EMKE-díjak

az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület díjai

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület kiemelkedő rendezvénye az évente sorra kerülő közgyűlés, valamint 1992 óta az ugyanaznap délután átadott, az erdélyi Oscarnak is nevezett EMKE-díjak odaítélése.

TörténeteSzerkesztés

1992 óta adja át az EMKE évente a közművelődés, kultúra, művészet legkülönfélébb területein kiemelkedő tevékenységet végző személyeknek az erdélyi Oscarnak is nevezett EMKE-díjakat – mindig a rendes évi közgyűléssel egy napon. 2008-tól az 1885. április 12-i alapításhoz legközelebb eső hétvégén tartják a közgyűlést, előtte a közgyűlés novemberben volt. A változás miatt 2007-ben nem adtak át díjakat, csak 2008 áprilisában. Szintén 2008 óta az alapítás napján ünnepelik Erdélyben a közművelődés napját.

A díjakkal az Egyesület, és ezen keresztül az erdélyi magyar közélet, elismerését fejezi ki minden olyan alkotónak, aki a szakmájában, közéleti munkásságával, emberi magatartásával jelentős érdemeket szerzett és tenni tudott a szülőföldért, így járulva hozzá Erdély hírnevének öregbítéséhez. Az EMKE elnökségének döntése értelmében az összesen 16 díj közül évente legfeljebb 12 adható át – kivéve azokat az éveket, amikor a háromévente átadható Kötő József-díj is gazdára talál.

Az erdélyi Oscar becenevet onnan kapta, hogy a díj Venczel Árpád szobrászművész, restaurátor Parasztmadonna c. szobrának kicsinyített másából és egy oklevélből áll. Az okleveleket fia, Venczel Attila képzőművész, díszlet- és jelmeztervező készíti kézzel (Imecs László festő-grafikus /1915–2009/ tervei alapján), tehát mindegyik oklevél egyedi, amely még inkább emeli értékét.

Az EMKE-díjakSzerkesztés

Az EMKE Országos Elnöksége döntésének értelmében egy évben legfeljebb 12 díj adható át (kivéve azokat az éveket, amikor a Kötő József-díj átadásra kerül). A díjazottakat lásd külön listában. A díjak elbírálásának fő szempontjai és a díj névadói betűrendben (nemesi cím nélkül):

Balázs Ferenc-díjSzerkesztés

 • Névadó: Balázs Ferenc (1901–1937), unitárius lelkész, az 1930-as években első alkalommal szervezett népfőiskolai tevékenységet Erdélyben, az Aranyos-menti Mészkőn.
 • Elbírás: A díjat olyan személyek kaphatják, akik a közösségeikben közművelődés szervezéssel foglalkoznak, elsősorban felnőttképző tanfolyamokat szerveznek.
 • Díjazottak: 2001-ben ítélték oda először, 2009-ig minden évben, utána csak kétszer (2017, 2020)

Gr. Bánffy Miklós-díjSzerkesztés

 • Névadó: gr. Bánffy Miklós (1873–1950), író, grafikus, díszlet- és jelmeztervező, színpadi rendező, politikus, a magyarországi állami színházak intendánsa, az erdélyi magyar művelődési élet nagyvonalú támogatója.
 • Elbírálás: A színházi intézményszervezésben, a színház és a közművelődési terület összekapcsolásában elért sikerekért jár.
 • Díjazottak

Bányai János-díjSzerkesztés

 • Névadó: Bányai János (1886–1971), tanár, muzeológus, geológus, közíró, a Székelység c. havilap alapítója és szerkesztője
 • Elbírálás:A díjat az erdélyi és a moldvai magyar népi kultúra szakszerű kutatásában, az erdélyi magyar muzeológiában jelentős eredményeket elért kutatóknak, muzeológusoknak javasolják
 • Díjazottak

Éghy Ghyssa-díjSzerkesztés

Erkel-díjSzerkesztés

 • Megjegyzés: inaktív (†), a díjat egyetlen alkalommal adták át 1996-ban
 • Névadó: Erkel Ferenc (1810–1893) magyar zeneszerző, karmester, zongoraművész
 • Elbírálás: a magyar nemzeti opera népszerűsítése szolgálatában kifejtett több évtizedes tevékenységéért kapta Hary Béla
 • Díjazott: Hary Béla (1996)

