ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar

az Eötvös Loránd Tudományegyetem kara

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara (rövidítve: ELTE-PPK) az egyetem egyik legfiatalabb kara. A kart 2003-ban alapították.

Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar (Faculty of Education & Psychology)

Izabella utcai épület (Pszichológiai Intézet)
Izabella utcai épület (Pszichológiai Intézet)
Alapítva 2003
Rövid név ELTE-PPK
Hely Magyarország, Budapest
Típus kar
Oktatók száma 200
Hallgatói létszám 2000
Dékán Zsolnai Anikó
Igazgató Zsolnai Anikó
Elérhetőség
Cím 1075 Budapest Kazinczy utca 23-27.
Postacím 1075 Budapest Kazinczy utca 23-27.
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar weboldala

Történet szerkesztés

Az ELTE azon karai közé tartozik, amelyek 2003-ban létesültek. Az általa gondozott két főbb tudományterületeknek voltak szakmai előzményei az ELTE jogelőd intézményeiben: neveléstudományi tanszék már 1814-től, pszichológiai szervezeti egység az 1930-as évektől működött az egyetemen, ez utóbbi 1947-ben vált önálló tanszékké.

1945 után néhány évig Prohászka Lajos vezette a pedagógiai tanszéket. Ezt követte egy vezetőváltással sűrűn tarkított, átpolitizált időszak a tanszék életében. Az ’50-es évek végéig a neveléselmélettel foglalkozó Ágoston György töltötte be a vezetői posztot, ekkor, 1959-ben kezdődött és majd két évtizedig, 1978-ig tartott Nagy Sándor vezetői szerepe, aki a korszellemben születő didaktika szisztematikus kidolgozásával iskolateremtő szerepet játszott. A pszichológia területén Várkonyi Hildebrand Dezső világháborút követő megbizatása után Kardos Lajos vezetésével működött a tanszék 1949-től egészen 1974-ig. Az ’50-es évek elhúzódó időszakában a szaktanszékek puszta létét, oktatási jelenlétét az egyetemi tanárképzés biztosította. E tekintetben a ’60-as években következik be nyitás a fokozatosan önállósuló pedagógia és pszichológia szakos képzés irányába, ami az oktatás differenciálódásával és a hallgatók és oktatók számának gyarapodásával járt. 1974-ben Barkóczi Ilona és Salamon Jenő vezetésével szétvált két pszichológiai tanszék. Egyfelől az általános lélektani, amely ekkor magában hordozta a személyiség- és klinikai pszichológiát is, másfelől a fejlődés- és neveléspszichológiáé, amelyhez utóbb kapcsolódott a társadalom- és munkapszichológia. A pedagógiai és pszichológiai tanszékek között egy laza szervezeti koordináció működött, az ELTE Bölcsészettudományi Karán ekkor általánosan jelenlévő „tanszékcsoporti” formában. 1984-ben a pszichológia tudományterületét központi politikai kezdeményezésre különválasztották, egységes vezetés alatt belül tagolt intézetet hoztak létre (amelyhez hasonló beavatkozásra a ’80-as években egyedül a matematika területén kísérleteztek, ott is helyi ellenállásba ütközve, szintén kompromisszumos megoldással). A rendszerváltás előestéjén az intézet felbomlott, igazgatója, Illyés Sándor a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola élére távozott. A rendszerváltáskor a pszichológiai szakterület a jelentős oktatásszervezési változások egyik fő kezdeményezője volt a bölcsészkaron, és együtt lépett fel a pedagógia művelőivel egy új, egységes tanárképzési modell kialakítása érdekében. Ezt a modellt vállalta fel 2003-ban Klinghammer István rektor egyetemi vezetése, ami hozzájárult ahhoz, hogy ekkor a Tanárképző Főiskolai Kar megszűnt és megszületett a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, amely inkorporálta a bölcsészkar pedagógiai tanszékét, pszichológiai tanszékcsoportját, a tanárképző főiskolai kar megfelelő szervezeti egységeit, valamint az egyetem testnevelési tanszékét. A bölcsészkarból értelemszerűen kivált és ide csatlakozott a pedagógia és a pszichológia két, országosan úttörő szerepet játszó doktori iskolája. Az alapító dékán Hunyady György volt (2003-2007), aki 1993-tól vezette a pszichológiai tanszékcsoportot és mint a bölcsészettudományi képesítési követelmények országos bizottságának vezetője tevékenyen részt vett az egységes tanárképzés előmunkálataiban és vitáiban. Az új kar infrastruktúráját a pszichológiai tanszékek Izabella utcai épülete és a korábbi tanárképző főiskolai kar Kazinczy utcai épülete, valamint a Bogdánfy utcai sportbázis biztosította. Az egyetem szervezeti rendjében helyet foglaló új kar belső struktúrája tovább differenciálódott, a kar szakos hazai és külföldi hallgatóinak száma jelentősen növekedett, az intézmény jelenlegi formáját Demetrovics Zsolt dékánsága idején (2014-2021) öltötte fel.

Intézetek szerkesztés

A Pedagógiai és Pszichológiai Karnak 8 intézete van jelenleg.[1]

Intézetek és tanszékek
Intézet Tanszék
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet Nincs
Ember- Környezet Tranzakció Intézet Nincs
Felnőttképzés- kutatási és Tudásmendzsment Intézet Nincs
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógia Intézet Nincs
Neveléstudományi Intézet Nincs
Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (Szombathely) Nincs
Pszichológiai Intézet Affektív Pszichológia Tanszék
Fejlődés- és Klinikai Gyermekpszichológia Tanszék
Szervezet- és Vezetéspszichológia Tanszék
Tanácsadás- és Iskolapszichológia Tanszék

Klinikai Pszichológia és Addiktológia Tanszék
Kognitív Pszichológia Tanszék
Személyiség- és Egészségpszichológia Tanszék
Szociálpszichológia Tanszék

Sporttudományi Intézet (Szombathely) Nincs

Szervezet szerkesztés

A Kar vezetése szerkesztés

A Kar vezetése
Pozíció Név
Dékán Zsolnai Anikó
Dékánhelyettes Dúll Andrea
Dékánhelyettes Rónay Zoltán
Dékánhelyettes Aczél Balázs
Dékáni biztos Felvinczi Katalin

Dékánjai szerkesztés

A Pedagógiai és Pszichológiai Karnak eddig négy dékánja volt:[2]

Ismertebb oktatók szerkesztés

Ismertebb oktatók
Intézet Oktató
Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet Ábrahám Júlia
Ember- Környezet Tranzakció Intézet Dúll Andrea
Felnőttképzés- kutatási és Tudásmendzsment Intézet Fábri György
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógia Intézet Nguyen Luu Lan Anh
Neveléstudományi Intézet Németh András, Zsolnai Anikó
Pedagógiai és Pszichológiai Intézet (Szombathely) Gáspár Mihály, Koós Ildikó, Némethné Tóth Ágnes
Pszichológiai Intézet Balázs Judit (orvos), Bányai Éva, Czigler István, Demetrovics Zsolt, Dúll Andrea, Faragó Klára, Fülöp Márta, Hunyady György, Kalmár Magda, Kende Anna, Kőváry Zoltán, Krajcsi Attila, Molnár Márk, Németh Dezső, Oláh Attila, Orosz Gábor, P. Tóth Béla (ELTE-BTK), Varga Katalin, Vargha András
Sporttudományi Intézet (Szombathely) -

Kutatók szerkesztés

A következő lista az ismertebb kutatókat tartalmazza. Az ismertség a Google Tudós idézetek alapján lett megállapítva.

Idézetek száma Kutató
5000-10 000 Szabó Attila (ESI),[3] Balázs Judit (PI)[4]
1000-5000 Urbán Róbert (PI),[5] Király Orsolya (PI),[6] Székely Anna (PI),[7] Király Ildikó (PI),[8] Kökönyei Gyöngyi (PI),[9] Németh Dezső,[10] Köteles Ferenc (PI),[11] Kun Bernadett (PI),[12] Bárdos György,[13] Berkics Mihály (PI),[14] Varga Katalin (PI),[15] Németh András (NI),[16] Kende Anna,[17] Aczél Balázs (PI),[18] Oláh Attila (PI), Mervó Barbara (PI), Takács Zsófia (PI)

(ESI = Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet, NI = Neveléstudományi Intézet, PI = Pszichológiai Intézet)

Ismertebb hallgatók szerkesztés

Jegyzetek szerkesztés

 1. Intézetek. ppk.elte.hu. (Hozzáférés: 2021. március 29.)
 2. PPK Történet. Eötvös Loránd Tudományegyetem: Pedagógiai és Pszichológiai Kar. (Hozzáférés: 2021. március 29.)
 3. Google Tudós: Szabó Attila. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 4. Google Tudós: Balázs Judit. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 5. Google Tudós: Urbán Róbert. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 6. Google Tudós: Király Orsolya. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 7. Google Tudós: Székely Anna. Goolge Tudós
 8. Google Tudós: Király Ildikó. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 9. Google Tudós: Kökönyei Gyöngyi. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 10. Google Tudós: Németh Dezső. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 11. Google Tudós: Köteles Ferenc. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 12. Google Tudós: Kun Bernadett. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 13. Google Tudós: Bárdos György. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 14. Berkics Mihály. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 15. Google Tudós: Varga Katalin. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 16. Google Tudós: Németh András. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 17. Google Tudós: Kende Anna. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)
 18. Google Tudós: Aczél Balázs. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 25.)

Források szerkesztés