Főmenü megnyitása

EMKE-díjak

az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjai

TörténeteSzerkesztés

1992 óta adja át az EMKE évente a közművelődés, kultúra, művészet legkülönfélébb területein kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek az erdélyi Oscarnak is nevezett EMKE-díjakat – mindig a rendes évi közgyűléssel egy napon. 2007 előtt a közgyűlés novemberben volt, így ebben az évben, amikortól az 1885. április 12-i alapításhoz legközelebb eső hétvégén tartják a közgyűlést, nem adtak át díjakat. 2008 óta az alapítás napján ünnepelik Erdélyben a közművelődés napját.

A díjakkal az Egyesület, és ezen keresztül az erdélyi magyar közélet, elismerését fejezi ki minden olyan alkotónak, aki a szakmájában, közéleti munkásságával, emberi magatartásával jelentős érdemeket szerzett és tenni tudott a szülőföldért, így járulva hozzá Erdély hírnevének öregbítéséhez. Az EMKE elnökségének döntése értelmében az összesen 16 díj közül évente legfeljebb 12 adható át – kivéve azokat az éveket, amikor a háromévente átadható Kötő József-díj is gazdára talál.

Az erdélyi Oscar becenevet onnan kapta, hogy a díj Venczel Árpád szobrászművész, restaurátor Parasztmadonna c. szobrának kicsinyített másából és egy oklevélből áll. Az okleveleket Venczel Attila képzőművész, díszlet- és jelmeztervező készíti (Imecs László festő-grafikus /1915–2009/ tervei alapján) – s mindezt kézzel, tehát mindegyik egyedi, amely még inkább emeli értékét.

Az EMKE-díj elbírálásának fő szempontjai és a díj névadóiSzerkesztés

Az EMKE Országos Elnöksége döntésének értelmében egy évben legfeljebb 12 díj adható át (kivéve azokat az éveket, amikor a Kötő József-díj átadásra kerül). A díjazottakat lásd külön listában.

Balázs Ferenc-díjSzerkesztés

A díjat olyan személyek kaphatják, akik a közösségeikben közművelődés szervezéssel foglalkoznak, elsősorban felnőttképző tanfolyamokat szerveznek.

Balázs Ferenc (1901–1937), unitárius lelkész, az 1930-as években első alkalommal szervezett népfőiskolai tevékenységet Erdélyben, az Aranyos-menti Mészkőn.

Gr. Bánffy Miklós-díjSzerkesztés

A színházi intézményszervezésben, a színház és a közművelődési terület összekapcsolásában elért sikerekért jár.

gr. Bánffy Miklós (1873–1950), író, grafikus, díszlet- és jelmeztervező, színpadi rendező, politikus, a magyarországi állami színházak intendánsa, az erdélyi magyar művelődési élet nagyvonalú támogatója.

Bányai János-díjSzerkesztés

A díjat az erdélyi és a moldvai magyar népi kultúra szakszerű kutatásában, az erdélyi magyar muzeológiában jelentős eredményeket elért kutatóknak, muzeológusoknak javasolják.

Bányai János (1886–1971), tanár, muzeológus, geológus, közíró, a Székelység c. havilap alapítója és szerkesztője.

Éghy Ghyssa-díjSzerkesztés

A díjat 1992-ben alapították a táncművészet terén elért eredmények elismerésére, ám csupán négy alkalommal adták át. (Bogáncs együttes és Tolna Éva (1992), Valkay Ferenc(wd) (1993), Könczei Árpád (1994), Domokos István (1995))

Éghy Ghyssa (1905–1982) erdélyi magyar koreográfus volt.

Erkel-díjSzerkesztés

A díjat mindössze egy alkalommal adták át 1996-ban Hary Bélának a magyar nemzeti opera népszerűsítése szolgálatában kifejtett több évtizedes tevékenységéért.

Erkel Ferenc (1810–1893) magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész.

