Egyetemes irodalomtörténet (Hamvas)

Az Egyetemes irodalomtörténet Hamvas József 3 kötetes, általános áttekintése a világ irodalmáról.

Egyetemes irodalomtörténet
Az egyetemes irodalomtörténet áttekintése /
Egyetemes irodalomtörténet főbb vonásokban
A második kiadás első kötetének címlapja
A második kiadás első kötetének címlapja

Szerző Hamvas József
Első kiadásának időpontja 18991900
Nyelv magyar
Témakör a világ irodalmainak története az ókortól a 19. század végéig
Műfaj irodalomtörténet
Részei 3 kötet
Kiadás
Magyar kiadás Stampfel-féle Könyvkiadóhivatal, Pozsony
Külső hivatkozás REAL-EOD

Jellemzői szerkesztés

Az I. kiadás szerkesztés

A három kötetes munka 1899-ben látott napvilágot a Tudományos Zsebkönyvtár című sorozatban Az egyetemes irodalomtörténet áttekintése címmel, annak 18-20. részeként. Szerzője Hamvas József (1871–1948), evangélikus lelkészi végzettséggel rendelkező tanár, Hamvas Béla filozófus édesapja[1] volt. Az író célja művével a következő volt:

„Az egyetemes irodalomtörténet e váz­lata útmutató, segítő könyvnek készült azok számára, kik nem elégesznek meg rendszer­telen, lexikonszerű ismeretekkel, de nagyobb rendszeres munkát nem olvashatnak.”[2]

A 3 kötetből („füzetből”) álló alkotás 248[3] oldalon tekinti át a szépirodalom (és néhol a tudományos irodalom) fejlődését a kezdetektől a 19. század végéig. A mű erősen nyugati világ (Európa és Észak-Amerika) centrikus, egyéb kultúrák irodalmáról csak említés szintjén beszél (Egyiptom, Kína, India, arab-perzsa világ, héber irodalom), vagy még úgy sem. Az első kötet az ókor, a középkor, és a korai újkor irodalmát foglalja össze 5 részben (Kelet, Görögország és Róma, A középkor, Az újkor kezdete, A reformáció kora). A második kötet az 1600-as évektől folytatja az európai irodalom ismertetését 4 részben (Az akademizmus kora, A klasszicizmus kora, A felvilágosodás kora, A megujhodás kora). A 3., befejező kötet 2 részben a 19. század irodalmát tárgyalja (A romanticizmus kora, A legújabb kor). Az egyes kötetek a magyar irodalmi mozzanatokra is kitérnek.

A könyv erősen pozitivista szellemű: az adatokra helyezi a hangsúlyt, és inkább több szerzőt említ meg kevesebb értékeléssel, elemzéssel. Ezzel egyébként szervesen illeszkedik a Tudományos Zsebkönyvtár sorozat többi kötete közé.

A II. kiadás szerkesztés

1916 és 1928 között[4] Gálos Rezső átdolgozásában ismét megjelent (Egyetemes irodalomtörténet főbb vonásokban). Gálos több dolgot lerövidített, jelentéktelenebb írókat elhagyott az első kiadáshoz képest. Az 1. kötet új kiadásának Előszavában utal arra, hogy bár a 3. kötetben Hamvashoz hasonlóan a XIX. századi írókat fogja tárgyalni, a „Legújabb kor” (feltehetően a XIX. század vége, illetve a XX. század eleje) írói számára egy 4., új kötetet akart készíteni.[5] Ez az Előszó 1917-ben íródott, de a 3. kötet 2. kiadása csak 1928-ban tudott megjelenni. Ebben végül szerepeltek az újabb időszak – Gálos megfogalmazásában „A naturalizmus kora” – írói is, és nem készült számukra külön 4. kötet.

Forrásai szerkesztés

A szerző a következőt műveket használta könyvéhez forrásul:[6]

 • Hart: A világirodalom története;
 • Leixner: A világirodalom története;
 • Scherr János: A világirodalom története;
 • Jakob Achilles Mähly: Geschichte der antiken Litteratur;
 • Adolf Stern: Geschichte der neueren Litteratur;
 • Richard Wülker: Geschichte der Englischen Litteratur;
 • Désiré Nisard: A francia irodalomtörténete;
 • Heinrich Gusztáv: A német irodalom története;
 • Vogt-Koch: Geschichte der deutschen Litteratur;
 • Radó Antal: Az olasz irodalom története;
 • Az Athenaeum kézi­könyvtárából sorozatból:
  • Jebb R. C. A görög irodalom története
  • Sime James. Német irodalom története.
  • Symonds John Addington és Bartoli Adolfo. Az olasz nép és irodalom története.
  • Wilkins A. S. A római irodalom története.
  • Saintsbury György. A francia irodalom története.
 • A „Sammlung Göschen”-ből:
  • Weiser angol irodalomtörténete;
  • Joachim római irodalomtörténete;
  • Koch német irodalomtörténete.

Elektronikus kiadás szerkesztés

Az első kiadás kötetei a REAL-EOD honlapról ingyenesen letölthetők.

Kötetbeosztás szerkesztés

I. kiadás (Az egyetemes irodalomtörténet áttekintése) szerkesztés

Kötetszám
Kötetcím
Kiadási év
Oldalszám
Elektronikus elérhetőség
I. kötet A legrégibb időktől az akademizmus koráig 1899 80 o. [6]
II. kötet Az akademizmustól a romanticizmusig 1899 80 o. [7]
III. kötet A romanticizmustól a jelenkorig 1900 80 o. [8]

II. kiadás (Egyetemes irodalomtörténet főbb vonásokban) szerkesztés

Kötetszám
Kötetcím
Kiadási év
Oldalszám
Elektronikus elérhetőség
I. kötet [nincs] 1917 86 o.[7] [nincs]
II. kötet [nincs] 1916 92 o.[8] [nincs]
III. kötet [nincs] 1928 127 o.[9] [nincs]

Jegyzetek szerkesztés

 1. Hamvas József. Magyar Életrajzi Index. Petőfi Irodalmi Múzeum. Hozzáférés ideje: 2016. május 22.
 2. I. kötet, Előszó
 3. [1]
 4. [2]
 5. I. kötet, 2. kiadás, Előszó a második kiadáshoz
 6. I. kötet, Előszó
 7. [3]
 8. [4]
 9. [5]

Források szerkesztés

 • Petrik Géza: Magyar Könyvészet 1886–1900. I–II. Az 1886–1900. években megjelent magyar könyvek, térképek és atlaszok összeállítása tudományos szak- és tárgymutatóval. A könyvek betűsoros jegyzéke, térképek és atlaszok, a szerzők névmutatója; Budapest, 1913 [9]
 • Antikvarium.hu adatbázisa

Kapcsolódó szócikkek szerkesztés