ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

az Eötvös Loránd Tudományegyetem kara, korábban önálló főiskola

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar az egyetem egyik legfiatalabb kara. A Kar névadója Bárczi Gusztáv. A Kar elődje a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (Faculty of Special Needs Education)
Alapítva2009
NévadóBárczi Gusztáv (ember)
Rövid névELTE BGGyK
HelyMagyarország, Budapest
Típuskar
Oktatók száma200
Hallgatói létszám2000
DékánPapp Gabriella
Elérhetőség
Cím1097 Budapest Ecseri út 3.
Postacím1097 Budapest Ecseri út 3.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar weboldala

Történet

szerkesztés

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar jogelőd intézménye a Gyógypedagógiai Tanítóképző volt. 1900-tól Vácott, majd 1904-től Budapesten működött az intézmény. 1906-ban Gyógypedagógiai Tanítóképző, 1922-ben Gyógypedagógiai Tanárképző, majd 1928-tól Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola lett a neve. 1928-tól a képzési idő négy évre emelkedett és 1932-től már diplomát kaptak az intézményben végzett hallgatók.[1]

2016. december 1-én a Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja alkalmából Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere, Pro Caritate-díjat adományozott a Kar dékánjának, Zászkaliczky Péternek.[2]

2019. július 12-én Papp Gabriellát nevezték ki a Kar dékánjává.[3]

Intézetek

szerkesztés
Intézetek
Intézet Igazgató
Általános Gyógypedagógiai Intézet Zászkaliczky Péter
Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet Virányi Anita
Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet Bodorné Németh Tünde
Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet Mohai Katalin
Fogyatékosság ás Társadalmi Részvétel Intézet Könczei György

A kar vezetése

szerkesztés
A kar vezetése
Pozíció Név
Dékán Papp Gabriella[4]
Dékánhelyettes Bilédi Katalin
Dékánhelyettes Márkus Eszter
Dékánhelyettes Perlusz Andrea

Dékánjai

szerkesztés

Kari Tanács

szerkesztés

A Kari Tanács a Kar döntési és javaslattételi, véleményező és ellenőrzési joggal rendelkező vezető testülete.[5]

Kari Tanács
Pozíció Név
Kari Tanács elnöke Papp Gabriella
Intézetigazgatók Bodorné Németh Tünde (Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet)
Könczei György (Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet)
Mohai Katalin (Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet)
Virányi Anita (Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet)
Zászkaliczky Péter (Általános Gyógypedagógiai Intézet)
Gyógypedagógiai Továbbképző Központ Igazgatója Maléth Anett
Kari Tanács választott tagjai Győriné Stefanik Krisztina
Katona Vanda
Márkus Eszter
Perlusz Andrea
Svastics Carmen
Szekeres Szabolcs

Jelenlegi képzés

szerkesztés

A képzés célja

Az oktatás célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik birtokában vannak a gyógypedagógia és annak határtudományainak korszerű ismereteinek, valamint annak a szakterületi és gyakorlati tudásnak, amelyek lehetővé teszik, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak a fogyatékos emberek számára.

A képzés első felében a hallgatók szert tesznek a különböző tudományterületek alapismereteire. A képzés második félévben a főbb hangsúly a választott szakirány(ok)nak megfelelő ismeretek elsajátítására helyeződik. Ez nem csupán elméleti képzést takar, hanem megkezdődnek a szakmai gyakorlatok, melyek segítségével rengeteg tapasztalatot szerezhetnek a hallgatók.

Gyógypedagógiai alapképzési (Ba) szak

A képzés nyolc féléves, amely alatt 240 kreditet kell teljesíteni. A képzés elvégezhető nappali (teljes idős képzés), illetve levelező (részidős képzés) tagozaton, egy vagy két választott szakirányon. A képzés elvégzésére lehetőség van állami ösztöndíjas, valamint önköltséges formában is. Az egyes szakirányokon szerzett végzettség önálló szakképzettséget ad, ezért az oklevélben az elvégzett szakirány(ok) is fel van(nak) tüntetve.

Választható szakirányok az alapfokú képzés során

Autizmus spektrumzavarok pedagógiája

A szakirány felkészít az autizmus spektrum zavarban érintett személyek speciális szükségleteinek feltérképezésére, fejlesztésükre, oktatásukra, foglalkoztatásukra.

Értelmileg akadályozottak pedagógiája

A szakirány az értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos személyek nevelésére, oktatására, fejlesztésére készít fel.

Hallássérültek pedagógiája

A végzett szakemberek a pedoaudiológia, a korai fejlesztés, speciális oktatás és nevelés, az integrált oktatás, valamint a felnőtt hallássérült személyek rehabilitációja terén látnak el feladatokat.