Janovics Jenő-díjSzerkesztés

Az audiovizuális tömegkommunikáció, valamint az online média képviselői, filmes szakemberek és fotóművészek kaphatják.

Janovics Jenő (1872–1945), színész, színházigazgató, filmrendező, forgatókönyvíró a magyar filmgyártás egyik úttörője, Kertész Mihály és Korda Sándor felfedezője.

Kallós Zoltán-díjSzerkesztés

Hagyományőrzők, gyűjtők, kutatók, népdalénekesek, zenészek, táncoktatók koreográfusok, gyerekcsoportokkal, gyerekekkel foglalkozó szakember-pedagógusok kaphatják.

Kallós Zoltán (1926–2018), néprajzkutató, népzenegyűjtő, a nemzet művésze, a Magyar Corvin-lánc tulajdonosa, az MMA tagja; a válaszúti Kallós Alapítvány alapítója.

A díj 2018-ig Kacsó András nevét viselte. Kacsó András (1932–1987), néptáncos, táncoktató, művészeti szakirányító és folklórgyűjtő.

Kovács György-díjSzerkesztés

Kiemelkedő teljesítményt elérő színészek, vagy szakmailag is nagy jelentőségű évfordulóhoz érkező előadóművészek érdemelhetik ki.

Kovács György (1910–1977), színész, rendező, főiskolai tanár, az erdélyi színjátszásnak a realista hagyományokra, a szép beszéd kultuszára alapozó, stílusteremtő, kiemelkedő művésze.

Kötő József-díjSzerkesztés

A díjat olyan politikusok kaphatják, akik tevékenységük révén széleskörűen támogatták, támogatják a civil szférát. A díj átadására legfeljebb háromévente kerül sor.

Kötő József (1939–2015), dramaturg, színháztörténész, politikus, 1986–1990 között a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója, az EMKE főjegyzője (1991), elnöke (1999–2008).

Kőváry László-díjSzerkesztés

A díjat olyan személyek kaphatják, akik tevékenységük révén hozzájárulnak a helytörténet kutatásához, népszerűsítéséhez, tágabb körben való terjesztéséhez, a honismeret gazdagításához.

Kőváry László (1819–1907), történetíró, történetfilozófus, családtörténész, irodalomtörténész, régész, tankönyvszerző, újságíró, néprajztudós, utazó, politikus, az MTA levelező tagja.

Gr. Kun Kocsárd-díjSzerkesztés

Olyan közművelődési tevékenységet végző személyiségeknek, akik a szórványban vagy a szórványközösségek érdekében/javára fejtik ki megtartó erejű/meghatározó munkásságukat.

gr. Kun Kocsárd (1803–1895), földbirtokos, művelődéspolitikus, országgyűlési képviselő, az EMKE egyik alapítója és fő mecénása.

Gr. Mikó Imre-díjSzerkesztés

A díjat olyan vállalkozók, cégek kaphatják, akik tevékenységük révén erőteljesen segítik, támogatják az erdélyi magyar civil szférát.

gr. Mikó Imre (1805–1876), művelődéspolitikus, irodalomtörténész, gazdaságpolitikus, az erdélyi magyar kulturális, oktatási és tudományos intézményi rendszer szervezője.

Monoki István-díjSzerkesztés

Kimagasló, tudományos szintű szakmai teljesítményekért jár, vagy az egész romániai magyar könyvtárügy érdekében, kulturális értékeink megőrzéséért, gazdagításáért végzett áldozatos munkáért, esetleg egy tevékeny és eredményes könyvtárosi életpálya elismerését jelenti.

Monoki István, idősb (1887–1963), bibliográfus, negyven éven keresztül a kolozsvári Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, majd igazgatója.

Nagy István-díjSzerkesztés

Zenetanárok, karnagyok, előadóművészek részére, akik munkájuk során kimagasló eredményeket értek el, sikeresen alkalmaznak célravezető módszereket a zenei oktatásban, nevelésben, előadásban, a romániai magyar nemzeti közösségünk zenei értékeinek megtartásán és gyarapításán fáradoznak, zenei-közéleti, közművelődési tevékenységükkel példával szolgálnak környezetük számára.

