ELTE BTK Történeti Intézet

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet az egyetem legnagyobb intézete. Az intézet 11 tanszéket foglal magába.[1]

ELTE BTK Történeti Intézet (Institute of Historical Studies)
Rövid név ELTE BTK TI
Oktatók száma 50
Hallgatói létszám 500
Igazgató Horn Ildikó
Elérhetőség
Cím 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8.
Postacím 1088 Budapest Múzeum krt. 6-8.
Az ELTE BTK Történeti Intézet weboldala

TörténetSzerkesztés

1870-ben megalapították a második Történeti Tanszéket a Mohács utáni magyar történelem oktatására majd 1881-ben az ókori történeti tanszék, az újkori egyetemes történeti tanszék és a középkori egyetemes történeti tanszék.[2]

A Bölcsészettudományi Kar kar történeti tanszékein 1919 és 1945 között magyar történettudományának minden irányzata képviseltetve volt és meghatározója a volt tudományágának Magyarországon. Angyal Dávid (1909–1925) a magyar történelem, 1925–1929 között az újkori egyetemes történelem tanára, Lukinich Imre az új alapítású Kelet-Európa Története tanszék profeszszora (1929–1949), az oklevéltan szakterületen kíváló szakmai eredményeket elérő Szentpétery Imre (1923–1950), aki a Bölcsészettudományi Kar 1635–1935 közötti történetét dolgozta fel. Áldásy Antal (1812–1832) a középkori egyetemes történet professzora is tanított az egyetemen, aki a karra hagyta könyvtárát (ez lett a mai Történeti Könyvtár törzsanyaga), a szellemtörténet két legnagyobb magyarországi meghatározó alakja Szekfű Gyula (1925–1955) és Hóman Bálint (1925–1932), a népiségtörténet legnagyobb magyarországi művelője Mályusz Elemér (1934–1946), a művelődéstörténet és a kora újkori mezőgazdaság-történet ismert kutatója Domanovszky Sándor (1914–1948), a modern szociológiai irányzatot magas szinten művelő Hajnal István (1930–1949) is az egyetemen oktatott.

Mályusz Elemér 1934 óta vezette A Középkori Magyar Történeti Tanszéket, majd igaztalanul megvádolták és az igazolóbizottság a vádat nem igazolta ezért 1945. október 22-én nyugdíjazták. 1946-ban Deér Józsefet nevezték ki, de ő 1948-ban elhagyta az Magyarországot. A Középkori Magyar Történeti Tanszéket, ahogy az egyetemnek küldött levelében Ortutay Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter írta, meghívás útján a magyar marxista történetírás kiváló alakjával kell betölteni. 1949-ben Molnár Eriket nevezték ki, aki 1957-ig állott a tanszék élén, majd Elekes Lajos nyert kinevezést, aki korábban Lenin Intézet illetékes tanszékét vezette. Elekes 1982. május 21-én bekövetkezett haláláig volt a Középkori Magyar Történeti Tanszék vezetője.

Az Újkori Magyar Történeti Tanszéket Szekfű Gyula vezette 1925 és 1949 között. Azonban Szekfű Gyulát 1945-ben moszkvai nagykövetté nevezték ki, így helyettes tanárként Kosáry Domokos és Ember Győző oktatott. 1949-től a marxista magyar történetírás reprezentánsa, Andics Erzsébetet nevezték ki. A forradalom után Andics Erzsébet 1957 és 1960 között a Szovjetunióban tartózkodott, ezt az időszakot leszámítva 1972-ig vezette az Újkori Magyar Történeti tanszéket.

Váczy Péter 1942 és 1953 között vezette a Középkori Egyetemes Történeti Tanszéket. Majd Gyóni Mátyást nevezét ki a tanszék élére, de ő 1955-ben öngyilkosságot követett el. 1955-ben Székely György kapott megbízást, aki 1982-ig vezette a tanszéket.