Látássérültek pedagógiája

A szakirány a látássérülés felismerésére, a látássérült személyek fejlesztésére, gondozására, speciális oktatására és nevelésére készít fel.

Logopédia

A szakirány a beszéd-, hang- és nyelvi zavarok felismerésére, logopédiai segítségre szoruló gyermekek gondozására, habilitációjára készít fel.

Pszichopedagógia

A szakirány a személyiség-, viselkedés- és teljesítményzavarokkal küzdő személyek oktatására, társadalmi beilleszkedésük elősegítésére készít fel.

Szomatopedagógia

A szakirány a mozgáskorlátozottság felismerésére, valamint a mozgáskorlátozott személyek gondozására, fejlesztésére, oktatására és mozgásnevelésére készít fel.

Tanulásban akadályozottak pedagógiája

A szakirány a tanulásban akadályozott (ezen belül az enyhén értelmi fogyatékos), a tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek és fiatalok speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai diagnózis alkotására készít fel.

Mesterképzés (Ma)

A képzési idő 3 félév, melynek során 90 kreditet kell teljesítenie a hallgatónak. A képzés elvégezhető nappali (teljes idős képzés), illetve levelező (részidős képzés) tagozaton, egy vagy két választott szakirányon. A képzés elvégzésére lehetőség van állami ösztöndíjas, valamint önköltséges formában is. Az oklevélben feltüntetett szakképzettség megnevezése: okleveles gyógypedagógus.

A képzés során különböző határtudományi ismeretek, gyógypedagógia-elmélet, az integratív/inkluzív gyógypedagógia szakmai alapjai sajátíthatók el.

Választható mesterképzési szakok alapképzés után

A karon:

 • Gyógypedagógiai mesterképzési szak
 • Interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak
 • Neveléstudományi mesterképzési szak

További szakok:

 • Kisebbségpolitika mesterképzési szak
 • Komplex rehabilitáció mesterképzési szak
 • Kriminológia mesterképzési szak

Továbbképzések

2-4 féléves képzések, amelyek során 60-120 kreditet kell teljesíteniük a képzésben résztvevőknek.

 • Adaptált testkultúra és sport
 • Családközpontú kora gyermekkori intervenció
 • Családközpontú kora gyermekkori intervenciós konzulens
 • Foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadás
 • Gyermekjátékdráma
 • Gyógypedagógiai alapképzési szak szakirányai
 • Gyógypedagógus szakvizsga
 • Hallássérült gyermekek és felnőttek komplex ellátása
 • Integrációs fogadó pedagógus
 • Látássérültek elemi rehabilitációja
 • Óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztése
 • Súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek gyógypedagógiája
 • Zeneterapeuta – módszerspecifikus

Akkreditált tanfolyamok pedagógusok számára:

 • A matematikatanulás zavarai
 • Az inklúziós index iskolafejlesztési program szakértőinek képzése
 • Drámapedagógiai eszközök alkalmazása sajátos nevelési igényű tanulók integrációjában
 • Felkészítés sajátos nevelési igényű tanulók együttneveléséhez középiskolai pedagógusok számára
 • Logopédiai diagnosztika
 • Sindelar-Zsoldos program 1., 2.
 • Személyiségfejlesztés zeneterápiával – zene-élmény-terápia
 • Tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztése a DIFER mutatói alapján
 • Waldorf pedagógiai alapismeretek

Elhelyezkedési lehetőségek

 • Civil szervezetek
 • Egészségügy
 • Gyermekvédelem
 • Igazságügyi intézmények
 • Köznevelés intézményei (pl. oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok)
 • Szociális ellátórendszer

Alapképzés

szerkesztés
 • Gyógypedagógiai alapképzési szak

Mesterképzés

szerkesztés
 • Gyógypedagógia
 • Gyógypedagógia-tanár

A képzés célja

szerkesztés

Az oktatás célja olyan gyógypedagógusok képzése, akik birtokában vannak a gyógypedagógia és annak határtudományainak korszerű ismereteinek, valamint annak a szakterületi és gyakorlati tudásnak, amelyek lehetővé teszik, hogy megfelelő segítséget nyújtsanak a fogyatékos emberek számára.

A képzés első felében a hallgatók szert tesznek a különböző tudományterületek alapismereteire. A képzés második félévben a főbb hangsúly a választott szakirány(ok)nak megfelelő ismeretek elsajátítására helyeződik. Ez nem csupán elméleti képzést takar, hanem megkezdődnek a szakmai gyakorlatok, melyek segítségével rengeteg tapasztalatot szerezhetnek a hallgatók.