Janovics Jenő-díjSzerkesztés

 • Névadó: Janovics Jenő (1872–1945), színész, színházigazgató, filmrendező, forgatókönyvíró a magyar filmgyártás egyik úttörője, Kertész Mihály és Korda Sándor felfedezője
 • Elbírálás: az audiovizuális tömegkommunikáció, valamint az online média képviselői, filmes szakemberek és fotóművészek kaphatják
 • Díjazottak

Kacsó Sándor-díjSzerkesztés

 • Megjegyzés: inaktív (†), a díjat csak 1994–2010-ig adták át
 • Névadó: Kacsó Sándor (1901–1984), író, szerkesztő, közíró, az erdélyi magyarság és a román nép építő együttélésének szorgalmazója
 • Elbírálás: lapszerkesztőknek, közíróknak adták az erdélyi magyarság érdekében végzett kiemelkedő publicisztikai tevékenységért, valamint az önismeretet erősítő, minőségi művelődési életet ösztönző újságírói munkáért[1]
 • Díjazottak: 1994–2010-ig 7 fő kapta, minden évben átadták egyetlen év kivételével (1995)

Kallós Zoltán-díjSzerkesztés

 • Megjegyzés: A díj 2009–2017-ig Kacsó András nevét viselte, Kacsó András (1932–1987), néptáncos, táncoktató, művészeti szakirányító és folklórgyűjtő
 • Névadó: Kallós Zoltán (1926–2018), néprajzkutató, népzenegyűjtő, a nemzet művésze, a Magyar Corvin-lánc tulajdonosa, az MMA tagja; a válaszúti Kallós Alapítvány alapítója
 • Elbírálás: hagyományőrzők, gyűjtők, kutatók, népdalénekesek, zenészek, táncoktatók koreográfusok, gyerekcsoportokkal, gyerekekkel foglalkozó szakember-pedagógusok kaphatják
 • Díjazottak: 2009 óta minden évben kiosztották

Kádár Imre-díjSzerkesztés

 • Megjegyzés: inaktív (†), 2000 óta az elismerést nem adták ki
 • Névadó: Kádár Imre (1894–1972), költő, író, műfordító, szerkesztő, rendező, színigazgató; az Erdélyi Szépmíves Céh egyik alapítója
 • Elbírálás: (színház, színművészet)[1]
 • Díjazottak: 1994-ben került először kiosztásra, majd később 1997–2000-ig (5 fő)

Kemény János-díjSzerkesztés

 • Megjegyzés: inaktív (†), 2000 óta az elismerést nem adták ki
 • Névadó: Kemény János (1903–1971), író, költő, színházigazgató, mecénás, a marosvécsi Helikon írói munkaközösség megalapítója
 • Elbírálás: (színház, színművészet)[1]
 • Díjazottak: 1992–2000-ig minden évben kiosztották (9 fő)

Kovács György-díjSzerkesztés

 • Névadó: Kovács György (1910–1977), színész, rendező, főiskolai tanár, az erdélyi színjátszásnak a realista hagyományokra, a szép beszéd kultuszára alapozó, stílusteremtő, kiemelkedő művésze
 • Elbírálás: kiemelkedő teljesítményt elérő színészek, vagy szakmailag is nagy jelentőségű évfordulóhoz érkező előadóművészek érdemelhetik ki
 • Díjazottak: két év kivételével (2004, 2017) minden évben kiosztották

Könczei Ádám-díjSzerkesztés

 • Megjegyzés: inaktív (†), csak négyszer, 1995–1998-ig adták ki
 • Névadó: Könczei Ádám (1928–1983), néprajzkutató, újra végigjárta Kodály Zoltán csíki és Bartók Béla székelyföldi gyűjtőútját
 • Elbírálás: (népzene, folklór, helytörténet)[1]
 • Díjazottak: 1995–1998-ig minden évben kiosztották (4 fő)

Kötő József-díjSzerkesztés

 • Megjegyzés: a díj átadására legfeljebb háromévente kerül sor
 • Névadó: Kötő József (1939–2015), dramaturg, színháztörténész, politikus, 1986–1990 között a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatója, az EMKE főjegyzője (1991), elnöke (1999–2008)
 • Elbírálás: olyan politikusok kaphatják, akik tevékenységük révén széleskörűen támogatták, támogatják a civil szférát
 • Díjazottak: eddig csak ketten kapták: Bognár Levente Arad polgármestere (2016) és Takács Csaba a Communitas Alapítvány kuratóriumi elnöke (2019)