Nagy István (1907–1983), karmester, hegedűművész, zenetanár, zenei szakíró, több énekkar megalapítója, az eredeti népi dalkultúra, a magyar zenei anyanyelv jeles művelője.

Poór Lili-díjSzerkesztés

Kiemelkedő teljesítményt elérő színésznőknek vagy szakmailag is nagy jelentőségű évfordulóhoz érkező pályatársnak javasoljuk odaítélni.

Poór Lili (1886–1962), színésznő, főiskolai tanár, az erdélyi színjátszás szép beszédéről, klasszikus szövegmondásáról híres, meghatározó egyénisége.

Spectator-díjSzerkesztés

A romániai magyar írott és elektronikus sajtó képviselői részére, akik a közművelődés terén is jelentős szolgálatot tettek.

A spectator angol szó, jelentése: közönség. Krenner Miklós (1875–1968) liberális-demokrata szellemiségű erdélyi magyar közíró ezt használta álnévként.

Szentgyörgyi István-díjSzerkesztés

A díjat a nemhivatásos színjátszó mozgalomban résztvevők, valamint a műkedvelő és diákszínjátszás szervezői kapták 1992 és 2010 között.[forrás?] 2010 óta az elismerést nem adták ki.

Szentgyörgyi István (1842–1931) a kolozsvári színjátszás meghatározó alakja.

Szolnay Sándor-díjSzerkesztés

A képzőművészeti szakterület legjobbjainak művészi és közművelődési tevékenysége elismeréséül szolgál.

Szolnay Sándor (1893–1950), a 20. század első felének egyik legjelentősebb festőművésze, aki 1929-ben Kós Károllyal együtt megalakította a romániai magyar hivatásos képzőművészek érdek- és értékvédelmi szervezetét, a Barabás Miklós Céhet.

Vámszer Géza-díjSzerkesztés

Az ifjúság körében végzett népnevelői munka elismeréseként odaítélt kitüntetés. 2001 óta az elismerést nem adták ki.

Vámszer Géza (1896–1976), néprajzkutató, művészettörténész, középiskolai tanár, életcéljául a népnevelői munkát választotta.

DíjazottakSzerkesztés

A díjazottak névsora olvasható az EMKE honlapján:[1][2][3][4][5] (2007-ben nem adtak ki díjakat, mert a 2006 novemberi közgyűlés után áprilisban tartották az évi közgyűlést, az egyesület alapításának napján.)

Balázs Ferenc-díj:

 • Péter Károly (2001)
 • Ábrám Zoltán (2002)
 • Garda Dezső (2003)
 • Csomós Attila (2003)
 • Balla Zoltán (2005)
 • Burus János (2006)
 • Calepinus Alapítvány (2008)
 • Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (2009)
 • Balázs Sándor unitárius lelkész (2017)

Gr. Bánffy Miklós-díj:

 • Csíki Játékszín társulata (2009)
 • Tomcsa Sándor Színház (2010)[6]
 • Tóth-Páll Miklós (2011)
 • Dukász Péter (2012)
 • Rekita Rozália és Jancsó Miklós (2013)
 • Kiss Törék Ildikó és Varga Vilmos (2014)
 • Szebeni Zsuzsa (2015)
 • Victor Ioan Frunză (2016)
 • Szép Gyula (2018)
 • Laczkó Vass Róbert (2019)

Bányai János-díj:

 • Zsigmond Győző (2009)
 • Olosz Katalin (2010)[6]
 • Szőcsné Gazda Enikő (2011)
 • Vajda András (2012)
 • Szőcs Levente (2013)
 • dr. Ilyés Sándor (2014)
 • Zepeczaner Jenő (2015)
 • dr. Miklós Zoltán (2016)
 • dr. Kinda István (2017)
 • Furu Árpád (2018)
 • Jakab Albert Zsolt (2019)