Gyógypedagógiai alapképzési (Ba) szak

szerkesztés

A képzés nyolc féléves, amely alatt 240 kreditet kell teljesíteni. A képzés elvégezhető nappali (teljes idős képzés), illetve levelező (részidős képzés) tagozaton, egy vagy két választott szakirányon. A képzés elvégzésére lehetőség van állami ösztöndíjas, valamint önköltséges formában is. Az egyes szakirányokon szerzett végzettség önálló szakképzettséget ad, ezért az oklevélben az elvégzett szakirány(ok) is fel van(nak) tüntetve.

Választható szakirányok az alapfokú képzés során

 • Autizmus spektrumzavarok pedagógiája

A szakirány felkészít az autizmus spektrum zavarban érintett személyek speciális szükségleteinek feltérképezésére, fejlesztésükre, oktatásukra, foglalkoztatásukra.

 • Értelmileg akadályozottak pedagógiája

A szakirány az értelmileg akadályozott és halmozottan fogyatékos személyek nevelésére, oktatására, fejlesztésére készít fel.

 • Hallássérültek pedagógiája

A végzett szakemberek a pedoaudiológia, a korai fejlesztés, speciális oktatás és nevelés, az integrált oktatás, valamint a felnőtt hallássérült személyek rehabilitációja terén látnak el feladatokat.

 • Látássérültek pedagógiája

A szakirány a látássérülés felismerésére, a látássérült személyek fejlesztésére, gondozására, speciális oktatására és nevelésére készít fel.

 • Logopédia

A szakirány a beszéd-, hang- és nyelvi zavarok felismerésére, logopédiai segítségre szoruló gyermekek gondozására, habilitációjára készít fel.

 • Pszichopedagógia

A szakirány a személyiség-, viselkedés- és teljesítményzavarokkal küzdő személyek oktatására, társadalmi beilleszkedésük elősegítésére készít fel.

 • Szomatopedagógia

A szakirány a mozgáskorlátozottság felismerésére, valamint a mozgáskorlátozott személyek gondozására, fejlesztésére, oktatására és mozgásnevelésére készít fel.

 • Tanulásban akadályozottak pedagógiája

A szakirány a tanulásban akadályozott (ezen belül az enyhén értelmi fogyatékos), a tanulási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek és fiatalok speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai diagnózis alkotására készít fel.

Mesterképzés

szerkesztés

(Ma)

A képzési idő 3 félév, melynek során 90 kreditet kell teljesítenie a hallgatónak. A képzés elvégezhető nappali (teljes idős képzés), illetve levelező (részidős képzés) tagozaton, egy vagy két választott szakirányon. A képzés elvégzésére lehetőség van állami ösztöndíjas, valamint önköltséges formában is. Az oklevélben feltüntetett szakképzettség megnevezése: okleveles gyógypedagógus.

A képzés során különböző határtudományi ismeretek, gyógypedagógia-elmélet, az integratív/inkluzív gyógypedagógia szakmai alapjai sajátíthatók el.

Választható mesterképzési szakok alapképzés után

A karon:

 • Gyógypedagógiai mesterképzési szak
 • Interkulturális pszichológia és pedagógia mesterképzési szak
 • Neveléstudományi mesterképzési szak

További szakok:

 • Kisebbségpolitika mesterképzési szak
 • Komplex rehabilitáció mesterképzési szak
 • Kriminológia mesterképzési szak

Továbbképzések

2-4 féléves képzések, amelyek során 60-120 kreditet kell teljesíteniük a képzésben résztvevőknek.

 • Adaptált testkultúra és sport
 • Családközpontú kora gyermekkori intervenció
 • Családközpontú kora gyermekkori intervenciós konzulens
 • Foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadás
 • Gyermekjátékdráma
 • Gyógypedagógiai alapképzési szak szakirányai
 • Gyógypedagógus szakvizsga
 • Hallássérült gyermekek és felnőttek komplex ellátása
 • Integrációs fogadó pedagógus
 • Látássérültek elemi rehabilitációja
 • Óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztése
 • Súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek gyógypedagógiája
 • Zeneterapeuta – módszerspecifikus

Akkreditált tanfolyamok pedagógusok számára:

 • A matematikatanulás zavarai
 • Az inklúziós index iskolafejlesztési program szakértőinek képzése
 • Drámapedagógiai eszközök alkalmazása sajátos nevelési igényű tanulók integrációjában
 • Felkészítés sajátos nevelési igényű tanulók együttneveléséhez középiskolai pedagógusok számára
 • Logopédiai diagnosztika
 • Sindelar-Zsoldos program 1., 2.
 • Személyiségfejlesztés zeneterápiával – zene-élmény-terápia
 • Tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztése a DIFER mutatói alapján
 • Waldorf pedagógiai alapismeretek

