Elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele

Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tétele egy intézkedés a magyar büntetőjogban.

Törvényi tényállás szerkesztés

A 2012. évi C. törvény 77. § (1) bek. szerint

„ Véglegesen hozzáférhetetlenné kell tenni azt az elektronikus hírközlő hálózaton közzétett adatot,

a) amelynek hozzáférhetővé tétele vagy közzététele bűncselekményt valósít meg,

b) amelyet a bűncselekmény elkövetéséhez eszközül használtak, vagy

c) amely bűncselekmény elkövetése útján jött létre.[1]

Az elektronikus adat végleges hozzáférhetetlenné tételét akkor is el kell rendelni, ha az elkövető gyermekkor, kóros elmeállapot, vagy törvényben meghatározott büntethetőséget megszüntető ok miatt nem büntethető, illetve ha az elkövetőt megrovásban részesítették.[2]

Források szerkesztés

  • 2012. évi C. törvény

Jegyzetek szerkesztés

  1. 2012. évi C. törvény 77. § (1) bek.
  2. 2012. évi C. törvény 77. § (2) bek.