Éghy Ghyssa-díj: (1995-ig):

Erkel Ferenc-díj: (1996):

Janovics Jenő-díj:

Kallós Zoltán-díj (2018-ig Kacsó András-díj):

 • Mátéfi Csaba és Mátéfi Zita (2009)
 • Ivácson László (2010)[6]
 • Szabó Éva (2011)
 • Both Zsuzsa és Both József (2012)
 • Györfi Erzsébet (2013)
 • Lengyel László (2014)
 • Könczei Csongor (2015)
 • Virág Endre (2016)
 • Benedek Árpád (2017)
 • Benkő Éva (2018)
 • Szabó Ferenc (2019), tanító (temesvári gyermek- és ifjúsági néptáncmozgalom)

Kolozsvári testvérek-díj:

 • Bocskay Vince, Hunyadi László (1995)

Kötő József-díj (3 évente):

 • Bognár Levente (2016)
 • Takács Csaba (2019), a Communitas Alapítvány kuratóriumi elnöke

Kovács György-díj:

 • Fülöp Zoltán (2003)
 • Dobos Imre (2005)
 • Balázs Attila (2008)
 • Mátray László (2009)
 • Csiky András (2010)[6]
 • Veress Albert (2011)
 • Bányai Kelemen Barna (2012)
 • Pálffy Tibor (2013)
 • Barabás Árpád (2014)
 • László Csaba (2015)
 • Galló Ernő (2016)
 • Szűcs Ervin (2018)
 • Bandi András Zsolt (2019), színművész

Kőváry László-díj:

 • Gergelyné Tõkés Erzsébet (2010)
 • Asztalos Lajos (2011)
 • Zsigmond Ilka (2012)
 • Szekernyés János (2013)
 • Balogh Béla (2014)
 • Vincze Zoltán (2015)
 • Halász Péter (2018)

Kun Kocsárd-díj:

 • Varga Ferenc (2005)
 • dr. Széman Péter (2008)
 • Csirák Csaba (2009)
 • Dukrét Géza (2010)[6]
 • Dávid Lajos (2011)
 • Fülöp Júlia (2012)
 • Bencze Mihály (2013)
 • Tamás Sándor (2014)
 • Zsigmond Emese (2015)
 • Serfőző Levente (2016)
 • Marius Tabacu (2017)
 • Balla Ferenc (2019), a Kallós Zoltán Alapítvány igazgatója

Gr. Mikó Imre-díj:

 • Koós Ferenc (2002)
 • Székely Zsuzsa (2003)
 • Mezei János (2004)
 • László Attila (2005)
 • ifj. Pászkány Árpád (2006)
 • Irsay Miklós (2008)
 • Király István (2009)
 • Ambrus Ádám (2010)
 • Székely Tibor (2011)
 • Bartha Bálint (2012)
 • Flóriska Attila (2013)
 • Vita László (2014)
 • Péter Pál (2015)
 • Papp Szentannai György (2016)
 • Nagy Péter (2017)
 • Kocsis Sándor (2018)
 • ifj. Mezei János (2019), vállalkozó

Monoki István-díj:

 • Tavaszi Hajnal (1992)
 • Gábor Dénes és Pillichné Bodrogi Katalin (1993)
 • Deé Nagy Anikó (1994)
 • Fülöp Géza (1996)
 • Újvári Mária és Szigethy Rudolf (1997)
 • Mészáros József (1999)
 • Róth András Lajos (2000)
 • Györfi József (2001)
 • Muckenhaupt Erzsébet (2002)
 • Szabó Klára (2003)
 • Sebestyén Spielmann Mihály (2004)
 • Kiss Jenő (2005)
 • Kovács Erzsébet (2006)
 • Györfi Dénes (2008)
 • Bende Katalin (2009)
 • Okos Rigó Ilona (2010)[6]
 • Hubbes Éva (2011)
 • Kosz Orsolya (2012)
 • Emődi András (2013)
 • Demeter Lajos (2014)
 • Kelemen Katalin (2015)
 • dr. Poráczky Rozália (2016)
 • Kopacz Katalin-Mária (2017)
 • Gurka-Balla Ilona (2018)
 • Lokodi Anna (2019), könyvtáros