Hajnal István 1930 és 1949 között vezette az Újkori Egyetemes Tanszéket. Hajnal István 1944 és 1947 között dékánként is vezette a kart. 1951-től Bolgár Elek, 1953-tól Fazekas Erzsébet kapott tanszékvezetői kinevezést. 1955 és 1958 között Incze Miklós megbízott tanszékvezető volt.

Sarkady János vezette az Ókortörténeti Tanszéket 1987 és 1995 között. Puskás Ildikó 1995-ben vette át a vezetést és egészen 2007-ig vezette az Ókortörténeti Tanszéket, majd 2007-től Németh Györgyöt bízták meg a tanszék vezetésével. A Középkori Egyetemes Történeti Tanszéket 1985 és 1995 között Sz. Jónás Ilona irányította, 1995 és 1997 között Klaniczay Gábor volt a tanszékvezető, 1997-től Poór János. A tanszéket 1995-ben átnevezték Középkori és Kora Újkori Egyetemes Történeti Tanszékké. A Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék élén 1984 és 1993 között R. Várkonyi Ágnes állt. Őt 1993-ban Bertényi Iván követte, 2002-ben Izsák Lajos intézetigazgató megbízottként vezette a tanszéket, 2003-tól Solymosi László, 2005-től Horn Ildikó a tanszék vezetője. Az Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszéket 1972-től Pölöskei Ferenc 1995-ig vezette. 1995 és 2009 között Gergely Jenő, 2009-től Erdődy Gábor áll a tanszék élén. A tanszék neve 2000-től Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék lett. Az Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszéken 1978-tól 1995-ig Diószegi István irányította a munkát. 1995 és 2004 között Balogh András, 2004 és 2007 között Székely Gábor, 2007-től Majoros István a tanszék vezetője. A tanszék neve 2000-től Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék. A Kelet-Európa Története Tanszéket 1980 és 2001 között Palotás Emil irányította, utóda 2002-től Krausz Tamás. A Történelem Segédtudományai Tanszéken 1980-ban Kállay István kapott tanszékvezetői kinevezést és 1997 vezette azt. Őt Kardos József követte 1997 és 1999 között. Kardos utóda, Bertényi Iván 2004-ig állott a tanszék élén. 2004-ben Borsodi Csaba kapott tanszékvezetői kinevezést, és azóta vezeti a tanszéket.

2019. február 6-án a Történeti Intézete szolidaritási nyilatkozatban állt ki az Magyar Tudományos Akadémia dolgozói mellett.[3][4]

VezetésSzerkesztés

Pozíció Név
Intézetigazgató Horn Ildikó
Oktatási intézetigazgató-helyettes Körmendi Tamás

TanszékekSzerkesztés

Tanszék Tanszékvezető
Atelier Interdiszciplináris Történeti Tanszék Czoch Gábor
Digitális Bölcsészet Tanszék
Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék (1990-től) Bácskai Vera (1990-1995)
Gerő András (1995-?)
Szívós Erika
Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék
(korábbi neve: A Kelet-Európa Története Tanszék)
Perényi József (1957-1980)
Palotás Emil (1980-2001)
Krausz Tamás (2002-?)
Horn Ildikó
Kora Újkori Történeti Tanszék Fazekas István
Középkori Történeti Tanszék Mályusz Elemér (1934-1945)
Deér József (1946-1948)
Molnár Erik (1949-1957)
Elekes Lajos (1957-1982)
Sz. Jónás Ilona (1985-1995)
Klaniczay Gábor (1995-1997)
Poór János (1997-?)
Nagy Balázs
Művelődéstörténeti Tanszék (1981-ben alapították; 1990-től a Történeti Intézet tanszéke) Németh G. Béla (1981-1987)
Kósa László (1987-2007)
Tőkéczki László (2007-?)
Várkonyi Gábor
Ókortörténeti Tanszék Sarkady János (1987-1995)
Puskás Ildikó (1995-2007)
Németh György (2007-?)
Szabó Éva
Történelem Segédtudományai Tanszék Kállay István (1980-1997)
Kardos József (1997-1999)
Bertényi Iván (1999-2004)
Borsodi Csaba (2004-?)
Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék
(neve 2000-ig: Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék)
Hajnal István (1930-1949)
Bolgár Elek (1951-1953)
Fazekas Erzsébet (1953-1955)
Incze Miklós (1955-1958)
Diószegi István (1978-1995)
Balogh András (1995-2004)
Székely Gábor (2004-2007)
Majoros István (2007-?)
Szilágyi Ágnes
Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
(neve 2000-ig: Új- és Legújabbkori Magyar Történeti Tanszék)
Szekfű Gyula (1925-1949)
Andics Erzsébet (1949-1972)
Varga Zsuzsanna
Pölöskei Ferenc (1972-1995)
Gergely Jenő (1995-2009)
Erdődy Gábor (2009-?)