Kőváry László-díjSzerkesztés

 • Névadó: Kőváry László (1819–1907), történetíró, történetfilozófus, családtörténész, irodalomtörténész, régész, tankönyvszerző, újságíró, néprajztudós, utazó, politikus, az MTA levelező tagja
 • Elbírálás: olyan személyek kaphatják, akik tevékenységük révén hozzájárulnak a helytörténet kutatásához, népszerűsítéséhez, tágabb körben való terjesztéséhez, a honismeret gazdagításához
 • Díjazottak: 2010-től ítélik oda, három év kivételével (2016, 2017, 2019), minden évben kiosztják

Gr. Kun Kocsárd-díjSzerkesztés

 • Névadó: gr. Kun Kocsárd (1803–1895), földbirtokos, művelődéspolitikus, országgyűlési képviselő, az EMKE egyik alapítója és fő mecénása
 • Elbírálás: olyan közművelődési tevékenységet végző személyeknek, akik a szórványban vagy a szórványközösségek érdekében/javára fejtik ki megtartó erejű, meghatározó munkásságukat
 • Díjazottak: 1994-óta egyetlen év kivételével (2018) minden évben kiosztják

Gr. Mikó Imre-díjSzerkesztés

 • Névadó: gr. Mikó Imre (1805–1876), művelődéspolitikus, irodalomtörténész, gazdaságpolitikus, az erdélyi magyar kulturális, oktatási és tudományos intézményi rendszer szervezője
 • Elbírálás: olyan vállalkozók, cégek kaphatják, akik tevékenységük révén erőteljesen segítik, támogatják az erdélyi magyar civil szférát
 • Díjazottak

Monoki István-díjSzerkesztés

 • Névadó: Monoki István, idősb (1887–1963), bibliográfus, negyven éven keresztül a kolozsvári Egyetemi Könyvtár könyvtárosa, majd igazgatója
 • Elbírálás: kimagasló, tudományos szintű szakmai teljesítményekért jár, vagy az egész romániai magyar könyvtárügy érdekében, kulturális értékeink megőrzéséért, gazdagításáért végzett áldozatos munkáért, esetleg egy tevékeny és eredményes könyvtárosi életpálya elismerését jelenti
 • Díjazottak: két év kivételével (1995, 1998) minden évben kiosztják

Nagy István-díjSzerkesztés

 • Névadó: Nagy István (1907–1983), karmester, hegedűművész, zenetanár, zenei szakíró, több énekkar megalapítója, az eredeti népi dalkultúra, a magyar zenei anyanyelv jeles művelője
 • Elbírálás: zenetanárok, karnagyok, előadóművészek részére, akik munkájuk során kimagasló eredményeket értek el, sikeresen alkalmaznak célravezető módszereket a zenei oktatásban, nevelésben, előadásban, a romániai magyar nemzeti közösségünk zenei értékeinek megtartásán és gyarapításán fáradoznak, zenei-közéleti, közművelődési tevékenységükkel példával szolgálnak környezetük számára.
 • Díjazottak

Poór Lili-díjSzerkesztés

 • Névadó: Poór Lili (1886–1962), színésznő, főiskolai tanár, az erdélyi színjátszás szép beszédéről, klasszikus szövegmondásáról híres, meghatározó egyénisége
 • Elbírálás: Kiemelkedő teljesítményt elérő színésznőknek vagy szakmailag is nagy jelentőségű évfordulóhoz érkező pályatársnak javasoljuk odaítélni.
 • Díjazottak: két év kivételével (1996, 2017) minden évben kiosztották

Spectator-díjSzerkesztés

 • Névadó: Krenner Miklós (1875–1968), liberális-demokrata szellemiségű erdélyi magyar közíró álneve(a spectator angol szó, jelentése: közönség)
 • Elbírálás: a romániai magyar írott és elektronikus sajtó képviselői részére adható, akik a közművelődés terén is jelentős szolgálatot tettek
 • Díjazottak: az 1990-ben elhunyt Tőke Csabának, a Kelet–Nyugat folyóirat alapítójának, felelős szerkesztőjének ítélték oda először 1992-ben, majd 1993-ban mint Krenner Miklós-díj" Magyari Lajos kapta meg, utána csak 2002-ben osztották ki, de azóta minden évben

