EVK Szakkollégium

Az EVK Szakkollégium 1990-ben alakult, Egyetemi Vállalkozói Kollégium néven. Az EVK Szakkollégium célja, hogy a jövő gazdasági vezetői számára már az egyetemi évek alatt lehetővé tegye, hogy a szakmai tanulmányok folytatása mellett magas színvonalú gyakorlati képzésben részesüljenek, vezetői készségeket, modern gyakorlati és elméleti közgazdaságtani ismereteket sajátítsanak el.

EVK Szakkolégium
Egyetem Budapesti Corvinus Egyetem
Alapítva 1990
Cím Kinizsi Kollégium
1092 Kinizsi utca 2-6.
L 2-3. emelet
Az EVK Szakkolégium weboldala

A szervezeti felépítését tekintve teljesen megfelel egy valós vállalatnak, mivel a belső működést Bizottságokba tömörülve, teljes önkormányzatisággal valósítja meg, így lehetőséget adva a tagjainak, hogy komoly szituációkban szerezzenek valós vezetői tapasztalatokat. Az EVK szakmaiságát mutatja a temérdek TDK helyezés, kiemelkedően sok Business Projekt, illetve a Corvinus Egyetem ösztöndíjaiban is rendre részesülő aktív tagok száma. A Szakkollégium további nagy előnye a körülbelül 300 fős szeniorbázis, akik között megtalálható rengeteg sikeres vállalkozó, hazai, illetve nemzetközi nagyvállalati vezető. A szervezetre jellemző továbbá az összetartó közösség és mozgalmas kollégiumi élet, legyen szó közös tanulásról, vagy éppen Balaton-parti nyári táborozásról.

Szervezeti felépítésSzerkesztés

Az EVK egy olyan szakkollégium, mely szervezeti felépítésében a mai vállalatok struktúrájából inspirálódott. A Pénzügy Bizottság, a Marketing Bizottság, a Külkapcsolati Bizottság és az Ügyvezető Bizottság biztosítják a mindennapi működést és előre haladást a szervezet számára. A vezetői és a tagok is teljes egészében a tagságból kerülnek ki, akik így 1 évig dolgozhatnak a csapatukkal a saját szakterületükön a szervezet fejlesztésén. A tagok szakmai gyarapodásáért a Szakmai Vezetőség a felelős, akik munkáját a Marketing Team, a Pénzügy Team és a Látókörbővítő Team segítik. Ők szervezik a különböző kurzusokat, tréningeket és előadásokat.

VezetőségSzerkesztés

A szakkollégium mindennapi életét a vezetőség koordinálja.  A vezetőség két fő szervből áll Választmányból és Szakmai Vezetőségből. A Választmány tagja az Elnök, a Marketing Vezető, a Gazdasági Vezető, a Külkapcsolati Vezető és az Ügyvezető Alelnök. Fő feladatuk a kollégium működési kereteinek a fenntartása, a hosszútávú működés biztosítása. Ennek megfelelően felelnek többek között az EVK pénzügyeiért, a marketingért, a vállalati-, szenior- és összakkollégiumi kapcsolatokért vagy akár a kollégiumi élhető környezet fenntartásáért. A Szakmai Vezetőség, mint ahogy a neve is sugallja, a professzionális életet koordinálja. Ők felelnek a kurzusokért, tréningekért és egyéb szakmai programokért, illetve ellenőrzik a szakmai teamek munkáját.

BizottságokSzerkesztés

Az Elnök kivételével minden vezető alatt egy bizottság működik. A bizottságok hajtják végre operatív szinten azokat a feladatokat, amelyek az éves cél végrehajtásához szükségesek, azaz az ő munkájuk jelenti a szervezet mindennapi működését. Egy bizottság 5-7 főből áll és egy-egy tag adott részterületért felel. A működést a felsővezető fogja össze és koordinálja a tagok munkáját.