Elhelyezkedési lehetőségek

 • Civil szervezetek
 • Egészségügy
 • Gyermekvédelem
 • Igazságügyi intézmények
 • Köznevelés intézményei (pl. oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok)
 • Szociális ellátórendszer

Tudományos műhelyek

szerkesztés
 • MTA Szakmódszertani kutatócsoport
 • Ranschburg Pál Kutatólaboratórium (2016-)[6] (nevét a kisérleti pszichológia és a gyógypedagógia hazai megteremtőjétől, Ranschburg Pálról, kapta)
 • Műhelyek

Hasonló képzések

szerkesztés

A gyógypedagógus képzés 2000-ig csak a Bárczi Gusztáv Tanárképző Főiskolán folyt hazánkban, de az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez való csatlakozást követően három másik vidéki intézményben is lehetőség nyílt a képzettség megszerzésére.

Hazánkban jelenleg az alábbi 4 egyetem biztosítja a gyógypedagógus-képzést:

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
 • Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar
 • Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar
 • Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Kaposvári Egyetem

Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Kar

Dékán: Dr. Podráczky Judit PhD

7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. | Pf.: 16.

Tel.: 82/505-800, 82/505-900

A Kaposvári Egyetem 8 féléves képzésében két szakirány közül választhatnak a hallgatók: tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány és logopédiai szakirány.

A képzés kétszakos. A logopédia iránt érdeklődő hallgatóknak sikeres alkalmassági vizsgát kell tenniük a szak elvégzése érdekében, melynek tartalma egy helyesírási teszt és egy beszédalkalmassági felmérés. Az egyetem hallgatói dönthetnek csupán egy szak tanulása mellett is. Az egyetem továbbá kiemelt figyelmet fordít az állatasszisztált orientációjú ismeretek megszerzésére, ezért a hallgatók háromféléves kutya-, illetve lovas alapismeretekre tehetnek szert. További egyediség a kaposvári gyógypedagógus-képzésben a SINOSZ által támogatott jelnyelvi képzés: a Jelnyelv c. kurzus hat féléves képzés során biztosítja a magas szintű ismereteket a jelelés világából.

Nyugat-Magyarországi Egyetem

Apáczai Csere János Kar

Dékán: Dr. Szabó Péter

9022 Győr, Liszt Ferenc utca 42.

Tel.: 96/516-730; 96/503-600

A Nyugat-Magyarországi Egyetem szintén 8 féléves képzésben két szakirányon biztosítja a gyógypedagógus hallgatók továbbtanulását: tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány és logopédia szakirány.

A logopédia szakirányt választó hallgatóknak a 3. félév elején, a szakirány-választáskor alkalmassági vizsgát kell tenniük a Gyógypedagógiai Intézeti Tanszék felügyeletével.

A képzés főbb tanulmányi területei: általánosan művelő szakasz, gyógypedagógiai általános alapozó képzés, szakterületi képzés, szakági képzés.

Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Gyógypedagógus-képző Intézet

Dékán: Dr. Marsi István

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.

Tel.: 62/546-050, Fax: 62/420-953

A Szegedi Tudományegyetemen a gyógypedagógus-képzés 2002 szeptemberében indult, a 2007-es átalakulás révén azóta önálló Gyógypedagógus-képző Intézetként működik.

A 8 féléves képzés alatt a három legkeresettebb szakirányon folyik a tanítás: értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány és logopédia szakirány.

A képzés egyik nagy erőssége a magas színvonalon megszervezett szakmai gyakorlat, felkészítve a hallgatókat a gyógypedagógia közoktatási és klinikai területének feladataira, fejlesztve alkalmasságukat és képességeiket. A hallgatóknak lehetőségük nyílik tapasztalatokat szerezni külföldön is.

Hivatkozások

szerkesztés
 1. Történet. barczi.elte.hu. (Hozzáférés: 2021. március 30.)
 2. PRO CARITATE-DÍJBAN RÉSZESÜLT ZÁSZKALICZKY PÉTER. barczi.elte.hu. (Hozzáférés: 2021. december 10.)
 3. Új dékán a Bárczin. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. december 10.)
 4. Új dékán a Bárczin. barczi.elte.hu. (Hozzáférés: 2021. március 30.)
 5. Kari Tanács. barczi.elte.hu. (Hozzáférés: 2021. március 30.)
 6. Ranschburg Pál Kutatólaboratórium. barczi.elte.hu. (Hozzáférés: 2021. március 30.)