Szentgyörgyi István-díjSzerkesztés

 • Megjegyzés: inaktív (†), 2010 óta az elismerést nem adták ki
 • Névadó: Szentgyörgyi István (1842–1931) a kolozsvári színjátszás meghatározó alakja
 • Elbírálás: a nemhivatásos színjátszó mozgalomban résztvevők, valamint a műkedvelő és diákszínjátszás szervezői kapták
 • Díjazottak: 1992–2010-ig minden évben kiosztották

Szolnay Sándor-díjSzerkesztés

 • Névadó: Szolnay Sándor (1893–1950), a 20. század első felének egyik legjelentősebb festőművésze, Kós Károllyal együtt megalakította a romániai magyar hivatásos képzőművészek érdek- és értékvédelmi szervezetét, a Barabás Miklós Céhet (1929)
 • Elbírálás: a képzőművészeti szakterület legjobbjainak művészi és közművelődési tevékenysége elismeréséül szolgál
 • Díjazottak: minden évben kiosztják

Tompa Miklós-díjSzerkesztés

 • Megjegyzés: inaktív (†), csak kétszer adták ki
 • Névadó: Tompa Miklós (1910–1996), rendező, színészpedagógus, színházigazgató, a Székely Színház (később a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Magyar Tagozata) megalapítója
 • Elbírálás: (színház, színművészet)[1]
 • Díjazottak: Kardos Máriusz Róbert (2011), Uray Péter (2012)

Vámszer Géza-díjSzerkesztés

 • Megjegyzés: inaktív (†), 2001 óta az elismerést nem adták ki
 • Névadó: Vámszer Géza (1896–1976), néprajzkutató, művészettörténész, középiskolai tanár, életcéljául a népnevelői munkát választotta
 • Elbírálás: az ifjúság körében végzett népnevelői munka elismeréseként ítélték oda
 • Díjazottak: 1992–2001-ig minden évben odaítélték (10 fő)

Egyéb díjakSzerkesztés

Az EMKE közgyűlésének alkalmával osztják ki az Életműdíjat és a tiszteletbeli tagságot is, ezek azonban nem számítanak bele az évente kiosztható 12 díjba.

DíjazottakSzerkesztés

A díjazottak névsora olvasható az EMKE honlapján:[2][3][4][5][6][7] (2007-ben nem adtak ki díjakat, mert a 2006 novemberi közgyűlés után már áprilisban, az egyesület alapításának napján tartják az évi közgyűlést.)

Balázs Ferenc-díj:

 • Péter Károly (2001)
 • Ábrám Zoltán (2002)
 • Garda Dezső (2003)
 • Csomós Attila (2003)
 • Balla Zoltán (2005)
 • Burus János (2006)
 • Calepinus Alapítvány (2008)
 • Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus (2009)
 • Balázs Sándor unitárius lelkész (2017)
 • Mészkői Unitárius Egyházközség (2020)

Gr. Bánffy Miklós-díj:

Bányai János-díj:

Éghy Ghyssa-díj (1992–1995):

Erkel-díj (1996):

Janovics Jenő-díj:

Kacsó Sándor-díj (1994–2001):

Kallós Zoltán-díj (2009–2017: †Kacsó András-díj):

 • Mátéfi Csaba és Mátéfi Zita (2009)
 • Ivácson László (2010)[8]
 • Szabó Éva (2011)
 • Both Zsuzsa és Both József (2012)
 • Györfi Erzsébet (2013)
 • Lengyel László (2014)
 • Könczei Csongor (2015)
 • Virág Endre (2016)
 • Benedek Árpád (2017)
 • Benkő Éva (2018)
 • Szabó Ferenc (2019), tanító (temesvári gyermek- és ifjúsági néptáncmozgalom)
 • Fazakas János (2020) néptáncpedagógus

Kádár Imre-díj (1994–2000):

Kemény János-díj (1992–2000):

Kovács György-díj:

Könczei Ádám-díj (1995–1998):

Kötő József-díj (3 évente):

Kőváry László-díj:

Kun Kocsárd-díj:

Gr. Mikó Imre-díj:

 • Koós Ferenc (2002)
 • Székely Zsuzsa (2003)
 • Mezei János (2004)
 • László Attila (2005)
 • ifj. Pászkány Árpád (2006)
 • Irsay Miklós (2008)
 • Király István (2009)
 • Ambrus Ádám (2010)
 • Székely Tibor (2011)
 • Bartha Bálint (2012)
 • Flóriska Attila (2013)
 • Vita László (2014)
 • Péter Pál (2015)
 • Papp Szentannai György (2016)
 • Nagy Péter (2017)
 • Kocsis Sándor (2018)
 • ifj. Mezei János (2019), vállalkozó