TeamekSzerkesztés

A Teamek az EVK szakmai életének alapkövei. Minden évben 3-4 team alakul, akik az adott év folyamán kurzusokat, tréningeket és egyéb szakmai programokat szerveznek. A teameket a Teamkoordinátorok vezetik, akik összefogják és ellenőrzik a teamtagok munkáját. A szervezési feladatokon túl a teamek szakesteket tartanak a tagság számára, ahol egy adott aktuális szakmai téma kerül bemutatásra.

KüldetésSzerkesztés

Az EVK Szakkollégium küldetése, hogy olyan közgazdasági és üzleti vezetőket, szakembereket képezzen és neveljen, akik

  • saját szakterületükön kimagasló, egyéb gazdasági területeken átlag feletti gyakorlatban is alkalmazható tudással és képességekkel bírnak,
  • kiterjedt és megalapozott kapcsolatrendszerrel rendelkeznek szakmai körökben,
  • átfogó rálátásuk van az üzleti élet és a gazdaság minden területére,
  • rendelkeznek azokkal a készségekkel és képességekkel, amelyek kiemelkedően sikeressé tehetik őket,
  • alkalmasak nagy horderejű döntések önálló vagy csoportos meghozatalára, amelyekért készek vállalni a felelősséget,
  • szükség esetén a közvetlen körülményeken túl a társadalmi felelősséget, a környezet védelmét és a fejlődés hosszú távú fenntarthatóságát is képesek figyelembe venni tevékenységüknél és döntéshozatalaikban,
  • folyamatos személyes fejlődésre tartanak igényt.

Szakmai tevékenységSzerkesztés

KurzusokSzerkesztés

Az első négy EVK-s félévben minden tag kötelezően részt vesz az alapozó képzésen. A tematika kialakításánál fontos szempont, hogy olyan alapvető gazdasági ismeretekkel gazdagodjanak a hallgatók, amelyekre valóban lehet építkezni a későbbi kurzusok során. A kínálat a korral halad, de vannak visszatérő órák, melyek elengedhetetlenek az alapos üzleti szemlélet csúcsra járatásához. Ilyen a Fiskális és Monetáris Politika, melyeket neves előadók tartanak évről-évre, mint például Király Júlia, volt MNB alelnök.

Ezen felül minden aktív tag a saját érdeklődési köre szerint szervezhet kurzust. Az elmúlt években számtalan új kurzus valósult meg a tagok kívánságára, néhányat említve: Energetika, Wall Street Club, Bankrotációs kurzus, Management Consulting, Data Science, Digital Marketing, Weblap szerkesztés vagy akár Borkurzus témakörökben.

 
Tagjaink Bloomberg tréning közben

TréningekSzerkesztés

A tréningek általánosságban egy-, szükség esetén két napos folyamatos tanulást, gyakorlást jelentenek. A tréningek célja az egyéni képességek hatékony fejlesztése. Itt olyan extra tudásra tehetnek szert a kollégium tagjai, amitől igazán kiemelkedhetnek a társaik közül. Vannak minden évben megrendezésre kerülő tréningek, ilyen a kezdő és a haladó excel tréning, amely a mai munkaerőpiacon elengedhetetlen készséggé nőtte ki magát. A tréningpaletta azonban igen széles, íme néhány további példa: Bloomberg, külsős PR tréning, Kriptoeszközök tréning, Personal Finance tréning. Fontos kiemelni, hogy ezeket mindig az adott téma szakértője, legtöbbször külsős vállalati szakember tartja.

EgyalkalmasokSzerkesztés

Az egyalkalmas előadások hasonlítanak a tréningekhez, azonban formalitását tekintve sokkal kötetlenebb, lazább hangvételű események. Ezeknek főként a látókörbővítés a célja, itt a közgazdaságtantól távol álló tudományokkal is lehet ismerkedni. Közéleti aktualitások, témák állnak az alkalmak középpontjában. Példaként remekül szolgál Kovács Zoltán “Mágus” előadása, aki a magyarországi marketing ügynökségek egyik legnagyobb alakja. De jól szemlélteti a kínálat diverzitását Schiffer András előadása az önkormányzati választásokkal kapcsolatban, vagy Dr. Hevesi Krisztina a szexuálpszichológia előadása. Ezek az alkalmak inkább párbeszéd jellegűek, mintsem tantermi órák, a tagságnak lehetősége van az őket foglalkoztató kérdéseket feltenni.

