Az ellenkultúra az aktuálisan fennálló társadalmi berendezkedéssel szembeforduló olyan szubkultúra (kulturális irányzat), mely – a rendszerrel történő szembefordulásából kifolyólag – mindig hordoz magában politikai felhangot is. Célja az aktuális rendszernél – saját belátása szerint – jobb rendszer kiépítése, vagy a fennálló jobbítása, javítása, igazságosabbá tétele. Az ellenkultúrák leginkább a 1920. században váltak igazán meghatározó mozgalmakká. Az első ilyen igazán meghatározó, ellenkultúrának nevezhető mozgalom a 19. század közepe-vége felé megszületett munkásmozgalom volt, mely hamar összefonódott a kommunizmussal, illetve a többi baloldali, főként radikális politikai ideológiával.

A kifejezést először John Milton Yinger amerikai szociológus használta egy 1960-as elemzésében.[1] Az ellenkultúrát gyakorta keverik, vagy – helytelenül – szinonimaként használják a szubkultúra szóval, mely azonban nem hordoz magában politikai töltetet.

A már említett munkásmozgalom mellett ahhoz hasonló „általános” (mint a afroamerikai polgárjogi mozgalom, vagy a szexuális forradalom), illetve attól eltérően egyes generációkhoz kapcsolható (mint a Beatnemzedék, vagy a hippi mozgalom) ellenkultúrák is léteztek, léteznek. Utóbbiak az adott generációval együtt fakulnak, múlnak el.

ForrásokSzerkesztés

  • Taylor, R. L.: Subcultures and Countercultures. In: The Encyclopedia of Language and Linguistics. Volume 8. Editor-in-Chief R. E. Asher. Coordinating Editor J. M. Y. Simpson. Oxford–New York–Seoul–Tokyo, Pergamon Press, 1994. 4385–90 (magyar fordítás 3 részben: 1, 2[halott link], 3)

JegyzetekSzerkesztés

  1. John Milton Yinger: Contraculture and subculture, 1960, American Sociological Review, 25: 625–35

IrodalomSzerkesztés

  • John Milton Yinger: Countercultures, 1982, Free Press, New York.
  • Ken Goffman: Counterculture Through the Ages, 2004, Villard Books, ISBN 0-375-50758-2
  • Joseph Heath és Andrew Potter: Nation of Rebels: Why Counterculture Became Consumer Culture, 2004, Collins Books, ISBN 0-06-074586-X
  • Theodore Roszak:The Making of a Counter Culture, 1969 Garden City, N.Y., Doubleday, ISBN 9780520201224
  • Bíró Dávid: Ellenkultúra Amerikában : Tények, szociológiai értékelések, 1987, Gondolat Könyvkiadó, Budapest, ISBN 963-281-745-1 [1]
  • Bíró Dávid: „Az ellenkultúra ideológusai” In: Szociológia, 1980/3-4