Eckhart mester (kb. 12601327/1328), Meister Eckhartː középkori keresztény misztikus gondolkodó.

Eckhart mester
Élete
Születési név Meister Eckhart
Született 1260 körül
Gotha közelében
Elhunyt 1327 vagy 1328 (kb. 60–70 évesen)
Avignon ?
Nemzetiség német
Házastársa szerzetes volt, cölibátusban élt
Pályafutása
Fontosabb művei A Teremtés könyvének magyarázata
A Wikimédia Commons tartalmaz Eckhart mester témájú médiaállományokat.

ÉletpályájaSzerkesztés

Eckhart Domonkos-rendi szerzetesként Párizsban tanult. Német és latin nyelven írt beszédeket, fő műve az Opus tripartitum, ami még nem jelent meg nyomtatásban. A németül írt beszédeit – tekintettel a hallgatóságra – igen szívhez szóló nyelven írta.

Eckhart Istenről alkotott fogalma a neoplatonikus gondolkodás nyomait viseli magán.

Egyedül létező tulajdonképpen csak Isten: Ő a fő és egyedüli valóság. Ami rajta kívül van, az igazi léttel nem bír. Ő merőben egyszerű lény, akiben nincs semmiféle különbség. Isten lényéről képtelenség fogalmat alkotni, sőt meghatározni sem lehet, csak arról lehet fogalmunk, hogy mi nem Ő.

Eckhart szerint Istennek nem úgy van léte, mint a teremtett létezőknek, hanem Ő maga a lét, és minden létező Istenben létezik. Isten tart fenn mindent a létben és nélküle a dolgok semmivé lesznek. Az ember Istent a lelke legbelsejében találhatja csak meg, de ez csak akkor sikerülhet, ha az ember teljesen átadja magát a legbensőbbnek és belőle él. A lélek készen áll Isten lényegének befogadására, mert ő Isten születésének a helye az emberben. Isten saját fiában nyilvánítja ki a lényegét, a fiú az Ő szava, aki a lélekben szól az emberhez.

„... Eckhart egy kristálytiszta gondolkodó, egy összehasonlíthatatlanul erőteljes, plasztikus, eredeti és képalkotó költő és egy vallásos lángelme sajátságos kereszteződése. Tanításai, amelyeket halála után a Szentszék kiátkozott, minden misztikus okoskodás summáját teremtik meg. Magától értetődő, hogy agnosztikus. Az igazságról azt mondja: ha fel lehetne fogni, egyáltalában nem lehetne igazság. Áthatolhatatlan sötétben, mozdulatlan nyugalomban trónol az Istenség. Csak tagadásokat mondhatunk el róla: hogy végtelen, kifürkészhetetlen és nem teremtett lény. Minden pozitív jelző bálványt csinál Istenből. ... Már ezekből a személyes szemelvényekből is kiviláglik, hogy Eckhartban és iskolájában nem csekélyebb dolog folyt le, mint egy új vallás születése, az eddigi keresztény hit teljes újjáteremtése, s ehhez a lutheri reformáció úgy viszonylik, mint egy földrengés egy geológiai átalakuláshoz, vagy egy tisztító és termékenyítő vihar egy földi klímaváltozáshoz, mely új flórát hozott létre. Ha ez a mozgalom érvényesült volna, Európa számára új világkorszak hajnalodott volna. De az egyház elnyomta, s hogy ez milyen teljes mértékben sikerült, nem annyira az egyház ellen szól - ... - mint az európai emberiség ellen, mely nyilván még nem volt érett ilyen alapokat döntögető megújulásra. ...”
   – E. Friedell: Az újkori kultúra története - 1928 - ford. Vas István

Magyarul megjelent műveiSzerkesztés

 • Beszédek; vál., ford., jegyz., utószó Adamik Lajos; Helikon, Bp., 1986 (Helikon stúdió)
 • A Teremtés könyvének magyarázata, ford., a jegyzeteket és az utószót írta Szebedy Tas; Helikon Könyvkiadó, Bp., 1992, ISBN 963-208-090-4, 134 p.
 • Útmutató beszédek; vál., ford., előszó Bányai Ferenc; T-Twins, Bp., 1993
 • A nemes ember kereszténysége. Öt prédikáció; ford. Kádár Imre, Balázs Béla; Camelot, Bp., 1997 (Regulus kollekció)
 • Intelmek és tanító beszédek / Vígasztalás könyve / Eckhart mester élete és tanítása; ford. Révész Mária Magdolna, Vidóczi Katalin; Farkas Lőrinc Imre Kiadó, Bp., 2000
 • Meister Eckhartː Tizenöt német beszéd; ford., összeáll., előszó Schneller István; Kráter Műhely Egyesület, Pomáz, 2000 (Kráter klasszikusok)
 • Eckhart Mester: Beszédek, Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, Budapest, 2003, ISBN 963-948-442-3, 117 p.
 • Az értelem fénye. Fiatalkori művek, német prédikációk, tanköltemény és értekezések; ford., a tan., jegyz. Bányai Ferenc; Kairosz Kiadó, Budapest, 2010, ISBN 978-963-662-411-8, 438 p.
 • Válogatott prédikációk. Harminc fontos német beszéd. Huszonkilenc a legszebb német prédikációk közül és egy részlet az Útmutató beszédekből; vál., ford., bev. Schneller István; Typotex, Bp., 2017 ISBN 9789632799216

IrodalomSzerkesztés

 • Filozófia Atlasz. Athenaeum Kiadó, 1999. ISBN 963-85962-3-6
 • Walter Niggː A misztika három csillaga – Eckhart, Suso, Tauler domonkos misztikusok, Paulus Hungarus – Kairosz, Budapest, 1999, ISBN 9789639137646, 274 p.
 • Bartók György: A középkori és újkori filozófia története. Mikes International, Hága (Hollandia), 2002, ISBN 90-807101-2-1
 • Shizuteru Ueda: Isten lélekben való születése. Eckhart mester tanítása és a zen-buddhizmus. Arcticus Kiadó, 2004
 • Buji Ferenc: Eckhart mester beszéde. Az Istenhez való közelség tényéről és tudatáról. In: Új Forrás, 2008/4.
 • Kurt Flasch: Eckhart mester. A "német misztika" születése az arab filozófia szelleméből. Európa Kiadó, 2011
 • Walter Nigg: A misztika három csillaga. Eckhart, Suso, Tauler domonkos misztikusok; ford. Midling Andrea; utószó Hankovszky Béla Jácint; Paulus Hungarus–Kairosz, Bp., 1999

További információkSzerkesztés