vagy teremtenek, közcélúak, megvalósításuk pedig minőségi módon történik. A DLSZ felismerte, hogy a városi labdarúgó bajnokságok szervezése, valamint a sportnapok, a labdarúgótornák és a rendezvények egy részével összekapcsolt jótékonysági akciók jelentik azt az utat, amely a társadalom értékeinek felismeréséhez, kiválasztásához és támogatásához vezet. Számos programmal segítünk rászorulókat, egészségügyi vagy más okokból segítséget igénylőket. Kiemelten kezelünk minden olyan törekvést, amellyel hatékonyan járulhatunk hozzá a labdarúgás és a tömegsport lehetőségeivel közvetlenül és tágabb értelemben az egészség megőrzéséhez. Társadalmi törekvéseinkben nemcsak saját elképzeléseinkre és tapasztalatainkra támaszkodunk, hanem már megvalósult (akár nemzetközi) ötleteket és összehasonlítási alapokat is megvizsgálunk. Meggyőződésünk, hogy ez az egyik módja annak, hogy biztosíthassuk a DLSZ sikeres hosszú távú fejlődését. Tudjuk, hogy egy felelős társadalmi szervezet sikere nemcsak az eredményein mérhető, hanem azzal is, hogy miként szolgálja a közösséget, és miként változtatja meg az emberek életét, mindennapjait. A DLSZ igyekszik lépéseket tenni, hogy támogassa a társadalom fejlődését az egészséges életmód hirdetésével, a mozgás a sportolás lehetőségének megteremtésével, ezzel is erősítve közösségeket, baráti társaságokat, csapatokat, csoportokat. A társadalmi szerepvállalásunkat ugyanazzal a fegyelemmel, stratégiával és felelősségvállalással kezeljük, mint teszi azt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. Az önkormányzattal és a város vezetőivel olyan fenntartható megoldásokat igyekszünk megvalósítani, melyek pénzügyi és szakmai erőforrásainkat azon közösségek szolgálatába állítják, melyek a labdarúgás és a tömegsport területén tevékenykednek. A DLSZ a nagyszabású és széles rétegeket elérő programjai egyszerre juttatják kifejezésre a sport és a jövő generáció iránti elkötelezettségét. Rendezvényeink, bajnokságaink a korábbi évekhez képest még szélesebb rétegeket céloznak meg, többek között (5-12 éves) gyermekeknek bemutató jelleggel, valamint lányoknak, hölgyeknek bajnoki rendszer keretében szervezett mérkőzésekkel, versenyzési lehetőségekkel. Jó kapcsolatokat ápolunk az iskolákkal, óvodákkal, intézményekkel, de nem támogatunk olyan társaságokat és rendezvényeket, amelyek sértik az emberi jogokat, a közjót, a közerkölcsöt, a jó ízlést, vagy bármilyen jellegű diszkriminatív véleményt képviselnek. Arra törekszünk, hogy inkább kevesebb, de jelentős, általunk támogatott vagy szervezett rendezvény legyen, hiszen erőforrásainkat, lehetőségeinket így tudjuk leginkább a támogatásra koncentrálni. A minél nagyobb hatékonyság érdekében terveinket, megvalósult és potenciális projektjeinket rendszeresen felülvizsgáljuk, kiértékeljük, miközben igyekszünk komoly pozitív társadalmi visszhangot kiváltó, illetve széles tömegeket elérő együttműködések kiválasztására. Tevékenységünket úgy végezzük, hogy lehetőségeinkhez mérten a leginkább megfeleljünk a társadalmi igényeknek. Azon túl, hogy a társadalom szerves részeként szem előtt tartjuk az általános össztársadalmi érdekeket, a közvetlen környezetünk iránt is különösen nagy felelősséggel tartozunk. Kiemelten kezelünk minden olyan támogatást, amely a DLSZ mindennapi tevékenységével, életével kapcsolatos. Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy támogatottjaink tiszteletben tartsák az általunk vallott értékeket, valamint hogy támogatásaink a lehető legjelentősebb pozitív társadalmi hatást érjék el. Ezen felül kiválasztjuk azokat a területeket, melyeket előnyben részesítünk mind a szponzoráció, mind pedig a mecenatúra területén. Következésképpen kiemelten kezeljük általában véve a gyermekek, a rászorulók és a helyi közösségek támogatását. A hitelesség és a megbízhatóság elvének megfelelően, a legszigorúbb etikai normák mentén kezeljük társadalmi tevékenységünket. Döntéseinket szakmai, stratégiai és etikai szempontok alapján hozzuk meg. Tevékenységünkkel kapcsolatban fontosnak tartjuk a korrekt tájékoztatást, ezért teljesítményünkről rendszeresen beszámolunk a rendelkezésünkre álló médiafelületeken és az interneten. Kizárólag rendezett hátterű programokat szervezünk és támogatunk. A kölcsönös bizalom alapvető elve alapján működünk együtt a programjainkban részt vevő minden partnerünkkel – ugyanígy azonban, a bizalommal való visszaélést a további együttműködést kizáró oknak tekintjük. Nagyon fontos szem előtt tartani, hogy a sport sokszereplős játék, rengeteg érintettje van, a nézőktől kezdve a sportolókig, támogatókig, közreműködőkig. A felelősség egy része mindenképpen a háttérben működő sportszervezeteké. A társadalmi felelősségvállalás alapvető irányelve azonban az, hogy a sportban részt vevő minden szereplőnek közös a felelőssége abban a tekintetben, hogy milyen morális példát mutat. A DLSZ ezért azt az alapvető szempontot tartja követendőnek, hogy a sport a társadalom számára az egészség, a becsület, és a tisztesség jelképe. Dunaújváros, 2013. április 30. Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség Szervezeti FelépítéseSzerkesztés

DLSZ ElnökSzerkesztés

 • Kalácska András

DLSZ FőtitkárSzerkesztés

 • Petrás Gábor

DLSZ TagokSzerkesztés

 • Karmacsi Tamás
 • Futó János
 • Márton László
 • Hingyi László
 • Tóth Imre
 • Fekete Mihály
 • Vigh György
 • Mészáros István
 • Viszokai László

DLSZ Játékvezetői BizottságSzerkesztés

 • Viszokai László elnök
 • Futó János tag
 • Nagy László tag
 • Nagy Milán tag
 • Szabó János tag
 • Mészáros István tag
 • Kincses Tibor tag

DLSZ Kispályás BizottságSzerkesztés

 • Futó János elnök
 • Nagy László tag
 • Rácz Ferenc tag

DLSZ Fegyelmi BizottságSzerkesztés

 • Márton László elnök
 • Dr. Golubov Béla tag
 • Szabó Bakos Tibor tag
 • Izing Gábor tag

DLSZ VersenybizottságSzerkesztés

 • Mészáros István elnök
 • Éliás Zsolt tag
 • Tapaszi József tag
 • Pulai Ferenc tag
 • Knápik Csaba tag
 • Bognár István tag
 • Tóth Imre tag
 • Strausz Tamás tag

DLSZ Női BizottságSzerkesztés

 • Tóth Imre elnök
 • Petrás Gábor tag
 • Vigh György tag
 • Szalavics Eszter

DLSZ Társadalmi Felelősség BizottságSzerkesztés

 • Tóth Imre elnök
 • Petrás Gábor tag
 • Szűcs Vivien

ForrásokSzerkesztés

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség. (Hozzáférés: 2017. szeptember 9.)