Monoki István-díj:

 • Tavaszi Hajnal (1992)
 • Gábor Dénes és Pillichné Bodrogi Katalin (1993)
 • Deé Nagy Anikó (1994)
 • Fülöp Géza (1996)
 • Újvári Mária és Szigethy Rudolf (1997)
 • Mészáros József (1999)
 • Róth András Lajos (2000)
 • Györfi József (2001)
 • Muckenhaupt Erzsébet (2002)
 • Szabó Klára (2003)
 • Sebestyén Spielmann Mihály (2004)
 • Kiss Jenő (2005)
 • Kovács Erzsébet (2006)
 • Györfi Dénes (2008)
 • Bende Katalin (2009)
 • Okos Rigó Ilona (2010)[8]
 • Hubbes Éva (2011)
 • Kosz Orsolya (2012)
 • Emődi András (2013)
 • Demeter Lajos (2014)
 • Kelemen Katalin (2015)
 • dr. Poráczky Rozália (2016)
 • Kopacz Katalin-Mária (2017)
 • Gurka-Balla Ilona (2018)
 • Lokodi Anna (2019), könyvtáros
 • Bedő Melinda (2020), könyvtáros

Nagy István-díj:

 • Szőkéné Tana Anna (2005)
 • Öllerer Ágnes (2008)
 • Haáz Sándor (2009)
 • Sipos Zoltán (2010)[8]
 • Gáspár Attila (2011)
 • Dulányi B. Aladár (2012)
 • Tóth Guttman Emese (2013)
 • dr. Benkő Judit Emese (2014)
 • dr. Péter Éva (2015)
 • Bedő Ágnes (2016)
 • Kállay Miklós Tünde (2017)
 • Almási István (2018)
 • Köllő Ferenc (2019), karvezető
 • Lőfi Gellért (2020), karvezető

Poór Lili-díj:

Spectator-díj:

Szentgyörgyi István-díj (1992–2010):

Szolnay Sándor-díj:

Tompa Miklós-díj (2011–2012):

Vámszer Géza-díj (1992–2001)


Életműdíj:

Tiszteletbeli tagság:

JegyzetekSzerkesztés

 1. a b c d e f Az EMKE honlapja 2016 óta sorolja fel azt a 16 díjat, amelyből 12 adható évente. Ez a díj korábban került kiosztásra, nem ismert a forrás, amely leírja az elbírálásainak szempontjait.
 2. Az EMKE 2020-as díjazottai
 3. Gratulálunk az EMKE 2019-es díjazottjainak!
 4. EMKE-díjak – 2018
 5. EMKE-díjak – 2017
 6. EMKE-díjak – 2016
 7. EMKE-díjak 2015-ig
 8. a b c d e f g h i j EMKE laudációk (2010). Művelődés, LXIII. évf. 6. sz. (2010. jún.)
 9. László Ferenc: Valkay Ferenc laudációja. Művelődés, XLII. évf. 6–7. sz. (1993. júl.) 21. o.
 10. EMKE-díjak 1994. Művelődés, XLIII. évf. 9. sz. (1994. szept.) 16. o.
 11. EMKE-díjak 1995. Művelődés, XLIV. évf. 12. sz. (1995. dec.) 10. o.
 12. EMKE-díjak 1996. Művelődés, L. évf. 1. sz. (1997. jan.) 1. o.
 13. Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009: 1992. május 26. Transindex adatbank (1992. máj. 26.)
 14. Díjak (Xantus Gábor). Magyar Művészeti Akadémia (Hozzáférés: 2019. jún. 27.)
 15. Udvardy Frigyes: A romániai magyar kisebbség történeti kronológiája 1990-2009: 2000. november 27. Transindex adatbank (2000. nov. 27.)
 16. D. T. K: EMKE közgyűlés és díjkiosztás. Szabadság, XIII. évf. 278. sz. (2001. nov. 28.) 2. o.
 17. Papp Attila Zsolt: Átadták az EMKE díjait Kolozsváron. Főtér.ro (2016. ápr. 10.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 18. Katona Zs. József: Essig József méltatása. Művelődés (2017)
 19. Balogh Edgár: Közművelődés. Romániai magyar irodalmi lexikon (1994)
 20. Lőrincz Ágnes. Theater.hu (2012) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 21. Németh Júlia: Tisztújítás az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületben. EMKE honlap (1999. nov. 29.) (Hozzáférés: 2018. szept. 4.)
 22. B. Fülöp Erzsébet. a Várkert Bazár programoldala (2013) (Hozzáférés: 2019. szept. 5.)
 23. Nászta Katalin: Érdekes beszélgetés Méhes Kati erdélyi magyar színésznővel. Lenolaj – Kulturális Online Műhely (1982) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 24. EMKE-díjak 2005. Művelődés, LIX. évf. 1. sz. (2006. jan.) 4. o.
 25. Díjeső az EMKE-nél. Krónika (2006. nov. 8.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 26. Szabó Zsolt: EMKE-díjak 2007. Művelődés (2008. ápr.) (Hozzáférés: 2018. szept. 4.) arch (A cím hibásan írja az évet, a cikkben a 2008-as díjazottak szerepelnek! Lásd még: EMKE-díjak és közgyűlés. Szabadság, 2008. ápr. 10.)
 27. Fülöp Noémi: Kézdi Imola: “nem értem, hogy éltem Rézi előtt”. Transindex (2010. ápr. 18.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 28. Köllő Katalin: Albert Júlia laudációja. Művelődés (2012. máj.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 29. Pásztor Krisztina: Anyák napi beszélgetés Panek Kati színésszel. Maszol (2013. máj. 5.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 30. a b Átadták az idei EMKE díjakat. Nemzeti Művelődési Intézet, 2014. április 14. [2018. szeptember 5-i dátummal az eredetiből archiválva].
 31. Átadták az idei EMKE-díjakat (fotókkal). Szabadság (2015. ápr. 12.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 32. a b Szombaton adják át az EMKE-díjakat. Szabadság (2018. ápr. 5.) (Hozzáférés: 2018. szept. 5.)
 33. Kovács Kiss Gyöngy: Tények és töprengések - Nagyváradon. Korunk, 3. folyam/3. évf. 7. sz. (1992. júl.) 41–47. o.
 34. A díjakat 2015-ig összesítő táblázatban a "Krenner Miklós-díj" van megadva!
 35. Kántor Lajos: Ferenczes István laudációja. Művelődés, LVIII. évf. 1. sz. (2005. jan.)
 36. Székely Kriszta: Köllő Katalin. Művelődés, LIX. évf. 12. sz. (2006. dec.) 11. o.
 37. EMKE-díjak és közgyűlés. Szabadság (2008. ápr. 10.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 38. Ferencz Zsolt: „Történelmi jelentőséggel bír az EMKE a magyarság életében”. Szabadság (2011. ápr. 11.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 39. EMKE-díjak Sepsiszentgyörgyre. Háromszék (2012. ápr. 17.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 40. EMKE-közgyűlés és díjátadó. Az EMKE honlapja (2013) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 41. A sajtó köszöni és nyugtalan. Tasnádi-Sáhy Péter. Marosvásárhelyi Rádió (2015. ápr. 15.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 42. Papp Attila Zsolt: Átadták az EMKE díjait Kolozsváron. Főtér.ro (2016. ápr. 10.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 43. Szombaton adják át az „erdélyi Oscar-díjakat”, vagyis az EMKE díjait. Maszol (2017. ápr. 5.) (Hozzáférés: 2018. okt. 28.)
 44. Kovács Levente: Elekes Botond laudációja. Művelődés, LVIII. évf. 1. sz. (2005. jan.)
 45. Jancsó Árpád: Kováts László. Művelődés, LIX. évf. 1. sz. (2006. jan.)
 46. Domokos Ferenc: Bodea György laudációja. Művelődés, LIX. évf. 12. sz. (2006. dec.)
 47. László Károly: Kubánda Olga laudációja. Művelődés, LXII. évf. 5–6. sz. (2006. dec.)
 48. Bandi Dezső: Orbán Irén laudációja. Művelődés, XLI. évf. 7. sz. (1992. júl.) 24. o.
 49. Nyikus Anna (2013. április). „Tűvel festett történetek – Orbán Irén „meseszőnyegvarró”” (PDF). Mesterség és művészet XX. (1), 26-29. o, Kiadó: Népművészeti Egyesületek Szövetsége.  
 50. Bodolai Gyöngyi: Lelkekbe írt élet. Népújság, 2017. május 8.
 51. Ba­ra­bás Lász­ló: Szabó Éva. Művelődés, LXIV. évf. 5. sz. (2011. máj.)

ForrásokSzerkesztés

Kapcsolódó szócikkSzerkesztés