OktatókSzerkesztés

Tanszék Tanszékvezető
Atelier Interiszciplináris Történeti Tanszék Czoch Gábor, György Eszter, Klement Judit, Sonkoly Gábor
Digitális Bölcsészet Tanszék Indig Balázs, Palkó Gábor
Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék Estók János, Gerő András, Halmos Károly, Kövér György, Szíjártó István
Kelet-, Közép-Európa Története és Történeti Ruszisztikai Tanszék Bartha Eszter, Gyóni Gábor, Horn Ildikó, Juhász József, Krausz Tamás, Palotás Emil, Ring Éva, Szvák Gyula
Kora Újkori Történeti Tanszék[5] Gózonné Etényi Nóra, H. Balázs Éva, Horn Ildikó, Kalmár János, Krász Lilla, Molnár Antal
Középkori Történeti Tanszék Ciegerné Novák Veronika, Draskóczy István, Thoroczkay Gábor, Vadas András
Művelődéstörténeti Tanszék Ablonczy Balázs, Csorba László, Géra Eleonóra, Kiss Gy. Csaba, Kósa László
Ókortörténeti Tanszék Németh György, Patay-Horváth András
Történelem Segédtudományai Tanszék Bertényi Iván, Glatz Ferenc, Kálnoki-Gyöngyössy Márton, Kardos József, Oborni Teréz, Pandula Attila, Tóth Krisztina
Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék Balogh András, Búr Gábor, Diószegi István, Székely Gábor, Urbán Aladár
Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Balogh Margit, Boszay Tamás, Erdődy Gábor, Fehér György, Földes György, Fónagy Zoltán, Sipos Balázs, Szerencsés Károly, Zeidler Miklós

KutatókSzerkesztés

A következő lista az ismertebb kutatókat tartalmazza. Az ismertség a Google Tudós idézetek alapján lett megállapítva.

Frissítve: 2021. június 30.[6]

Ismertebb oktatók a Google Tudós idézetek alapján
Idézetek száma Oktató
100-500 Zeidler Miklós,[7] Németh György,[8] Bartha Eszter,[9] Sonkoly Gábor[10]

KönyvtárSzerkesztés

Az intézet könyvtára a Szekfű Gyula Könyvtár. Nevét Szekfű Gyula történészről kapta.[11]

HivatkozásokSzerkesztés

 1. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történeti Intézet. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. május 9.)
 2. Borsodi Csaba és Tüskés Anna: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának története képekben. real.mtak.hu. (Hozzáférés: 2021. július 5.)
 3. Az ELTE történészei szerint a tudomány hatékony működéséhez elengedhetetlen az autonómia. qubit.hu. (Hozzáférés: 2021. május 12.)
 4. Kiáll az MTA mellett az ELTE Történeti Intézete és a Politikatudományi Társaság. hvg.hu. (Hozzáférés: 2021. május 12.)
 5. Kora Újkori Történeti Tanszék. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. május 9.)
 6. Google Tudós. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 30.)
 7. Google Tudós: Zeidler Miklós. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. július 13.)
 8. Google Tudós: Németh György. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. július 13.)
 9. Google Tudós: Bartha Eszter. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. július 13.)
 10. Google Tudós: Sonkoly Gábor. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. július 13.)
 11. Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtár. elte.hu. [2021. május 12-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. május 12.)