Nagy István-díj:

 • Szőkéné Tana Anna (2005)
 • Öllerer Ágnes (2008)
 • Haáz Sándor (2009)
 • Sipos Zoltán (2010)[6]
 • Gáspár Attila (2011)
 • Dulányi B. Aladár (2012)
 • Tóth Guttman Emese (2013)
 • dr. Benkő Judit Emese (2014)
 • dr. Péter Éva (2015)
 • Bedő Ágnes (2016)
 • Kállay Miklós Tünde (2017)
 • Almási István (2018)
 • Köllő Ferenc (2019), karvezető

Poór Lili-díj:

Spectator-díj:

Szentgyörgyi István-díj (2010-ig)

Szolnay Sándor-díj:

Tompa Miklós-díj:

 • Kardos Máriusz Róbert (2011)
 • Uray Péter (2012)

Vámszer Géza-díj (2001-ig)

Tiszteletbeli tagság:

 • Balogh Ferenc, Domokos Géza, Laskay Sándor, Sárkány Ferenc, Deáky András és Pillich László (2011)
 • Hajnal Jenő, Kelemen Péter (2012)
 • Kepe Lili, Dáné Tibor Kálmán, Kötő József (2014)
 • Matekovits Mária (2016)
 • Beder Tibor (2017)

Életmű-díj:

JegyzetekSzerkesztés

 1. Ők az idei EMKE-díjasok (2019), (Szabadság, 2019. április 9.)
 2. EMKE-díjak – 2018
 3. EMKE-díjak – 2017
 4. EMKE-díjak – 2016
 5. EMKE-díjak 2015-ig
 6. a b c d e f g h i j EMKE laudációk (2010). Művelődés, LXIII. évf. 6. sz. (2010. jún.)
 7. László Ferenc: Valkay Ferenc laudációja. Művelődés, XLII. évf. 6–7. sz. (1993. júl.) 21. o.
 8. EMKE-díjak 1994. Művelődés, XLIII. évf. 9. sz. (1994. szept.) 16. o.
 9. EMKE-díjak 1995. Művelődés, XLIV. évf. 12. sz. (1995. dec.) 10. o.
 10. EMKE-díjak 1996. Művelődés, L. évf. 1. sz. (1997. jan.) 1. o.
 11. Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009: 1992. május 26. Transindex adatbank (1992. máj. 26.)
 12. Díjak (Xantus Gábor). Magyar Művészeti Akadémia (Hozzáférés: 2019. jún. 27.)
 13. Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009: 2000. november 27. Transindex adatbank (2000. nov. 27.)
 14. D. T. K: EMKE közgyűlés és díjkiosztás. Szabadság, XIII. évf. 278. sz. (2001. nov. 28.) 2. o.
 15. Papp Attila Zsolt: Átadták az EMKE díjait Kolozsváron. Főtér.ro (2016. ápr. 10.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 16. Katona Zs. József: Essig József méltatása. Művelődés (2017)
 17. Balogh Edgár: Közművelődés. Romániai magyar irodalmi lexikon (1994)
 18. Lőrincz Ágnes. Theater.hu (2012) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 19. Németh Júlia: Tisztújítás az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületben. EMKE honlap (1999. nov. 29.) (Hozzáférés: 2018. szept. 4.)
 20. B. Fülöp Erzsébet. a Várkert Bazár programoldala (2013) (Hozzáférés: 2019. szept. 5.)
 21. Nászta Katalin: Érdekes beszélgetés Méhes Kati erdélyi magyar színésznővel. Lenolaj – Kulturális Online Műhely (1982) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 22. EMKE-díjak 2005. Művelődés, LIX. évf. 1. sz. (2006. jan.) 4. o.
 23. Díjeső az EMKE-nél. Krónika (2006. nov. 8.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 24. Szabó Zsolt: EMKE-díjak 2007. Művelődés (2008. ápr.) (Hozzáférés: 2018. szept. 4.) (A cím hibásan írja az évet, a cikkben a 2008-as díjazottak szerepelnek! Lásd még: EMKE-díjak és közgyűlés. Szabadság, 2008. ápr. 10.)
 25. Fülöp Noémi: Kézdi Imola: “nem értem, hogy éltem Rézi előtt”. Transindex (2010. ápr. 18.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 26. Köllő Katalin: Köllő Katalin: Albert Júlia laudációja. Művelődés (2012. máj.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 27. Pásztor Krisztina: Anyák napi beszélgetés Panek Kati színésszel. Maszol (2013. máj. 5.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 28. a b Átadták az idei EMKE díjakat. Nemzeti Művelődési Intézet, 2014. április 14. [2018. szeptember 5-i dátummal az eredetiből archiválva].
 29. Átadták az idei EMKE-díjakat (fotókkal). Szabadság (2015. ápr. 12.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 30. a b Szombaton adják át az EMKE-díjakat. Szabadság (2018. ápr. 5.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 31. Kovács Kiss Gyöngy: Tények és töprengések - Nagyváradon. Korunk, 3. folyam/3. évf. 7. sz. (1992. júl.) 41–47. o.
 32. Kántor Lajos: Ferenczes István laudációja. Művelődés, LVIII. évf. 1. sz. (2005. jan.)
 33. Székely Kriszta: Köllő Katalin. Művelődés, LIX. évf. 12. sz. (2006. dec.) 11. o.
 34. EMKE-díjak és közgyűlés. Szabadság (2008. ápr. 10.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 35. Ferencz Zsolt: „Történelmi jelentőséggel bír az EMKE a magyarság életében”. Szabadság (2011. ápr. 11.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 36. EMKE-díjak Sepsiszentgyörgyre. Háromszék (2012. ápr. 17.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 37. EMKE-közgyűlés és díjátadó. Az EMKE honlapja (2013) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 38. A sajtó köszöni és nyugtalan. Tasnádi-Sáhy Péter. Marosvásárhelyi Rádió (2015. ápr. 15.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 39. Papp Attila Zsolt: Átadták az EMKE díjait Kolozsváron. Főtér.ro (2016. ápr. 10.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 40. Szombaton adják át az „erdélyi Oscar-díjakat”, vagyis az EMKE díjait. Maszol (2017. ápr. 5.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 41. Kovács Levente: Elekes Botond laudációja. Művelődés, LVIII. évf. 1. sz. (2005. jan.)
 42. Jancsó Árpád: Kováts László. Művelődés, LIX. évf. 1. sz. (2006. jan.)
 43. Domokos Ferenc: Bodea György laudációja. Művelődés, LIX. évf. 12. sz. (2006. dec.)
 44. László Károly: Kubánda Olga laudációja. Művelődés, LXII. évf. 5–6. sz. (2006. dec.)
 45. Bandi Dezső: Orbán Irén laudációja. Művelődés, XLI. évf. 7. sz. (1992. júl.) 24. o.
 46. Nyikus Anna (2013. április). „Tűvel festett történetek – Orbán Irén „meseszőnyegvarró”” (PDF). Mesterség és művészet XX. (1), 26-29. o, Kiadó: Népművészeti Egyesületek Szövetsége.  
 47. Bodolai Gyöngyi: Lelkekbe írt élet. Népújság, 2017. május 8.
 48. Ba­ra­bás Lász­ló: Szabó Éva. Művelődés, LXIV. évf. 5. sz. (2011. máj.)

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkSzerkesztés