ELTE TTK Biológiai Intézet

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológiai Intézete az egyetem egyik intézete.[1]

ELTE TTK Biológiai Intézet (Institute of Biology)
Alapítva2005
HelyMagyarország, Budapest
Oktatók száma50
Tanulólétszám200
IgazgatóMiklósi Ádám
Elérhetőség
Cím1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C
Postacím1117 Budapest, Pázmány P. sétány 1/C
Az ELTE TTK Biológiai Intézet weboldala

Történet szerkesztés

Az ELTE TTK Biológiai Intézet Magyarország legsokoldalúbb egyetemi biológiai szakmai közössége. Az intézet 12 tanszéket, több MTA-ELTE Kutatócsoportot, Lendület és más számos pályázati nyerteseket egyesítő közösséget foglal magába.[2]

Az ELTE-n a biológiai képzés az 1800-as évek közepén kezdődött különböző természettudományos diszciplínák önállósodásának következtében. Ekkoriban még csak tanárképzés keretében folyt a biológia oktatása. Az ELTE levéltárának adatai szerint 1875-ben már elkezdték ellenőrizni a biológiai tanárképzés minőségét. 1954-ben a biológiatanári szakot kibővítették ötéves képzés szakká. 1963-ban megalapították a biológus szakot, aminek célja a kutató szakemberek képzése volt.

2006-tól három éves alap- (B.Sc.) és erre épülő két éves mesterképzés (M.Sc.) keretében folyik a képzés az intézetben a bolognai folyamatoknak megfelelően. A legkiemelkedőbb hallgatók a Biológiai Doktori Iskola programjában folytathatják tanulmányaikat.

2013-tól a biológiatanári végzettséghez ötéves képzésben folyik az oktatás.

A Biológiai Intézet a Biológiai alapszak, a Biológus mesterszak és a tanárképzés Biológia modulja oktatásáért felelős. Az intézetnek meghatározó szerepe van a Környezettan és Környezettudomány képzésekben, mindemellett az intézet részt vesz pszichológusok és gyógyszerészek oktatásában is. Ezen felül az intézet felügyel felsőoktatási szakképzéseket is, illetve szakirányú továbbképzéseket. A Tudományos Diákkör munkájában való aktív részvétel egy nagyon fontos eleme a hallgatók kutatói életpályára nevelésében. A Biológiai Doktori Iskola 10 programot működtet a mesterszakos diplomát szerzett hallgatók számára.

A Biológiai Intézet nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az ELTE Természettudományi Kar vezető helye legyen a hazai és a nemzetközi egyetemi rangsorokban. Az intézet publikációs teljesítménye, pályázati sikeressége valamint hazai és külföldi kapcsolatrendszere további fejlesztésével kíván fejlődni.

Tanszékek szerkesztés

Az intézet 12 tanszéket és egy szakmódszertani csoportot foglal magába.[3]

Tanszék Tanszékvezetők
Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék Lőw Péter
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék Herczeg Gábor
Biokémiai Tanszék Kovács Mihály
Embertani Tanszék Vellainé Takács Krisztina
Etológiai Tanszék Miklósi Ádám
Élettani és Neurobiológiai Tanszék [4] Ádám György (1968–1992)
Kukorelli Tibor (1992–2000)
Détári László (2000–2015)
Világi Ildikó (2015–2018)
Dobolyi Árpád (2018–)
Genetikai Tanszék Vellai Tibor
Immunológiai Tanszék[5][6] Gergely János (1973–1993)
Erdei Anna (?–?)
Kacskovics Imre (?–?)
Mikrobiológiai Tanszék Tóth Erika
Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék Fodor Ferenc
Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék Standovár Tibor
Növényszervezettani Tanszék Kovács M. Gábor
Biológiai Szakmódszertani Csoport

Vezetés szerkesztés

Az intézetet az intézetigazgató vezeti, két helyettessel (egy stratégiai és egy oktatási intézetigazgató).[7]

Títulus Név
Intézetigazgató Miklósi Ádám
Stratégiai intézetigazgató helyettes Vellainé Takács Krisztina
Oktatási intézetigazgató helyettes Kovács M. Gábor

Oktatás szerkesztés

Az intézetben alapképzés, mesterképzési és doktori képzés folyik.[8]

Képzés Tantárgy
Alapképzés Biológia
Mesterképzés Biológus
Biotechnika
Gyógyszerész
Doktori képzés Biológia

Oktatók szerkesztés

A félkövérrel szedett oktatók 2021-ben is az egyetemen oktatnak.

Tanszék Tanszékvezetők
Anatómiai, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék Lőw Péter
Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék Herczeg Gábor
Biokémiai Tanszék Kovács Mihály
Embertani Tanszék Vellainé Takács Krisztina
Etológiai Tanszék Miklósi Ádám
Élettani és Neurobiológiai Tanszék [4] Ádám György, Détári László,Dobolyi Árpád, Kukorelli Tibor, Világi Ildikó
Genetikai Tanszék Ari Eszter, Bana Ágnes, Barna János, Billes Viktor, Egyed Balázs, Hotzi Bernadett, Kovács Tibor, Orosz László, Sigmond Tímea, Sturm Ádám, Varga Máté, Vellai Tibor, Vida Gábor
Immunológiai Tanszék[5][6] Gergely János, Erdei Anna, Kacskovics Imre
Mikrobiológiai Tanszék Tóth Erika
Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszék Fodor Ferenc
Növényrendszertani, Ökológiai és Elméleti Biológiai Tanszék Standovár Tibor, Szathmáry Eörs
Növényszervezettani Tanszék Kovács M. Gábor, Solymosi Katalin
Biológiai Szakmódszertani Csoport

Kutatás szerkesztés

Anatómia, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék szerkesztés

Az Anatómia, Sejt- és Fejlődésbiológiai Tanszék a molekuláris sejtbiológia tárgykörén belül a sejtpusztulással és az autofágia (a sejtes önemésztés) molekuláris mechanizmusával és szabályozásával foglalkozik. A tanszék kutatói vizsgálják az autofágia hormonális és genetikai szabályozását, az autofágia szerepét a sejtpusztulásban, a makromolekulák degradációjában, a neuronvesztéssel járó betegségekben, és a tumorigenezisben. A kutatók modellrendszerként ecetmuslicát és emlős sejtvonalakat alkalmaznak. A tanszék oktató-kutatóinak érdeklődési területe a kutatási témák igen széles spektrumát öleli fel: génszabályozástól és RNS interferenciától, az autofágián, endocitózison át a krinofágia folyamatát szabályozó molekulák jellemzéséig.[9]

Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék szerkesztés

Az Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék kutatásainak közös tulajdonsága, hogy az egyed feletti szerveződési szintekre (populációk, fajok, magasabb taxonok) koncentrál, bár a vizsgált kérdések megválaszolásához gyakran nyúl az egyed alatti szerveződési szintek (fiziológia, genetika, molekuláris biológia) vizsgálatában bevett módszerekhez. A modellfajok rendkívül széles skálán mozognak az amőbáktól a televényférgeken és ízeltlábúakon át a gerincesekig. Az ökológiai vizsgálatainkat túlnyomó részt természetes élőhelyeken végezzük, pl. a Pilisi hegységben működő (ELTE Pilis Projekt) kutatóállomásunkon több mint 30 éve folyamatosan kutatjuk az odúköltő énekesmadarakat.[10]

Biokémiai Tanszék szerkesztés

A Biokémiai Tanszéket Bíró Endre, Szent-Györgyi Albert egykori tanítványa, alapította az 1970-es években. Ebből az évtizedből datálódik a tanszék történetét végigkísérő kutatási téma, az izombiokémia, amit ma a motorfehérjék kutatása címmel űz. A tanszék történetének másik nagy alakja, Gráf László a szerin-proteázok szerkezet-funkció vizsgálatát indította el a tanszéken az 1980-as évek közepén, amely azóta is a tanszék kutatási témái közé tartozik. Az elmúlt két évtizedben a tanszék kutatási portfóliója jelentősen kiszélesedett és az fehérjetudományi alapkutatás kiegészült alkalmazott kutatásokkal, biomarker- és gyógyszerfejlesztési projektekkel. A Biokémiai Tanszéken jelenleg 6 kutatócsoport működik, kiegészülve 3 pályázatnyertes junior kutatónkkal, akik részben önálló témákon dolgoznak. A kutatásaik elsősorban a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a Magyar Tudományos Akadémia támogatja. A tanszéken működött az Európai Kutatási Tanács első, a Biológiai Intézethez kötődő kutatócsoportja. A kutatási projektjeik kiterjedt hazai és nemzetközi együttműködésben valósulnak meg. Ipari együttműködési partnereink között van a Richter gyógyszergyár.[11]

Embertani Tanszék szerkesztés

Az Embertani Tanszék jelenlegi kutatási témái közé tartozik a kárpát-medencei történeti népességek embertani kutatása, különös tekintettel az őskori és népvándorlás kori populációk eredetének és esetleges továbbélésének kérdéseire. Életmód és betegségek a történeti korokban.Pajzsmirigy alulműködéses gyermekek növekedési mintázata. A Kolekalciferol ellátottság mértéke és a testszerkezet mutatói közötti kapcsolat elemzése gyermekeknél. Az alapanyagcsere életkori és nemi különbségei. Tumor szuppresszor és metasztázis inhibitor gének biológiai funkciójának vizsgálata genetikai modell, tumorsejtvonalak és humán szérum minták felhasználásával.[12]

Etológiai Tanszék szerkesztés

Az Etológiai Tanszék kutatási területei közé a viselkedéskutatás és azzal összefüggő biológiai területek (genetika, ökológia, élettan) széles skáláját tartozik. Kezdetben a tanszéki kutatások döntően a kutyák elmebeli képességeinek vizsgálatával foglalkoztak, de mára más fajokkal is bővült az elmeműködésre és agyműködésre irányuló kutatási paletta.[13]

Élettani és Neurobiológiai Tanszék szerkesztés

Az Élettani és Neurobiológiai Tanszék az idegrendszer felépítésének és működésének megismerésével foglalkozik. A tanszék az emberi életkor meghosszabbodása, az életvitel felgyorsulása következtében azonban megfigyelhető az idegi működést érintő betegségek kialakulásának okaival is foglalkozik. A normál idegrendszeri működés, viselkedés és az ennek hátterében álló sejtszintű folyamatok feltárása a tanszék egyik fő kutatási területe. A tanszéken különböző vizsgálati módszerek felhasználásával ezen kutatásoknak nagy hagyománya van.[14]

Kutatók szerkesztés

A következő lista az ismertebb kutatókat tartalmazza. Az ismertség a Google Tudós idézetek alapján lett megállapítva.

Idézetek száma Kutató
10 000-50 000 Miklósi Ádám,[15] Lőrincz Péter[16]
5000-10 000 Lőw Péter,[17] Varga Máté,[18] Szatmári Zsuzsanna[19]

Ismertebb hallgatók szerkesztés

Hivatkozások szerkesztés

 1. ELTE TTK Biológiai Intézet. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. június 26.)
 2. ELTE TTK Biológiai Intézet - Történet. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. június 26.)
 3. ELTE TTK Biológiai Inézet - Tanszékek. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. június 26.)
 4. a b http://physiology.elte.hu/tortenet.html
 5. a b ELTE TTK Biológiai Inézet Immunológiai Tanszék. immun.elte.hu. (Hozzáférés: 2021. június 26.)
 6. a b https://immun.elte.hu/tortenet
 7. ELTE TTK Biológiai Intézet Vezetése. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. június 26.)
 8. ELTE TTK Biológiai Intézet - Oktatás. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. június 26.)
 9. ELTE TTK Biológiai Intézet - Anatómia, Sejt, és fejlődésbiológiai Tanszék. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. június 27.)
 10. ELTE TTK Biológiai Intézet - Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. június 27.)
 11. ELTE TTK Biológiai Intézet - Biokémiai Tanszék. elte.hu. [2021. május 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2021. június 17.)
 12. ELTE TTK Biológiai Intézet. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. június 27.)
 13. ELTE TTK Biológiai Intézet - Etológiai Tanszék. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. június 27.)
 14. ELTE TTK Biológiai Intézet - Élettani és Neurobiológiai Tanszék. elte.hu. (Hozzáférés: 2021. június 27.)
 15. Google Tudós: Miklósi Ádám. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 26.)
 16. Google Tudós: Lőrincz Péter. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 26.)
 17. Google Tudós: Lőw Péter. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 26.)
 18. Varga Máté. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 26.)
 19. Szatmári Zsuzsanna. Google Tudós. (Hozzáférés: 2021. június 26.)