Elizeus próféta


Elizeus (héber: אֱלִישָׁע ) Kr. e. 9. századi héber próféta. Isten szószólója a judaizmusban, a kereszténységben és az iszlám vallás szerint is.

Elizeus (אֱלִישָׁע)
Elisha at Dothan.jpg

Született Kr. e. 9. század
SzüleiShaphat
Halála Kr. e. 8. század
Elhunyt Kr. e. 8. század
Szamária
Szerepepróféta (a judaizmusban, kereszténységben és az iszlámban)
A Wikimédia Commons tartalmaz Elizeus (אֱלִישָׁע) témájú médiaállományokat.

Az Izraeli Királyságban működött Jórám, Jéhu, Jóáház és Jóás királyok uralma alatt mintegy 50 évig.

TörténeteSzerkesztés

 
Pieter de Grebber: Elizeus visszautasítja a meggyógyított Naámán ajándékait

Isten megparancsolta Illés prófétának, hogy kenjen fel egy következő személyt prófétának. "Elizeust, az Abelméholabeli Sáfát fiát pedig kenjed prófétává a te helyedbe."[1]

Elizeus a Jordán-völgyi Ábel-Meholából származott, jómódú földműves családból. Elhívatása után sokáig dolgozott együtt Illés prófétával. Illés Isten eszköze volt a mérhetetlen gonoszság megszüntetésében, de míg Illés inkább Isten ítéletének üzenetét hirdette, Elizeus tanításaival igyekezett a népet az Úr útjára terelni.

Illés, mikor megtudta, hogy nemsokára az égbe ragadtatik, "monda Elizeusnak: Kérj tőlem, mit cselekedjem veled, mielőtt tőled elragadtatom. És monda Elizeus: Legyen, kérlek, a te benned való léleknek kettős mértéke én rajtam."[2] Elizeus nem kért világi dicsőséget vagy hatalmat; amire az isteni lélek után sóvárgott. Illés ezt mondta neki: "Nehéz dolgot kértél; mégis, ha majd látsz engem, mikor tőled elragadtatom, meglesz, amit kérsz; ha pedig meg nem látsz, nem lesz meg."[3] Majd amikor együtt mentek és beszélgettek, " egy tüzes szekér tüzes lovakkal elválasztotta őket egymástól. És felment Illés a szélvészben az égbe."[4] Ezután Elizeus felvette Illés leesett köpönyegét, visszaúton megütötte vele a Jordán (folyó) vizét , s a víz kétfelé vált előtte, így száraz lábbal át tudott kelni rajta. amikor látták ezt a Jerikó közeli prófétaiskola tanítványai, "mondának: Az Illés lelke megnyugodott Elizeuson. És eleibe menének néki, és meghajtották magukat ő előtte a földig"[5] Ettől kezdve Illés próféta helyét Elizeus töltötte be.

Isten az Akháb-dinasztia uralkodása idején hívta el őt Elizeust prófétai szolgálatra. Ekkor tájt az uralkodók és a nép a bálványimádás bűnében éltek. De sokan jöttek hozzá is tanácsért, útmutatásért, segítségért. Volt olyan alkalom, amikor üldözték is, hogy megölessék.

CsodákSzerkesztés

Elizeus jelenlétével bátorította a prófétatanítványokat, oktatta őket, sőt csodát is tett, hogy segítse munkájukat. Amikor egy közülük fejszét használt, a fejsze véletlenül beesett a folyóvízbe. "Akkor az kiáltott és monda: Jaj, jaj, édes uram! pedig ezt is kölcsön kértem! És monda az Isten embere: Hová esett? És mikor megmutatta néki a helyet, levágott egy fát és utána dobta, és a fejsze feljött a víz felszínére."[6]

Amikor az arámiak betörtek Izraelbe, hogy kifosszák, a vezérük úgy érezte, hogy áruló van a táborában, aki mindent elmond Izrael királyának az arámiak terveiről. És valóban: a szolgái jelentették neki, hogy Elizeus próféta az, aki segíti Izrael királyát. Ekkor a vezér elhatározta, hogy megöleti Elizeust, és egy sereget el is küldött érte. Elizeus szolgája rémülten tudatta a hírt a prófétával, hogy városukat körbevették az arámiak. "Ne félj! - válaszolt a próféta - Mert többen vannak, akik velünk vannak, mint akik velük. És imádkozott Elizeus és monda: Óh Uram! nyisd meg kérlek az ő szemeit, hadd lásson. És megnyitá az Úr a szolga szemeit és láta, és ímé a hegy rakva volt tüzes lovagokkal és szekerekkel Elizeus körül."[7] Isten vaksággal sújtotta az arámiakat, a próféta elvezette őket Szamáriába, ahol aztán - Elizeus tanácsára - Izrael királya megkegyelmezett nekik és elengedte őket.

Élete során még számos csodát tett. Meggyógyította a leprás Naámánt, feltámasztotta a súnemita asszony halott fiát, megtisztította a mérgezett vizet, a csúfolódó gyermekeket megátkozta s az átok nyomán medvék rontottak rájuk, több alkalommal győzelemhez segítette Jórám királyt, megjövendölte Szamária szabadulását az arámi ostrom alól. A halála után a holttestéhez fektetett halott férfi feltámadt.

Az emberek közötti szolgálatában a gyógyítás munkáját összekapcsolta a tanítással - az emberiség Megváltójához hasonlóan, akinek előképe volt.

Főbb történetek a BibliábanSzerkesztés

 • Illés próféta felkeni őt
 • Ott van, amikor Illés felvitetik a mennybe
 • Béthelben gyerekek csúfolják a kopaszsága miatt
 • A fejsze úszik a víz színén
 • Tanácsot ad Jósafátnak a Moáb-ellenes hadjárat alatt
 • Meggyógyítja a bélpoklos (leprás) szír királyt
 • Meglátogatja a súnemi asszonyt és feltámasztja a fiát
 • Gilgálban megtisztít egy tál mérgezett ételt
 • Ott van Dótánban, amikor az arámok betörnek az országba
 • Az átmenetileg megvakult arámokat Szamáriába vezeti
 • A holtteste mellé fektetett halott feltámad

JegyzetekSzerkesztés

 1. 1. Kir. 19:16
 2. 2. Kir. 2:9
 3. 2. Kir. 2:10
 4. 2. Kir. 2:11
 5. 2. Kir. 2:15
 6. 2. Kir. 6: 5-6
 7. 2. Kir. 6. rész

ForrásokSzerkesztés

 • Seventh-Day Adventist Bible Dictionary, Washington D.C., 1960
 • E.G. White: Próféták és királyok
 • Stuttgarti Bibliai kislexikon, 1974
 • Tótfalusi István: Ki kicsoda a Bibliában