Duska László

hivatásos katonatiszt, százados

Vitéz Duska László (Bártfa, 1912. február 5.Calgary, 1987. október 1.) hivatásos katonatiszt, százados. A 2. magyar hadsereg-hez tartozó 37/III. zászlóaljnak a parancsnoka volt. 1943 januárjában egységével szuronyrohammal áttörte az osztrogorszki gyűrűt és megnyitotta az utat a 13. könnyű hadosztály előtt. Érdemeiért a 2. magyar hadseregből egyedüliként kapta meg a Magyar Tiszti Vitézségi Érmet.

vitéz Duska László
Született 1912.02.05
Bártfa
Meghalt 1987.10.01 (75 évesen)
Calgary
Nemzetisége Flag of Hungary.svg magyar
Fegyvernem gyalogság
Szolgálati ideje 1934.08.20-1945
Rendfokozata százados
Egysége 2. magyar hadsereg 31. gyalogezred 37/III. zászlóalj
Csatái második világháború
Kitüntetései

HUN Officier Medals for Bravery.png Magyar Vitézségi Érem
Felvidékért szalagsáv.jpg Felvidéki Emlékérem
Erdélyért szalagsáv.jpg Erdélyi Emlékérem
Délvidékért szalagsáv.jpg Délvidéki Emlékérem
Unkarib ansioritarikunnan nauha.png Magyar Érdemrend

Szalagsáv.jpg Tűzkereszt (2x)
Civilben geofizikus, szeizmológus

ÉletrajzaSzerkesztés

A Magyar Királyi Hondvédségben egyszerű tisztviselőként kezdte. Tanulmányait a Ludovika Akadémián végezte. 1934. szeptember 1-jétől hadnagy, 1938. november 1-jétől főhadnagy, 1942. március 30-tól százados. Részt vett a Felvidéki és Erdélyi bevonulásban, majd a Délvidéki hadjáratban.

Az osztogorszki hősSzerkesztés

1942-ben a 2. magyar hadsereg alárendeltségébe tartozó 13. könnyű hadosztály 31. gyalogezredéhez tartozó 37/III zászlóalj századparancsnoka. 1942. szeptember 24-én megsebesült. 1943. január elején kinevezték az ismételten felállításra kerülő 37/III. zászlóalj parancsnokának. Az 1943. január 12-i és 14-i áttörést követően a 13. könnyű hadosztály (és néhány hozzá irányított egység) valamint a német 168. hadosztály Osztrogorszkban körvédelemre rendezkedett be.

1943. január 18-án a veszteségek miatt a 31. gyalogezred két-két zászlóalját összevonták, és az így kialakuló 37/III, 31/I közös zászlóaljak parancsnoka lett Duska-csoport néven.

1942. január 19-én a 13. könnyű hadosztály, mint a kitörő egységek utóvédje átvette a város védelmét és megkezdte a kiürítést. A kivonuló csapatok Novij Olsan-nál elakadtak és súlyos harcokba keveredtek. Az útvonal megnyitása Duska László és egysége nevéhez fűződik, akik Novij Olsan-tól délre elérték a szovjet nehéz tüzér állásokat és azt megrohamozták. Az itt elfoglalt állás következtében egy 3–4 km széles rés keletkezett a gyűrűn, amelyen át a 13. könnyű hadosztály egységei el tudtak vonulni. A százados a harcokban kezén és mellkasán is súlyosan megsérült.

Vitéz Duska László százados, így emlékszik vissza: „9 óra 30 perckor kapom a 13. hadosztály parancsnokának személyes szóbeli parancsát: »Biztosítsad a hadosztály bal oldalát.« Sok vesztegetni való időnk nincs, mert az oroszok 800 méterre vannak. Ezért a legelső géppuskát személyesen helyezem tüzelőállásba a vasúti töltés oldalán, egy leégett tehervonat tetején. A kezelő idegessége miatt magam kezdem lőni az ellenséget... A vasútvonal mellett vitéz Békássy Szabolcs orvos százados a 30. gyalogezred vezető orvosa jobb kezén és jobb lábfején repeszdaraboktól sebesült, csizmáját és kézfejét elöntötte a vér. Így a hóban térdelve kötözött egy vállán átlőtt honvédet.”[1]

Bátorságáért és helytállásáért 1943-ban felvették a Vitézi Rendbe, és egyedüliként megkapja a Magyar Tiszti Vitézségi Érmet.

A frontszolgálat utánSzerkesztés

Hazatérése és felépülése utána Magyar Királyi Hadiakadémián tanult. 1944 decemberében három társával (Halmai Jenő, Molnár Gusztáv és Trócsányi Pál) Kőszegről a német Hadiakadémiára kerültek a modern szervezésű német gépesített hadosztály szervezete és harcvezetési ismeretek elsajátítására.

A háború végén francia megszállási övezetbe kerül. Itt a magyar alakulatok megtarthatták fegyvereiket (Franciaországgal hivatalosan nem álltunk hadban), sőt parancsnoki beosztást töltött be az ehrenbreitsteini várban.

A háború utánSzerkesztés

Kanadában, Calgary-ban telepedett le. Geofizikusként dolgozott. Alapító elnöke volt a Széchenyi Társaságnak. Kanadában országos pénzgyűjtési kampányt indított el és 1977-re 300 000 dollárt sikerült összeszedni a kanadai magyarságtól. A pénzösszegből létrejött alapítvány a Torontói Egyetemmel létrehozta a Magyar Tanszéket.

Elnöke lett a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége szervezetnek, amely sok ezer emigráns katonatisztet fogott össze.

2000-ben létrejött a nevét viselő alapítvány: vitéz Duska László Ösztöndíj Alapítvány, amely évente egy hallgató részére biztosít magyar kurzust.

KitüntetéseiSzerkesztés

MűveiSzerkesztés

  • Magyar Katonai Szemle 1939/8 Repülők felismerése.
  • Magyar Katonai Szemle 1939/12 Önállóságra neveljünk.
  • Magyar Katonai Szemle 1943/06 Néhány száz méterrel...

HivatkozásokSzerkesztés

  1. Sára Sándor:Hol vannak a katonák?

ForrásokSzerkesztés

  • Hollósy-Kuthy László:Élményeim a második világháború alatt 1939-1945. Megyei Levéltár közleményei 14. Székesfehérvár 1989
  • Lovas Éva:A Magyar Királyi Honvédsereg legragyogóbb fegyvertényei 1848-1945 (1. rész)
  • Radnóczy Antal:A magyar katonai emigráció története (1945-1990)