Business ProjektekSzerkesztés

A Business Projektek elsősorban a gyakorlati tudást, a vállalati kapcsolatépítést és networkinget állítják a középpontba. A tagok kiemelkedő cégekkel dolgozhatnak együtt egy projekt keretein belül, fél éven keresztül. Az outputot vezetők számára prezentálják, amely remek fejlődési lehetőségeket rejt magában. Partnereik között megtalálható a Groupama, a Deloitte, az OTP Bank, de dolgoztak már közösen többek között a Revoluttal is.

Országos Esettanulmány Verseny (OEV)Szerkesztés

Már több, mint 20 éve az EVK Szakkollégium tagjai szervezik a Kárpát-medence egyik legrangosabb üzleti esetoldó versenyét, az Országos Esettanulmány Versenyt, amely során tehetséges egyetemisták vezető vállalatok valós problémáira keresnek megoldást. A csapatverseny lehetőséget biztosít a gazdasági beállítottságú fiataloknak, hogy összemérjék problémamegoldó képességüket és prezentálják innovatív ötleteiket a nagyvállalatok képviselőinek, akik aktív résztvevői és elkötelezett támogatói a rendezvénynek.

Közösségi programokSzerkesztés

Nyílt programokSzerkesztés

A EVK Szakkollégium az egész év során lehetőséget nyújt az érdeklődő gólyák számára, hogy nyílt szakmai és közösségi programjain megismerjék a tagságot, valamint munkásságukat. Az őszi, majd tavaszi szemeszter során megrendezésre kerül az EVK Business Nights nyílt kurzussorozat, melyen a résztvevők startupokról, tőzsdepiaci helyzetről, vagy akár digitális marketingről is tanulhatnak. Ami a közösségi pillért illeti, az év során változatos programok kerülnek megrendezésre az EVK-sok által, legyen szó sörgyár látogatásról, szabadulószoba tervezésről, vagy a már hagyománnyá vált EVK Red Carpet buli szervezéséről. Az elsősök számára érdekes program továbbá a tavaszi Bevonó Tábor, ahol a szervezet a potenciális tagjainak mutatkozik be közösségi és szervezeti oldaláról. A programok lefolyása után, a tavaszi félév második felében kerül sor a Felvételire, ahol a szakkollégisták meggyőződnek arról, hogy kik legyenek jövőbeli EVK-sok.

 
EVK Születésnap

EVK SzületésnapSzerkesztés

A szakkollégium minden év novemberében megünnepli fennállásának évfordulóját. Az újonnan felvett kollégisták műsorukkal ezen az eseményen mutatkoznak be a tagságnak. Emellett már hagyománnyá nőtte ki magát az EVK Band koncertje, valamint a szakkollégium szülinapi tortájának Vezetőség általi felvágása. A szülinapi ünneplés rendkívül fontos esemény a szakkollégium életében, ahol mind az aktív tagok, mind a szeniorok lelkes résztvevők.

TáborokSzerkesztés

A tagok minden évben részt vesznek táborokban is, melyek célja a csapatépítés mellett a szakmai fejlődés. Ősszel egy kifejezetten tréningekre épülő táborban, míg tavasszal a gólyák számára is nyitott Bevonó Táborban, valamint a szakmai fókuszú konferencia táborban vehetnek részt a tagok. Nyáron az újonnan felvettek integrációját elősegítő kötetlenebb, Balaton-parti tábor kerül megrendezésre.

Külső hivatkozásokSzerkesztés